Menu
 

Kurš maksās par pusdienām? Skaidro Pierīgas novadu pašvaldības Apriņķis.lv

  • Autors:  Liene Ozola
Foto - LETA Foto - LETA

Rīgas metropoles pašvaldības ceļ trauksmi par krīzes situāciju ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā izglītības iestādēs un uzsver: ja valstiskā līmenī nekavējoties netiks veikti atbilstoši pasākumi valsts mērķdotācijas apmēra palielināšanai, pieaugošās inflācijas dēļ ir apdraudēta ēdināšanas pakalpojuma sniegšana pašvaldību izglītības iestādēs.

“Rīgas metropoles pašvaldības šo gadu ir uzsākušas ar apcirptiem budžetiem, ko izraisīja niecīgais pieaugums to budžetā 2022. gadā un valsts līdzdalības samazinājums pašvaldību finanšu izlīdzināšanā, tādēļ pašvaldībām nav rezervju, no kā segt vienlaicīgu energoresursu sadārdzinājumu skolu apsildīšanai un sadārdzinājumu bērnu brīvpusdienu nodrošināšanai,” norāda Māris Sprindžuks, biedrības “Rīgas metropole” līdzpriekšsēdētājs un Ādažu novada domes priekšsēdētājs.

Lai skaidrotu, kāda ir situācija ar ēdināšu izglītības iestādēs un vai ir plānots palielināt vecāku līdzfinansējumu, “Rīgas Apriņķa Avīze” vērsās pie novadu un pilsētu pašvaldības pārstāvjiem.

Jūrmalā arī turpmāk vecākiem nebūs jāmaksā

Jūrmalas skolās un bērnudārzos par bērnu ēdināšanu vecākiem jāpiemaksā nebūs. Tāpat kā iepriekš, arī nākamajā mācību gadā pašvaldības izglītības iestādēs tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana visiem skolēniem no 1. līdz 12. klasei un bērnudārzu audzēkņiem.

Taču ēdināšanas pakalpojuma sniedzēji ir vērsušies pašvaldībā ar ierosinājumu pārskatīt apstiprinātās ēdināšanas maksas apmēru. Pašvaldībā ir sākta izmaksu pārskatīšana un izvērtēšana, lai aprēķinātu procentuālo cenu pieaugumu un noteiktu pašreizējo izmaksu apmēru.

Šobrīd Jūrmalā, kur ēdināšanu izglītības iestādēs nodrošina ārpakalpojuma sniedzējs, 1.–4. klasēs vienas pusdienu ēdienreizes maksa ir 1,74 eiro, 5.–12. klasēs – 1,96 eiro, bērnudārzos – 2,39 eiro dienā.

Valsts apmaksā brīvpusdienas 1.–4. klašu skolēniem 0,71 eiro apmērā, visas pārējās ēdināšanas izmaksas gan 1.–12. klašu skolēniem, gan pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem sedz pašvaldība.

Saulkrastos vēl rēķina

Līdz šā mācību gada beigām Saulkrastu novada pašvaldība nav plānojusi veikt izmaiņas ēdināšanas pakalpojuma apmaksā, bet attiecībā uz jauno mācību semestri, kas sāksies septembrī, pašvaldība vēl spriedīs, vai var atļauties segt skolēnu ēdināšanas izdevumus 100% apmērā.

Saulkrastu novada pašvaldība ir atbalstījusi Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas metropole” nosūtīto vēstuli Ministru prezidentam ar aicinājumu iesaistīties problēmjautājuma par ēdināšanas pakalpojumu finansēšanas modeli un apmēru risināšanā, kurā pašvaldību vadītāji aicina Ministru kabinetu steidzamības kārtā pārskatīt un palielināt ēdināšanas cenu par vienu izglītojamo jau no 2022./2023. mācību gada.

Ķekavā indeksēs cenas

Ķekavas novadā pašlaik ir spēkā pašvaldības domes lēmums, ka izmaksas nevar pārsniegt 1,80 eiro par pusdienām skolās un 3,05 eiro par trīsreizēju ēdināšanu bērnudārzos.

Šobrīd ēdinātāji, kuri ēdināšanas pakalpojumu sniedz par cenu, kas ir zemāka nekā 1,80 eiro par pusdienām skolās vai 3,05 eiro par trīsreizēju ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, ir iesnieguši pašvaldībai lūgumu indeksēt cenas, kā to paredz līgums.

Ēdināšanu Ķekavas novada skolās un bērnudārzos nodrošina četras ēdināšanas firmas. Maksa par pusdienām skolās ir no 1,42 līdz 1,80 eiro, bet maksa par trīsreizēju ēdināšanu bērnudārzos ir no 2,65 līdz 3,05 eiro atkarībā no iepirkuma.

