Menu
 

VARAM pieprasa paskaidrojumus Jūrmalas domes priekšsēdētājam par būvvaldes bezdarbību

  • Autors:  Apriņķis.lv
Foto - arhīvs Foto - arhīvs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) pieprasījis Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam Gatim Truksnim sniegt paskaidrojumus par Jūrmalas pašvaldības būvvaldes bezdarbību saistībā ar būvprojekta “Dzīvojamās mājas Nr.004 rekonstrukcija un dzīvojamās mājas Nr.005 nojaukšana Vidus prospektā 39, Jūrmalā” realizāciju.

Paskaidrojumi tiek prasīti saistībā ar Jūrmalas pašvaldības būvvaldes bezdarbību kopš 2013. gada 1. novembra līdz 2020. gada augustam, neveicot būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā paredzētās darbības un nenovēršot patvaļīgās būvniecības radītās sekas.

VARAM paziņojumā norāda, ka, pašvaldības Būvvaldes komisija 2013. gadā akceptēja būvprojektu  un būvprojekta realizācijai izdeva būvatļauju. Tajā pašā gadā pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa konstatēja, ka būvdarbi būvprojektā tiek veikti ar atkāpēm, un ar atzinumu tika uzdots nekavējoties pārtraukt konstatēto patvaļīgo būvniecību.

Atkārtoti pārbaudot būvprojektu, pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļas 2014. gada atzinumā konstatēts, ka iepriekšējā atzinumā uzdotais netiek pildīts, proti, būvdarbi būvprojektā tiek turpināti. Ar pašvaldības lēmumu nolemts uzdot novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas, un līdz 2014. gada 1. novembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot un pašvaldības Būvvaldes komisijā iesniegt izmaiņu projektu akceptēšanai.

2019.gadā par pašvaldības lēmuma izpildes nenodrošināšanu Administratīvajā rajona tiesā tika ierosināta tiesvedība un ar tiesas lēmumu pašvaldībai tika uzdots par pienākumu divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas lemt par lēmuma izpildi piespiedu kārtā ar piespiedu līdzekļa palīdzību, ievērojot lēmumā paustos secinājumus attiecībā par piespiedu līdzekļa jeb naudas soda izvēli.

Ministrija konstatēja, ka Administratīvās rajona tiesas 2019. gada 20. novembra lēmumu pašvaldība nav izpildījusi, vienlaikus nenodrošinot patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu. Domes priekšsēdētājam jāsniedz paskaidrojums, kas vērsts uz tiesas lēmuma izpildi, īpaši paskaidrojot rīcību, kāpēc netika izvēlēts cits piespiedu līdzeklis patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanai.

Līdz ar to ministrija pieprasa Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam sniegt paskaidrojumus par tiesas lēmuma neizpildes iemesliem un informēt ministriju par Jūrmala pilsētas pašvaldības turpmāk plānoto rīcību, tai skaitā informēt par termiņu, kādā patvaļīgās būvniecības radītās sekas tiks novērstas, ņemot vērā, ka būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana ir pašvaldības autonomā funkcija.

VARAM atgādina, ka atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 93. panta otrajai daļai, domes priekšsēdētājam septiņu dienu laikā pēc tam, kad saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pieprasījums, ir pienākums sniegt rakstveida paskaidrojumu par pieļautajiem Satversmes, likumu un Ministru kabineta noteikumu pārkāpumiem vai arī par tiesas sprieduma nepildīšanas iemesliem. Paskaidrojuma neiesniegšana noteiktā termiņā atzīstama par atteikšanos sniegt paskaidrojumu.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 93. panta pirmo daļu, ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.