Menu
 

Noslēgumam tuvojas ielu un ceļu būvniecības sezona Siguldas novadā Apriņķis.lv

  • Autors:  Sigulda.lv
Foto - Siguldas novada pašvaldība Foto - Siguldas novada pašvaldība

Investējot vairāk nekā 5,7 miljonu eiro, šajā būvniecības sezonā deviņās ielās atjaunota asfaltseguma virskārta, savukārt 15 ielās ieklāts dubultās virsmas segums. Tāpat šajā būvniecības sezonā veiktas satiksmes drošības uzlabošanas iniciatīvas, lai pasargātu mazāk aizsargātos satiksmes dalībniekus, uzlabotu satiksmes drošību un paplašinātu velo infrastruktūru.

Dubultās virsmas apstrāde un grantēto ielu sakārtošana

Prioritārā secībā veicot ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbus, šajā būvniecības sezonā 15 grantētajās ielās veikta dubultās virsmas apstrāde. Veikta virsmas uzklāšana, aku līmeņošana un pacelšana Strēlnieku, Vēju, Pūču, Ābeļu, Zaru, Maijas, Lapu, Depo, Saules, Mēness, Vārpas un Jāņa ielās. Papildus tam dubultās virsmas apstrāde notikusi arī Jura Ozola ielā, kurā šovasar visi namīpašnieki pieslēdzās inženiertehniskajām komunikācijām.

Dubultās virsmas segums ieklāts arī Ievu un Līgo ielā Ķiparos, kur izbūvēta jauna apgaismojuma sistēma, uzstādot energoefektīvas LED lampas. Turpinās Līgo ielas piegulošo teritoriju sakārtošanas darbi.

Grantētās ielas, apstrādājot ar dubultās virsmas segumu, ar laiku iegūst asfaltam līdzīgu virsmu, nodrošinot komfortablākus braukšanas apstākļus. Tiek novērsta grantētās ielas putēšana un bedru veidošanās.

Atgādinām, ka virskārtas cieto segumu prioritāri iegūst tās ielas, kurās visi īpašumi ir 100% pieslēgti centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un centralizētajam ūdensvadam. Kā otrā prioritāte ir tās ielas, kurās 100% īpašumu pieslēgti centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un 50% īpašumu pieslēgti centralizētajam ūdensvadam. Papildus tam jāatzīmē, ka šīs ielas ir ar virskārtai atbilstošu nestspēju, kas nepieciešama dubultās virsmas apstrādei. Ņemot vērā iedzīvotāju pieslēgšanos inženierkomunikācijām, dubultās virsmas apstrāde tiks plānota arī nākamajā gadā.

Draudzības un daļā Jāņa ielas atjaunots grantētais segums. Papildus tam noslēgumam tuvojas grantēto ceļu pārbūves darbi 17 kilometru garumā Siguldas, Mores un Allažu pagastā, kur kopējās projekta izmaksas ir 978 666 eiro, no tām Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 870 000 eiro.

Asfaltseguma virskārtas atjaunošana

Asfaltseguma virskārtas atjaunošanas darbi šosezon veikti Parka ielā un Oskara Kalpaka ielas posmā no Raiņa līdz Parka ielai. Šajos posmos ieklāta asfalta seguma pēdējā kārta, sakārtotas ielu nomales, kā arī veikti labiekārtošanas darbi. Parka un Ata Kronvalda ielas krustojumā izveidots paceltais krustojums; turpinās projektēšanas darbi gājēju pārejas izveidei pie Raiņa parka, lai nodrošinātu drošāka Parka ielas šķērsošanu parka apmeklētājiem. Tāpat veikti pērn uzsāktie Peldu ielas noslēdzošie asfalta virskārtas ieklāšanas darbi.

