Menu
 

Jauns budžets – jauni darbi. Kā izdevumus saplānojušas Pierīgas pašvaldības Apriņķis.lv

  • Autors:  Guna Roze
Ilustrācija - pixabay.com Ilustrācija - pixabay.com

Gada budžets ir katras pašvaldības vissvarīgākais dokuments. Janvāra beigās Latvijas pilsētu un novadu domes tika galā ar 2020. gada budžeta sastādīšanu. Lūkosim, cik saimnieciski izdevumus saplānojušas Pierīgas ietekmīgākās pašvaldības – Ādažu, Babītes, Carnikavas, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Siguldas un Stopiņu novads.

Pēc ģimenes maka principa

Pašvaldību budžeta izdevumu daļu veido valsts noteikto pašvaldību funkciju nodrošināšana – lietas, par kurām ir jāmaksā bez ierunām (piemēram, izglītība), – un tikai daļu naudas katra pašvaldība var tērēt, nosakot savas prioritātes.

Te īsti vietā pieminēt kāda Latvijas politiķa vērtīgu padomu: “Deputātiem ar budžeta līdzekļiem jārīkojas tā, kā prātīgs ģimenes galva plāno ģimenes budžetu. Istabu (pagastu) mūsu mājā (novadā) ir tik un tik, ģimenes locekļu (iedzīvotāju) – tik. Tātad no pelnošo ģimenes locekļu gada algām (pašvaldības ieņēmumi) X summu tērēsim obligātajiem maksājumiem – ēšanai, komunālajiem maksājumiem, sakariem, auto uzturēšanai u.c.; summu Z atvēlēsim bērnu izglītošanai, summu A – auklītes algai, summu V – veselībai, summu N – sētas vai istabas remontam, summu K – jaunam jumtam, summu S – kultūrai un viesībām, summu L – kredītu atmaksai, bet summa P būs palīdzība radiniekam, kuram iet sliktāk nekā mums (pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds). Mums atliek summa Y (rezerves fonds), tātad bruģim pagalmā nepietiek – to, tāpat arī virtuvi, remontēsim nākamgad. Savukārt pašvaldības iestāžu vadītāji – pagastu pārvaldnieki, skolu, slimnīcu, kapitālsabiedrību, sociālā dienesta u.c. direktori – ir kā bērni, proti, viņi grib visu un uzreiz. Prātīgs ģimenes galva mācēs izvērtēt, vai bērni dzīvo taupīgi, un pratīs paskaidrot, kāpēc to varam, bet to vēl ne.”

Stopiņu novads
Iedzīvotāju skaits: 12 181
Plānotie ieņēmumi: 23 473 022 eiro

Izdevumu “pīrāgs” (eirocenti no katra eiro)
Pārvalde – 8
Sabiedriskā kārtība un drošība – 2
Ceļu būve, ceļu un ielu uzturēšana – 3
Vides aizsardzība – 6
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 36
Ambulatoro ārstniecības iestāžu darbība un pakalpojumi – 2
Atpūta, kultūra un reliģija – 6
Izglītība – 36
Sociālā aizsardzība – 4

Lielākie ieguldījumi atvēlēti Stopiņu novada Kultūras centra būvniecībai, bērnudārza grupu telpu izbūvei Upesleju pamatskolā, Upesleju pamatskolas telpu pārbūvei doktorāta vajadzībām, mājas “Upeslejas 9” siltināšanai un ambulances ēkas piebūvei Institūta ielā 20. Ceļu un ielu būvē: Kuršu ielas izbūvei, Dzintaru–Zirņu ielas izbūvei, Cepļa un Dienvidu ielas apgaismojumam, ūdensvada izbūvei Smaidu un Kārklu ielā, Riekstkalnu ielas pārbūvei, ceļa Lielkājas–Kalves izbūvei, grants ceļa C21–Grīvas izbūves 4. kārtai (Dzidriņas–Līči), gājēju celiņa Cepļa ielā (no Asaru ielas līdz kapiem) izbūvei, apgaismojuma ierīkošanai gar autoceļu Lielkājas–Kalves un C21–Grīvas, kā arī dubultās virsmas apstrādei grants ceļiem.

Siguldas novads
Iedzīvotāju skaits: 18 883
Plānotie ieņēmumi: 36 028 837 eiro

Izdevumu “pīrāgs”
Pārvalde – 7
Sabiedriskā kārtība un drošība – 1
Ceļu būve, ceļu un ielu uzturēšana – 13
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 19
Atpūta, kultūra un sports – 6
Izglītība – 49
Sociālā aizsardzība – 5

Lielākie ieguldījumi piešķirti izglītībai, jo turpinās izglītības infrastruktūras sakārtošana. Tiks izbūvēts Siguldas Valsts ģimnāzijas Trohaja korpuss, turpināsies Siguldas 1. pamatskolas pārbūve, kā arī plānots paplašināt bērnudārzu “Tornīši”. Notiks Siguldas novada bibliotēkas pārcelšana uz piemērotākām telpām, plānota Siguldas Jaunās pils atvēršana pēc pārbūves un restaurācijas, iekārtojot mūsdienīgas un interesantas ekspozīcijas. Piecpadsmit Siguldas grantētajām ielām tiks uzklāts asfaltam līdzīgs segums, tiks pabeigta Peldu un Atbrīvotāju ielas pārbūve, valsts autoceļa A2 krustojuma pārbūve no Saules ielas līdz Ventas ielai un grants ceļu pārbūve Siguldas, Allažu un Mores pagastā. Pašvaldība līdzfinansēs grupu māju būvniecību un attīstīs sociālos pakalpojumus Mores Amatu mājā.

