Menu
 

Salaspils "Enerģētiķis". Prognozes par zaudējumiem piepildās Apriņķis.lv

 • Autors:  Ritvars Raits
Skats uz rekonstruēto kultūras namu “Enerģētiķis” no Skolas ielas krustojuma ar Lauku ielu. Ilustratīvais materiāls no metu konkursa uzvarētāju darba Skats uz rekonstruēto kultūras namu “Enerģētiķis” no Skolas ielas krustojuma ar Lauku ielu. Ilustratīvais materiāls no metu konkursa uzvarētāju darba

“Rīgas Apriņķa Avīze” jau vairākkārt ir rakstījusi par notiekošo ap Salaspils bijušo kultūras namu “Enerģētiķis”. Prognozes, ka neiekonservētā ēka pēc būvdarbu apturēšanas var radīt ievērojamus zaudējumus – līdz pat pusmiljonam eiro –, šobrīd, šķiet, ir piepildījušās, jo Salaspils novada dome izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu pilnīgi jaunam metu konkursam. Tas nozīmē, ka visi līdzšinējie ieguldījumi gan projekta izstrādāšanā, gan iesāktajos būvdarbos, gan pussagruvušo ēkas daļu apsargāšanā ir bijuši velti un nesaimnieciskā rīcība jāsedz no iedzīvotāju naudiņas.

Oktobrī noslēdzās Salaspils novada domes izsludinātais kultūras nama ēkas pārbūves metu konkurss, kurā par veiksmīgāko tika atzīts personu apvienības “Arhitekti Edijs Levins, Agnese Stasūne, Iveta Lūse” darbs, bet nu pašvaldība šim metam izsludinājusi publisko apspriešanu, kas sākās šodien, 6. decembrī, un turpināsies tieši vienu mēnesi.

Pirms trim gadiem “Enerģētiķi” jau mēģināja rekonstruēt

Kultūras nama “Enerģētiķis” ēka, kas atrodas Salaspilī, Skolas ielā 2, ekspluatācijā tika nodota 1980. gadā. Tā paša gada 20. decembrī tika atklāts kultūras nams, kura dibinātājs bija “Daugavas HES būve”. 1989. gadā kultūras namu “Enerģētiķis” pārņēma “Rīgas TEC-2”, bet kopš 1992. gada tas ir Salaspils novada pašvaldības pārvaldījumā. 2017. gada sākumā kultūras nams “Enerģētiķis” tika slēgts pamatīgai rekonstrukcijai, kas bija jāpabeidz līdz 2018. gada augustam.

Skiču un tehniskais projekts bija izstrādāti atbilstoši mūsdienu prasībām, paredzot mainīt ēkas fasādes risinājumu. Ēkas dienvidu daļā bija uzprojektēts jauns apjoms atšķirīgā apdarē, veidojot piekārto stikla fasādi. Siltināšanu projekts neparedzēja, toties veikta kultūras nama pārplānošana. Otrajā stāvā projektētajā jaunajā apjomā bija jāatrodas kamerzālei un skaņu ierakstu studijai. Tāpat bija paredzēts Lielās zāles balkons ar skatītāju vietām, projektēta jauna evakuācijas izeja no balkona caur jumta terasi un āra evakuācijas kāpnēm, kā arī tiktu rekonstruēti iekšējie inženiertīkli.

Projektu izstrādāja SIA “Baltex Group”, bet būvdarbu līgumus pašvaldība noslēdza ar pilnsabiedrību “MB.L”. Taču jau tā paša gada pavasarī izrādījās, ka ēkas nesošajās konstrukcijās ir plaisas, kas iespējamos remontdarbus varēja padarīt daudz apjomīgākus un līdz ar to arī dārgākus. Turklāt jau esošās plaisas palielinājās, kā arī parādījās jaunas. Pamatojoties uz Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) 2017. gada 25. maija atzinumu, būvdarbi objektā tika apturēti līdz padziļinātas tehniskās izpētes veikšanai objektā un nepieciešamo izmaiņu veikšanai projektā. SIA “Baltex Group” veica izmaiņas projektā, bet ekspertu atzinums par tām pat divas reizes bija negatīvs.

