Menu
 

Apstiprina Ķekavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam vairāk nekā 53 miljonu eiro apmērā

  • Autors:  Apriņķis.lv
Foto no arhīva. Infografika – Ķekavas novada pašvaldība Foto no arhīva. Infografika – Ķekavas novada pašvaldība

Ķekavas novada dome 9.februārī apstiprināja 2021.gada Ķekavas novada pašvaldības budžetu vairāk nekā 53 milj. eiro apmērā, lielāko artavu atvēlot novada prioritātēm: izglītībai, ielu un ceļu infrastruktūrai, vides labiekārtošanai, sociālajam atbalstam un drošībai.

2021.gadā kopējo pašvaldības budžetu veido 40,1 milj. eiro ieņēmumi, 9,9 milj. eiro aizņēmumi un līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada – 3,2 milj. eiro –, tādējādi kopējais pašvaldības budžets šogad plānots 53,2 milj. eiro liels, informē Ķekavas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja Vineta Vītoliņa.

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire uzsver: “Strādājot pie 2021.gada pašvaldības budžeta, vērtējām, lai arī šogad, Covid-19 dēļ tik sarežģītajā un neprognozējamajā laikā, veiksmīgi turpinātos Ķekavas novada attīstība un tiktu realizēti jauni investīciju projekti izglītībā, vides labiekārtošanā, ceļu un ielu sakārtošanā, vienlaicīgi atrodot iespēju sniegt lielāku sociālo atbalstu iedzīvotājiem, kā arī tiem, kuri šajā krīzes laikā atrodas “pirmajās frontes līnijās” – skolas, bērnudārzi, “aukļu dienests”, pašvaldības policija un sociālais dienests. Solidarizējoties šajā grūtajā situācijā, no “iesaldētajām” deputātu algām un pašvaldības administrācijas līdzekļiem esam raduši papildu finansējumu, lai palielinātu atalgojumu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un pedagogu palīgiem, kā arī Ķekavas novada “aukļu dienesta” auklītēm.“

2021.gadā Ķekavas novada pašvaldība izvirzījusi piecas darbības prioritātes, tādējādi atbilstoši tām ir atvēlēts finansējums pašvaldības budžetā, vēsta V.Vītoliņa.

Ņemot vērā pozitīvos demogrāfiskos rādītājus un iedzīvotāju darbspējas vecuma struktūru, izglītība un izglītības infrastruktūra Ķekavas novadā būs galvenā prioritāte vēl vairākus gadus. Lielais pieprasījums pēc novada pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumiem pašvaldībai liek meklēt aizvien jaunus risinājumus, kā paplašināt bērnudārzu un skolu platības, lai novada bērni varētu apmeklēt un mācīties Ķekavas novadā. Bērnu skaita dinamika ir straujāka par pašvaldības finansiālajām iespējām paplašināt izglītības infrastruktūru. Taču, neskatoties uz to, pašvaldība šim mērķim ir spējusi rast līdzekļus, gan piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, gan ņemot kredītu, lai plānveidīgi un mērķtiecīgi veidotu jaunu izglītības infrastruktūru Ķekavas novadā. Tāpēc 2021.gadā būtiski palielināts finansējums izglītības jomai, un šogad tas būs 27,1 milj. eiro apmērā.

2021.gadā kā viena no piecām prioritātēm ir noteikta pašvaldības ceļu un ielu seguma, ka arī iekšpagalmu sakārtošana un jauna LED ielas apgaismojumu izbūve, kopumā šim mērķim atvēlot 6,5 milj. eiro. Arī šīs jomas attīstībai pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu no Valsts kases 400 000 eiro apmērā, norāda pašvaldības pārstāve.

Vienotais Ķekavas novada labiekārtošanas plāns, kura īstenošana tika uzsākta iepriekšējā gadā, arī turpmāk ļauj pašvaldībai nodrošināt efektīvāku un plānveidīgāku rīcību pie publiskās ārtelpas sakārtošanas – aktīvās atpūtas, sporta un rotaļu laukumu modernizēšanas un jaunu izveides, novada sakopšanas, labiekārtošanas un apzaļumošanas. Šī plāna ietvaros labiekārtošanas darbiem 2021.gadā kopumā ir piešķirti 120 000 eiro.

Sociālajai nodrošināšanai šogad atvēlēti 4,4, milj. eiro. Šobrīd daudziem cilvēkiem ir pasliktinājusies ekonomiskā situācija saistībā ar Covid-19 izraisīto krīzi. Tāpēc jo īpaši būtiski ir sniegt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām. 2021.gadā paaugstināts ir gan garantētais minimālais ienākumu slieksnis, gan trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis. Tāpat lielāks sociālais atbalsts būs arī tādām iedzīvotāju grupām kā, piemēram, bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, personas ar invaliditāti kopš bērnības, vēsta V.Vītoliņa.

Drošības, sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības jautājums, it sevišķi ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu, 2021.gadā būs ļoti aktuāls. Tāpēc šī joma tiek stiprināta un piešķirts lielāks pašvaldības atbalsts, šogad šai jomai atvēlot 1,6 milj. eiro.

Atpūtas, kultūras un sporta pasākumu nodrošināšanai 2021.gadā ieplānoti 2,5 milj. eiro, no tiem kultūras iestāžu darbības nodrošināšanai – 1,6 mij. eiro, bet Sporta aģentūras budžets – vairāk nekā 830 000 eiro. Šogad Sporta aģentūra īstenos projektu sporta infrastruktūras attīstībai, pie Ķekavas vidusskolas izbūvējot multifunkcionālu sporta laukumu, šim mērķim atvēlēti 75 000 eiro. 

2021.gadā pārvaldes, klientu apkalpošanas centru darbības, domes, Ķekavas novada pašvaldību vēlēšanu komisijas nodrošināšanai ir atvēlēti 2,3 milj. eiro no pašvaldības pamatbudžeta, no tiem 217 000 eiro paredzēti informācijas tehnoloģiju modernizēšanai un nodrošināšanai. Šogad arī palielināts finansējums neparedzētiem gadījumiem – līdz 100 000 eiro.

Savukārt Ķekavas novada pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2021.gadā ir 2,8 milj. eiro, kas, salīdzinot ar pagājušo gadu, ir samazinājies atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kritumam, atzīmē pašvaldības pārstāve.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.