Menu
 

Izstrādāta rokasgrāmata jaunveidojamo novadu darbības uzsākšanai

  • Autors:  Apriņķis.lv
Ilustrācija - VARAM Ilustrācija - VARAM

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi rokasgrāmatu “Metodika 2021.gada apvienoto pašvaldību darbības uzsākšanai”. Tās mērķis ir sniegt atbalstu pašvaldībām apvienošanās procesā un piedāvāt vadlīnijas par pasākumiem, kas jāveic no jauna izveidotajām pašvaldībām uzreiz pēc darbības uzsākšanas. Saskaņā ar Saeimas lēmumu apvienotās pašvaldības uzsāks darbu pēc pašvaldību domes pirmās sēdes 2021. gada 1. jūlijā.

Kā skaidro VARAM, metodika ir atvērtā tipa rokasgrāmata, kas izstrādāta, īstenojot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Tā ietver praktiskus norādījumus par veicamajiem pasākumiem, veidojot jauno novadu pēc administratīvi teritoriālās reformas, lai nodrošinātu pašvaldību darbības nepārtrauktību un pēctecību. Vienlaikus, sniegti ieteikumi tāda pašvaldības darba organizācijas modeļa izveidei, kas būtu efektīvs un radītu iedzīvotājiem iespējas saņemt pieejamus un kvalitatīvus pakalpojumus.

“Būtiski, ka tā ir atvērts dokuments, ko paredzēts arvien papildināt ar pašvaldībām aktuāliem jautājumiem un skaidrojumiem, uzklausot un ņemot vērā pašvaldību priekšlikumus un pieredzi,” norāda ministrijā.

VARAM sagatavotā rokasgrāmata ietver praktiskus ieteikumus par procesiem, kas pašvaldībām ir jāveic jau tagad, un vadlīnijas šo procesu organizācijai, koordinēšanai un vadīšanai. Būtiskākie uzdevumi ir reorganizācijas plāna sagatavošana, administratīvās struktūras projekta izstrāde un attīstības plānošanas dokumentu – stratēģijas un attīstības programmas projektu izstrāde. Šo uzdevumu veikšanai pašvaldībām arī paredzēta mērķdotācija.

Metodika sniedz ieteikumus par pašvaldību pārvaldes struktūras un izpildinstitūciju organizāciju, lai, veidojot lielākas pašvaldību teritorijas, tiktu atbalstīts teritoriālo kopienu veidošanās process un iedzīvotājiem būtu iespēja līdzdarboties savas vides kvalitātes jautājumos.

Pārmaiņas skars ne tikai pašvaldību administratīvās robežas, bet arī pašvaldības pārvaldības nodrošināšanu, tai skaitā – kā un kur pašvaldības iedzīvotājs varēs saņemt ērtus un pieejamus valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Pašvaldībām ieteikts to organizatoriskajā struktūrā izveidot vismaz vienu Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) vai arī klientu apkalpošanas struktūrvienību. Savukārt, katrā pagastā jāizveido vismaz viens kontaktpunkts pakalpojumu saņemšanai, ieteicamais risinājums ir pagastu bibliotēku iekļaušana vienas pieturas aģentūras principa īstenošanā.

Rokasgrāmatā iekļauti arī ieteikumi, kā veiksmīgāk īstenot IKT infrastruktūras salāgošanu jaunajās pašvaldībās, lai rastu efektīvāko risinājumu un vienotu digitālo vidi. VARAM iesaka pašvaldībām veikt IKT resursu inventarizāciju visās pašvaldības struktūrās un jau 2021. gada budžetā ieplānot IKT auditu un līdzekļus tāmes sastādīšanai par nepieciešamajām izmaiņām. Ieteikums infrastruktūras salāgošanas darbus pabeigt līdz 2021. gada  31. decembrim.

Tāpat iekļauti ieteikumi pasākumiem pašvaldības darbības organizācijā pēc apvienošanās, tostarp, domes sēdes organizācija, pašvaldības ģerbonis, rekvizītu nomaiņa, pašvaldības nolikuma un saistošo notikumu izstrāde, novada teritorijas plānošana, kustamā un nekustamā īpašuma pārreģistrācija, adrešu piešķiršana, lietvedības organizācija un citi pašvaldību kompetencē esoši jautājumi.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.