Menu
 

Apstiprināts Siguldas novada pašvaldības budžets 27,5 miljonu eiro apmērā

  • Autors:  Apriņķis.lv
Foto - arhīvs Foto - arhīvs

Ceturtdien kārtējā domes sēdē Siguldas novada pašvaldības domes deputāti apstiprinājuši pašvaldības 2021. gada budžetu 27 572 942 eiro apmērā, kas ir mazāks nekā 2020. gadā. Kā informēja novada pašvaldībā, šā gada budžetu veido 24 674 364 eiro ieņēmumu prognoze, 2 470 827 eiro līdzekļu atlikums no 2020. gada (uzturēšanas izdevumu ietaupījums, Eiropas Savienības un valsts līdzfinansējumi, kas paredzēti projektu realizācijai 2021. gadā) un 2020. gadā neizlietotie aizņēmumi no Valsts kases 427 751 eiro apmērā.

2021.gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 13 834 501 eiro apmērā, valsts budžeta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 1 495 321 eiro, tajā skaitā speciālā valsts budžeta dotācija.

Novada domē īpaši atzīmē, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinam izmanto pašvaldību izdevumus raksturojošus, no pašvaldību darbības neatkarīgus statistikas rādītājus: iedzīvotāju skaits, bērnu skaits vecumā līdz sešiem gadiem, bērnu un jauniešu skaits vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem, darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits, kā arī pašvaldības teritorijas platība kvadrātkilometros, ko ar koeficientu aprēķiniem veido no datiem, kas datubāzēs uzkrāti no 1. janvāra. Ņemot vērā to, ka Siguldas novadā ir daudz bērnu un jauniešu salīdzinājumā ar citām pašvaldībām, no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda novadam tiek ieskaitīta salīdzinoši liela finanšu daļa.

Tāpat budžeta ienākumus veido nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 1 608 871 eiro apmērā. Lielākais īpatsvars no kopējiem ieņēmumiem ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 57,14%, nekustamā īpašuma nodoklis – 6,52%, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem – 5,13% un pārējie ieņēmumi (azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis, valsts un pašvaldības nodevas, ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma) – 0,56%, ieņēmumi no pašvaldības īpašuma atsavināšanas 2,96%, valsts un pašvaldību transferti – 27,69%.

Lielākie izdevumi 2021. gada budžetā paredzēti izglītībai – vairāk nekā 11,3 miljoni eiro, tajā skaitā 3,5 miljonu eiro mērķdotācija pedagogu algām. Atpūtai, sportam un kultūrai plānoti vairāk nekā 1,8 miljoni eiro, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un Bāriņtiesas funkciju veikšanai – 471,3 tūkstoši eiro, vides aizsardzībai – 29,5 tūkstoši eiro, ekonomiskajai darbībai – 3,3 miljoni eiro.

Papildus tam pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 3,4 miljoni eiro. Izpildvaras nodrošināšanai, aizņēmumu apkalpošanas izdevumiem un aizņēmumu procentu segšanai, savstarpējo norēķinu par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem finansēšanai – 2,2 miljoni eiro, bet sociālajai aizsardzībai – 2,3 miljoni eiro.

Siguldas novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai, kā arī remontdarbiem 2021. gadā plānots investēt gandrīz 5 miljonus eiro, tajā skaitā 1,6 miljoni eiro ir pašvaldības budžeta līdzekļi, valsts mērķdotācija no ielu un ceļu fonda līdzekļiem 522,5 tūkstoši eiro, kā arī Eiropas Savienības un valsts finansējums un aizņēmumi no Valsts kases 2,8 miljonu eiro apmērā. Ielu un ceļu ikdienas uzturēšanai paredzēts 1 miljons eiro, tajā skaitā jau iepriekš minētā valsts mērķdotācija no ielu un ceļu fonda līdzekļiem 522,5 tūkstošu eiro apmērā, vēsta pašvaldība.

Pašvaldības aģentūrai “Siguldas Attīstības aģentūra” deleģētajām funkcijām 2021. gadā plānots izlietot 1,04 miljonus eiro, kas paredzēti tūrisma informācijas centru ikdienas funkciju nodrošināšanai, tūrisma attīstībai nepieciešamo aktivitāšu veikšanai, aģentūras īpašumā un pārvaldībā esošo īpašumu (Siguldas pilsdrupas, Siguldas pils kvartāls un tā ēkas) apsaimniekošanai un remontdarbiem, Siguldas novada iedzīvotāja ID kartes programmas uzturēšanai un attīstībai.

Viens no būtiskākajiem “Siguldas Attīstības aģentūras” mērķiem šajā gadā ir atjaunotās Siguldas Jaunās pils darbības uzsākšana un ar to saistītās aktivitātes – ekspozīcijas izveidošana, vēsturiskās bāzes saglabāšana, izglītības un kultūras funkciju izveide pils telpās, veicinot apmeklētāju plūsmu Siguldas pils kvartālā un novada teritorijā kopumā.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.