Menu
 

Salaspils novada dome kārtējo reizi tiesā zaudē būvniekiem Apriņķis.lv

  • Autors:  Ritvars Raits
Foto - arhīvs Foto - arhīvs

Ar Daugavpils tiesas Preiļos spriedumu noraidīta Salaspils novada domes prasība par līgumsoda 352 078,40 eiro apmērā, kā arī likumisko procentu piedziņu no septiņām būvfirmām, kas veica Salaspils 1. vidusskolas 4. korpusa ar peldbaseinu izbūves darbus. Lai arī pirmās instances tiesas spriedumā skaidri pateikts, ka būvdarbu termiņu nebija iespējams ievērot pašas pašvaldības neizdarību dēļ, Salaspils novada domes vadība nav padevusies – Latgales apgabaltiesā iesniegusi apelācijas sūdzību.

Tur, kur ir zaudētāji, parasti ir arī ieguvēji. Kā izskatās, šajā gadījumā tie ir juristi – advokāti, kuriem, pateicoties Salaspils novada domes vadības ar loģiku neizskaidrojamai ietiepībai, vēl kādu laiku būs gan darbs, gan labi ienākumi...

Pašvaldība maksā līgumsodus un cer uz savas pretprasības apmierināšanu

Pagājušā gada nogalē Salaspils novada domes deputāts Jānis Nebars aktualizēja problēmu, kuras dēļ pašvaldība ierauta vairākās tiesvedībās pret būvfirmām. Deputāts pauda, ka, viņaprāt, Salaspils novada dome, nepildot savus pienākumus un saistības, pati iekavē būvdarbus, pēc tam atsakās parakstīt termiņa pagarinājumu un cenšas iekasēt soda naudas par termiņu neievērošanu. Uz to brīdi vismaz divu Salaspils novada pašvaldībai nozīmīgu objektu būvniecība bija rezultējusies ar tiesvedībām, kurās no pašvaldības varēja tikt piedzīta naudas summu, kas lielāka par miljonu eiro.

Pilnsabiedrība “Modus un Partneri”, kas būvēja Salaspils 1. vidusskolas 4. korpusu, par neapmaksātajiem rēķiniem un līgumsodu ar tiesas lēmumu tobrīd jau bija piedzinusi no Salaspils novada pašvaldības 601 298,81 eiro, bet Rīgas rajona tiesā bija iesniegta uz būtībā identiskiem faktiem un argumentiem balstīta kultūras nama “Enerģētiķis” būvnieka prasība piedzīt no pašvaldības 442 754,49 eiro

Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, kurš šo pašu amatu ieņem arī jaunajā sasaukumā, Jānim Nebaram atbildēja: “Jau atkal deputāts savu merkantilo politisko mērķu sasniegšanai maldina sabiedrību, lietojot neko neizsakošus vārdus “iespējams” un “visticamāk”! Latvijas Republikas tiesa nekad ne ar vienu spēkā stājušos nolēmumu nav atzinusi sliktu pārvaldību Salaspils novada pašvaldībā. Tādēļ deputātam būs vien atkal jāpaliek pie kārtējā personiskā viedokļa šajā sakarā, jo nekam citam jau drosmes nepietiek!”

R.Čudars arī informēja, ka Salaspils novada dome jau 2018. gada 20. novembrī bija cēlusi pretprasību pret pilnsabiedrību “Modus un Partneri” par līgumsoda piedziņu. Tiesa pēc savas iniciatīvas izdalīja šo pretprasību atsevišķā civillietā. Šajā civillietā dome cēlusi prasību pret pilnsabiedrību “Modus un Partneri” par līgumsoda piedziņu kopumā 352 078,40 eiro apmērā. Rajona tiesa, pamatojoties uz domes pieteikumu, pat nolēmusi apmierināt pieteikumu par prasības nodrošināšanu, apķīlājot pilnsabiedrības “Modus un Partneri” naudas līdzekļus kopumā 352 078,40 eiro apmērā.

