Menu
 

Banku uzraugs ar 1,03 miljoniem eiro soda "Rigensis Bank" par finanšu noziegumu likuma neievērošanu

  • Autors:  LETA
Foto - scada.lv Foto - scada.lv

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) piemērojusi soda naudu 1 028 850 eiro apmērā AS "Rigensis Bank" par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas normatīvo aktu prasību pārkāpumiem, informēja FKTK. Tāpat par finanšu noziegumu apkarošanas jomu atbildīgajam bankas valdes loceklim Renāram Degro izteikts brīdinājums.

FKTK norādīja, ka "Rigensis Bank" noteikti vairāki tiesiskie pienākumi, tostarp noteiktajā termiņā ir jāiesniedz FKTK izvērtēšanai pasākumu plāns konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai, jāveic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgs izvērtējums un klientu bāzes revīzija.

"FKTK bankā veica klātienes pārbaudes, kuru laikā izskatīti klientu darījumi līdz 2019.gada februārim. Veiktajās pārbaudēs FKTK ir konstatējusi virkni pārkāpumu, kas saistīti ar iekšējās kontroles sistēmu, klientu bāzes riskiem un to pārvaldību. Pārkāpumi liecina par nopietniem trūkumiem bankas iekšējās kontroles sistēmā, jo tie ir atklāti būtiskākajos klientu izpētes un darījumu uzraudzības elementos. Banka nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu finanšu noziegumu apkarošanas jomā, kas nodrošinātu efektīvu normatīvo aktu prasību ievērošanu," skaidroja FKTK.

Banku uzraugs konstatēja, ka "Rigensis Bank" nebija veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos, vai norādītais patiesais labuma guvējs ir klienta patiesais labuma guvējs, vairākos gadījumos Banka nebija noskaidrojusi klientu kontos esošo finanšu līdzekļu izcelsmi un dokumentējusi secinājumus. Banka nebija arī nodrošinājusi savlaicīgu un kvalitatīvu klientu izpēti un rezultātu dokumentēšanu, kā arī slēdzieni klientu lietās ir nepilnīgi.

FKTK arī atzina, ka bankas iekšējās kontroles sistēma nenodrošina klienta padziļinātās izpētes nepārtrauktību visā klienta darbības periodā, banka nav atbilstoši novērtējusi ar klientiem un to veiktajiem darījumiem saistītos riskus un nav pievērsusi uzmanību klientu veiktajiem netipiski lieliem, sarežģītiem, savstarpēji saistītiem darījumiem, kuriem šķietami nav ekonomiska vai nepārprotami tiesiska mērķa, tostarp nav noskaidrojusi un atbilstoši dokumentējusi secinājumus, savlaicīgi nav ieguvusi klientu saimniecisko darbību pamatojošus dokumentus.

"Rigensis Bank" arī nav ieguvusi un pietiekami izvērtējusi informāciju, lai konstatētu aizliegto čaulas veidojumu pazīmes un līdz ar to atsevišķos gadījumos nav noteiktajā termiņā izbeigusi darījuma attiecības ar tiem.

"Ņemot vērā minēto, secināms, ka banka nav nodrošinājusi efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību finanšu noziegumu apkarošanas jomā tā, lai tā savā darbība ievērotu normatīvo aktu prasības, turklāt pārkāpumi vērtējami kā būtiski un ilgstoši. Vienlaikus FKTK ņem vērā bankas līdz šim paveikto FKTK konstatēto trūkumu novēršanā," pauda banku uzraugs.

Par kredītiestādes vispārīgo darbību atbild tās valde, savukārt par konkrēto kredītiestādes darbības jomu - atbildīgais valdes loceklis. FKTK secināja, ka par finanšu noziegumu apkarošanas jomu atbildīgais valdes loceklis Degro nav nodrošinājis, ka bankā tiek veikti pietiekoši pasākumi, lai novērstu "Rigensis Bank" iesaisti normatīvo aktu pārkāpumos. Ņemot vērā šos apstākļus, FKTK ir izteikusi minētajai personai brīdinājumu.

Saskaņā ar FKTK lēmumu, bankai noteiktā termiņā FKTK ir jāiesniedz pasākumu plāns noteikto tiesisko pienākumu veikšanai un konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai un jāveic plānā paredzētie pasākumi, lai banka turpmāk nepieļautu līdzīga rakstura pārkāpumus iekšējās kontroles sistēmā finanšu noziegumu riska pārvaldības jomā. Turklāt, piesaistot zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, jāveic neatkarīgs izvērtējumus par bankas iekšējās kontroles sistēmas atbilstību un efektivitāti.

Bankai noteiktais soda naudas apmērs ir 80% no maksimālā likumā norādītā apmēra - 10% no "Rigensis Bank" kopējā gada apgrozījuma. Bankai noteiktā soda nauda viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā. FKTK iepriekš nav piemērojusi "Rigensis Bank" sankcijas par finanšu noziegumu apkarošanas normatīvo aktu prasību pārkāpumiem.

Jau ziņots, ka Latvijas "Rigensis Bank" šogad pirmajā ceturksnī strādājusi ar peļņu 993 000 eiro apmērā, kas ir par 56,6% vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā, liecina bankas publiskotais finanšu pārskats.

"Rigensis Bank" aktīvi 2019.gada 31.martā bija 266,032 miljoni eiro, kas ir par 41,5% jeb 188,83 miljoniem eiro mazāk nekā 2018.gada beigās, kad "Rigensis Bank" aktīvi bija 454,862 miljonu eiro apmērā.

Savukārt bankas kapitāls un rezerves marta beigās bija 70,096 miljoni eiro, kas ir par 7,4% vairāk nekā pagājušā gada beigās.

2018.gada pirmajā ceturksnī "Rigensis Bank" strādāja ar peļņu 634 000 eiro apmērā, savukārt 2018.gadā kopumā bankas auditētā peļņa bija 3,504 miljoni eiro.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija licenci "Rigensis Bank" kredītiestādes darbībai izsniedza 2011.gada jūnijā. Bankas lielākais īpašnieks ir Krievijas uzņēmējs Igors Ciplakovs.

Pēc aktīvu apmēra "Rigensis Bank" 2018.gada beigās bija devītā lielākā banka Latvijā.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.