Menu
 

Ramona Urtāne: Nākotnē Saulkrastu novada vidusskola būs konkurētspējīga Apriņķis.lv

  • Autors:  Daina Vārpiņa, “Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne aicina Saulkrastu vidusskolu un Zvejniekciema vidusskolu apvienošanas jautājumā būt atsaucīgām, jo pašlaik lēmumus var pieņemt novada pašvaldībā, bez Izglītības un zinātnes ministrijas norādēm, ko un kā labāk darīt. Foto – no Saulkrastu novada domes arhīva Saulkrastu novada izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne aicina Saulkrastu vidusskolu un Zvejniekciema vidusskolu apvienošanas jautājumā būt atsaucīgām, jo pašlaik lēmumus var pieņemt novada pašvaldībā, bez Izglītības un zinātnes ministrijas norādēm, ko un kā labāk darīt. Foto – no Saulkrastu novada domes arhīva

Lai arī turpmāk skolēni Saulkrastos iegūtu vispārējo izglītību, nākotnē būs jāapvieno Saulkrastu vidusskola un Zvejniekciema vidusskola, līdz 2021./2022. mācību gadam izveidojot vienu vidējās izglītības iestādi, paredz Saulkrastu novada izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne.

– Jūsu amata vieta Saulkrastu novada domē tika izveidota nesen. Iepazīstiniet, lūdzu, ar sevi un galvenajiem pienākumiem!

– Jā, es sāku strādāt aprīlī. Man prieks, ka Saulkrastu novada dome ir izveidojusi šādu amata vietu, kas dod iespēju izglītības stratēģiju labāk integrēt novada attīstībā un pašvaldībai kā dibinātājai atbalstīt izglītības iestādes. Pašvaldība saredzēja, ka tai ir daudz plašākas Saulkrastu vispārējās izglītības mācību iestāžu dibinātājas funkcijas nekā Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei. Daudzus jautājumus par izglītības iestādēm vislabāk var risināt uz vietas, Saulkrastos.

Pašvaldības pārziņā ir Saulkrastu vidusskola, Zvejniekciema vidusskola, pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis” un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola. Mans galvenais uzdevums ir izvērtēt pašvaldības izglītības iestāžu tīkla efektivitāti, noteikt, cik lietderīgi šajā jomā tiek izlietoti pašvaldības resursi, kāds būtu labākais risinājums turpmāk.

– Jūs darbu uzsākāt Covid-19 pandēmijas laikā, tādēļ valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā dažādas tikšanās drīkstēja rīkot tikai vēlāk. Vai šajos dažos mēnešos ir izdevies atrisināt kādu praktisku problēmu?

– Pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis” apmeklē 248 bērni (pēc 31. augusta skaits mainīsies), bet ir zināms, ka vēl aptuveni 25 bērni vēlētos to darīt, bet bērnudārzā nav brīvu vietu. Zināms, ka Saulkrastu novada pašvaldība piešķir kompensācijas, lai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem vecāki savām pusotra līdz piecus gadus vecajām atvasēm varētu rast iespēju apmeklēt privāto bērnudārzu vai izmantot sertificētu aukļu pakalpojumu.

Mani pozitīvi pārsteidza tas, ka pašvaldība vecākiem ļauj bērnu uzraudzības pakalpojumus izmantot arī citās pašvaldībās. Piemēram, vecāki ir deklarēti Saulkrastu novada pašvaldībā, bērna vecvecāki dzīvo Siguldā, un ģimene drīkst pretendēt uz pašvaldības atbalstu. Protams, arī vecvecākam ir jābūt aukles sertifikātam.

Līdz šim bija kārtība, ka katru šādu vecāku pieteikumu izskatīja ikmēneša Saulkrastu novada domes sēdē. Šogad vienā no tām domes deputāti pieņēma saistošo noteikumu grozījumus, kas turpmāk atļauj šo lēmumu pieņemt izglītības darba speciālistam. Pirmos iesniegumus apstiprināšu augustā, un šis process būs daudz ātrāks nekā iepriekš.

– Kā notiek Saulkrastu novada vispārizglītojošo mācību iestāžu tīkla vērtēšana?

– Vispirms es tikos ar izglītības iestāžu vadību, lai apzinātu katras iestādes stiprās puses un nepieciešamo dibinātāja atbalstu. Vēlāk pēc statistikas pārliecinājos, kāda ir Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas ilgtspēja.

Pirmais secinājums: abas vidusskolas daļēji izpilda vai neizpilda Ministru kabineta noteikumu prasības par skolēnu skaitu 10.–12. klasē. Pēc valstī noteiktajiem kritērijiem, 10. klasē jāmācās vismaz 18 bērniem vai 48 skolēniem visu vidusskolas laiku no 10. līdz 12. klasei.