Ķekavas novada pašvaldība nav vērsusies pie valdības ar lūgumu palielināt valsts finansējumu izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai.

Ādažos bērnudārzos un vecākajās klasēs maksā vecāki

Ādažu novada skolās ēdināšana šobrīd izmaksā no 1,42 līdz 1,71 eiro dienā 1.–4. klašu skolēniem un no 1,71 līdz 2,06 eiro 5.–12. klašu skolēniem, savukārt pirmsskolas izglītības iestādēs izmaksas svārstās no 2,06 līdz 2,84 eiro dienā. 5.–12. klašu skolēnu un pirmsskolas bērnu ēdināšanas izmaksas sedz bērnu vecāki.

Pamatojoties uz izmaksu kāpumu, viens no ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem aprīlī palielināja pusdienu cenu 1.–4. klašu skolēniem. Ņemot vērā to, ka šajā vecuma grupā līdz šim tika nodrošinātas brīvpusdienas, dome lēma arī šo cenu kāpuma starpību segt no pašvaldības budžeta.

Vienlaikus pašvaldība kopā ar pārējām Rīgas metropoles pašvaldībām ir vērsusies valdībā ar atklātu vēstuli par krīzes situāciju izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā.

Siguldā plānotas brīvpusdienas novadā deklarētajiem

Siguldas novada pašvaldība šobrīd bezmaksas ēdināšanu nodrošina skolēniem 1.–4. klašu grupā, kuru saskaņā ar valsts līdzfinansējumu finansē visas pašvaldības. Brīvpusdienas tiek nodrošinātas arī maznodrošināto un mazturīgo ģimeņu bērniem. Papildus tam brīvpusdienas tiek apmaksātas Siguldas novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm. Saskaņā ar vēsturisku Inčukalna pašvaldības lēmumu, līdz ar administratīvi teritoriālo reformu bijušajam Inčukalna novadam iekļaujoties Siguldas novadā un Siguldas novadam pārņemot tā saistības, bezmaksas ēdināšana tiek piemērota visiem Inčukalna pamatskolas skolēniem.

Jau šobrīd pēc 2021. gadā veiktajiem ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem Laurenču sākumskolā un Krimuldas vidusskolā pakalpojumu cena par kompleksajām pusdienām, tajā skaitā 1.–4. klasēm, ir 2 eiro, nevis 1,42 eiro kā citviet Latvijā. Līdz ar to var rēķināt, kāds ir procentuālais sadalījums starp valsti un pašvaldību. Cenu pieaugums ir saistīts ar obligāto Zaļā iepirkuma prasību ēdienu gatavošanā iekļaut noteiktu apjomu produktu, kas audzēti ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm. Citās izglītības iestādēs ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji ir vērsušies ar lūgumu palielināt pakalpojuma cenu par līgumā pieļaujamiem 10%.

Lai izlīdzinātu dažādo pagastu praksi apmaksāt vai daļēji segt ēdināšanas izdevumus izglītības iestādēs, Siguldas novada pašvaldība, sastādot šā gada budžetu, pieņēmusi konceptuālu lēmumu, ka no 2022. gada 1. septembra brīvpusdienas tiks piešķirtas visiem Siguldas novadā deklarētajiem skolēniem no 1. līdz 9. klasei, kā arī bērnudārzu audzēkņiem. Līdz 1. septembrim pašvaldība izlīdzinās ēdināšanas izdevumus vecākiem, lai maksa par ēdināšanu visās izglītības iestādēs būtu vienāda. Patlaban Siguldas novadā deklarētajām ģimenēm, kuru bērniem vienas dienas ēdināšanas izmaksas pašvaldības un privātajos bērnudārzos ir lielākas par 1,85 eiro, bet skolās – 1,55 eiro, pašvaldība sedz pārējo summu.

Pagaidām pašvaldība nav plānojusi no 1. septembra lūgt vecāku līdzfinansējumu ēdināšanas nodrošināšanai, tomēr, saglabājoties cenu un energoresursu pieaugumam, nevar galvot, ka situācija nemainīsies līdz gada beigām.

Šajā gadā ēdināšanas atbalstam pašvaldības budžetā plānoti vairāk nekā 650 tūkstoši eiro, bet nākamajā gadā tie sasniegs vairāk nekā miljonu eiro.

Jau pirms gada, strādājot pie ēdināšanas pakalpojuma iepirkumiem, kuros ir jāiekļauj obligātās Zaļā iepirkuma prasības, kas paredz pakalpojuma cenu pieaugumu, Siguldas novada pašvaldība vērsās pie Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības ar lūgumu palielināt valsts līdzfinansējumu 1.–4. klašu skolēnu ēdināšanai. Veselības ministrija atbildējusi, ka par to atbildīga ir Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt Izglītības un zinātnes ministrija norādījusi, ka tā nav prioritāte un par to tiks lemts 2022. gada budžeta kontekstā. Diemžēl tā nav bijusi prioritāte arī 2022. gada budžetā.