Ielu virskārtas atjaunošana veikta arī Helmaņa ielā no Zinātnes līdz Graudu ielai un Melioratoru ielā no Nītaures līdz Pulkveža Brieža ielai. Tāpat šajā gadā atjaunots sabrukušais asfaltseguma posms Šveices ielā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz pagriezienam uz bobsleja un kamaniņu trasi “Sigulda”. Pēc Šveices ielas asfaltseguma virskārtas atjaunošanas pie Mākslu skolas “Baltais flīģelis” izvietots ātrumvalnis skolēnu drošākai ielas šķērsošanai, jo gājēju pārejas izbūvi šajā posmā VAS “Latvijas Valsts ceļi” neatbalsta.

Ielu seguma atjaunošana veikta arī kvartālā ap Siguldas Valsts ģimnāziju – asfaltseguma virskārta atjaunota Oskara Kalpaka ielā no Parka līdz Jēkaba Dubura ielai, Ata Kronvalda ielā no Parka līdz Krišjāņa Barona ielai, kā arī Jēkaba Dubura ielā, izveidojot jaunas automašīnu stāvvietas ielas malā.

Asfaltseguma virskārta šogad atjaunota Pulkveža Brieža ielas posmā no Gāles līdz Aspazijas ielai, kur SIA “Saltavots” veicis inženierkomunikāciju izbūvi.

Atbrīvotāju ielas pārbūve

Turpinās vasaras sākumā uzsāktie Atbrīvotāju ielas pārbūves darbi posmā no Krišjāņa Barona līdz Līvkalna ielai. Līdz šim ir veikti lietus un sadzīves kanalizācijas izbūves darbi, šķembu seguma izbūve, kā arī zemes klātnes ierakumu izbūve. Papildus iepriekšminētajiem būvdarbiem, izbūvēti ūdens pieņēmēji, lai atrisinātu notekūdeņu problēmas ielas posmā.

Tāpat Atbrīvotāju ielas pārbūves darbu laikā ir paplašinātas krustojuma robežas ar Krišjāņa Barona ielu. Lielākajā daļā Atbrīvotāju ielas ir iebūvētas ceļu un ietvju apmales, tiek gatavoti pamati bruģakmens ieklāšanai gājēju celiņam un tiek gatavota pamatne veloceliņa izbūvei. Līdz šim asfalta apakškārta ieklāta visā Atbrīvotāju ielas remontdarbu posmā, turpinās asfaltseguma virskārtas ieklāšana. Drīzumā atbilstošos laikapstākļos tiks ieklāts bruģakmens segums gājēju celiņam, kā arī uzklāts asfalta segums veloceliņam.

Pēc asfalta seguma virskārtas izveides tiks izbūvēti paceltie krustojumi ar bruģakmens segumu. Būvinženieri informē, ka no 12. līdz 16. oktobrim tiks slēgta satiksme Atbrīvotāju un Vizbuļu ielas krustojumā saistībā ar krustojuma izbūvi. Ja laikapstākļi ļaus, darbus plānots noslēgt vēl šajā būvniecības sezonā. Kopējās Atbrīvotāju ielas pārbūves izmaksas no pašvaldības budžeta sasniedz vairāk nekā 875 tūkstošus eiro.

Uzsākti sagatavošanas darbi ielu asfaltēšanai nākamajā gadā

Šajā gadā SIA “Saltavots” pabeigs projekta izstrādi inženierkomunikāciju izbūvei Vainagu ielā, tāpēc ielas seguma atjaunošana norisināsies pēc tam, kad SIA “Saltavots” noslēgs rakšanas darbus nākamā gada laikā. Tāpat arī Raunas un Trimpus ielā asfaltseguma virskārtas atjaunošana notiks nākamā gada būvniecības sezonas sākumā, tiklīdz noslēgsies SIA “Saltavots” rakšanas darbi ūdens un kanalizācijas inženiertīklu sakārtošanā.

Lai sekmētu dzīvotspējīgu uzņēmumu veidošanos, investīciju piesaisti, jaunu darbavietu radīšanu un nodrošinātu videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, Siguldas novada pašvaldība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu vēl šajā būvniecības sezonā uzsāks darbus Lauku ielas pārbūvei.

