Menu
 

Prognoze – par 5°C siltāks klimats (2.daļa)

  • Publicēts Vide

Lauksaimniecība ir sevišķi lielā mērā atkarīga no klimatiskajiem apstākļiem, tāpēc tā ir viena no prioritārajām nozarēm klimata pārmaiņu kontekstā. Interesanti, ka lauksaimniecība vienlaikus ir siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju ievērojama ražotāja un arī cietēja no klimata pārmaiņām.

Lasīt vairāk...

Prognoze – par 5°C siltāks klimats (1.daļa)

  • Publicēts Vide

Šā gada jūlijā Ministru kabinets apstiprināja Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam. Plānā paredzēti 89 veicamie pasākumi, kas skar cilvēku veselību un dzīvību, tautsaimniecības, infrastruktūras un apbūves pielāgošanu klimata pārmaiņām, dabas un kultūrvēsturisko vērtību pasargāšanu, zinātniskās informācijas vākšanu un integrēšanu nozares politikās un teritoriju plānošanā.

Lasīt vairāk...

Kā veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību (2.daļa)

  • Publicēts Vide

Vēl viena iespēja samazināt SEG emisijas ir vairāk izmantot sabiedrisko transportu. Tiesa, kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktora pienākumu izpildītājs Raimonds Kašs, pašreiz vērojama pretēja parādība – ekonomiskās labklājības dēļ cilvēki atsakās no sabiedriskā transporta izmantošanas un pārsēžas uz privāto transportu, un tieši Rīgā joprojām ir novērojams ļoti liels personīgā transporta īpatsvars, kas rada ne tikai klimata, bet arī gaisa kvalitātes problēmas.

Lasīt vairāk...

Kā veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību (1.daļa)

  • Publicēts Vide

Iespējams, beidzamajā laikā ne viens vien ir dzirdējis vai kaut kur lasījis par Latvijas iespējām veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību. Kā sarunā ar “Rīgas Apriņķa Avīzi” skaidroja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktora pienākumu izpildītājs Raimonds Kašs, tā ir saimnieciskā darbība un dzīve, kura nav balstīta galvenokārt uz fosilo kurināmo – oglēm, naftu, dabasgāzi. Tā ir ilgtspējīga vides, ekonomiskā un sociālā attīstība, kas skar teju visas mūsu dzīves jomas.

Lasīt vairāk...

Kā (iz)dzīvot klimata pārmaiņu vējos? (2.daļa)

  • Publicēts Vide

“Mūsdienās, kad bioloģiskā daudzveidība ir tik apdraudēta, kā vēl nekad, jāsāk piedomāt pie lietām, kas līdz šim bijušas pašsaprotamas: kā saglabāt stabilu klimatu, tīru ūdeni, tīru vidi. To visu daba nodrošina par brīvu, ja tikai tai ļaujam un neiznīcinām smalko ekosistēmas drošības tīklu,” uzsver Latvijas Dabas fonda padomes priekšsēdētāja Inga Račinska, norādot, ka Latvijas Dabas fonds ikdienā iestājas par ekosistēmu lomas novērtēšanu klimata stabilitātes nodrošināšanā.

Lasīt vairāk...

Kā (iz)dzīvot klimata pārmaiņu vējos? (1.daļa)

  • Publicēts Vide

Jo daudzveidīgākā pasaulē no dabas viedokļa dzīvojam, jo noturīgāka pret klimata pārmaiņu procesiem un drošāka cilvēkam tā ir. Bioloģiskā daudzveidība pašlaik ir pasaules līmeņa strīdus ābols ne tikai vides organizāciju diskusijās, bet ikdienas izaicinājums kā politiķu un uzņēmēju dienaskārtībā, tā katra indivīda dzīvē.

Lasīt vairāk...

Aprites ekonomikas principu ieviešana iepirkumos – cīņa ar pieradumu (2.daļa)

  • Publicēts Vide

Vidzemes Augstskolas pētniece, SIA “Vides investīciju fonda” Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm” eksperte Jana Simanovska uzskata, ka liels šķērslis ieviest aprites ekonomikas risinājumus ir psiholoģiska nevēlēšanās ieviest ko jaunu, jo vieglāk iet pa ierasto ceļu. Aprites ekonomikas pamatprincipi ir pietiekami viegli saprotami, bet tie pieprasa inovācijas un jaunas pieejas ne tikai ražošanā, bet arī valsts un pašvaldību iepirkumos, kā arī pārmaiņas un jaunu domāšanu pierastās ikdienas darbībās.

Lasīt vairāk...

No aprites neizmukt (1.daļa)

  • Publicēts Vide

Aprites ekonomika ir viens no konceptiem, kas tiek stabili iesakņots Eiropas un Latvijas plānošanas līmeņos. Tā jau ienāk un ienāks ikdienas dzīvē un biznesā aizvien vairāk. Pamatā ir sapratne, ka uz zemeslodes faktiski nav neizsmeļamu vai vismaz nesabojājamu resursu. Pat tādu atjaunojamo resursu kā mežs, neilgtspējīgi apsaimniekojot, cilvēka tehniskais ģēnijs var noplicināt līdz nožēlojamam stāvoklim.

Lasīt vairāk...

Dabas jeb mūsu kopējā dārza aizsardzība – prātīga un gudra kopšana (1.daļa)

  • Publicēts Vide

Nesen presē un sociālajos tīklos parādījās informācija, ka Carnikavas kāpās tiek izcirstas priedes. Protams, cilvēkus šī ziņa satrauca – sak, atkal tiek izcirsti meži! Taču, kā sarunā ar “Rīgas Apriņķa Avīzi” skaidroja sertificēta piekrastes biotopu eksperte un bioloģijas zinātņu doktore Brigita Laime, šie darbi notiek piekrastes biotopa pelēkās kāpas apsaimniekošanas un atjaunošanas ietvaros un tas ir absolūti nepieciešams darbs, kuru vairs nedrīkst atlikt.

Lasīt vairāk...

Globālā un lokālā plastMASA (2.daļa)

  • Publicēts Vide

Latvija nerobežojas ar okeānu, pie mums nav sastopami oke­āna putni, bet – vai tas nozīmē, ka mūsu putnus plastmasas atkritumu problēma neskar? Ornitologs Ruslans Matrozis gadu gaitā regulāri apmeklējis Rumbulu, kur vērojis putnus sadzīves atkritumu poligonā, ko pašlaik apsaimnieko uzņēmums “Getliņi EKO”, bet viņa teiktais noteikti attiecas uz visiem sadzīves atkritumu poligoniem. Tajos labi redzams krīžu un politisko lēmumu iespaids.

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.