Redzams, ka 2019./2020. mācību gadā Saulkrastu vidusskolas 10. klasē mācījās 27 bērni, kamēr Zvejniekciema vidusskolā 10. klases nebija. Zvejniekciema vidusskolas 11. klasē mācījās 19 bērni, bet Saulkrastu vidusskolā tās nebija. Abās vidusskolās bija izveidotas tikai 12. klases – Saulkrastu vidusskolā trīspadsmit un Zvejniekciema vidusskolā piecpadsmit bērnu, kas ir pārāk maz pēc Ministru kabineta kritērijiem.

Pēc kopējā 10.–12. klašu skolēnu skaita un statistikas, Saulkrastu vidusskola bija izpildījusi šos noteikumus, mācot 40 bērnus, bet 11. klases neesamības dēļ nevar uzskatīt, ka šī skola būtu ilgtspējīga vēlamajā kvalitātē. Zvejniekciema vidusskolā no 10. līdz 12. klasei mācās 34 skolēni. Abās vidusskolās šajā izglītības posmā mācījās 74 audzēkņi, kas ir salīdzinoši maz.

Es esmu uzrunājusi arī Saulkrastu novada domes deputātus, vēršot uzmanību uz Ministru kabineta noteikto skolēnu skaita kritēriju izpildi. Ja no 7. līdz 9. klasei abās vidusskolās kopā mācās 187 bērni, rodas jautājums: kādēļ vairāk nekā puse neturpina mācības vietējās vidusskolās?

– Saulkrastu novada dome lēmusi, ka 2020./2021. mācību gadā 10. klase tiks atvērta tikai Saulkrastu vidusskolā. Šis lēmums izraisījis plašas diskusijas vietējā sabiedrībā. Paskaidrojiet, lūdzu, kāds ir plānotais ieguvums un turpmākā vīzija par kvalitatīvu izglītību Saulkrastu novadā?

– Tas, ka ik gadu 10. klase tiek atvērta tikai vienā vai otrā vietējā vidusskolā, ir radījis konkrētos trūkstošos posmus izglītībā, kas nav pareizi. Mans redzējums: Saulkrastu novadā 10.–12. klašu skolēni turpmāk mācīsies vienā vidusskolā. Šobrīd konkrētajam mērķim infrastruktūras pieejamības ziņā piemērotākā ir Saulkrastu vidusskola. Atverot 10. klasi tikai Saulkrastu vidusskolā, Zvejniekciema vidējās izglītības iestādē jaunajā mācību gadā būs tikai 12. klase. Skolēni to absolvēs, un 2021./2022. mācību gadu Zvejniekciema vidusskola varēs turpināt, mācot skolēnus no 1. līdz 9. klasei. Arī Saulkrastu vidusskola būs ieguvēja, jo tajā vairs netrūks klašu.

Es saprotu vecāku bažas, bet uzsveru: nekas netiek likvidēts – tikai apvienots! Abas vidusskolas kopā turpmāk varētu būt viena vispārējās izglītības iestāde ar nosaukumu ”Saulkrastu novada vidusskola”.

Saulkrastu vidusskola, apvienojoties ar Zvejniekciema vidusskolu, varētu kļūt par Saulkrastu novada vidusskolu. Šoruden notiks arī sabiedriskā apspriešana, kurā aktīvi iesaistīties aicināti pedagogi, skolēni, viņu vecāki un citi iedzīvotāji.


– Skolu apvienošana nav viegla un ātra. Redzama arī Izglītības un zinātnes ministrijas nostāja, kas mudina pašvaldības iespējami ātrāk sakārtot skolu tīklu, jo arī citviet Latvijā skolas tiek slēgtas.

– Jā, nav noslēpums, ka Izglītības un zinātnes ministrija nav apmierināta ar skolu reorganizācijas gaitu un pašvaldību kūtro iesaisti. Ja mēs neko nedarīsim, var pienākt brīdis, kad Izglītības un zinātnes ministrija uzņemsies sakārtot skolu sistēmu Saulkrastu pašvaldībā. Visticamāk, tad pašvaldības viedoklis būtu mazāk noteicošs un pieņemtie lēmumi vietējiem iedzīvotājiem varētu nepatikt vēl vairāk.

Mums jāizmanto izdevība, jo šobrīd mēs esam noteicēji – paši varam izlemt, ko un kā labāk darīt. Pašvaldība, apkopojot visus iespējamos resursus, vēlas novada skolēniem sniegt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, kas ir būtiskākais! Abas Saulkrastu novada domes pārzinātās vidusskolas ir ļoti labas, bet audzēkņu skaits ir mazinājies, situācija ir skarba. Skaidrs, ka nākamajos gados atsevišķi nevarēs pastāvēt ne Saulkrastu, ne Zvejniekciema vidusskola. Turklāt Latvijā jau ir redzami labi piemēri – apvienojot divas spēcīgas skolas, piemēram, Gulbenē, skolēni ir ļoti lieli ieguvēji.

– Vecākus noteikti uztrauc arī praktiski jautājumi, piemēram, nokļūšana mācību iestādē.

