Menu
 

Prognoze – par 5°C siltāks klimats (2.daļa)

  • Publicēts Vide

Lauksaimniecība ir sevišķi lielā mērā atkarīga no klimatiskajiem apstākļiem, tāpēc tā ir viena no prioritārajām nozarēm klimata pārmaiņu kontekstā. Interesanti, ka lauksaimniecība vienlaikus ir siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju ievērojama ražotāja un arī cietēja no klimata pārmaiņām.

Lasīt vairāk...

Kā veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību (2.daļa)

  • Publicēts Vide

Vēl viena iespēja samazināt SEG emisijas ir vairāk izmantot sabiedrisko transportu. Tiesa, kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktora pienākumu izpildītājs Raimonds Kašs, pašreiz vērojama pretēja parādība – ekonomiskās labklājības dēļ cilvēki atsakās no sabiedriskā transporta izmantošanas un pārsēžas uz privāto transportu, un tieši Rīgā joprojām ir novērojams ļoti liels personīgā transporta īpatsvars, kas rada ne tikai klimata, bet arī gaisa kvalitātes problēmas.

Lasīt vairāk...

Kā (iz)dzīvot klimata pārmaiņu vējos? (1.daļa)

  • Publicēts Vide

Jo daudzveidīgākā pasaulē no dabas viedokļa dzīvojam, jo noturīgāka pret klimata pārmaiņu procesiem un drošāka cilvēkam tā ir. Bioloģiskā daudzveidība pašlaik ir pasaules līmeņa strīdus ābols ne tikai vides organizāciju diskusijās, bet ikdienas izaicinājums kā politiķu un uzņēmēju dienaskārtībā, tā katra indivīda dzīvē.

Lasīt vairāk...

Aprites ekonomikas principu ieviešana iepirkumos – cīņa ar pieradumu (2.daļa)

  • Publicēts Vide

Vidzemes Augstskolas pētniece, SIA “Vides investīciju fonda” Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta “Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm” eksperte Jana Simanovska uzskata, ka liels šķērslis ieviest aprites ekonomikas risinājumus ir psiholoģiska nevēlēšanās ieviest ko jaunu, jo vieglāk iet pa ierasto ceļu. Aprites ekonomikas pamatprincipi ir pietiekami viegli saprotami, bet tie pieprasa inovācijas un jaunas pieejas ne tikai ražošanā, bet arī valsts un pašvaldību iepirkumos, kā arī pārmaiņas un jaunu domāšanu pierastās ikdienas darbībās.

Lasīt vairāk...

No aprites neizmukt (1.daļa)

  • Publicēts Vide

Aprites ekonomika ir viens no konceptiem, kas tiek stabili iesakņots Eiropas un Latvijas plānošanas līmeņos. Tā jau ienāk un ienāks ikdienas dzīvē un biznesā aizvien vairāk. Pamatā ir sapratne, ka uz zemeslodes faktiski nav neizsmeļamu vai vismaz nesabojājamu resursu. Pat tādu atjaunojamo resursu kā mežs, neilgtspējīgi apsaimniekojot, cilvēka tehniskais ģēnijs var noplicināt līdz nožēlojamam stāvoklim.

Lasīt vairāk...

Dabas jeb mūsu kopējā dārza aizsardzība – prātīga un gudra kopšana (1.daļa)

  • Publicēts Vide

Nesen presē un sociālajos tīklos parādījās informācija, ka Carnikavas kāpās tiek izcirstas priedes. Protams, cilvēkus šī ziņa satrauca – sak, atkal tiek izcirsti meži! Taču, kā sarunā ar “Rīgas Apriņķa Avīzi” skaidroja sertificēta piekrastes biotopu eksperte un bioloģijas zinātņu doktore Brigita Laime, šie darbi notiek piekrastes biotopa pelēkās kāpas apsaimniekošanas un atjaunošanas ietvaros un tas ir absolūti nepieciešams darbs, kuru vairs nedrīkst atlikt.

Lasīt vairāk...

Globālā un lokālā plastMASA (2.daļa)

  • Publicēts Vide

ka mūsu putnus plastmasas atkritumu problēma neskar? Ornitologs Ruslans Matrozis gadu gaitā regulāri apmeklējis Rumbulu, kur vērojis putnus sadzīves atkritumu poligonā, ko pašlaik apsaimnieko uzņēmums “Getliņi EKO”, bet viņa teiktais noteikti attiecas uz visiem sadzīves atkritumu poligoniem. Tajos labi redzams krīžu un politisko lēmumu iespaids.

Lasīt vairāk...

Globālā un lokālā plastMASA (1.daļa)

  • Publicēts Vide

Plastmasa ir ražošanā lēta un ļoti funkcionāla, un tai faktiski nav pienācīgas alternatīvas ne rūpniecībā, ne sadzīvē. Tā teicami kalpo patērētāja labklājības nodrošināšanai. Kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem, kad plastmasu sāka ražot rūpnieciski, tā ražošanas tempu pieaugumā pārliecinoši apdzinusi jebkuru citu materiālu.

Lasīt vairāk...

Saimniekot aizsargājamā dabas teritorijā (turpinājums)

  • Publicēts Vide

Dabas liegums “Lubāna mitrājs” ir lielākais iekšzemes mitrājs Latvijā, kas izveidots, lai nodrošinātu lielākā Latvijas ezera, purvu, meža masīvu un mitrāju aizsardzību ap Lubāna ezeru. Lubāna mitrāja kompleksa unikālo biotopu daudzveidību nosaka tā ģeogrāfiskais novietojums, jo te robežojas dažādām klimatiskajām zonām raksturīgas dzīvotnes un sastopamas upju palieņu pļavas, neskarti augstie purvi, purvaini meži, neskarti augstie purvi, boreālie meži, melnalkšņu staignāji un parkveida pļavas.

Lasīt vairāk...

Atkritumu šķirošanas zaļie ieguvumi

  • Publicēts Vide

Sadzīves atkritumu šķirošana vismaz sākotnēji ir pietiekami apgrūtinoša lieta – tā prasa uzmanību, kaut minimālu iedziļināšanos tēmā, platības atrašanu savā dzīvesvietā un ārpusē papildu tvertnēm, ikdienas rīcības izmaiņas un pat vairāk laika. Samest visu kopā, aiznest līdz vienai universālajai tvertnei noteikti ir vienkāršāk.

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.