Menu
 

Skolēnu ēdināšanā – reformas radīta nevienlīdzība Apriņķis.lv

  • Autors:  Imants Vīksne
Foto no arhīva Foto no arhīva

Stājoties spēkā administratīvi teritoriālajai reformai, lielākajā daļā Latvijas pašvaldību izveidojusies nevienlīdzīga situācija ar sociālajiem pabalstiem, jo līdz pārejas perioda beigām, kas ir 2022. gada vasara, spēkā joprojām ir attiecīgā novada saistošie noteikumi par sociālās palīdzības apjomu, kārtību un saņēmējiem. Sākoties skolai, aktuāls ir jautājums par vecāku līdzmaksājumu bērnu ēdināšanai. "Rīgas Apriņķa Avīze" aptaujāja Pierīgas novadu speciālistus un noskaidroja, ka situācija atšķiras pat viena novada ietvaros – vienā skolā visi bērni bez izņēmuma saņem brīvpusdienas, bet blakus skolā tajā pašā novadā vecākiem jāmaksā. 

Iemesli, kādēļ finansējums ēdināšanai vienas pašvaldības teritorijā atšķiras, var būt vairāki. Līdz administratīvi teritoriālajai reformai, ja nelielā novadā bija maza skoliņa ar nelielu skaitu bērnu, pašvaldība bez dižas finansiālas piepūles varēja atļauties viņus visus ikdienā pabarot. Plus mīnus divi eiro dienā daždesmit bērniem. Turpretim blakus lielā novadā ar lielāku bērnu skaitu brīvpusdienu nodrošināšanai nepieciešams ievērojami vairāk naudas. Atkarībā no prioritātēm un budžeta iespējām daža pašvaldība nodrošināja ēdināšanu tikai līdz ceturtajai klasei – kopā ar valsts piešķirto finansējumu. Cita līdz septītajai klasei. Cita līdz devītajai. Vēl viens risinājums: brīvpusdienas atsevišķiem skolēniem – no maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes. Bet sevišķi turīgas pašvaldības, kāda ir, piemēram, kūrortpilsēta Jūrmala, var atļauties pabarot visus bērnus.

Taču pašvaldības turīgums, neapšaubāmi, nav vienīgais iemesls viena vai otra sociālā pabalsta izmaksai. Tikpat svarīga ir arī politiskā izšķiršanās par prioritātēm, kam un kādā apmērā atvēlēt pašvaldības naudu, kas iekasēta no nodokļu maksātājiem un gūta no citiem ienākumiem. Cik pašvaldību, tik variantu. Nevienlīdzīgā situācija skolēnu ēdināšanā izveidojusies pēc administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā, jo tagad vienā pašvaldībā apvienots gan tas novads, kurā bērnu maz un varēja pabarot visus, gan tas novads, kurā bērnu daudz un brīvpusdienas visiem netiek nodrošinātas.

Līdz gada beigām lielākajā daļā pašvaldību šī nevienlīdzība saglabāsies. Plānojot nākamā gada budžetu, pašvaldības centīsies vienādot ēdināšanas kārtību savā teritorijā, tomēr tas nebūt nenozīmē, ka tagad visiem bērniem visās pašvaldībās un visās skolās tiks nodrošinātas brīvpusdienas. Gluži otrādi – lielāka ir ticamība, ka tagad tieši mazajam novadam, kurā līdz šim ēsts par brīvu, vecākiem būs jāsāk piedalīties savu atvašu pusdienu finansēšanā, līdzīgi kā tas līdz šim noticis blakus novadā. Kopējie tēriņi ir taisnīgi jāizlīdzina.

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Ināra Dundure gan pieļauj, ka skolēnu ēdināšanas kārtības pielīdzināšana pašvaldībās var arī aizkavēties tiklab līdz nākamajam mācību gadam, jo katrā pašvaldībā situācija vērtējama un risināma individuāli.

Administratīvi teritoriālās reformas pārejas periods, līdz kuram apvienotajām pašvaldībām patiešām jāapvienojas, ir nākamā gada 1. jūnijs. Līdz tam neviena ministrija te nevar iejaukties ar kādiem padomiem no augšas, un tāpat arī Latvijas Pašvaldību savienība. Deputātiem pašiem jātiek galā – atkarībā no viņu prioritātēm un budžeta iespējām.