Ar vairākām iniciatīvām uzlabota satiksmes drošība

Maijā ar vertikālām un horizontālām ceļa zīmēm izveidota marķēta zona, kurā braukšanas ātrums Siguldas pilsētas centrā nevar pārsniegt 30 km/h. Zonas ieviešana īstenota saskaņā ar iedzīvotāju ierosinājumiem, satiksmes drošības un plānošanas ekspertu ieteikumiem, kā arī ņemot vērā Siguldas identitāti veidojošā tematiskā plānojuma Satiksmes infrastruktūras attīstības vadlīnijas, kas paredz visiem satiksmes dalībniekiem – gājējiem, riteņbraucējiem, motobraucējiem un autobraucējiem – vienlīdzīgu un drošu pārvietošanos pilsētvidē.

Satiksmes mierināšanas risinājumi ieviesti arī Rožu ielā – izveidotas marķētas ielas sašaurinājuma saliņas un uzstādīti norobežojošie stabiņi. Saskaņā ar uzstādītajiem satiksmes mierināšanas objektiem, gājēju un velobraucēju kustība saglabājas kā iepriekš, taču autovadītājiem ir būtiski uzlabojusies šo satiksmes dalībnieku redzamība.

Lai vērstu autovadītāju uzmanību uz to, ka tuvojas bīstams krustojums un pirms tā obligāti jāsamazina ātrums un jāapstājas, Siguldā piecās vietās veikta horizontālo papildmarķējumu “STOP” izveide, kā arī reljefa joslu uzkrāsošana divās zonās uz brauktuves pirms krustojuma. Šādi drošības papildelementi izveidoti Pulkveža Brieža ielas krustojumā ar Nītaures un Rūdolfa Blaumaņa ielu, krāsojumu izveidojot arī pie Gāles ielas krustojuma, kad tajā noslēgsies pārbūves darbi. Tāpat tie izveidoti arī Rūdolfa Blaumaņa un Dārza ielas krustojumā, kā arī Ausekļa un Raiņa ielas krustojumā.

Papildus tam pilsētas centrā pie vairākām gājēju pārejām uzstādītas atstarojošas figūras, kas automašīnu vadītājiem atgādina pievērst uzmanību gājējiem. Savukārt gājējiem atgādina nēsāt atstarotājus, lai, pasargājot sevi, viņi būtu redzami krēslā un nakts stundās. Satiksmes drošību uzlabojošās figūras laika gaitā tiks pārvietotas pie mācībiestāžu gājēju pārejām. Atstarojošo elementu izvietojums mainīsies, lai satiksmes dalībnieki pie to klātbūtnes nepierastu, bet akcijas veidā aktualizētu pārvietošanās drošību ne tikai pilsētā, bet arī pagastos.

Visā novada teritorijā notiek ielu apgaismojuma infrastruktūras uzlabojumi, radot jaunu apgaismojuma infrastruktūru Ķiparos Ievu un Līgo ielā, kā arī modernizējot sistēmu kopumā. Patlaban norit apgaismojuma projektēšanas darbi Gravas, Nākotnes, Riekstu, Viršu un Zīļu ielā Ķiparos, kā arī Kārklu ielā Siguldā. Ja laikapstākļi atļaus, plānots šo ielu apgaismojuma izbūves darbus veikt šajā būvniecības sezonā. Kopumā ielu apgaismojuma atjaunošanai, izbūvei un modernizācijai šogad plānots investēt 150 tūkstošus eiro.

Paplašināta velo infrastruktūra Pils, Raiņa, Rīgas un Pulkveža Brieža ielu posmos

Vasaras sākumā Pils ielas posmā no Ausekļa līdz Raiņa ielai atklāta Latvijā pirmā velo iela, kura veidota kā pilotprojekts Siguldas kopējās satiksmes uzlabošanas koncepcijā. Projekta risinājumi ieviesti ar horizontālo apzīmējumu, ceļa zīmju, norobežojošo stabiņu un labiekārtojuma elementu palīdzību. Īstenojot velo ielas projektu, izmainīta arī Šveices un Pils ielas krustojuma ģeometrija, padarot to nepārprotamu un tādā veidā nodrošinot transportlīdzekļu loģiskāku pārvietošanos krustojumā. Svarīgi, ka līdz ar šīm izmaiņām gājējiem nodrošināta drošāka brauktuves šķērsošana.

