Menu
 

Globālā un lokālā plastMASA (1.daļa)

  • Publicēts Vide

Plastmasa ir ražošanā lēta un ļoti funkcionāla, un tai faktiski nav pienācīgas alternatīvas ne rūpniecībā, ne sadzīvē. Tā teicami kalpo patērētāja labklājības nodrošināšanai. Kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem, kad plastmasu sāka ražot rūpnieciski, tā ražošanas tempu pieaugumā pārliecinoši apdzinusi jebkuru citu materiālu.

Lasīt vairāk...

Saimniekot aizsargājamā dabas teritorijā (turpinājums)

  • Publicēts Vide

Dabas liegums “Lubāna mitrājs” ir lielākais iekšzemes mitrājs Latvijā, kas izveidots, lai nodrošinātu lielākā Latvijas ezera, purvu, meža masīvu un mitrāju aizsardzību ap Lubāna ezeru. Lubāna mitrāja kompleksa unikālo biotopu daudzveidību nosaka tā ģeogrāfiskais novietojums, jo te robežojas dažādām klimatiskajām zonām raksturīgas dzīvotnes un sastopamas upju palieņu pļavas, neskarti augstie purvi, purvaini meži, neskarti augstie purvi, boreālie meži, melnalkšņu staignāji un parkveida pļavas.

Lasīt vairāk...

Saimniekot aizsargājamā dabas teritorijā (1. daļa)

  • Publicēts Vide

Lūkojoties Latvijas kartē, var ieraudzīt vairāk nekā 680 dažādu lielumu īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. No tām daudzas ietilpst arī starptautiskos aizsargājamo teritoriju tīklos. Prakse rāda, ka šāds, no pirmā acu uzmetiena ierobežojošs, statuss nebūt nav šķērslis, lai, radoši un zaļi domājot, saimniekotu un īstenotu biznesa idejas arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, vienlaikus pat vairojot bioloģisko daudzveidību.

Lasīt vairāk...

Atkritumu šķirošanas zaļie ieguvumi

  • Publicēts Vide

Sadzīves atkritumu šķirošana vismaz sākotnēji ir pietiekami apgrūtinoša lieta – tā prasa uzmanību, kaut minimālu iedziļināšanos tēmā, platības atrašanu savā dzīvesvietā un ārpusē papildu tvertnēm, ikdienas rīcības izmaiņas un pat vairāk laika. Samest visu kopā, aiznest līdz vienai universālajai tvertnei noteikti ir vienkāršāk.

Lasīt vairāk...

Aptauja Ropažos: Vai atbalstāt pilnīgu plastmasas maisiņu aizliegumu?

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana, lai aizliegtu videi nedraudzīgu maisiņu izmantošanu lielveikalos. Iniciatīvas pārstāvji norāda: lai gan Latvijas lielveikalos pamazām tiek ieviesta videi draudzīgāku iepirkumu maisiņu izmantošana, vairākas lielveikalu ķēdes tos joprojām neizmanto. Aizliedzot plastmasas maisiņu izmantošanu, lielveikaliem nebūs citas izvēles, kā izmantot materiālus, kas ir videi draudzīgāki, ir pārliecināti iniciatīvas autori. Kā ziņots, no 2019. gada plānots aizliegt bezmaksas maisiņu izsniegšanu neatkarīgi no to biezuma.

Lasīt vairāk...

Klimata pārmaiņas – izdzīvos, kas pielāgosies

  • Publicēts Vide

Bieži minēts, ka uz Zemes ir tikai divas radības, kas apzināti maina apkārtējo vidi savās interesēs, – tas ir bebrs un cilvēks. Bebra intereses saistās ar uzplūdinājumu veidošanu, kas tam noder, lai ūdenī slēptos no plēsējiem, transportētu materiālus ēšanai un būvniecībai. Lai to panāktu, bebrs spēj izveidot inženiertehniski sarežģītas dambju sistēmas. Sacensībā par vides izmainīšanu cilvēks, pateicoties industriālajai revolūcijai, kopš 19. gadsimta izrāvies ievērojami priekšā. Klimata prognozes liecina, ka gaidāmais arktisko ledu kušanas radītais uzplūdinājums pārliecinoši parādīs bebriem, kurš uz pasaules ir galvenais inženieris.

Lasīt vairāk...

VARAM: Bīstamie atkritumi nereti nonāk nešķirotajos sadzīves atkritumos

  • Publicēts Vide

Sabiedrības uzmanība arvien vairāk tiek pievērsta vides aizsardzībai, iedzīvotāji tiek aicināti atbildīgāk izturēties pret atkritumiem. Nākotnē sagaidāms, ka samazināsies plastmasas maisiņu ražošanas un patērēšanas apjoms. Jācer arī, ka sabiedrības izglītotības līmenis kaut kad sasniegs tādus augstumus, ka atkritumu šķirošana ikvienā mājsaimniecībā būs pilnīgi pašsaprotama un būvgružus un vecas tabletes neviens nemetīs kopā ar kartupeļu mizām sadzīves atkritumu konteinerā.

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.