Menu
 

Izsniegtie pabalsti un negūtie ieņēmumi jeb Pirmie secinājumi par pandēmijas sekām Pierīgā – Ķekavas un Babītes novadā Apriņķis.lv

  • Autors:  Liene Ozola
Foto - Ķekavas novada pašvaldība Foto - Ķekavas novada pašvaldība

Latvijā noteikto ārkārtējo situāciju nav plānots pagarināt ilgāk par 9. jūniju, taču dažādi ierobežojumi varētu tikt saglabāti arī pēc šī datuma, atzinis Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV). Ārkārtējās situācijas atcelšana liek izdarīt pirmos secinājumus par to, kādu ietekmi šis laiks atstājis uz Pierīgas novadu pašvaldību budžetiem.

Cik cilvēkiem sniegta materiālā un cita veida palīdzība, kādu ietekmi ārkārtējās situācijas dēļ ieviestie ierobežojumi atstājuši uz finanšu ieņēmumiem un kurus no iecerētajiem attīstības pasākumiem nāksies atcelt ierobežoto līdzekļu dēļ – par to “Rīgas Apriņķa Avīzes” apkopotajā materiālā. Šoreiz – atbildes, ko sniedza Ķekavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja Vineta Vītoliņa un Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Drozdova-Auzāne.

Cik fiziskām un juridiskām personām ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība ir sniegusi materiālo un cita veida palīdzību (pabalsti, pārtikas pakas u.c.)?  

Vineta Vītoliņa: Krīzes pabalsti 80 eiro apmērā ir izmaksāti 93 iedzīvotājiem par kopējo summu 7440 eiro, atbalsts 50 eiro par katru ģimenē esošu nepilngadīgu bērnu izmaksāts 48 bērniem par kopējo summu 2400 eiro. Savukārt trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem kopumā izsniegta 1141 brīvpusdienu paka (aprīlī izsniegtas 558, maijā – 583 pārtikas pakas). Kopumā brīvpusdienu pārtikas paku nodrošināšanai pašvaldība izlietojusi gandrīz 37 000 eiro.  

Pašvaldība piedāvā arī atbrīvojumu no telpu nomas maksas fiziskām un juridiskām personām. Šobrīd pašvaldība saņēmusi četrus iesniegumus no saimnieciskās darbības veicējiem, kas pārstāv skaistumkopšanas, izglītības, sadzīves pakalpojumu un šūšanas pakalpojumu jomu.

Tāpat pašvaldība pilnībā atcēla vecāku līdzfinansējumu par bērnu mācībām profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – mūzikas, mākslas un sporta skolā. 

Lelde Drozdova-Auzāne: Babītes novada pašvaldība laika posmā no 16. marta līdz 12. maijam ir sniegusi atbalstu pārtiks paku veidā kopumā 477 bērniem no daudzbērnu, trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes – gan tiem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, gan 1.–12. klašu izglītojamajiem. Atbalsta sniegšana turpināsies vēl līdz mācību gada beigām, un par pārtikas paku piešķiršanu laika posmā no 13. līdz 29. maijam dome lems 27. maija domes sēdē. Pirmajā periodā – no 16. marta līdz 14. aprīlim – pārtikas pakas izsniegtas 419 bērniem par kopējo summu 9088 eiro, savukārt otrajā periodā – no 15. aprīļa līdz 12. maijam – pārtikas pakas izsniegtas 477 bērniem par kopējo summu 10 961 eiro.

Saņemti arī fizisku personu iesniegumi ar lūgumu palīdzēt ārkārtējās situācijas laikā. Sniegta palīdzība pabalstu veidā 19 iedzīvotājiem (tostarp deviņiem bērniem). Naudas izteiksmē līdz šim pabalstos izmaksāti 2100 eiro.

Pandēmijas laikā pagarināta arī pakalpojuma “Zupas virtuve” darbība – līdz šim tā darbojās no novembra līdz aprīlim, taču, ņemot vērā ārkārtējo situāciju, pašvaldība šo pakalpojumu turpina nodrošināt arī maijā – divas reizes nedēļā trīs izsniegšanas vietās, vienā reizē izsniedzot 65 porcijas, kas mēnesī izmaksā 1060 eiro.

Ņemot vērā vairāku uzņēmēju lūgumu, ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība atcēla telpu nomas maksu.

Vai un kādā apjomā ārkārtējā situācija ietekmējusi pašvaldības budžetu, proti, summējot sniegto atbalstu un negūtos ieņēmumus?