– Starp Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu ir nepilni septiņi kilometri, tāpēc nedomāju, ka tas būs noteicošais skolas izvēlē, – izvēli nosaka iespēja saņemt konkurētspējīgu, kvalitatīvu izglītību. Noteikti kursēs skolas autobuss, ar kuru būs iespējams skolā nokļūt. Skolu akreditācijas ekspertes līdzšinējā darbā daudzreiz esmu uzklausījusi vecākus par mācību iestādes izvēli un nekad viņu atbildēs neesmu dzirdējusi, ka konkrētā skola izvēlēta tikai tādēļ, ka atrodas tuvu dzīvesvietai.

Pašlaik mani nodarbina jautājums: kā ieinteresēt skolēnus pēc 9. klases palikt mācīties Saulkrastos? Ja viņi izvēlas tālāk apgūt arodu un dodas mācīties citur, tas ir saprotams, bet, ja skolēni katru dienu dodas uz mācībām vidusskolā Ādažos vai Rīgā vai ģimenei tādēļ nepieciešams meklēt naktsmītni uz mācību nedēļu savai atvasei, tas nav normāli, un tā nevajadzētu būt. Turklāt ir arī otra iespēja – pie mums Saulkrastos no tuvējām pašvaldībām vidusskolā varētu mācīties vēl vairāk skolēnu.

Skolēni abās Saulkrastu novada vidusskolās mācās labi, piedalās dažādos projektos un mācību priekšmetu olimpiādēs. Daudzi Saulkrastos paliek tieši piederības sajūtas vietējai sabiedrībai dēļ.

– Kā turpmāk tiks plānota Saulkrastu vidusskolu reorganizācija, lai tā notiktu atbilstoši iespējām?

– Vispirms no 2020. gada 14. septembra līdz 20. novembrim notiks sabiedriskā apspriešana. Tajā paredzēta sabiedriskās domas aptauja, turklāt es ceru organizēt klātienes diskusijas, lai skaidrotu, cik būtiski ir nodrošināt izglītību kopsolī ar Saulkrastu novada attīstības stratēģiju un izglītības attīstības turpmākajām tendencēm. Es apzinos, ka piedāvātais modelis par Saulkrastu novada vidusskolas izveidi visiem nebūs pieņemams, bet situācija ir jārisina. Nākamajā posmā līdz 18. decembrim tiks apkopoti aptauju un diskusiju rezultāti, veikta datu analīze, ko plānots publiskot.

Mans uzdevums ir 2021. gada janvārī Saulkrastu novada domes sēdē piedāvāt datos balstītu Saulkrastu vispārizglītojošo mācību iestāžu reorganizācijas plānu. Viss notiks atklāti un caurspīdīgi. Tālāk sekos jaunās vidusskolas direktora izvēle, kuram būs jāsāk strādāt no 2021./2022. mācību gada sākuma.

– Jūsu pienākumos ir arī Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola. Kāda varētu būt tās turpmākā attīstība?

– Šobrīd es vēl nevaru sniegt konkrētu komentāru, bet šīs skolas vājā vieta ir tās izvietojums vairākās ēkās. Turpmākais mērķis būtu jēgpilnāk izmantot pašvaldības resursus un sniegt Saulkrastu novada bērniem kvalitatīvas kultūrizglītības ieguvi vienā vai divās ēkās.

– Drīz sāksies jaunais mācību gads. Kāds tas būs Saulkrastu vispārizglītojošajās skolās? Kādi sagatavošanās darbi vēl paredzēti?

– Svarīgs ir jaunais mācību saturs 1., 4., 7. un 10. klašu skolēniem, turklāt tiks mainīta pieeja mācībām. Taču es esmu pārliecināta, ka abās vidusskolās šī pāreja notiks plūstoši un skolēniem ar pedagogiem kopā tā izdosies labi.

Protams, ļoti svarīga ir praktiska mācību procesa nodrošināšana, jo tiek konstatēti aizvien jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, tādēļ mums jābūt īpaši uzmanīgiem mācību laikā. Pozitīvi, ka Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi A, B un C plānu, kā to būtu iespējams īstenot konkrētajā epidemioloģiskajā situācijā valstī.

1 komentārs

  • Madara
    Madara Piektdiena, 25 Septembris 2020 16:09 Komentāra saite

    Muļķības, ka vecākiem attālums nav noteicošais. Mans bērns mācās Saulkrastu vidusskolā un ērti var nokļūt uz skolu ar riteni vai kājām. Tie jūsu nenozīmīgie 7km ir pat ļoti nozīmīgi. Mēs vairums Saulkrastu vidusskolas bērnu vecāki esam vienoti šajā jautājumā un esam pret bērnu pārcelšanu uz pilsētas otru galu. Pilsētas centrs tiek nolikts skatoties pēc pasta ēkas, pilsētas domes ēkas utt. Tad kur ir loģika, ka skola pārlikta tiks uz nomali , kura nav pa ceļam vairuma vecāku darba vietām Rīgā. Arī 10 minūtes ir no svara. Ja gribat pazaudēt skolēnus vēl vairāk tad šis ir labs variants!

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.