“Baltex Group” turpināja veikt labojumus, novēršot ekspertīzēs konstatēto, un līdz ar trešo piegājienu 2018. gada 22. maijā ekspertīze beidzot bija pozitīva. Visu šo laiku pussagruvusī kultūras nama ēka atradās neapsegta pašā Salaspils centrā. Būvnieki toreiz brīdināja Salaspils domi par iespējamām sekām, proti, nesošo konstrukciju neatgriezenisku bojāšanos, kas var nozīmēt, ka ēka būs pilnībā jānojauc un jāsāk projekta izstrāde no jauna. Salaspils novada vadība toreiz izvēlējās taktiku to ignorēt, taču šobrīd ir skaidrs, ka būvnieku drūmākās prognozes ir piepildījušās.

Izmaiņu projekts kopā ar pozitīvo ekspertīzes atzinumu un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu tika nosūtīts BVKB izskatīšanai, lai saņemtu atļauju atsākt objektā būvdarbus. 2018. gada 28. jūnijā pašvaldība saņēma BVKB atzinumu par būves pārbaudi, kurā bija konstatēts, ka izmaiņu projektā tikai daļēji iestrādāti nepieciešamie risinājumi. Citi risinājumi vispār nebija izpildīti vai izpildīti bez aprēķinu veikšanas, tāpēc atzinumā bija norādīts, ka būvdarbi objektā nevar tikt atsākti. Lai atsāktu būvdarbus, pašvaldībai bija jāveic ēkas (būves) nesošās sienas un dobumoto pārseguma paneļu tehniskā izpēte ar instrumentālu pārbaudi un aprēķiniem, kā arī jāveic kultūras nama “Enerģētiķis” visas ēkas pilna detalizēta tehniskā izpēte, t.sk. pamatu atsegšana, pārseguma siju, plātņu un nesošo ķieģeļu mūra sienu stiprības pārbaude. Un, ja izpētes rezultātā tiktu konstatēts, ka nesošo konstrukciju stāvoklis neatbilst būvprojektā pieņemtajam, bija jāveic būvprojekta izmaiņas.

Otro piegājienu sāk ar metu konkursu

Ņemot to visu vērā, 2018. gada vasarā Salaspils novada domes deputāti pieņēma vienbalsīgu lēmumu apturēt būvprojekta “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” rekonstrukcija” realizāciju, objektu iekonservēt, kā arī veikt tā padziļinātu tehnisko izpēti. Domes lēmums paredzēja, ka jautājums par tālāko rīcību ar kultūras nama ēku tiks risināts pēc atzinuma saņemšanas un pamatojoties uz to.

Tā pagāja vēl gandrīz gads, līdz 2019. gada jūnijā Salaspils novada pašvaldība izsludināja metu konkursu “Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve”. Konkursā tika piedāvāts pilnīgi no jauna izstrādāt arhitektonisko risinājumu kultūras namam, skaidrojot, ka mērķis bija iegūt laikmetīgu un arhitektoniski izteiksmīgu, funkcionāli un tehniski kvalitatīvu, ilgtspējīgu kultūras nama ēkas un piegulošās teritorijas pārbūves risinājumu. Bija paredzēts, ka metu konkursa uzvarētājs saņems uzaicinājumu piedalīties sarunu procedūrā par pārbūves būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Konkursam bija paredzēts balvu fonds 15 000 eiro apmērā: 1. vietai – 9000 eiro, 2. vietai – 4000 eiro, bet 3. vietai – 2000 eiro.

Kultūras nama priekšlaukuma virsskats pēc rekonstrukcijas.


