Menu
 

Skolēnu ēdināšanai pašvaldību neizlietoto un neatmaksāto valsts naudu ieturēs nākamā gada budžetā

  • Autors:  LETA
Foto no arhīva Foto no arhīva

To skolēnu ēdināšanai paredzētā finansējuma apmēru, ko pašvaldība neizlietos un arī neatmaksās Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), ieturēs no nākamā gada valsts budžeta līdzekļu apmēra, paredz valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai". 

IZM skaidro, ka grozījumi izstrādāti, lai vienkāršotu administrēšanas procesus, kas saistīti ar valsts budžetā paredzēto līdzekļu 1.–4.klašu izglītojamo ēdināšanai izlietojumu. Pieņemtie grozījumi paredz precizēt veidlapas formu pārskatam par izglītojamo ēdināšanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem, kā arī noteikt IZM pienākumu pārskatā norādīto naudas līdzekļu atlikumu ieturēt no nākamajam mācību gadam aprēķinātā valsts budžeta līdzekļu apmēra.

IZM norāda, ka ministrija katru mēnesi mācību gada laikā valsts budžetā paredzētos līdzekļus to izglītojamo ēdināšanai, kuri klātienē apgūst pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4.klasē, pārskaita katrai valsts izglītības iestādei un katrai pašvaldībai. Savukārt pašvaldība valsts budžeta līdzekļus pārskaita to izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai, kuri mācās attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pašvaldību un privātajās izglītības iestādēs. Ja izglītības iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes direktors ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 7., 8. un 9.klašu izglītojamo ēdināšanai.

Noteikumi arī nosaka valsts izglītības iestāžu un pašvaldību pienākumu katru gadu līdz 20.janvārim sagatavot pārskatu par izglītojamo ēdināšanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem iepriekšējā kalendārajā gadā. Šobrīd noteikumu pielikums, kas nosaka veidlapas formu pārskatam par izglītojamo ēdināšanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem, neparedz atsevišķi norādīt pašvaldību budžeta līdzekļu izlietojumu, un tādējādi ministrijai nav iespējams pārliecināties, vai pašvaldība piedalās 1.–4.klašu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Ievērojot minēto, precizēts noteikumu pielikums, iekļaujot tajā jaunu aili "Pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojums pārskata periodā", kas aizpildāma par 1. līdz 4.klašu grupu.

Vienlaikus, ņemot vērā ārkārtējās situācijas ieviestās korekcijas pavasarī, grozījumi paredz noteikt jaunu veidlapas formu pārskatam par izglītojamo ēdināšanai izlietotajiem valsts budžeta līdzekļiem 2020.gadā. Pārskatā būs atsevišķi jāuzrāda valsts budžeta līdzekļu izlietojums, kas piešķirti par mācību dienām, kad pamatizglītības programma tika īstenota klātienē, un valsts budžeta līdzekļu izlietojums, kas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā piešķirti par mācību dienām, kad pamatizglītības programma tika īstenota attālināti.

IZM arī norāda, ka revīzijas ziņojumā Valsts kontrole ir norādījusi, ka ministrija kā atbildīgā par gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izpildes kontroles sistēmas izveidi un ministrijai iedalīto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu paredzētajiem mērķim – brīvpusdienu nodrošināšanai 1.–4.klases izglītojamajiem – nav nodrošinājusi tādas gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izpildes kontroles sistēmas izveidi, kas paredzētu, ka pašvaldības, kuras saimnieciskā gada laikā ir saņēmušas pašvaldības pamatbudžeta kontā transferta ieņēmumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un nav tos izlietojušas, veic transferta atlikuma atmaksu līdz saimnieciskā gada beigām. Revīzijas ziņojumā konstatēts, ka 2019.gadā tikai septiņas pašvaldības veica neizlietotā finansējuma par iepriekšējiem periodiem atmaksu ministrijai 15 287 eiro apmērā, kas ir 0,65% no kopējā neizlietotā finansējuma uz 2019.gada 1.janvāri.

Ievērojot minēto un lai atvieglotu valsts budžeta līdzekļu administrēšanu pašvaldībās, kā arī lai vienkāršotu pārraudzības procesus attiecībā uz neizlietoto valsts budžeta līdzekļu atmaksu, pieņemta norma, ka neizlietotie un kalendārajā gadā ministrijai neatskaitītie valsts budžeta līdzekļi no pašvaldībām tiks ieturēti no nākamajā mācību gadā pašvaldībai aprēķinātā valsts budžeta līdzekļu apmēra. Tādā pašā kārtībā ministrija ieturēs arī valsts budžeta līdzekļus, kas 2020.gadā pašvaldībām tika piešķirti un nav izlietoti izglītojamo ēdināšanai attālināta mācību procesa ietvaros.

Tāpat pieņemts lēmums, ka, lai pašvaldību sniegtā grāmatvedības informācija būtu patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama un pilnīga, pārskatus būs nepieciešams iesniegt divas reizes budžeta gadā. Par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam pārskata veidlapa iesniedzama līdz 2021.gada 30.septembrim, tajās noteiktajās administratīvajās teritorijās, kāds ir spēkā līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Savukārt par periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim pārskata veidlapa iesniedzama līdz 2022.gada 20.janvārim, tajās noteiktajās administratīvajās teritorijās, kāds ir spēkā no 2021.gada 1.jūlija.

Jaunās normas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.