Menu
 

Mārupes novada dome apstiprina pašvaldības budžetu 2021.gadam; izdevumi paredzēti 47,21 miljona eiro apmērā

  • Autors:  Apriņķis.lv
Infografika - Mārupes novada pašvaldība Infografika - Mārupes novada pašvaldība

Apstiprināts Mārupes novada pašvaldības 2021.gada budžets, kurā, līdzīgi kā šogad, teju divas trešdaļas budžeta investīcijas plānotas izglītības nozarei. Joprojām ievērojamus budžeta līdzekļus pašvaldībai nākas maksāt arī pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, nākamgad tam novirzot 4,46 miljonus eiro.

Kā informēja novada domē, 2021.gadā Mārupes novada pašvaldības ieņēmumi plānoti 34,32 miljonu eiro apmērā. Savukārt budžeta līdzekļu atlikuma prognoze uz 2021.gada sākumu ir 8,3 miljonu eiro. Valsts kases aizdevumu ieņēmumi plānoti 6,87 miljoni eiro apmērā.

Budžeta lielākos ieņēmumus 2021.gadā veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas tiek prognozēts  25,7 miljonu eiro, veidojot 75% no visiem ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi plānoti 3,39 miljoni eiro apmērā, veidojot 10% no ieņēmumiem.

Valsts mērķdotācijas plānotas 4,17 miljonu eiro apmērā un veido 12% no ieņēmumiem. Tās tiks novirzītas pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām līdz mācību gada beigām, brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klasei, citiem ar izglītības nozari saistītiem izdevumiem un autoceļu fondam. Pašvaldības budžetu transferti plānoti 771 tūkstoša eiro apmērā, kas ir finansējums no pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītojamiem.

Pamatbudžeta izdevumi 2021.gadā paredzēti 47,21 miljona eiro apmērā, neieskaitot Valsts kasei paredzētās aizņēmumu pamatsummas 2,28 miljonu eiro apmērā atmaksu.

Joprojām Mārupes novada pašvaldības prioritāte ir izglītības pieejamības nodrošināšana, kas cita starpā nākamajā gadā paredz paplašināt divu izglītības iestādes – Jaunmārupes pamatskolu un Mārupes Mūzikas un mākslas skolu, kā arī turpināt jaunās pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” būvniecību un sākt tā darbību.

Lielākie līdzekļi 30,8 miljona eiro apmērā jeb 65 % no kopējiem 2021.gada pamatbudžeta plānotajiem izdevumiem paredzēti izglītības nozarei. 4,91 miljons eiro tiks novirzīts pašvaldības pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas nodrošināšanai, 319 tūkstoši eiro – pašvaldības sākumskolas izglītības programmu (t.sk. speciālo programmu) īstenošanai, 8,31 miljons eiro – pašvaldības vidusskolu un pamatskolu darbības nodrošināšanai, savukārt 2,9 miljoni eiro – pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības nodrošināšanai.

14,37 miljonus eiro plānots izlietot izglītības papildus pakalpojumu nodrošināšanai, tajā skaitā Izglītības dienesta darbības nodrošināšanai, privāto izglītības iestāžu līdzfinansēšanai un aukļu pakalpojumu sniegšanai novadā deklarētiem bērniem, kā arī investīcijās plānotās jaunās pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” būvniecībai Jaunmārupē. Jaunā bērnudārza būvniecībai no budžeta tiks izlietoti 5,3 miljoni eiro, ņemot Valsts kasē aizņēmumu 3,3 miljonu eiro apmērā. Jaunās pirmsskolas izglītības iestādes darbības uzsākšanai un nodrošināšanai budžetā plānoti izdevumi 0,66 miljonu eiro apmērā. 2021.gadā plānots arī veikt Jaunmārupes pamatskolas pārbūvi un uzsākt Mārupes Mūzikas un mākslas skolas rekonstrukciju. Arī šiem mērķiem pašvaldība plāno ņemt aizņēmumus Valsts kasē.

Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, otra lielākā budžeta izdevumu pozīcija jau vairākus gadus nemainīgi ir iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kas nākamgad sastāda 4,45 miljonus eiro jeb 9 % no visa pašvaldības budžeta.

Ekonomiskās darbības nodrošināšanai plānoti 5% no budžeta jeb 2,2 miljoni eiro, kas sevī ietver autoceļu un ielu uzturēšanu un būvniecību novadā, tūrisma attīstību un Būvvaldes darba nodrošināšanu.

2,15 miljoni eiro jeb 4 % no plānotajiem kopējiem 2021.gada pamatbudžeta izdevumiem plānots izlietot teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, kas ietver arī velotrases būvniecību Tīrainē.

4% jeb 2,09 miljoni eiro atvēlēti kultūrai un sportam. Sociālajai aizsardzībai 2021.gadā atvēlēti 3% budžeta līdzekļu jeb 1,59 miljoni eiro, no kuriem 689 600 eiro paredzēti dažādu veidu pabalstiem.

3% jeb 1,24 miljoni eiro izdevumi plānoti vides uzlabošanas un uzturēšanas pasākumu veikšanai, tai skaitā Dabas resursu nodokļu finansējums, kurš tiek novirzīts kanalizācijas pieslēgumu veicināšanai.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.