Siguldas novada pašvaldība, kas ir Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas metropole”, kopā ar citām pašvaldībām vairākkārt šo jautājumu aktualizējusi valdībā, kā arī publiski.

Olainē – daļējs vecāku līdzfinansējums

Olaines novada izglītības iestādēs ēdināšanas izmaksas tika palielinātas šā gada februārī – no 1,42 eiro uz 1,57 eiro. Brīvpusdienas ir tikai 1.–4. klašu skolēniem un trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem.

No 1. septembra Olaines 1. vidusskolas un Olaines 2. vidusskolas 5.–12. klašu skolēniem ēdināšanas maksa ir 1,57 eiro par vienu ēdienreizi, tajā skaitā bērna vecāku līdzmaksājums 0,70 eiro (iepriekš 0,55 eiro); maksa par piecgadīgo un sešgadīgo pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu trīsreizēju ēdināšanu ir 2,95 eiro dienā, tajā skaitā bērna vecāku līdzmaksājums 1,75 eiro (iepriekš 1,60 eiro).

Arī Olaines novada pašvaldība kopā ar citām pašvaldībām no Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas metropole” ir vērsusies pie valdības ar lūgumu palielināt valsts finansējumu ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai izglītības iestādēs.

Ropažos pagaidām plāno brīvpusdienas visiem

Ropažu novada izglītības iestādēs par audzēkņu ēdināšanu vecāki nemaksā.
Pašvaldība apmaksā audzēkņu ēdināšanu gan bērnudārzos, gan skolās no 1. līdz 12. klasei.
Šobrīd pašvaldība nav plānojusi veikt izmaiņas saistībā ar vecāku līdzfinansējumu ēdināšanai izglītības iestādēs, bet jautājums var aktualizēties, noslēdzot jaunos iepirkuma līgumus, proti, no šā gada 1. septembra.

Mārupē pašvaldība līdzfinansē pusdienas 1.–4. klašu skolēniem

Mārupes novadā maksa par pusdienām (1,42 eiro dienā) 1.–4. klases skolēniem 50% apmērā tiek dotēta no valsts, 50% apmērā – no pašvaldības budžeta. No 2022. gada 1. aprīļa līdz 31. maijam pašvaldības dotācija ir palielināta par 0,30 eiro dienā (pusdienu jaunā cena ir 1,72 eiro dienā). Līdz ar to aptuvenais pašvaldības dotācijas pieaugums par diviem mēnešiem plānots 23 283 eiro apmērā.

Skolēniem no 5. klases un vecākās klasēs pusdienu cena nav konkrēta, jo bērni var paši izvēlēties, cik daudz un ko pirkt un ēst, un šo maksu sedz skolēnu vecāki. Savukārt pirmsskolas izglītības iestādēs, kur par bērnu ēdināšanu arī maksā vecāki, ēdināšanas izmaksas, ņemot vērā cenu sadārdzinājumu, ir paaugstinātas par 10%. Daudzbērnu ģimenes un maznodrošinātās ģimenes pēc atbalsta joprojām var vērsties pašvaldības sociālajā dienestā. 

Mārupes novada vadība kopā ar citām Pierīgas pašvaldībām ir parakstījusi Finanšu ministrijai adresētu vēstuli par valsts dotēto ēdināšanas izmaksu pārskatīšanu.

Izglītības ministrija sola vērsties valdībā

Izglītības un zinātnes ministrija šogad neplāno nodrošināt papildu līdzekļus skolēnu ēdināšanas izmaksām, skaidrojot, ka, ņemot vērā ierobežotos līdzekļus valsts budžeta programmā “Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4. klašu izglītojamiem”, papildu līdzekļi šim mērķim šobrīd nav paredzēti. Vienlaikus ministrijā uzsver, ka turpmākās atbalsta iespējas tiks skatītas nākamā gada budžeta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.

Maijā Izglītības un zinātnes ministrija sola vērsties valdībā ar pieprasījumu piešķirt papildu finansējumu, lai saņemtu nepieciešamos līdzekļus izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai no septembra līdz decembrim, informēja izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (K).

Maijā plānots galīgais izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas izmaksu aprēķins, pēc kura arī tiks veidots pieprasījums par ēdināšanu nākamajā mācību pusgadā. Muižniece uzsver, ka, pirms sākt darbu pie nākotnes risinājumiem, vispirms ir jāsaprot, kādas ir aktuālās izmaksas.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.