Menu
 

Palīdzība krīzes situācijā Pierīgā – Jūrmalā, Stopiņu, Garkalnes, Siguldas un Ādažu novadā Apriņķis.lv

 • Autors:  Liene Ozola
Foto: Jūrmalas pilsētas pašvaldība Foto: Jūrmalas pilsētas pašvaldība

Sniedzot atbalstu iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā, vairākums Pierīgas pašvaldību kā prioritāti ir minējušas mērķi nodrošināt atbalstu tām iedzīvotāju grupām, kuras ir maznodrošinātas, trūcīgas vai atrodas kādā riska grupā, piemēram, daudzbērnu ģimenes. Vienlaikus pašvaldības arī informē iedzīvotājus par iespējām atlikt vairākus maksājumus, piemēram, tiek pagarināti nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi. "Rīgas Apriņķa Avīze" apkopoja informāciju par to, kādus atbalsta pasākumus piedāvā Pierīgas pašvaldības.

JŪRMALA

Jau kopš marta beigām pašvaldība visiem bērniem trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs, kuri šajā laikā nevar saņemt pusdienas izglītības iestādēs, piegādā siltu ēdienu. Ēdiena vai pārtikas piegādi pusdienu pagatavošanai bērniem no šādām ģimenēm pašvaldība nodrošinās līdz ārkārtējās situācijas beigām. Šādu atbalstu patlaban saņem 54 ģimenes, kurās kopumā ir vairāk nekā 100 bērnu.

Pašvaldība piešķīrusi papildu līdzekļus budžetā 70 000 eiro apmērā, lai ar pārtikas pakām nodrošinātu vairākas iedzīvotāju grupas:

 • pārtikas pakas 50 eiro vērtībā nodrošinās Jūrmalas daudzbērnu ģimenēm vienu reizi trīs nedēļu periodā;
 • iedzīvotāji, kuriem ir piešķirts pašvaldības aprūpes mājās pakalpojums, tiks nodrošināti ar pārtikas pakām 35 eiro vērtībā reizi nedēļā;
 • pārtikas pakas 35 eiro vērtībā reizi nedēļā tiks piegādātas tiem Jūrmalas iedzīvotājiem, kuriem ir laboratoriski apstiprināta saslimšana ar Covid-19 vai kuri atrodas pašizolācijā(ja tās ir noteiktas kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas) un kuriem nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem un nav līdzekļu pārtikas iegādei;
 • pārtikas pakas 35 eiro vērtībā reizi nedēļā būs pieejamas iedzīvotājiem no Covid-19 infekcijas riska grupas, pamatojoties uz ārstniecības personas atzinumu, kuriem nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no ģimenes locekļiem un nav līdzekļu pārtikas iegādei;
 • nodrošinās Eiropas Atbalsta fonda atbalsta komplektu piegādi dzīvesvietā vistrūcīgākajām personām, kuras atrodas pašizolācijā (mājas karantīnā) vai kurām laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze un kurām nav iespējas saņemt atbalstu pārtikas piegādē no tuviniekiem.

Tāpat iedzīvotājiem ir atvieglota sociālo pakalpojumu un pabalstu saņemšana, ja ārkārtējās situācijas laikā beidzas piešķirtā pakalpojuma vai statusa termiņš:

 • aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai termiņš tiks pagarināts līdz 31. maijam;
 • trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš tiek pagarināts automātiski; piešķirto pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai izmaksā uz iepriekšējā iesnieguma pamata;
 • iztikas līdzekļu deklarācija tiks pagarināta līdz šā gada 31. maijam.

STOPIŅU NOVADS

Attālināta dokumentu iesniegšana, konsultācijas, atbildes uz jautājumiem

► Stopiņu novada domē, domes iestādēs un struktūrvienībās ir nodrošināta dokumentu un atskaišu iesniegšana elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus www.latvija.lv, vai pašvaldības pakalpojumus elektroniski, vai ar drošu elektronisko parakstu, sūtot e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Ja nav iespēju iesniegumus iesniegt elektroniski edzīvotāji tos klātienē var iesniegt domes darba laikā, atstājot kastītē ar uzrakstu «Iesniegumiem» pirmajā stāvā pie ieejas durvīm. 

► Liela daļa pašvaldības speciālistu strādā attālināti un konsultē iedzīvotājus telefoniski un ar e-pasta starpniecību. Aktīva saziņa ar iedzīvotājiem notiek arī pašvaldības sociālo mediju profilos "Facebook" un "Twitter", kur iedzīvotāji var uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

► Regulāri tiek sniegta informācija par aktuālo situāciju valstī – valdības lēmumiem, noteiktajiem ierobežojumiem, rīcības iespējām. Informācija izvietota arī uz sludinājumu dēļiem novadā. Senioriem pašvaldības informatīvais izdevums "Tēvzemīte" pēc pieprasījuma tiek piegādāts uz mājām.

