Menu
 

Aicina iesaistīties apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādē

  • Autors:  Apriņķis.lv
Foto - arhīvs Foto - arhīvs

Ādažu novada dome un Carnikavas novada dome sāk jaunā apvienotā Ādažu novada Attīstības programmas izstrādi teritorijai, kurā šobrīd atrodas abi novadi. Plānots, ka programmas izstrāde ilgs līdz 2021. gada maijam, bet tās pirmā redakcija jāsagatavo līdz šī gada decembrim.

Attīstības programma noteiks konkrētus rīcības virzienus, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, liecina informācija Carnikavas novada pašvaldības vietnē.

Attīstības programmas izstrāde tiks veikta abu novadu domju vadībā, piecās darba grupās:

1) Ekonomiskās attīstības darba grupa (tēmas – iedzīvotāji, nodarbinātība, uzņēmējdarbības attīstība, tūrisms un rekreācija, zvejniecība, investīciju piesaiste, u.tml.).

2) Izglītības, sporta un kultūras darba grupa (tēmas – pirmsskolas, vispārējā, profesionālās ievirzes un interešu izglītība, pieaugušo mūžizglītība, sports, jaunatne, kultūra, u.tml.).

3) Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa (tēmas – bērnu un ģimenes politika, sociālie pakalpojumi un palīdzība, vienlīdzīgas iespējas (personas ar invaliditāti, u.tml.), veselības aprūpes pieejamība, veselīgs dzīvesveids, sabiedriskā kārtība un drošība, u.tml.).

4) Teritorijas plānošanas darba grupa (tēmas – satiksmes infrastruktūra, satiksmes organizācija, sakari, siltumapgāde, gāzes apgāde, enerģētika un energoefektivitāte, zemes pārvaldība, lauksaimniecība, komunālsaimniecība, ūdenssaimniecība, u.tml.).

5) Vides darba grupa (tēmas – dabas resursi, ainavas, atkritumu apsaimniekošana, polderi, mežu, ūdens un zemes dzīļu resursu apsaimniekošana, vides aizsardzība, gaisa kvalitāte un troksnis, klimata pārmaiņas, energopolitika, īpaši apdraudētās teritorijas, u.tml.).

Ādažu un Carmikavas pašvaldības aicina iedzīvotājus, nozaru speciālistus pieteikties dalībai darba grupās, ja persona pārstāv kādu organizētu interešu grupu attiecīgajā jomā vai arī personai ir pieredze attiecīgo jomu projektu īstenošanā, vai arī persona ir diplomēts eksperts attiecīgajā jomā.

“Jūsu idejas, priekšlikumi, viedokļi un redzējums par apvienoto Ādažu novadu ir svarīgs, jo tas formulēs pašvaldības attīstības būtiskākos virzienus un konkrētus uzdevumus, kā arī noteiks pašvaldības budžeta izlietošanas nosacījumus un būs saistoši izpildei gan domes lēmējvarai, gan arī izpildvarai,” teikts paziņojumā Carnikavas novada pašvaldības vietnē.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.