Menu
 

Apstiprināts Babītes novada pašvaldības budžets 2021.gadam

  • Autors:  Apriņķis.lv
Foto no arhīva Foto no arhīva

Babītes novada domes deputāti 29.janvāra ārkārtas domes sēdē apstiprinājuši pašvaldības 2021.gada budžetu, kura izdevumi plānoti 24,55 miljonu eiro apmērā, par prioritātēm izvirzot jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas un Babītes vidusskolas stadiona un sporta laukumu būvniecību, publiskās infrastruktūras uzlabošanu, kā arī spēju nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.

Kā informē Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Mičule, pašvaldības budžetā kontu atlikums 2021.gada 1.janvārī bija 3,69 miljoni eiro. Pamatbudžeta kopējie ieņēmumi tiek prognozēti vairāk nekā 16,05 milj. eiro. Budžeta lielākos ieņēmumus 2021.gadā veido iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas tiek prognozēts 11,69 milj. eiro apmērā (73% no visiem ieņēmumiem). Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti 1,62 milj. eiro (10% no visiem plānotajiem ieņēmumiem). Valsts budžeta transferti pedagogu darba samaksai par astoņiem mēnešiem un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, autoceļiem, un dažādiem projektiem plānoti vairāk nekā 2 milj. eiro. Nenodokļu ieņēmumus 0,3 milj. eiro apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un savstarpējie norēķini ar citām pašvaldībām. Maksas pakalpojumi un citi pašvaldības iestāžu ieņēmumi plānoti 0,19 milj. eiro apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi ir 24,55 milj. eiro, valsts kases aizņēmuma pamatsummas atmaksa – 0,45 milj. eiro. Lielākās izdevumu pozīcijas: izglītība (13,90 milj. eiro jeb 57% no kopējiem izdevumiem), ekonomiskā darbība (2,57 milj. jeb 10,47% no kopējiem izdevumiem), kā arī aktīvā atpūta, kultūra un sports (2,17 milj. eiro jeb 8,84%).

Sabiedriskās kārtības daļas darbības nodrošināšanai, uzturot patruļas grupu 24 stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar personām un izbraukumus uz pārkāpumu vietu, kā arī operatīvā transportlīdzekļa iegādei un pārbūvei, lai līdz ar administratīvi teritoriālās reformas īstenošanu 2021.gada 1.jūlijā uzsāktu darbu Mārupes novada pašvaldības policijas sastāvā, plānots izlietot 0,26 milj. eiro jeb 1,06% no kopējiem izdevumiem, vēsta M.Mičule.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānots izlietot 1,55 milj. eiro jeb 6,31% no kopējiem izdevumiem, sociālajai aizsardzībai un pabalstiem – 1,30 milj. eiro jeb 5,29% no kopējiem izdevumiem. Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2021.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas 0,45 milj. eiro apmērā. Paredzēts lūgt aizņēmumu Valsts kasē orientējoši 5,26 milj. eiro apmērā pirmsskolas izglītības iestādes ēkas būvniecībai Piņķos, Babītes vidusskolas stadiona būvniecībai, kā arī ielu un ceļu būvniecībai, norāda pašvaldības pārstāve.

Programma turpmākajiem diviem saimnieciskajiem gadiem, ņemot vēra “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” spēkā stāšanos 2020.gada 23.jūnijā, kas cita starpā paredz Babītes novada (Babītes un Salas pagasts) un Mārupes novada apvienošanu un jauna subjekta – Mārupes novads – izveidošanu, turpmāko divu gadu budžeta programmas izvērtējums tiks sniegts pēc jau 2020.gadā uzsāktās apvienotā Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanas. Babītes novada rīcības un investīciju plāns 2020.–2022.gadam ir apstiprināts un tiks aktualizēts pēc 2021.gada budžeta apstiprināšanas, teic M.Mičule.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.