Pagarināts NĪN samaksas termiņš

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš ir pārcelts no 15. marta uz 15. augustu.

Sociālais atbalsts un palīdzība

► Stopiņu novada domes Sociālais dienests nodrošina pārtikas un medikamentu piegādi personām, kurām nav tuvinieku vai tuvinieki uz laiku atrodas karantīnā.

►  Ģimenes, kurām tas nepieciešams (noteiktas sociālās grupas), nodrošina ar krīzes pārtikas pakām.

► Sniedz arī citu palīdzību, kas iedzīvotājiem ir nepieciešama, piemēram, organizē pašizolēšanās iespējas tiem, kuriem tas nepieciešams.

Brīvpusdienu nodrošināšana skolēniem

No 14. aprīļa tiks nodrošinātas siltas pusdienas 475 noteikto sociālo grupu ģimenēs esošajiem skolēniem, kuru dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā neatkarīgi no izglītības iestādes, kurā skolēns mācās: 

 • trūcīgo ģimeņu skolēniem;
 • maznodrošinātu ģimeņu skolēniem;
 • audžuģimenēs ievietotiem skolēniem;
 • aizbildnībā esošajiem skolēniem;
 • skolēniem-personām ar invaliditāti līdz 18 gadiem;
 • ar celiakiju slimiem bērniem-skolēniem;
 • skolēniem-personām pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;
 • daudzbērnu ģimeņu skolēniem. 

Pusdienu piegāde tiks nodrošināta Stopiņu novada administratīvās teritorijas robežās.

Par laika periodu no 12. marta līdz 14. aprīlim piešķirta vienreizēja finansiāla pašvaldības palīdzība skolēnu ēdināšanai noteiktu sociālo grupu skolēniem:

 • trūcīgo ģimeņu skolēniem – 30 eiro;
 • maznodrošinātu ģimeņu skolēniem – 30 eiro;
 • audžuģimenēs ievietotiem skolēniem – 30 eiro;
 • aizbildnībā esošajiem skolēniem – 30 eiro;
 • skolēniem-personām ar invaliditāti līdz 18 gadiem – 30 eiro;
 • ar celiakiju slimiem bērniem-skolēniem – 30 eiro;
 • skolēniem-personām pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās – 30 eiro;
 • daudzbērnu ģimeņu skolēniem – 20 eiro.

Par turpmāko atbalstu ēdināšanai no 15. aprīļa līdz termiņam, kad tiks atsāktas mācības izglītības iestādēs vai beigsies mācību gads, tiks lemts tuvākajā laikā.

Atbalsts iedzīvotājiem ārkārtējā situācijā saistībā ar komunālajiem maksājumiem

Laika periodā no 13. marta līdz 14. aprīlim vai ilgākam laika periodam, ja valsts ir izdevusi attiecīgu rīkojumu par ārkārtējās situācijas termiņa pagarinājumu, ir apturēta kavējuma naudas aprēķināšana iedzīvotājiem par komunālajiem maksājumiem.

Komunālo pakalpojumu apmaksa tiek atlikta līdz sešiem mēnešiem, sākot no 13. marta, ja personai sakarā ar darba zaudēšanu vai bezalgas atvaļinājumu, kas saistīts ar darba devēja, pie kura klients ir nodarbināts, ieņēmumu īslaicīgu samazināšanos, ir radušās finansiālas grūtības.

Informācija par pārtikas produktu piegādes iespējām uz mājām

Pašvaldība apkopo un publicē uzņēmēju iesūtīto informāciju par pārtikas produktu piegādes iespējām uz mājām Stopiņu novadā.

GARKALNES NOVADS

Šā gada 3. aprīļa ārkārtas sēdē Garkalnes novada dome nolēma apmaksāt brīvpusdienu sagatavošanu un piegādi no 6. aprīļa līdz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" noteiktās ārkārtējās situācijas atcelšanai Garkalnes novada izglītības iestāžu Garkalnes novadā deklarētajiem izglītojamajiem/audzēkņiem – bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērniem, kuru vecāki (viens vai abi) ir zaudējuši darbu vai nonākuši krīzes situācijā sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī.

Bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm jau ir apzināti un ir uzsākta ēdienu piegāde. Daudzbērnu ģimenes un pārējās ģimenes, kuras ir cietušas sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu lūdzam aizpildīt un iesniegt e-iesniegumu, lai pieteiktos uz ēdiena piegādi. Ēdināšanas atbalsts attiecas arī uz tiem minēto grupu bērniem, kuri ir deklarēti un dzīvo Garkalnes novadā, bet apmeklē izglītības iestādi citos novados vai pilsētās.

Ēdiens tiks sagatavots aukstā veidā un ir paredzēts uzsildīšanai vienai vai divām dienām, un tā piegādi uz bērnu vecāku norādīto adresi organizēs Garkalnes novada pašvaldība trīs reizes nedēļā. Par piegādes laiku tiks paziņots, zvanot uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru.

