Menu
 

Tuvojas projektu ražas laiks

  • Autors:  Līvija Mukāne, Mālpils novada domes projektu vadītāja
Mākslas projekta dalībnieki noslēguma pasākumā. Publicitātes foto Mākslas projekta dalībnieki noslēguma pasākumā. Publicitātes foto

Augusta pēdējā dienā noslēdzas četri "Erasmus+" programmas 2017.–2019. gada projekti Mālpils novada domē un mācību iestādēs, un vēlamies dalīties priekā par kopīgi paveikto un jauniegūtajā pieredzē, piedāvājot lasītāju uzmanībai šo projektu gaitas un rezultātu kopsavilkumu un aicinot visus interesentus iepazīties ar šo mūsu pieredzi arī klātienē un/vai domes un skolu mājaslapās.

Kooperatīvās mācību metodes un digitālās prasmes uzņēmējdarbības apmācībā

Projekta mērķis bija uzlabot skolēnu uzņēmējdarbības, digitālās, valodu un sociālās prasmes un skolotāju kvalifikāciju, sevišķi kooperatīvo mācību metožu izstrādē un pielietošanā. Mālpils novada vidusskola bija šī projekta vadošais partneris un īstenoja to kopā ar Horvātijas, Portugāles, Norvēģijas un Itālijas kolēģiem. Projekta gaitā notika skolotāju starptautiskās mācības un arī skolēnu grupu starptautiskās sanāksmes katrā partnerskolā, pulcējot vairākus desmitus dalībnieku. Plašāk: www.malpilsvsk.lv/lv/projekti-18881/erasmus/page-892164/projekta-starptautiskie-pas%C4%81kumi.

Līdztekus plašajiem starptautiskajiem pasākumiem visās iesaistītajās skolās tika organizētas arī daudzveidīgas vietējās aktivitātes: materiālu izstrāde uzņēmējdarbības semināriem, biznesa plānu izstrādes mācības katrā partnerskolā (12, 24 vai 36 stundas), izmantoto kooperatīvo mācību metožu pilnveide, labās prakses paraugu sagatavošana apmaiņai ar partneriem, karjeras vadības un uzņēmējdarbības mācību aktivitātes, sadarbība ar uzņēmumiem un nodarbinātības atbalsta iestādēm.

Projekta rezultātā ir tapusi piecās valstīs izveidoto un pārbaudīto kooperatīvo mācību metožu kolekcija, biznesa plānu paraugi, ko uzņēmējdarbības skolotāji varēs izmantot turpmākajā darbā, un sevišķi gribas atzīmēt Mālpils novada vidusskolas 11. klases skolēnu iniciatīvas rezultātā izveidoto pašu ilustrēto brošūru ar nākotnes profesiju aprakstiem un uz tās pamata tapušo jauno "Monopola" spēles versiju.Māksla un veselība

Projekta mērķis bija rosināt radošu metožu izstrādi un pielietošanu mācību procesā, izpētīt mākslinieciski orientēto profesiju iespējas veselīga dzīvesveida popularizēšanā. Mālpils novada vidusskolas skolotāji un skolēni to īstenoja sadarbībā ar Bulgārijas, Horvātijas un Spānijas (vadošais partneris) skolām.

Šajā projektā vairāk nekā jebkad iepriekš izmantojām modernās tehnoloģijas. Vairākus mēnešus pirms katras starptautiskās skolēnu sanāksmes "eTwinning" vidē tika izveidotas skolēnu grupiņas no visām partnerskolām, kas uzsāka diskusijas un mākslas darbu koncepciju izstrādi. Tiekoties Horvātijā, Bulgārijā, Spānijā un šā gada aprīlī arī pie mums Latvijā, skolēni pārvērta savas virtuālās idejas realitātē, kopīgi veidojot mākslas darbus, kas palīdzēja dažādot un pilnveidot katras skolas vidi.

Par sanāksmi Latvijā: www.malpilsvsk.lv/lv/projekti-18881/erasmus/page-892165/page-895438.

Lielo starptautisko mākslas darbu izveidi papildināja arī radošo darbu konkursi un izstādes, tikšanās ar radošo profesiju pārstāvjiem, dažādas aktivitātes par tēmu "Veselība skolā un vietējā sabiedrībā" un "Karjeras iespējas veselības un mākslas jomā". Skolā organizējām zīmējumu konkursus un izstādes veselīga dzīvesveida veicināšanai, iepazīšanos ar mākslas un veselīga dzīvesveida nodrošināšanas profesijām. 

