Menu
 

Baznīcu nakts pasākumi – arī Pierīgas novados Apriņķis.lv

  • Autors:  Apriņķis.lv
Foto - publicitātes Foto - publicitātes

7.jūnijā Latvijā, tostarp Pierīgā, norisināsies Baznīcu nakts, kad dievnamos notiks garīgās mūzikas koncerti, ekskursijas, radošās darbnīcas, lūgšanas, meditācija, diskusijas un citas bezmaksas aktivitātes. Visā Latvijā apmeklētājus gaidīs ap 150 baznīcu, aicinot tuvāk un personīgāk iepazīt dievnamu glabāto skaistumu.

Baznīcu nakti kopīgi rīko Latvijas kristīgo konfesiju draudzes. Tā ir satikšanās ar skaistumu baznīcas kultūras, mākslas un garīgo vērtību mantojumā. “Gaisma ir nākusi pasaulē” – vārdi no Jāņa evaņģēlija ir Baznīcu nakts devīze un notikuma īpašās pievilcības avots. Baznīcu nakts aicina šo Gaismu piedzīvot - sastapties ar Dieva skaistumu Latvijas baznīcās, cilvēkos un katram savā dvēselē.

Ādažu novada Baltezera baznīcā plkst. 17.50 skanēs baznīcas zvans, plkst. 18.00 notiks bērnu popgrupas “Rakari” koncerts, bet plkst. 18.45, 19.45 un 20.45 priecēs torņu mūzika Baltezera baznīcas tornī (Kristians Kalva, Artūrs Grāvītis, trompetes). Plkst. 19.00 gaidāms svētbrīdis “Jūs esat mani draugi” ar mācītāju Ivaru Jēkabsonu, plkst. 19.30–20.45 būs iespēja apskatīt baznīcu, iepazīties ar draudzes nozarēm, darboties radošajā darbnīcā un piedalīties citās aktivitātēs. Plkst. 21.00 notiks lūgšana “Mūsu Tēvs”, plkst. 21.30 skanēs tezē dziedājumi, uzstāsies draudzes koris “Zari”, plkst. 22.00 varēs nodoties pārdomām un lūgšanām par draudzību “Dievs un es: mēs esam draugi” ar mācītāju Ivaru Jēkabsonu, bet plkst. 22.30–24.00 baznīca atvērta apskatei un lūgšanām.

Babītes
 novadā Piņķu Sv. Jāņa Evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 18.00 gaidāma Lucernārija lūgšana, plkst. 18.30 tiks stādītas liepas Piņķu baznīcas alejā, plkst. 19.00–20.45 varēs apskatīt vēstures izstādi, uzkāpt baznīcas tornī (tikai drosmīgajiem), būs arī kafija un tēja. Plkst. 21.00 notiks vakara lūgšana, plkst. 21.30 skanēs koncerts “Dziesma par mīlestību”, kurā muzicēs grupa “Last Night Orchestra” (Biruta Ozoliņa – balss, kokle, Ainārs Paukšēns – čells, Madara Tupiņa – alts, Līva Upīte – flauta, ukulele, Nauris Babris – sitamie instrumenti, Kristaps Grīnbergs – basģitāra, Klāss Reinis Dzirkalis – dažādi instrumenti, Jānis Pelše – ērģeles, citi taustiņinstrumenti), bet plkst. 23.00 sāksies lūgšana ar meditāciju.

Baldones
 Evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 18.00 mācītājs teiks ievadvārdus, plkst. 18.15 uzstāsies koris "Tempus", Eduards Grieznis, Rīgas Doma kora skolas Mūziklu nodaļa, plkst. 19.00 muzicēs Ēriks Loks un Andris Grīnbergs, bet plkst. 20.00 – Kārlis Kazāks. Plkst. 21.00 uzstāsies koris "Vivere" un Katrīna Paula Felsberga (ērģeles), plkst. 22.00 – Juris Hiršs, plkst. 22.35 – Aigars Voitišķis un Arnolds Kārkls, savukārt plkst. 23.00 koris "Tempus" izpildīs tezē dziesmas un skanēs draudzes lūgšanas.

