Menu
 

Ministrs Pūce aptur Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumus Apriņķis.lv

  • Autors:  Apriņķis.lv
Foto - arhīvs Foto - arhīvs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) apturējis pagājušā gada septembrī pašvaldības pieņemtos grozījumus Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014.-2026. gadam. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir konstatējusi, ka pēc Mārupes teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas, kas notika pagājušā gada jūnijā, ir veikti būtiski labojumi teritorijas plānojuma saistošajās daļās – apbūves noteikumos un grafiskajā daļā, kas var skart personu tiesiskās intereses, un par šīm izmaiņām sabiedrība nav tikusi informēta.

Apstiprinot ar saistošajiem noteikumiem tādu Mārupes telpiskās plānošanas grozījumu redakciju, kas būtiski atšķiras no publiskajai apspriešanai nodotās redakcijas, pašvaldība ir pārkāpusi normas par sabiedrības iesaisti teritorijas plānošanas procesā, tai skaitā atklātības principu attiecībā uz sabiedrības informēšanu un lēmumu pieņemšanu, uzskata ministrijā.

Par to VARAM saņemti arī iedzīvotāju iebildumi.  Pašvaldībai, ieviešot izmaiņas plānojumā pēc sabiedriskās apspriešanas, tas būtu bijis jānodod atkārtotai sabiedriskai apspriešanai un tikai pēc tam varētu pieņemt jaunus saistošos noteikumus par teritorijas plānojuma izmaiņām.

Mārupes novada dome  pagājušā gada 25.septembrī pieņēma saistošos noteikumus “Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam ar 2019. gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, kas stājās spēkā 12. oktobrī.

Teritorijas plānojuma izstrādē ir jāievēro noteikta procedūra, un tā saturam jāatbilst normatīvajiem aktiem, taču VARAM, izvērtējot Mārupes teritorijas plānojuma grozījumu dokumentāciju, konstatēja neatbilstības. Normatīvie akti nosaka: ja publiskās apspriešanas laikā saņemti priekšlikumi vai nepieciešami plānojuma precizējumi, pēc to veikšanas jau pilnveidotā redakcija jānodod atkārtotai publiskai apspriešanai.

Mārupes novada teritorijas plānojumā atsevišķā zemes īpašumā ir mainīts ielas sarkano līniju izvietojums, nosakot papildus apgrūtinājumu zemes īpašniekam,  līdz ar to ir  aizskartas tiesiskās intereses un pārkāpts tiesiskās paļāvības princips.

Tāpat konstatēts, ka daudziem apbūves noteikumu punktiem pēc publiskās apspriešanas mainītas redakcijas un apbūves noteikumi papildināti ar jauniem punktiem, kas noteic citus izmantošanas noteikumus. Apbūves noteikumos ietvertas normas, kas ir pretrunā likuma “Par pašvaldībām”, Teritorijas attīstības plānošanas likumam, Civillikumam, Aizsargjoslu likumam, Ministru kabineta noteikumiem, kā arī lietotā terminoloģija neatbilst būvniecības regulējumam.

“Ja tiek konstatēti teritorijas plānojuma, lokālplānojuma vai to daļas izstrādes procedūras pārkāpumi vai neatbilstība normatīvo aktu prasībām, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs izdod rīkojumu apturēt saistošos noteikumus,” teikts VARAM paziņojumā.

Ministra rīkojums par saistošo noteikumu par teritorijas plānojumu apturēšanu pirmdien, 13. janvārī nosūtīts Mārupes novada domes priekšsēdētājam un tas stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.