Vineta Vītoliņa: Pēc Ķekavas novada krīzes vadības grupas uzdevuma katra pašvaldības iestāde un struktūrvienība savas kompetences ietvaros veic finansiālo uzskaitījumu par izdevumiem un negūtajiem ienākumiem saistībā ar ierobežojumiem Covid-19 laikā. Tā kā ārkārtējā situācija vēl turpinās, šīs izdevumu un ieņēmumu pozīcijas vēl nav pilnībā apkopotas. Tas tiks veikts pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Taču jau šobrīd redzam, ka no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem ir izlietoti vairāk nekā 25 000 eiro dezinfekcijas līdzekļu un individuālo aizsarglīdzekļu iegādei, kā arī padziļinātai dezinfekcijas pakalpojumu nodrošināšanai bērnudārzos, Sociālajā dienestā un Sociālās aprūpes centrā. Ar dezinfekcijas līdzekļiem un aizsarglīdzekļiem pašvaldība spējusi pilnībā nodrošināt Ķekavas novada operatīvos dienestus – Reģionālo pašvaldības policiju, Ķekavas ambulanci, Sociālo dienestu, kā arī citas iestādes, kuras sniedza pakalpojumus klātienē.

Ja runājam par negūtajiem ieņēmumiem, mūsu gadījumā primāri ir jārunā par abu peldbaseinu darbības pārtraukšanu Ķekavā un Daugmalē. Tāpat negūti ieņēmumi ir no dažādu pasākumu ieejas maksas, telpu nomas maksas, ieņēmumi no vecāku līdzfinansējuma profesionālās ievirzes izglītības iestādēs u.c.

Lelde Drozdova-Auzāne: Sociālās palīdzības sniegšana joprojām turpinās, un atkarībā no situācijas valstī un valdības lēmumiem arī Babītes novada dome lems par turpmākajiem soļiem, ja būs nepieciešamība.

Pagaidām sociālās palīdzības sniegšana ārkārtējās situācijas laikā nav atstājusi milzīgu ietekmi uz pašvaldības budžetu, taču, lai sniegtu papildu atbalstu, dome 27. maija sēdē lems par Sociālā dienesta budžeta papildināšanu par 8000 eiro.

Vai dažādo ierobežojumu dēļ nāksies atteikties no kādām iecerēm, kuras pašvaldība bija plānojusi īstenot?

Vineta Vītoliņa: Pandēmijas laiks būtiski ietekmējis izglītības procesu – mācības, eksāmenus, izlaidumus –, kā arī sporta, kultūras un tūrisma jomu, uz kuru vistiešāk attiecas valdības noteiktie pulcēšanās ierobežojumi. Līdz ar to pašvaldība šogad ierobežojumu dēļ ir spiesta atteikties no vērienīgu publisko pasākumu rīkošanas, piemēram, grandioziem novada svētkiem (šobrīd izvērtējam alternatīvu risinājumu svētkiem atbilstoši ierobežojumiem), dalībai Dziesmu svētkos, dažādu veidu kultūras un sporta pasākumiem. Tāpat šogad netiks īstenots skolēnu vasaras nodarbinātības projekts, aprīlī nenotika darba biržas un karjernīcas pasākums skolēniem, bet maijā tika atcelts Ķekavas velomaratons.

Taču, atceļot kultūras pasākumus un mācības nodrošinot attālināti, pašvaldība varēja ātrāk uzsākt dažādus remontdarbus kultūras un izglītības iestādēs – piemēram, Ķekavas Kultūras namā tiek remontēts pirmā stāva vestibils, Mākslas skolai veikts jumta remonts, Katlakalna Tautas namam uzlikts jauns skārda jumts, Baložu Kultūras nama Lielajā zālē, Kora zālē un vestibilā atjaunots parketa segums, Daugmales pamatskolā notiek pārbūves darbi.

Šobrīd plānotās ieceres tiek īstenotas, taču mums ir bažas par turpmāko periodu, jo saistībā ar pašreizējo ekonomisko situāciju valstī, ko ietekmējis Covid-19, daudzi cilvēki ir zaudējuši darbu, līdz ar to tas skar iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadaļu pašvaldības budžetā, kas savukārt, redzot ienākumu samazinājumu, visticamāk, liks pašvaldībai pārskatīt plānotos darbus un projektus.  

Lelde Drozdova-Auzāne: Infrastruktūras darbu plānošanu un norisi pandēmijas dēļ noteiktais ārkārtējās situācijas režīms nav ietekmējis, taču, kā jau visur, ir atcelta kultūras, izklaides un izglītības pasākumu norise.

Turpmāk – informācija par situāciju citos Pierīgas novados.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.