Menu
 

Kas jāzina, veidojot īpašumam elektrības pieslēgumu? Apriņķis.lv

  • Autors:  Dzintris Kolāts
Dati - AS “Sadales tīkls” Dati - AS “Sadales tīkls”

Iespējams, līdzīga rakstura jautājumi jau aktualizēti publiskajā telpā, bet tie arvien rodas un rodas – neko darīt. Turklāt Pierīga ir salīdzinoši aktīvs reģions, kur būvēšanās noris intensīvi, līdz ar to šādi jautājumi aktualizējas brīdi pa brīdim. Šoreiz jautājums ir par elektrības pieslēguma izveides procedūru jaunā īpašumā.

Mūsu lasītājs Jānis Cielēns no Siguldas novada vērtē, ka izmaksas ir salīdzinoši augstas, un vaicā: “Ja par pieslēgumu samaksā, kurš tad ir tā faktiskais īpašnieks – akciju sabiedrība “Sadales tīkls” vai jaunais īpašnieks, kurš samaksājis par pieslēguma ierīkošanu un turpinās maksāt par tā uzturēšanu caur ikmēneša maksājumiem?” Jānim bija vēl virkne jautājumu, kurus uzdevām AS “Sadales tīkls” speciālistiem, un atbildes uz tiem sagatavoja uzņēmuma komunikācijas direktore Renāte Meļķe.

Renāte Meļķe: Ņemot vērā to, ka lasītājs nav norādījis īpašuma adresi, mums nav iespēju sniegt detalizētu skaidrojumu par darbībām un izmaksām, kas nepieciešamas, lai izbūvētu jaunu elektrības pieslēgumu šim īpašumam.

Jautājums par elektrības līnijas pievilkšanu īpašumam. Jāmaksā par projektu, Jāņaprāt, ir ļoti daudz – līdz 1000 eiro – un par pašu līniju, kas ir 150–200 metru gara, – aptuveni 700 eiro. Vai tiešām vienkāršs projekts un salīdzinoši vienkārša līnija izmaksā tik daudz? Vai īpašnieks pats drīkstētu piesaistīt projektētāju un uzņēmēju šo darbu veikšanai?

Renāte Meļķe: Sākotnēji klientam izsniegtajos tehniskajos noteikumos norādītās pieslēguma izbūves izmaksas ir aptuvenas, jo tās tiek vērtētās pret iepriekšējo gadu reālajām vidējām izmaksām pieslēgumu izbūvē. Izmaksas pieejamas “Sadales tīkla” mājaslapā www.sadalestikls.lv, sadaļas “Klientiem” apakšsadaļā “Pieslēgumi” – “Jauna pieslēguma ierīkošana”.

Jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas izmaksas ir atkarīgas no pieprasītās jaudas un veicamo darbu apjoma. Tās sastāv no faktiskajām izmaksām, piemēram, maksas par sadalnes uzstādīšanu, rakšanas darbiem, vadu pievilkšanu u.c., un attiecināmajām izmaksām – izmaksas par jau iepriekš veiktajiem ieguldījumiem elektrotīklā. Ļoti nozīmīgs izmaksu nosacījums ir pieslēguma vietas atrašanās attālums no esošā elektrotīkla, t.i., jo tālāk no esošā elektrotīkla tiks izvēlēta pieslēguma vieta, jo lielāka varbūtība, ka pieslēguma izmaksas klientam būs augstākas. Pieslēgumiem, kuru pieslēguma jauda nepārsniedz 100 ampērus, AS “Sadales tīkls” sedz pusi no pieslēguma maksas, otra puse jāmaksā klientam.

Būvprojektu var izstrādāt jebkurš klienta izvēlēts projektētājs, kuru kontaktinformācija pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv). Ja kāda projektētāja pakalpojums klientam šķiet par dārgu, aicinām aptaujāt vēl citus projektētājus un izvēlēties sev izdevīgāko pakalpojuma sniedzēju.