GO_VET (Vadība un orientācija ceļā uz profesionālo izglītību)

Jau 2016. gadā vēl toreizējā Mālpils internātpamatskola kopā ar Itālijas (vadošais partneris), Austrijas un Spānijas mācību iestādēm uzsāka projektu, kura mērķis bija izstrādāt, pārbaudīt un praksē pielietot karjeras vadībā izmantojamus metodiskos materiālus skolotājiem un daudzveidīgus radošos uzdevumus 1.–9. klašu skolēniem.

Projekts sākās ar piedalīšanos skolotāju apmācībā pie projekta vadošā partnera. Četri skolotāji no katras partnerskolas divas reizes projekta laikā apguva GO_VET metodi Cebano Monregalese mācību centrā Itālijā, bet pēc tam vadīja 12 stundu apmācību savas un citu vietējo skolu kolēģiem. Šīs mācības notika 2017. gadā un 2018. gada aprīlī. Pēc tam uzsākām GO_VET modeļa ieviešanu, organizējot daudzveidīgus karjeras vadības pasākumus skolā, iesaistot arī vietējos un reģionālos sadarbības partnerus projekta pasākumos.

Projekta trešajā gadā projekta īstenošanu pārņēma Mālpils novada vidusskola, turpinot skolotājiem, skolēniem un vecākiem adresētās aktivitātes sadarbībā ar novada un reģiona uzņēmumiem. Tās regulāri tika atspoguļotas projekta vietnē "Facebook" (www.facebook.com/Go-Vet-588653947992553).

Projekts nu ir noslēdzies, bet tajā izstrādātie un iegūtie darba materiāli, zināšanas un pieredze vēl būs radoši izmantojami nākamajos mācību gados.

"Bringing Europe Home At School" (BEHAS) – ES vienoto svētku dienu pasākumi

"Erasmus+" projekti notiek ne tikai mūsu mācību iestādēs. Arī Mālpils novada domes projekts, kas īstenots kopā ar Austrijas, Itālijas, Grieķijas (vadošais partneris), Spānijas, Turcijas un Rumānijas pašvaldībām un izglītības iestādēm, veiksmīgi tuvojas noslēgumam. Projekta mērķis bija veicināt iedzīvotāju izpratni par Eiropas Savienības aktuālajiem jautājumiem un novada iestāžu aktīvu iesaistīšanos ES svinamo vai atzīmējamo dienu pasākumos.

Projekta struktūras pamatu veidoja pasākumu organizēšanas metožu izstrāde, testēšana, apmaiņa un izplatīšana saistībā ar Eiropas Savienības aktuālajām tēmām, nozīmīgiem datumiem un svinamajām dienām – Eiropas dienu, Valodu dienu, Bērnu aizsardzības dienu, Šokolādes dienu un Skolotāju dienu. Starptautiskajās sanāksmēs šie materiāli tika atrādīti pārējo valstu kolēģiem, turklāt nevis tik ierasto prezentāciju veidā, bet pašiem vadot praktiskās nodarbības un demonstrējot, kā darbojas viena vai otra metode/pieeja.

Projekta mājaslapas www.behas.eu aktivitāšu sadaļā var atrast visu partneru izstrādāto un apkopoto metožu krājumu, ko Mālpils novada domē, Kultūras centrā un mācību iestādēs izmantosim, turpmāk organizējot ar Eiropas Savienības tematiku saistītus pasākumus.

Divu gadu spraigo darbu noslēdzot, esam jau saņēmuši labas ziņas par divu turpmāko "Erasmus+" projektu apstiprināšanu:

  • septembrī Mālpils novada dome kopā ar Austrijas, Čehijas, Francijas un Polijas partneriem uzsāks 2019.–2021. gadā īstenojamo projektu "Kultūras mantojuma loma un iespējas starppaaudžu izglītībā";
  • Mālpils novada vidusskola kopā ar Čehijas, Itālijas, Lietuvas un Spānijas partnerskolām nākamajos divos mācību gados strādās projektā "Katra lāse skaitās" (ūdens tēma dabaszinībās un uzņēmējdarbības apmācībā).


Projektus līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par "Erasmus+" programmu var uzzināt tīmekļvietnē www.viaa.gov.lv

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.