Svarīgākais par vecāku, ģimenes, slimības un citiem pabalstiem 2018. gadā

(Komentēt)
Svarīgākais par vecāku, ģimenes, slimības un citiem pabalstiem 2018. gadā Foto: pixabay.com
13. janvāris, 12:12

Tiesības uz slimības pabalstu būs sociāli apdrošinātām personām, par kurām iemaksas būs veiktas ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējos 24 mēnešos.

Valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti
Kvalifikācijas jeb nepieciešamais apdrošināšanas periods neattieksies uz darbnespējas lapām A, kuras apmaksā darba devējs, kā arī uz gadījumiem, kad tiek kopts slims bērns, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu. Tāpat tas neattieksies arī uz gadījumiem, kad pārejošas darbnespējas cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība.

Ja darbnespēja būs iestājusies nodarbinātības periodā, slimības pabalstu izmaksās 30 kalendārās dienas pēc tam, kad cilvēks zaudējis darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu.

Abi minētie nosacījumi tiks piemēroti, ja pirmā saslimšanas diena būs 2018. gada 1. janvāris vai vēlāk. Ja cilvēks saslimis līdz 2017. gada 31. decembrim un pārejoša darbnespēja nepārtraukti turpinās arī pēc 2018. gada 1. janvāra, slimības pabalstu piešķir un izmaksā saskaņā ar tiem nosacījumiem, kas ir spēkā līdz izmaiņām likumdošanā.

Pabalsta pieprasīšanai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai. Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā "Latvija.lv". E-iesniegumu var aizpildīt tikai tad, ja ir izsniegta elektroniskā darbnespējas lapa (e_DNL), citiem vārdiem sakot, ārsts e-veselības sistēmā ir reģistrējis jūsu e-DNL. Jāatceras, ka no 2018. gada 1. janvāra darbnespējas lapas izsniedz tikai elektroniski.

Pabalsta izmaksas periods
Ja slimojat:
nepārtraukti, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas. Pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 52 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas;
ar pārtraukumiem, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā.

Ja pārejoša darbnespēja turpinās pēc atbrīvošanās no darba
Sākot no 2018. gada 1. janvāra, ja slimošanas laikā ar jums tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības vai arī zaudējat pašnodarbinātā statusu, bet darbnespējas periods vēl turpinās, tad slimības pabalstu jums izmaksās 30 kalendāra dienas, kas seko darba attiecību pārtraukšanas datumam vai datumam, kad esat zaudējis pašnodarbinātā statusu. Par pārējo periodu, ja atveseļoties vēl nebūs izdevies, slimības pabalstu nepiešķir.

Šis izmaksas nosacījums attiecas uz gadījumiem, ja saslimusi pati sociāli apdrošinātā persona un ja pārejoša darbnespēja iestājusies pēc 2018. gada 1. janvāra. Nosacījumu nepiemēro saslimšanas gadījumiem ar pārejošu darbnespējas cēloni "nelaimes gadījums darbā" un "arodslimība".

Pabalsta apmērs
Par pirmajām 10 slimības dienām darba devējs maksā slimības naudu:
par otro un trešo slimības dienu – ne mazāk kā 75% apmērā no jūsu vidējās izpeļņas;
no ceturtās līdz desmitajai slimības dienai – ne mazāk kā 80% apmērā no jūsu vidējās izpeļņas.

No vienpadsmitās slimības dienas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķir slimības pabalstu – 80% apmērā no jūsu vidējās iemaksu algas.
Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kad iestājusies pārejoša darba nespēja.

Pašnodarbinātajam vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (trīs mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas pārejoša darba nespēja.

Vecāku pabalsta saņēmējiem, kuriem kalendārajā mēnesī ir ienākumi kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam, pabalstu par visu šo kalendāro mēnesi izmaksās 30 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra. Līdz šim pabalstu samazinātā apmērā izmaksāja tikai par konkrēto periodu, kurā vecāku pabalsta saņēmējs strādāja un neatradās bērna kopšanas atvaļinājumā.

Personai, kura neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.
Piemēram: Vecāku pabalsts piešķirts līdz bērna viena gada vecuma sasniegšanai 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas – 15 eiro vienā kalendāra dienā. Ja vecāku pabalsta saņēmējs neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bet turpina strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais, tad vecāku pabalstu izmaksās 30% no 15 eiro = 4,50 eiro vienā kalendāra dienā.

