Menu
 

Apstiprināts Olaines novada pašvaldības budžets 2023.gadam

  • Autors:  Apriņķis.lv
Attēli - www.olaine.lv Attēli - www.olaine.lv

Olaines novada domes 31.janvāra sēdē ir apstiprināts Olaines novada pašvaldības budžets 2023.gadam. Budžets pieņemts, nodrošinot pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā, informē Olaines novada pašvaldībā.

Budžeta izdevumu kopējais apjoms 2023.gadam plānots 38 316 858 eiro apmērā. Šogad Olaines novads atkal ir pašvaldība-donore, kura veic iemaksu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā. Plānojot budžeta izdevumu sadaļu, pašvaldība ņēma vērā visu nozaru un jomu intereses, taču īpašu vērību pievērsa izvirzītajām prioritātēm - izglītībai, sociālajai aizsardzībai, novada attīstībai un teritorijas labiekārtošanai.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī un pasaulē, kas ietekmē iedzīvotāju labklājību, pašvaldība atbalsta iedzīvotājus, gan palielinot pabalstu apmērus, gan nodrošinot iespēju saņemt atbalstu lielākam cilvēku skaitam, gan paplašinot pakalpojumu klāstu. Pašvaldība turpina īpaši atbalstīt ģimenes ar bērniem, kā arī personas, kurām ir nepieciešama sociālā aprūpe un rehabilitācija. Atbalsts tiks sniegts arī trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, bāreņiem, cilvēkiem ar invaliditāti (t.sk. paredzēti līdzekļi atbalstam personām ar kustību traucējumiem vides pieejamības nodrošināšanai). Paredzēts, ka pavasarī uzsāks darbu Olaines Dienas aprūpes centrs pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem. Sociālajām vajadzībām no Olaines novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem plānoti 5 502 242 eiro, tas ir par 34,04% vairāk nekā iepriekšējā gadā, norāda pašvaldībā.

Lai pilnveidotu iekļaujošo izglītību, nodrošinot tās īstenošanai nepieciešamo atbalstu, visās pirmsskolas izglītības iestādēs radīta iespēja pieņemt darbā papildu logopēdus un speciālos pedagogus. Lai nodrošinātu pēc iespējas vairāk mazo iedzīvotāju (kuru vecāki to vēlas) ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, 2023.gadā plānots atvērt jaunu pirmsskolas izglītības iestādi “Čiekuriņš” ar četrām grupām (Veselības ielā 7, Olainē). Savukārt, lai varētu kvalitatīvi nodrošināt mācību procesu Olaines novada skolās, 2023.gadā ir paredzēta Olaines sākumskolas piebūves būvprojekta izstrāde un vīzijas un būvprojekta izstrāde RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas laboratorijas korpusa pārbūvei par mācību telpām jaunāko klašu skolēniem.  

Lai nodrošinātu ilgstošu vakanču aizpildījumu un samazinātu pedagoģiskā personāla trūkumu pašvaldības izglītības iestādēs, pašvaldība paredz kvalificētu speciālistu piesaisti, maksājot stipendijas studējošajiem, kuri, pabeidzot mācības, apņemas strādāt noteiktajā iestādē, stāsta pašvaldības pārstāvji.

2023.gadā paredzēts uzsākt multifunkcionālā kompleksa (Olaines Mūzikas un mākslas skola, Pieaugušo izglītības centrs, Olaines bibliotēka, Olaines bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa) Jelgavas ielā 23, Olainē, būvniecību.

Šogad plānots arī ieviest energopārvaldības sistēmu, kuras pasākumi būs virzīti uz to, lai samazinātu enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās un publiskajam ielu apgaismojumam un veicinātu atjaunojamo energoresursu plašāku lietojumu Olaines novada teritorijā atbilstoši novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānam līdz 2030.gadam.

Ņemot vērā, ka uz privātīpašuma, kurš atrodas tagadējā tirgus teritorijā Olaines pilsētā, plānots būvēt veikalu “Mego”, aizstāvot iedzīvotāju intereses, pašvaldība plāno īstenot projektu “Tirgus nojumju izveidošana Olaines novadā”, paredzot Olaines pilsētā citu pastāvīgu tirdzniecības vietu ar tirgus nojumēm. Savukārt Jaunolainē ir iecerēta centrālā laukuma 1.kārtas projektēšana un būvniecība, vēsta pašvaldībā.

Lai paaugstinātu novada konkurētspēju, kas ir īpaši svarīgi pēc 2021.gada teritoriāli administratīvās reformas, un radītu iedzīvotājiem kvalitatīvu vidi dzīvei un darbam un labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai, budžetā ne tikai ir iekļauti saimnieciskie/esošo objektu uzturēšanas darbi un izdevumi, bet arī liela vērība pievērsta infrastruktūras attīstībai.

Paredzēta Medemciema divlīmeņu pārvada (krustojums ar A8 un pašvaldības ceļu) tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde un projektēšana, apgaismojuma projektēšana Krasta ielā no Imantu ielas līdz Lubaušu ielai Jaunolainē un Lubaušu ciema apkaimē, Mežezera, Jāņupes karjera un karjera pie autoceļa Tīraine-Jaunolaine labiekārtošana, kā arī Mežezera un Jāņupes karjera ūdenszāļu pļaušana, Olaines Mežaparka bērnu pilsētiņas papildināšana ar iekārtām, DKS "Ezītis" rotaļu laukuma izveide un daudzi citi darbi, informē pašvaldībā.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.