Mārupes novads
Iedzīvotāju skaits: 23 231
Plānotie ieņēmumi: 52 682 564 eiro

Izdevumu “pīrāgs”
Pārvalde – 4
Sabiedriskā kārtība un drošība – 1
Ceļu būve, ceļu un ielu uzturēšana – 4
Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 8
Aktīvā atpūta, kultūra un sports – 5
Izglītība – 62
Sociālā aizsardzība un pabalsti – 3
Iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā* – 12
Citām vajadzībām – 1

Lielākie ieguldījumi, ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu, jau vairākus gadus ir izglītībā – 31,6 miljoni eiro jeb 62% no pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem. (Salīdzinājumam: iepriekšējā gadā izglītības nozarei tika paredzēti 56% no budžeta jeb 21,9 miljoni eiro.) Nozīmīgas investīcijas atvēlētas Mārupes pamatskolas piebūves un sporta laukuma būvniecībai, Mārupes Valsts ģimnāzijas siltināšanai, Zaļās klases un vecās katlumājas koncepta projekta izstrādei, Skultes sākumskolas piebūves projektēšanai un būvniecībai, kā arī paredzēts finansējums jauna bērnudārza būvniecībai Jaunmārupē. Šogad tiks labiekārtots Jaunmārupes dabas parks, tajā skaitā izbūvēts bērnu rotaļu laukums vecākiem bērniem. 4% budžeta naudas jeb 2,1 miljons eiro tiks investēti autoceļu un ielu uzturēšanai un būvniecībai un tūrisma attīstībai. Sociālajai aizsardzībai un dažādu veidu pabalstiem paredzēti 590 700 eiro.

Ķekavas novads
Iedzīvotāju skaits: 24 477
Plānotie ieņēmumi: 46 300 000 eiro

Izdevumu “pīrāgs”
Pārvalde – 5
Sabiedriskā kārtība un drošība – 3
Ceļu būve, ceļu un ielu uzturēšana – 9
Vide – 7
Kultūra un sports – 6
Izglītība – 48
Sociālais atbalsts un veselība – 6
Iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā – 11
Citi izdevumi – 5

Lielākie ieguldījumi atvēlēti trim prioritātēm: izglītībai, vides labiekārtošanai, ielu un ceļu infrastruktūrai. Būtiski palielināts finansējums skolēnu brīvpusdienām. Paredzēts pabeigt piebūves būvniecību pie Ķekavas vidusskolas (vairāk nekā 300 skolēniem) un uzsākt piebūves un sporta laukuma  būvniecību pie Baložu vidusskolas (vairāk nekā 280 skolēniem). Plānots veikt lielākus pārbūves darbus Daugmales pamatskolai un remontēt sporta zāles jumtu. Baložu pilsētā pārbūvēs Uzvaras prospektu un Jaunatnes ielu, tiks uzlabots ielu segums Ezera, K. Barona un Titurgas ielai. Labiekārtos atpūtas vietu pie ezera Titurgas pusē, izbūvēs strītbola laukumu un miniskeitparku, turpinās labiekārtošanas darbus Medema parkā. Ķekavā pie vidusskolas plānots uzsākt multifunkcionālā sporta laukuma izveidi, uzlabos segumu Odukalna ielai, arī atsevišķos Nākotnes un Gaismas ielas pagalmos. Rāmavā uzlabos Liepu ielas un atsevišķu Rāmavas ielas pagalmu segumu. Valdlaučos remontēs Valdlauču ielu. Plānots arī izbūvēt apgaismojumu gājēju pārejām Rīgas ielā Baložos, Zālītes ielā Krustkalnos, izbūvēt luksoforu autoceļa V2 un Pļavniekkalna ielas krustojumā, sakārtot gājēju pāreju Daugmalē, Pļavniekkalna ielā nomainīt veco apgaismojumu ar LED lampām, kā arī izbūvēt papildu apgaismojumu pie bērnudārza “Bitīte”.