Valsts sociālie pabalsti
Ģimenes valsts pabalsta apmēri 2018. gadā nemainās, tiek saglabāti arī bērnu kārtas skaitļa noteikšanas principi, kad ņem vērā visus pabalsta saņēmēja bērnus. Ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu ģimenē ir 11,38 eiro, par otro bērnu – 22,76 eiro, par trešo bērnu – 34,14 eiro, bet par ceturto un nākamajiem bērniem – 50,07 eiro mēnesī.

Ģimenes valsts pabalstu no 2018. gada 1. janvāra maksās līdz bērna 20 (šobrīd – līdz 19) gadu vecuma sasniegšanai, kamēr viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā.

No 2018. gada 1. janvāra pabalstu maksās arī par bērnu, kurš atbilstoši valsts vai pašvaldību finansēto vietu skaitam uzņemts profesionālās izglītības programmā un saņem stipendiju. VSAA pārrēķinās pabalsta apmēru par periodu no 2018. gada 1. janvāra un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

No 2018. gada 1. marta darbosies jauns atbalsta mehānisms – piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu audzināšanu no viena līdz 20 gadu vecumam. Par diviem bērniem piemaksas apmērs būs 10 eiro mēnesī, par trim bērniem – 66 eiro mēnesī. Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par četriem bērniem piemaksa būs 116 eiro mēnesī, par pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī, par sešiem bērniem – 216 eiro mēnesī, par septiņiem bērniem – 266 eiro mēnesī u.tml. VSAA aprēķinās piemaksas apmēru par periodu no 2018. gada 1. marta un izmaksās to ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu būs atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, jeb 171 eiro. Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, atlīdzības apmērs būs 222,30 eiro, bet, ja trīs un vairāk bērnu – 273,60 eiro (līdz šim tie bija – 113,83 eiro neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita). VSAA pārrēķinās atlīdzības apmēru par periodu no 2018. gada 1. janvāra un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 31. jūlijam.

No 2018. gada 1. janvāra par audžuvecākiem, kuri saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas personas (nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie) tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz astoņu gadu vecumam – atlīdzības apmērs būs 70% no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (piešķirot atlīdzību 2018. gadā, tā tiks noteikta 489,05 eiro mēnesī). Vienlaicīgi par vienu un to pašu bērnu nevarēs saņemt atlīdzību un vecāku pabalstu (līdz šim – 171 eiro apmērā un vienlaikus varēja saņemt arī vecāku pabalstu).

Pārējiem saņēmējiem, kuru adoptētajam bērnam ir astoņi un vairāk gadu, atlīdzību maksās pašreizējā apmērā – 171 eiro. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro apmērā (līdz šim piemaksa netika piešķirta).

Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Meklēšana

Twitter @Aprinkislv

aprinkislv
Bērnu vasaras nometnes. Vecāku pieredze aprinkis.lv/sabiedriba/gim… pic.twitter.com/WGtGAsKb0P
aprinkislv
Ko darīt, lai nešķiroto atkritumu būtu mazāk aprinkis.lv/sabiedriba/dzi… pic.twitter.com/ZPxgMVzJ8w
aprinkislv
Salaspils, Babītes un Ropažu futbolisti uzlabo pozīcijas @fta_news Rīgas čempionātā aprinkis.lv/zinas/item/458… pic.twitter.com/oEOd80bS7x

Twitter Citi raksta

sigulda_lv
Vasaras saulgriežu pasākumi Siguldas novadā: sigulda.lv/public/lat/jau… pic.twitter.com/JTtzB4nsu4
Adazu_novads
Uguns zieds Jāņuguns uzziedēšanas vakars Ādažos un Festivāla Baltica Novada diena 19.jūnijā goo.gl/NjxANH
Stopini_Latvia
Koncertā tiekas vairāk nekā 100 akordeonistu, kuri sapņo arī par dalību Dziesmu svētkos: lsm.lv/raksts/kultura…

Saistītie raksti


Novadi un pilsētas
Visas tiesības aizsargātas © apriņķis.lv 2018