Menu
 

Pensiju indeksācija šā gada oktobrī. Cik eiro pieliks? Apriņķis.lv

  • Autors:  Lidija Dārziņa, "LV portāls"
Foto: pixabay.com Foto: pixabay.com

Pēc šā gada 1. oktobra indeksācijas pensiju saņēmēju ieguvums būs lielāks nekā citkārt, jo valstī straujāk augusi vidējās apdrošināšanas iemaksu alga, kam ir tieša ietekme uz indeksāciju. Arī šogad tiks piemēroti atšķirīgi koeficienti – jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks būs indekss un vecuma pensijas pieaugums. Turklāt pirmo reizi tiks indeksēta arī pensijas piemaksa.

No šā gada 1. oktobra tiek indeksētas pensijas un atlīdzības vai to daļu, kas nepārsniedz 420 eiro mēnesī, informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Tas nozīmē, ka tiks indeksētas visas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 420 eiro, un pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 420 eiro, indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas – 420 eiro.

Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem tāpat kā iepriekšējos gados indeksēs visu pensijas apmēru.

Indeksējamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie valsts pensijas, norāda VSAA preses sekretāre Iveta Daine. Piemaksu indeksēs atsevišķi.

Pamatindekss – 1,0719, vecuma pensijai par lielāku stāžu – lielāks indekss

Izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma pensijām un atlīdzībām, kā arī vecuma pensijām ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem tiks piemērots indekss 1,0719, norāda VSAA Pensiju metodiskās vadības daļa vecākā eksperte Egita Garā.

Šogad, tāpat kā pērn, vecuma pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss tiks piemērots un lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt. Salīdzinot ar pagājušo gadu, šogad vēl papildus palielināts indekss pensionāriem ar 45 gadu un ilgāku stāžu.

Vecuma pensijai no 2019. gada 1. oktobra ir šādi indeksi:

  • 1,0719 – ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;
  • 1,0805 – ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2. saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1. saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
  • 1,0891 – ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;
  • 1,0977 – ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu.

Labklājības ministre Ramona Petraviča ir uzsvērusi, ka šī būs lielākā pensiju indeksācija pēdējo gadu laikā un to nodrošina Latvijas ekonomikas attīstība.

Labklājības ministrijas piemērs. Ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 350 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no šā gada oktobra pensijas apmērs būs 375,17 eiro (par 25,17 eiro lielāks), ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – pensijas apmērs būs 378,18 eiro (par 28,18 eiro lielāks), ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – pensijas apmērs būs 381,19 eiro (par 31,19 eiro lielāks). Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 384,20 eiro (par 34,20 eiro lielāka). Aprēķini šajā piemērā ir pirms nodokļa nomaksas.

Jāpiebilst, ka apdrošināšanas stāžu veido ne tikai līdz pensijas piešķiršanai sakrātie gadi, bet arī pēc tam papildinātais stāžs, ja cilvēks pēc pensijas piešķiršanas ir strādājis vai joprojām strādā.

Indeksē piešķirto pensiju jeb bruto

Ja cilvēks pats vēlas vismaz aptuveni izrēķināt, par cik eiro palielināsies pensija, jāņem vērā, ka tiek indeksēta piešķirtās pensijas summa, tas ir, bruto summa. Tātad nevis summa, kas katru mēnesi tiek ieskaitīta kontā (vai piegādāta mājās). Tas jāņem vērā tiem pensionāriem, kuriem pensija ir lielāka par pensionāra neapliekamo minimumu – šogad tas ir 270 eiro mēnesī. Pensijas izmaksā tiek norādīta tikai summa pēc nodokļa ieturēšanas.

To, kāda ir piešķirtā (bruto) pensija, var apskatīties portālā www.latvija.lv, izmantojot VSAA e-pakalpojumu "Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru".

Indeksēs arī piemaksu

Lielākā daļa pensionāru saņem 1 eiro vai 1,50 eiro piemaksu par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām. Šogad pirmo reizi indeksēs arī vecuma un invaliditātes pensijas piemaksas. Piemaksas indeksācijas koeficients ir 1,0719. Piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu nosaka ar divām zīmēm aiz komata.