Babītes novads
Iedzīvotāju skaits: 11 874
Plānotie ieņēmumi: 16 755 040 eiro

Izdevumu “pīrāgs”
Pārvalde – 18
Ceļu būve, ceļu un ielu uzturēšana – 7
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 6
Atpūta, kultūra un reliģija – 9
Izglītība – 55
Sociālā aizsardzība un pabalsti – 5

Lielākie ieguldījumi. Prioritātes šogad ir izglītība un publiskās infrastruktūras uzlabošana. Visvairāk līdzekļu atvēlēti Babītes vidusskolas piebūves celtniecībai, jauna bērnudārza būvēšanai, ceļa Annas–Vīkuļi pārbūvei un Piņķu ūdenskrātuves labiekārtošanai.

Salīdzinot ar 2019. gadu, palielināts rezerves fonds (izdevumi neparedzētiem gadījumiem), izdevumi bibliotēkai un bibliotēkas filiālei, Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centram un tā filiālei Salas pagastā “Vietvalži”, Babītes vidusskolai, mūzikas skolai un bērnudārzam, kā arī daudzfunkcionālo pakalpojumu centram un asistentu pakalpojumiem (sociālā sfēra). Samazināti izdevumi ielu un ceļu uzturēšanai un pamatkapitāla veidošanai.

Ādažu novads
Iedzīvotāju skaits: 12 000
Plānotie ieņēmumi: 21 368 352 eiro

Izdevumu “pīrāgs”
Pārvalde – 5
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana;
Ceļu būve, ceļu un ielu uzturēšana – 32
Atpūta, sports, kultūra un reliģija – 4
Izglītība – 44
Sociālā aizsardzība un pabalsti – 5
Sabiedriskā kārtība un drošība – 2
Citi izdevumi – 8

Lielākie ieguldījumi. Prioritātes novadā šogad ir izglītība un publiskās infrastruktūras uzlabošana. Pieauguši pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi, kā arī izdevumi par skolēnu ēdināšanu, jo šogad šim mērķim uz pusi samazināta valsts dotācija. Plānotie lielākie darbi novadā būs Ādažu sākumskolas 3. kārtas izbūve, kur tiks izbūvēti specializētie mācību kabineti, kā arī dienas aprūpes un rehabilitācijas centra izbūve. Tiks uzsākta Mežaparka ceļa pārbūve un Ataru ceļa rekonstrukcijas 1. posma būvniecība. Turpināsies Gaujas aizsargdambja kārtējā posma izbūve un ierīkota lietus ūdens atvades sistēmas izbūve Ķiršu ielā.

Olaines novads
Iedzīvotāju skaits: 10 840
Plānotie ieņēmumi: 22 416 243 eiro

Izdevumu “pīrāgs”
Pārvalde – 9
Ceļu būve, ceļu un ielu uzturēšana – 9
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 11
Atpūta, kultūra un reliģija – 12
Izglītība – 40
Vides aizsardzība – 4
Sociālā aizsardzība un pabalsti – 13
Sabiedriskā kārtība un drošība – 2

Lielākie ieguldījumi. Bērnudārza telpu atjaunošanas 1. kārta un ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija Olainē, Veselības ielā 7. Olaines multifunkcionālā kompleksa (bibliotēka, Mūzikas un mākslas skola, Pieaugušo izglītības centrs) projektēšanas uzdevuma izstrāde un projektēšana. Rūpnīcu ielas rekonstrukcijas pabeigšana un gājēju-velosipēdistu ceļa Jāņupē gar V12 projektēšana un būvniecība. Šogad par 9% palielināts budžets sociālām vajadzībām.

Carnikavas novads
Iedzīvotāju skaits: 9525
Plānotie ieņēmumi: 19 716 804 eiro

Izdevumu “pīrāgs”
Pārvalde – 6
Ceļu būve, ceļu un ielu uzturēšana – 14
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana – 21
Atpūta, kultūra un reliģija – 6
Izglītība – 31
Sociālā aizsardzība un pabalsti – 3
Aizdevumu atmaksa valsts kasei – 6
Iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā – 11
Sabiedriskā kārtība un drošība – 2

Lielākie ieguldījumi. Moduļu skolas celtniecība Garajā ielā, bērnudārza “Piejūra” būvniecība (210 vietām), apgaismots gājēju celiņš pa Gaujas aizsargdambi, Carnikavas pamatskolas pārbūve, kā arī ielu infrastruktūra, kur lielākie darbi notiks Garciemā, taču tiks būvētas arī gājēju ietves Kalngalē un projektēta gājēju pāreja Garupē. Plānota arī autostāvvietas izbūve Laivu ielā pie promenādes, Karlsona parkā un pie Lilastes pludmales. Pašvaldība šogad un arī nākamajos gados turpinās intensīvu darbu pie novada iedzīvotāju sociālās labklājības sekmēšanas, izglītības, sporta un kultūras, ūdenssaimniecības un transporta infrastruktūras uzlabošanas.

* Visas pašvaldības izdevumu daļā atsevišķi neizdala iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, bet šis valsts noteiktais obligātais maksājums skar visas turīgās pašvaldības – jo turīgāka, jo vairāk jāatvēl trūcīgajām.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.