Ādažu Evaņģēliski luteriskā draudze aicina uz Baznīcu nakti Carnikavā "Laivu mājā" (Stacijas iela 21, Carnikava). Plkst. 17.50 zvanu skaņas, plkst. 18.00 būs iepazīšanās, sadraudzība, sarunas ar draudzes cilvēkiem, plkst. 19.00 gaidāma viktorīna bērniem ar vecākiem “Mīklas par Jēzu”, plkst. 20.00 dziedās draudzes koris “Zari”, plkst. 21.00 notiks kopīga lūgšana “Mūsu Tēvs”, evaņģēlista uzruna, kā arī tiks demonstrēta filma par Carnikavas baznīcu, bet plkst. 21.45–23.00 būs laiks klusām sarunām un lūgšanām.

Ikšķiles Sv. Meinarda Evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 18.00 skanēs baznīcas zvani, bet plkst. 18.15 būs stāsti par ikšķilniekiem, kuri ir piedalījušies Brīvības cīņās, stāstīs Jānis Hartmanis. Plkst. 18.15–22.00 gaidāmi pasākumi ģimenēm ar bērniem baznīcas dārzā un draudzes namā, savukārt plkst. 18.15–24.00 varēs apskatīt mācītāja amata tērpu izstādi. Plkst. 19.00 ekumēniskais dievkalpojums, plkst. 20.00 skanēs koncerts "Ģitāra un ērģeles. Spēka dziedājumi", kurā piedalīsies Armands Alksnis un Ilona Birģele, plkst. 21.00 notiks kristīgās grupas “Jorspeis” koncerts, bet plkst. 22.00 gaidāms koncerts “Garīgā mūzika un korāļi ērģeļu un vijoles balsīs”, uzstāsies Inese Vaļiniece (ērģeles) un Viktorija Ivanova (vijole). Plkst. 22.50–23.30 būs lasījumi no Svētajiem Rakstiem, mazas apceres un lūgšanas kopā ar mācītāju Dzintaru Laugali.

Inčukalna novadā Vangažu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā no plkst. 19.00 notiks pasākums "Es esmu ceļš uz gaismu". Draudzes mācītājs Videmars Rumpēters uzstāsies ar lekciju “Latviešu tautas kristīgais ceļš. Brāļu draudzes un kā latvieši kļuva par mācītājiem”, draudzes ērģelnieks Juris Grinēvičs – “Garīgā mūzika Latvijā”, evaņģēliste Linda Straume – “Top Svētā Jēkaba ceļš Latvijā, un skan gongi”, Inga Freimane – “Mans ceļš. Sv. Jēkaba ceļa pieredze Spānijā un Portugālē”. Būs arī iespēja noskatīties filmu “Kalps” par arhibīskapa Jāņa Vanaga garīgo ceļu.

Ķekavas novadā Doles–Ķekavas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 17.50 gaidāma Baznīcu nakts ieskaņa ar baznīcas zvana skaņām, plkst. 18.00 skanēs mācītāja Arņa Eltermaņa ievadvārdi, plkst. 18.15–20.00 lieli un mazi ir aicināti apmeklēt un līdzdarboties radošajā darbnīcā “Garīgie vitamīni” baznīcā un tās apkārtnē, plkst. 20.00 būs slavēšanas un lūgšanu vakars kopā ar Leidu Ozoliņu un Montu Ribaku no Baldones, bet plkst. 21.00 skanēs lūgšana “Mūsu Tēvs” un valsts himna “Dievs, svētī Latviju!”. Plkst. 21.30 priecēs koncerts, kurā piedalīsies Ogres kultūras centra vokālā grupa "Anima solla"; plkst. 23.00 skanēs tezē lūgšana kopā ar draudzes ansambli; plkst. 24.00 – noslēgums. Baznīcu nakts laikā varēs arī aplūkot fotoportretu, Lieldienu un Vasarsvētku kartīšu izstādi, būs iespēja uzkāpt baznīcas tornī (līdz plkst. 20.00), uzrakstīt aizlūguma vajadzību vai pateicību, aizdegt lūgšanu svecīti, kā arī aprunāties ar draudzes mācītāju.