"Piemēram, jaunajā Balvu novadā Latgalē bezmaksas ēdināšanu visiem bērniem nodrošināja visi novadi, izņemot pašus Balvus. No 1. septembra arī Balvi baro bērnus līdz pat divpadsmitajai klasei. Bet jāsaprot, ka Pierīgā ir pilnīgi cits bērnu skaits un pilnīgi cits apjoms," spriež Ināra Dundure.

"Rīgas Apriņķa Avīze" raudzīja noskaidrot, kāds tad ir šis apjoms un kāda ir ēdināšanas kārtība Pierīgas novados. Nepieciešamo informāciju sniedza pašvaldību sabiedrisko attiecību nodaļas, bet trūkstošais tika iegūts Sabiedrības integrācijas fonda uzturētajā vietnē www.vietagimenei.lv, kur iespējams salīdzināt pašvaldību nodrošinātos pakalpojumus.

Tātad no pirmās līdz ceturtajai klasei (ieskaitot) ēdināšanas kārtība skolās visur ir vienāda: 71 centu samaksā pašvaldība (citviet summa var būt lielāka), 71 centu – valsts. Bet tālāk katrā pašvaldībā kārtība atšķiras.

JŪRMALA

Domājams, Jūrmala ir pirmā pašvaldība, kas sāka nodrošināt bezmaksas pusdienas visiem skolēniem – jau kopš 2013. gada visās Jūrmalas pašvaldības dibinātās skolās (neatkarīgi no bērnu deklarētās dzīvesvietas) visiem bērniem no 1. līdz 12. klasei pusdienas ir bez maksas. Turklāt no 2014. gada arī pašvaldības bērnudārzos Jūrmalā vecākiem par pusdienām nav jāmaksā.

ĶEKAVA

Visos pagastos kārtība nav vienāda.

* Ķekavas pagastā, Baložu pilsētā un Daugmales pagastā brīvpusdienas ir visiem 1.–6. klases audzēkņiem, kā arī 7.–9. klases skolēniem no daudzbērnu ģimenes.

* Baldones pilsētā brīvpusdienas tiek nodrošinātas pilnīgi visiem skolēniem no 1. līdz 12. klasei.

Iespējas nodrošināt vienlīdzīgu pieeju ēdināšanai visā novadā tiks vērtētas kontekstā ar pašvaldības 2022. gada budžetu.

ROPAŽI

Jaunajā Ropažu novadā līdz jaunu vienoto saistošo noteikumu izstrādei šobrīd ir spēkā iepriekšējo novadu saistošie noteikumi, un tas attiecas arī uz skolēnu ēdināšanas izmaksu segšanu.

* Stopiņu pagastā brīvpusdienas tiek nodrošinātas visiem pagasta pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un visiem pagasta izglītības iestāžu skolēniem no 1. līdz 12. klasei, nedalot viņus arī pa sociālajām grupām.

* Garkalnes pagastā brīvpusdienas tiek nodrošinātas skolēniem no 1. līdz 9. klasei.

* Vangažu pilsētā brīvpusdienas tiek nodrošinātas skolēniem no 1. līdz 9. klasei, vidusskolas posmā brīvpusdienas netiek nodrošinātas.

* Ropažu pagastā brīvpusdienas tiek nodrošinātas daudzbērnu ģimeņu bērniem, maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem, iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā.

MĀRUPE

Šobrīd vēl katrā teritorijā ir atšķirīgas sistēmas un iepirkumi skolēnu ēdināšanai. Līdz novada saistošo noteikumu vienādošanai spēkā ir novadu veidojošo bijušo Babītes novada un Mārupes novada pašvaldību saistošie noteikumi; pārejas periodā atbalsts iedzīvotājiem tiks piešķirts pēc deklarētās dzīvesvietas atbilstoši bijušās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

* Mārupes pagastā bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta bērniem no 1. līdz 4. klasei, kur daļu subsidē valsts un daļu pašvaldība. Tāpat tiek nodrošināts atbalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un pusdienām vispārizglītojošās mācību iestādēs līdz 9. klasei trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

* Babītes pagastā brīvpusdienas pieejamas tikai no 1. līdz 4. klasei. Pārējās klasēs par pusdienām maksā vecāki, un arī bērnudārzā maltītes savām atvasēm vecāki apmaksā paši.