SIGULDAS NOVADS

► Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem piešķir pabalstu 80 eiro apmērā vienai personai pamatvajadzību nodrošināšanai īslaicīgas krīzes pārvarēšanai.

► Piešķir pārtikas pakas maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem bērnudārzos un skolās no 1. līdz 9. klasei.

► Papildus tam Sociālais dienests nodrošina Eiropas Sociālā fonda pārtikas pakas, kā arī higiēnas preču pakas trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

► 2020. gada aprēķinātajam nekustamā īpašuma nodoklim neaprēķina nokavējuma naudu ne uzņēmējiem, ne iedzīvotājiem.

► Piemēro nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par ēku, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, 90% apmērā Siguldas novadā esošajiem uzņēmumiem, kas nodrošina izmitināšanas pakalpojumu, kā arī 50% apmērā – sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem 2020. gadā;

► Piešķir atvieglojumus minētajām nozarēm saistībā ar komunālajiem maksājumiem – ūdeni un kanalizāciju, veidojot atlikto maksājumu grafiku.

► Uzņēmējiem dod iespēju terminēti pārtraukt telpu nomas līgumu ar pašvaldību, ja darbība ir tieši ietekmēta vai apturēta saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju.

► Sniedz iespēju tīmekļa vietnē www.sigulda.lv, sadaļā "Sludinājumi", ievietot informāciju par sava uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm.

► Atbalstot novada ēdināšanas uzņēmējus, sociālo tīklu vietnē apkopo informāciju par uzņēmēju piedāvājumiem maltīti pasūtīt līdzņemšanai vai piegādei uz mājām.

► Atceļ vecāku līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes, interešu izglītībai un pagarinātajām grupām.

► Turpina sniegt līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem un auklēm.

Rūpējoties par iedzīvotāju drošību, Pašvaldības policija saskaņā ar izdotajiem normatīvajiem aktiem pastiprināti uzrauga distancēšanās noteikumu ievērošanu novada sabiedriskās vietās.

ĀDAŽU NOVADS

Finansiāls atbalsts krīzes situācijā

Pabalsts 100 eiro apmērā vienai personai pamatvajadzību nodrošināšanai, kā arī papildu 50 eiro par katru aprūpē esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Krīzes situācijā palīdzību var saņemt ne tikai trūcīgie un maznodrošinātie novadnieki, bet arī tie, kuri nonākuši īslaicīgās grūtībās. Piemēram, pašvaldība piešķirs pabalstu krīzes situācijā, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, kādam no kritērijiem:

 • ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
 • ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam u.c.);
 • ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Atbalsts krīzes situācijā pieejams pēc personas iesnieguma, kā arī situāciju pamatojošu dokumentu saņemšanas Sociālajā dienestā, un katrs gadījums tiek izskatīts individuāli.

Sociālais dienests aicina informēt par vientuļiem senioriem, novārtā atstātiem bērniem vai ikvienu, kas nonācis grūtībās.

Ar Ādažu novada Sociālo dienestu var sazināties, :

 • zvanot uz tālruņa numuru 67996661 (par sociālo palīdzību un pakalpojumiem);
 • zvanot uz tālruņa numuru 67809399 (par atbalstu ģimenēm ar bērniem);
 • nosūtot informāciju elektroniski uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;
 • ievietojot iesniegumu ar situācijas aprakstu, ja nepieciešams, pievienojot apliecinošu dokumentu kopijas, pasta kastītē pie Sociālā dienesta Gaujas ielā 13/15.

Pagarināts NĪN maksāšanas termiņš

Izprotot ārkārtējās situācijas radītās sekas un domājot par iedzīvotājiem, kuriem varētu būt apgrūtināta nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa, Ādažu novada dome lēmusi pagarināt visus likumā "Par nekustamo īpašuma nodokli" noteiktos 2020. gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņus – 31. martu, 15. maiju, 15. augustu un 15. novembri – uz jaunu termiņu – 2020. gada 15. decembri. 

Novada domes telpu nomnieki atbrīvoti no nomas maksas

Ādažu novada dome lēmusi no 12. marta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanas brīdim atbrīvot no domes nekustamo īpašumu telpu nomas maksas nomniekus, kuriem sakarā ar ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem ir liegta iespēja sniegt pakalpojumus vai ir samazināts darba apjoms pakalpojumu sniegšanai pašvaldības izglītības iestādēm.

Nepiemēro līdzfinansējuma maksu profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

Ādažu novada dome lēmusi, ka Ādažu Mākslas un mūzikas skolas, kā arī Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņu vecākiem no 13. marta līdz brīdim, kad profesionālās ievirzes izglītības iestādēm tiks atcelts attālinātais mācību process, netiks piemērota līdzfinansējuma maksa.

Par palīdzības veidiem citās pašvaldībās informācija sekos.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.