Katlakalna Evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 17.50 būs zvanu skaņas, bet plkst. 18.00 – mācītāja uzruna. Plkst. 18.10 uzstāsies trio “Soave” (Alise Koknēviča-Upīte, Margarita Dudčaka, Kristiāna Krieva), atskaņojot sakrālo mūziku un latviešu oriģinālmūziku; plkst. 18.40 notiks pasākums "Virs galvas kupols, kas ceļ debesīs" – domas un pārdomas par saknēm, vērtībām un ceļa meklējumiem, dziedās Arnis Miltiņš; plkst. 19.15 gaidāma ekskursija pa baznīcu un dārzu, pie ugunskura varēs nobaudīt zupu pēc receptes no profesora R. Feldmaņa krājumiem; plkst. 20.20 uzstāsies jauktais koris “Norise”, skanēs sakrālā mūzika; plkst. 21.00 lūgšana par Latviju un valsts himna; plkst. 21.10 muzicēs dziesminieks Mikus Straume. Plkst. 21.45 notiks pasākums "Meklējumu ceļš. Un sirmās priedes mūžus izstāstīs: stāsts par septiņpadsmit priedēm",  stāstīs Anita Freiberga, dziedās Miltiņu ģimene. Plkst. 23.00 skanēs tezē lūgšanas, piedalīsies mācītājs Māris Ziemelis un draudzes mūziķi. Plkst. 18.00–20.20 kupolā pie baznīcas notiks radošās darbnīcas bērniem.

Saulkrastu Pēterupes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā plkst. 17.50 notiks nakts atklāšana ar baznīcas zvana skaņām, plkst. 18.00 būs mācītāja Ivo Pavloviča uzruna, plkst. 18.15 skanēs Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts, bet plkst. 20.00 – draudzes ansambļa koncerts. Plkst. 21.00 gaidāma tēvreizes lūgšana, plkst. 21.10 būs atskats uz draudzes mācītāja svētceļojumu uz Izraēlu, bet plkst. 22.00–00.00 laiks lūgšanām, sarunām, dziesmām un sadraudzībai.

Saulkrastu Dieva Žēlsirdības katoļu baznīcā plkst 18.00 būs ievads, plkst. 19.00 notiks Svētā Mise, plkst. 20.00 gaidāms draudzes pasākums pieaugušajiem un bērniem, plkst. 21.00 skanēs lūgšana “Tēvs mūsu…” un Latvijas valsts himna sveču gaismā, plkst. 21.20 būs laiks sadraudzībai, bet 22.00 notiks draudzes pasākums un priestera uzruna.

Siguldas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Baznīcas iela 2, Sigulda) plkst. 20.00 skanēs gospel mūzikas koncerts. Piedalīsies Siguldas baptistu draudžu mūziķi un Romas katoļu baznīcas mūziķi un koris.

Siguldas Romas katoļu baznīcā plkst. 18.00 notiks fotoalbuma “Latvijas katoļu baznīcas” prezentācija – varēs iegādāties apgāda "Jumava" izdoto grāmatu–fotoalbumu. No plkst. 18.00 gaidāmas aktivitātes bērniem baznīcas dārzā; plkst. 18.30 būs tikšanās ar fotogrāfu Ilmāru Znotiņu, stāstījums par dievnamu fotografēšanas specifiku; plkst. 19.00 notiks diskusija "Izaicini priesteri!", iespēja uzdot ērtus un neērtus jautājumus; plkst. 20.00 varēs individuāli apskatīt dievnamu; plkst. 21.00 kopīga lūgšana "Tēvs Mūsu"; plkst. 22.00 adorācija – meditatīvas lūgšanas laiks klusumā un mūzikas pavadījumā. Visu vakaru baznīcā būs iespējams: iepazīt vīraka lietošanu baznīcā, noskatīties īsfilmu par vīraka tapšanu, pašiem iebērt vīraka graudiņu kūpināmajā traukā un aizdedzināt upursveci pie Dievmātes statujas. Baznīcu nakts norisei tiešraidē varēs sekot līdzi arī "YouTube" kanālā "Siguldas katoļu draudze".

Vairāk informācijas tīmekļvietnē baznicunakts.lv un pašvaldību tīmekļvietnēs.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.