Uzlabojot mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību un pilnveidojot nepārprotamu satiksmes organizāciju, kā arī veicot satiksmes mierināšanu un paplašinot velo infrastruktūras tīklu, Rīgas un Pulkveža Brieža ielas posmos izveidoti horizontālie marķējumi, kas norāda velo joslas un drošu braukšanas trajektoriju, un uzstādītas atbilstošas ceļa zīmes. Tāpat arī krustojuma pārveide Rīgas un Pulkveža Brieža šķērsošanas vietā, kurā notiek arī gājēju kustība, veikta tā, lai aizsargātu gājējus un neļautu automašīnai strauji uzņemt ātrumu taisnajā ceļa posmā, kurā mainījās ielas nozīmība. Lai mierinātu satiksmes plūsmu un veidotu pareizu pieslēgumu 90 grādu leņķī, krustojumā izveidota drošības saliņa.

Savukārt Rīgas ielas horizontālā marķējuma izveide posmā no Stacijas līdz Andreja Pumpura ielai ir veikala “Top” būvniecības darbu veicēja atbildība, un tā norisinājās būvniecības projekta ietvaros. Arī Rīgas un Stacijas ielas krustojumā izveidota drošības saliņa, lai gājējiem būtu ērtāk šķērsot ielu intensīvas satiksmes laikā.

Lai nākotnē atrisinātu Pils, Raiņa, Oskara Kalpaka un Jāņa Čakstes ielu krustojuma satiksmes drošību gājējiem, velosipēdistiem un automašīnu vadītājiem, uzsākta apļveida krustojuma skiču projekta izstrāde. Ņemot vērā, ka šis krustojums ir grūti pārskatāms un tādēļ bīstams satiksmes dalībniekiem, jo tajā savienojas seši ielu pievadi, veidojot intensīvu auto, velo un gājēju plūsmu, izveidots pagaidu risinājums, ar ielu marķējumu iezīmējot drošas nogriešanās trajektorijas. Krustojumā tiks uzstādīti arī norobežojošie stabiņi.

Papildus tam sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” uz autoceļa P8 Raiņa ielas posmā no Pils ielas krustojuma līdz Cēsu ielai izveidotas velo joslas, kas saslēdz iztrūkstošo velo infrastruktūras posmu starp Pils velo ielu un Cēsu ielas krustojumu, kur ir pieejama esoša velo infrastruktūra.

Pašvaldības investīcijas infrastruktūras uzlabošanā

Kopumā šajā gadā Siguldas novada pašvaldība ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī remontiem investē vairāk nekā 5,7 miljonus eiro, tajā skaitā trīs miljonus eiro no pašvaldības budžeta līdzekļiem, vienu miljonu no Valsts kases, bet 1,7 miljonus eiro no Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma. Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem paredzēti 1,05 miljoni eiro, tajā skaitā valsts mērķdotācija no ielu un ceļu fonda līdzekļiem 515,6 tūkstošu eiro apmērā.

Atbilstoši pašvaldības noteiktajiem kritērijiem un satiksmes intensitātei, prioritāri tiek sakārtotas tās ielas, kuru seguma virskārta vairāku gadu garumā nolietojusies un sabrukusi nepastāvīgos ziemas apstākļos, kad sals mijas ar šķīdoni. Tām ielām, kuras šajā gadā nav iekļautas prioritāro ielu sarakstā, asfaltseguma virskārta tiks atjaunota nākamajos gados. Tikmēr visā novada teritorijā tiek veikti ielu un ceļu uzturēšanas darbi. Savukārt ielas seguma dubultās virsmas apstrāde notiks tur, kur iedzīvotāji pieslēgušies inženierkomunikāciju tīkliem.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.