Kāds pēc indeksācijas būs piemaksas apmērs par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim:

  • 1,07 eiro – ja vecuma pensija piešķirta, sākot no 1997. gada 1. janvāra;
  • 1,61 eiro – ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.

Līdz ar to, ja pensijas piemaksa par 25 stāža gadiem līdz šim bija 25 eiro vai 37,50 eiro, no oktobra tā būs attiecīgi 26,75 eiro vai 40,25 eiro.


Avots: "LV portāls"

Pensija – ar nodokli apliekams ienākums

No kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.

Saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pensija ir ar nodokli apliekams ienākums. Pensijai līdz 1667 eiro tas ir 20%. Ar nodokli neapliek visu pensiju, bet gan daļu virs neapliekamā minimuma (šogad ar nodokli neapliek 270 eiro – tas ir pensionāra neapliekamais minimums mēnesī).

Piemērs. Vecuma pensionāram ar 35 gadu apdrošināšanas stāžu aprēķinātā pensija ir 460 eiro, un viņš saņem arī 1 eiro piemaksu par 25 stāža gadiem. Kopējā summa ir 485 eiro, no tās tiek atskaitīti 270 eiro un tad ieturēts nodoklis 20%. Mēnesī izmaksā pensiju 442 eiro.

1. oktobrī indeksēs pensijas daļu 420 eiro (420 x 1,0805), kas pēc indeksēšanas būs 453,81. Līdz ar to pensijas apmērs pēc indeksācijas būs 493,81 (453,81 + 40 (460 – 420)). Piemaksa par 25 stāža gadiem pēc indeksācijas (25 x 1,07) būs 26,75 eiro. Kopējā summa – 520,56 (493,81 + 26,75). Pēc IIN ieturēšanas pensionārs no 1. oktobra ik mēnesi saņems 470,45 eiro.

Tātad šajā gadījumā no oktobra pensija kopā ar piemaksu palielināsies par 28,45 eiro.

Piemērs, ja piemaksas nav (kopš 2012. gada piemaksas nepiešķir). Aprēķinātā pensija ir 460 eiro, pašreiz cilvēks pēc nodokļa atvilkšanas saņem 422 eiro. Ja apdrošināšanas stāžs ir 35 gadi, piemērojot indeksu 1,0805, pēc indeksēšanas piešķirtā pensija būs 453,81 eiro. Plus 40 eiro, ko neindeksē, kopā 493,81 eiro. Pēc nodokļa (44,76 eiro) ieturēšanas mēnesī izmaksājamā pensijas summa būs 449,05 eiro.

Tātad šajā gadījumā no oktobra pensija palielināsies par 27,05 eiro.

Pensijas pārrēķinās VSAA

Pensijas un atlīdzības saņēmējiem nav jāiesaistās, pašiem nekas nav jādara – pensiju indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, un tā notiks automātiski. Savu pensijas apmēru cilvēks var uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā VSAA nodaļā.

Valsts pensijas un atlīdzības tiek indeksētas saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām". Piemaksas apmēra pārskatīšanu paredz likuma "Par valsts pensijām" pārejas noteikumu 41.5 punkts un Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 184 "Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas" 5. punkts.

Likuma "Par valsts pensijām" 26. pants nosaka: valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī (noapaļotu līdz veseliem eiro), pārskata reizi gadā – 1. oktobrī –, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

Vecuma pensiju pārskatīšanai atkarībā no personas apdrošināšanas stāža, par kuru ir piešķirta (pārrēķināta) pensija, piemēro nevis 50%, bet gan šādu apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentus:

1) 60% – ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija piešķirta par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos darba apstākļos;

2) 70% – ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;

3) 80% – ja stāžs ir 45 gadi un vairāk.

Informācijai, kā noteikta indeksējamā summa (šogad 420 eiro): tā ir puse no iepriekšējā gada valsts vidējās iemaksu algas, kas katru gadu pieaug. 2015. gadā – 664,63 eiro, 2016. gadā – 698,64 eiro; 2017. gadā – 764,42 eiro; 2018. gadā – 839,13 eiro.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.