Publiskās apspriešanas laikā var paust viedokli un dot padomus

Metu konkursa uzvarētāji ir noteikti, viņu darbs, visdrīzāk, tiks izmantots, izstrādājot jauno kultūras nama “Enerģētiķis” rekonstrukcijas būvprojektu. Salaspils novada pašvaldības Tehniskās daļas vadītāja Sandra Krēsliņa sarunā ar “Rīgas Apriņķa Avīzi” pastāstīja, ka domes sēdē, kas notika 14. novembrī, deputāti pieņēma vienbalsīgu lēmumu par publiskās apspriešanas rīkošanu kultūras nama “Enerģētiķis” ēkas pārbūves metam, paredzot, ka tā sāksies 2019. gada 6. decembrī un noslēgsies 2020. gada 6. janvārī.

Lēmuma projekts sēdes laikā tika papildināts ar jaunu punktu, nosakot, ka publiskā apspriešana noslēgsies 6. janvārī pulksten 18.00 ar iedzīvotāju sanāksmi, kas notiks pašvaldības telpās. Publiskajā apspriešanā iedzīvotāji var paust savu viedokli, vai viņi atbalsta konkursa uzvarētāju meta realizāciju. Ja publiskās apspriešanas dalībnieki atbalstītu šī meta realizāciju, bet viņiem būtu iebildumi pret tā vizuālo risinājumu vai citas pretenzijas, tad šī ir iespēja tās izteikt. Ar to pašu Salaspils novada pašvaldības domes lēmumu noteikts, ka minimālais iedzīvotāju skaits, lai atzītu publisko apspriešanu par notikuši, nedrīkst būt mazāks par 100.

Kā skaidroja S. Krēsliņa, šī publiskā apspriešana ir kā informācijas apmaiņa starp pašvaldību un iedzīvotājiem, lai viņi uzzinātu par to, ko plānots darīt ar kultūras namu “Enerģētiķis”. “Tajā pašā laikā jebkura respondenta ieteikumi var tikt ņemti vērā, izstrādājot projektu. Varbūt šajā publiskajā apspriešanā piedalīsies kāds, piemēram, profesionālis, kuram būs vērtīgi ieteikumi, ko varētu ņemt vērā projektēšanas procesa laikā,” šodien sākto meta apspriešanu cerīgi vērtē Tehniskās daļas vadītāja.

Jautāta par to, kad darbi varētu būt pabeigti, Sandra Kaktiņa pauda: “Šādas prognozes šobrīd vēl nevaru izteikt. Viens jautājums, protams, ir būvdarbiem nepieciešamais finansējums. Bet jāsāk ar to, ka vēl nemaz nav sākta projektēšana. Kad projekts būs gatavs, tam vēl tiks veikta ekspertīze, kas arī prasīs laiku. Pēc ekspertīzes sekos iepirkuma procedūra būvniecībai, ko vēl kāds neapmierināts pretendents varēs apstrīdēt. Līdz ar to ir tik daudz mainīgu un ne vienmēr paredzamu apstākļu, kas var ietekmēt izpildes termiņus, ka pateikt kādu konkrētu datumu šobrīd nav iespējams.”

Salaspilieši atjaunoto kultūras namu, visticamāk, ieraudzīs paredzētajos termiņos, taču rūgtums par velti un nesaimnieciski tērētajiem līdzekļiem, sākot realizēt iepriekšējo pārbūves kārtu, noteikti paliks.

2 komentāri

 • Ints
  Ints Sestdiena, 07 Decembris 2019 16:37 Komentāra saite

  Un kā vienmēr atbildīgajām personām par lieki iztērētiem iedzīvotāju līdzekļiem nekas nebūs... ja kaut reizi kādam politiķim būtu jātmaksā nelietderīgie tēriņi no savas kabatas, tad lēmumi tiktu pieņemti apdomīgāk...

 • Jā.
  Jā. Svētdiena, 08 Decembris 2019 01:56 Komentāra saite

  Tikai nedaudz mulsina un ceru, ka projekts izvēlēts tiešām tikai tāpēc, ka ir labākais nevis deļ tā, ka vienam projektu izstradatajam ir netiešs sakars ar kādu domnieku..

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.