* Salas pagastā darbojas taisnīgākais iespējamais risinājums. Pašvaldība apmaksā pusi no pusdienu cenas – vispirms bērnudārzā uz pusēm ar vecākiem, tad skolā no 1. līdz 4. klasei uz pusēm ar valsti. Un pārējās klasēs atkal uz pusēm ar vecākiem.

SAULKRASTI

Saulkrastu novada izglītības iestādēs skolēnu ēdināšana atšķiras. Spēkā ir tieši tādi paši noteikumi kā pirms reformas.

* Sējas pamatskolas skolēni turpina saņemt brīvpusdienas no 1. līdz 9. klasei.

* Saulkrastu novada vidusskolā brīvpusdienas saņem 1.–5. klašu skolēni, kā arī 6.–12. klašu skolēni no trūcīgas, maznodrošinātas un daudzbērnu ģimenes un bērni ar invaliditāti.

ĀDAŽI

Jaunizveidotā Ādažu novada abos pagastos – Ādažu pagastā un Carnikavas pagastā – šā mācību gada pirmajā semestrī, tas ir, līdz 2021. gada beigām, tiek turpināta jau esošā kārtība.

* Carnikavas pamatskolā ēdināšana bez maksas tiek nodrošināta visiem 466 skolēniem līdz pat 12. klasei (ieskaitot). Skolēniem no 1. līdz 4. klasei pusdienu izmaksas 50% apmērā sedz valsts.

* Ādažu vidusskolā, kurā mācās 1987 skolēni, bezmaksas ēdināšana tiek nodrošināta 815 skolēniem, kas mācās 1.–4. klasē. Sākot no 5. klases, ēdināšana bez maksas tiek nodrošināta bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (kopumā astoņiem bērniem). Pārējiem skolēniem par ēdināšanu maksā vecāki.

OLAINE

1.–4. klašu skolēniem ēdināšana ir bez maksas, 50% no ēdināšanas izmaksām sedz valsts, 50% – pašvaldība. Nākamajās klasēs vecākiem bērnu ēdināšanā jāpiedalās ar līdzmaksājumu. Vecāku maksa par bērnu, kuri mācās no 5. līdz 12. klasei, ēdināšanas pakalpojumu ir 0,55 eiro dienā, pašvaldība sedz atlikušo summu no pusdienu standarta izmaksām – 0,93 eiro dienā par katru bērnu. Ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk bērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, aizbildnībā esošajiem bērniem, pilngadīgiem bāreņiem ēdināšana izglītības iestādēs ir bez maksas. To finansē pašvaldība.

SIGULDA

Siguldas novada vispārējās izglītības iestādēs ēdināšana tiek organizēta ar zināmām atšķirībām, piemēram, Siguldas pilsētas skolās (atskaitot Laurenču sākumskolu), kā arī Mores, Allažu un Mālpils pagastā ēdināšanu iepirkumu procedūras rezultātā nodrošina uzņēmums SIA "Aniva", Laurenču sākumskolā – SIA "Arseja", Inčukalnā un Krimuldā – uzņēmums SIA "Žaks-2", bet Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā ēdināšanu organizē paši, nodrošinot darbavietas skolas ēdnīcas darbiniekiem.

Patlaban, kamēr administratīvi teritoriālās reformas dēļ pašvaldībām ir noteikts pārejas periods, kura laikā samērot pašvaldību saistošos noteikumus, ir atšķirības arī brīvpusdienu un ēdināšanas maksas atlaižu piešķiršanā. Saskaņā ar vēl spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem bijušajā Mālpils, Krimuldas un arī Siguldas novadā brīvpusdienas tiek piešķirtas 1.–4. klašu audzēkņiem, bet bijušajā Inčukalna novadā – 1.–9. klašu audzēkņiem. Tāpat brīvpusdienas Siguldas pilsētas skolās un Allažu un Mores pagasta skolās tiek piešķirtas bērniem no trūcīgas un maznodrošinātas ģimenēm, savukārt daudzbērnu ģimenēm tiek piemērotas atlaides 20–75% apmērā. Mālpils vidusskolā brīvpusdienas ir bērniem no maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes, bet daudzbērnu ģimenēm tiek piemērota 50% atlaide komplekso pusdienu apmaksai. Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā un Krimuldas vidusskolā brīvpusdienas ir paredzētas daudzbērnu ģimeņu, kā arī maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšanai.

Vienotu saistošo noteikumu apstiprināšana plānota līdztekus 2022. gada Siguldas novada pašvaldība budžeta izstrādei.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.