Pēc būvprojekta saņemšanas AS “Sadales tīkls” izsludinās atklātu iepirkuma procedūru un veiks pretendentu atlasi, lai noskaidrotu pieslēguma izbūves veicēju un faktiskās izbūves izmaksas. Izsludinot iepirkumu, arī klients var pieteikt sevis izvēlētu būvkomersantu, kuram ir tiesības strādāt AS “Sadales tīkls”, un pašam sekot līdzi iepirkuma procesam. Izvērtējot saņemtos piedāvājumus, tiek izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu, un saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem klientam tiks sagatavots pieslēguma līgums un rēķins.

Kur būtu dārgāk ievilkt līdzīga garuma elektrolīniju jaunā īpašumā – Pierīgā vai kādā attālā Vidzemes, Latgales nomalē? Vai pieņēmums, ka Pierīgā jābūt lētāk, ir atbilstošs?

Renāte Meļķe: AS “Sadales tīkls” darbojas regulētā biznesa vidē, un jaunu elektrotīkla pieslēgumu ierīkošanu nosaka Elektroenerģijas tirgus likums un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumi “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. Tajos ir noteikti visiem sistēmas lietotājiem vienoti elektrotīkla pieslēguma ierīkošanas vai esošā pieslēguma jaudas palielināšanas noteikumi un process. Tas nozīmē, ka visiem klientiem izmaksas tiek aprēķinātas vienādi – neatkarīgi no tā, vai īpašums atrodas pilsētā, lauku teritorijā vai meža vidū.

Ja par ievilkto līniju samaksā, tad jau tā ir kļuvusi par klienta īpašumu, prāto Jānis. Kādēļ tad vēl jāmaksā par tās uzturēšanu? Vai arī otrādi – par līnijas ievilkšanu nemaksāt, bet tad summu pakāpeniski nosegt, maksājot ikmēneša maksājumu.

Renāte Meļķe: Pieslēguma maksu veido attiecīgā pieslēguma ierīkošanas izmaksas (faktiskās izmaksas un attiecināmās izmaksas), kas nepieciešamas, lai nodrošinātu klientam elektroapgādi no pieslēguma vietas elektrotīklā līdz elektroietaišu piederības robežai (visbiežāk tā ir pieslēguma vieta elektroapgādes sadalnē). Lietotājs maksā par pakalpojuma (elektroapgādes) pieejamību, nevis par konkrētā īpašumā izbūvētajām līnijām/iekārtām, tādēļ elektrotīkls pēc tā izbūves ir AS “Sadales tīkls” īpašums.

Pēc elektrotīkla pieslēguma izbūves klientam atbilstoši elektrotīkla pieslēguma vietai un jaudai ik mēnesi būs jāmaksā fiksētā maksa par pieslēguma nodrošināšanu. Tādēļ ir svarīgi, lai klients jau pirms pieteikuma elektrotīkla pieslēgumam iesniegšanas rūpīgi aprēķinātu nepieciešamo elektrotīkla jaudu, ņemot vērā plānoto elektrības patēriņu un elektroierīces, kuras plānots darbināt. Maksa par pieslēguma nodrošināšanu tiek piemērota, jo AS ”Sadales tīkls” elektrolīnijas pastāvīgi ir jāuztur darba stāvoklī. Lai nodrošinātu efektīvu elektrotīklu un iekārtu darbību, tiek mainīti balsti, veikti elektrotīkla atjaunošanas darbi, veiktas ikdienas apgaitas, apsekojumi un mērījumi, kā arī novērsti aktuālie bojājumi, kas ir AS “Sadales tīkls” izmaksas.

Vai varētu vispārīgā veidā iezīmēt procedūru jaunajam īpašniekam, kurš gatavojas ievilkt elektrību savam īpašumam?

Renāte Meļķe: Klientu ērtībām esam izstrādājuši uzskatāmu vizuālo informāciju, lai iedzīvotājiem saprotami izskaidrotu pieslēguma procesu.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.