Šo civillietu skatīja Daugavpils tiesa Preiļos. Nez vai kādam, izņemot, protams, Salaspils novada domes vadību, varētu būt pārsteigums, ka arī šajā tiesvedībā vismaz pirmās instances tiesā pašvaldība piedzīvojusi zaudējumu…

Būvdarbu termiņa neievērošanas iemesls – pašvaldības neizdarība

Daugavpils tiesas Preiļos tiesnese Anita Stikāne civillietu Salaspils novada domes prasībā pret  pilnsabiedrību “Modus un Partneri”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tadeo”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KELSO-3”, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Āboltiņa būvuzņēmums “AG”“, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Akceptors”, maksātnespējīgo sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Modus būve” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Teto” par līgumsoda un likumisko procentu piedziņu skatīja rakstveida procesā. Salaspils novada dome bija iesniegusi tiesā pretprasību pret pilnsabiedrību “Modus un Partneri” par līgumsoda 76 702,32 eiro, likumisko procentu un visu tiesāšanās izdevumu piedziņu. Ar Rīgas rajona tiesas lēmumu šī pretprasība tika izdalīta atsevišķā lietā, kurā kā līdzatbildētāji pieaicināti SIA “Tadeo”, SIA “KELSO-3”, SIA “Āboltiņa būvuzņēmums “AG”“, SIA “Akceptors” un MSIA “Modus būve”. Ar Daugavpils tiesas lēmumu šajā civillietā kā līdzatbildētājs pieaicināta arī SIA  “Teto”.

Salaspils novada dome 2020. gada 21. septembrī iesniedza prasības grozījumus par līgumsoda 352 078,40 eiro un likumisko procentu piedziņu. Prasības pieteikumā un iesniegtajos grozījumos norādīts, ka 2014. gada 2. oktobrī starp prasītāju un atbildētāju noslēgts līgums par Salaspils 1. vidusskolas 4. korpusa ar peldbaseinu Ceru ielā 1 izbūves darbiem. Kā būvdarbu izpildes termiņš noteikts 2017. gada 8. maijs. Gala termiņš, kurā līgumam no atbildētāju puses bija jābūt izpildītam, bija 2017. gada 15. maijs. Salaspils novada pašvaldības pretenzijas ir par to, ka būvnieki kavēja būvdarbu termiņu, apliecinājums par objekta gatavību ekspluatācijai ticis parakstīts tikai 2017. gada 30. augustā.

Kā izrādās, problēmas būtība slēpās pašas prasītājas, kas šajā gadījumā ir pašvaldība, neizdarībā. Tiesa ņēma vērā, ka atbildētāja pilnsabiedrība “Modus un Partneri” jau 2016. gada beigās un 2017. gadā vairākās vēstulēs prasītājai norādījusi par būvniecības projekta nepilnībām, par nepieciešamību iesniegt projekta dokumentāciju. Piemēram, vēl 2017. gada maijā pašvaldība nebija iesniegusi darbu izpildītājai šādas projekta dokumentācijas sadaļas: iekšējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, ugunsdzēsības un apsardzes sistēmas, elektroapgādes projekts. Šī iemesla dēļ būvnieks nevarēja saņemt apliecinājumus un izziņas no būvdarbus kontrolējošām institūcijām, tajā skaitā no “Latvenergo”, “Lattelecom”, Salaspils komunālās saimniecības dienestiem, Veselības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Tiesa arī norādīja, ka 2017. gada 9. augustā starp pusēm noslēgtais līgums pēc būtības ir vienošanās par 2014. gada 2. oktobra līgumā noteikto līgumdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. Bez Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumā konstatēto defektu novēršanas nav iespējama Salaspils 1. vidusskolas 4. korpusa ar peldbaseinu nodošana ekspluatācijā, tas ir, nav iespējams sasniegt 2014. gada 2. oktobra līgumā paredzētā izpildi.

Ņemot vērā 2017. gada 3. maijā pušu noslēgto vienošanos pie līguma, ar kuru tika pagarināts līguma izpildes termiņš, nosakot, ka līguma izpildes termiņš ir 2017. gada 15. maijs, pie nosacījuma, ka Būvniecības valsts kontroles birojam un atzinuma sniedzējiem nav iebildumu pret projekta dokumentāciju, bet būvdarbu izpildes termiņš ir līdz 2017. gada 8. maijam, redzams, ka noteiktais nosacījums neiestājās, tāpēc noteiktie darbu izpildes termiņi nav saistoši atbildētājam. Līdz ar to nav pamata noteikt, ka būtu konstatējams 2017. gada 3. maija vienošanās noteiktais termiņa kavējums no atbildētāja puses, kas varētu būt par pamatu līgumsoda aprēķināšanai.

Pašvaldība ar sakāvi nesamierinās – iesniegta apelācijas sūdzība

Tiesa, pārbaudījusi lietā esošos pierādījumus un ņemot vērā pušu sniegtos rakstveida paskaidrojumus, ar savu 2021. gada 28. jūnija spriedumu atzina, ka Salaspils novada domes prasība ir noraidāma, bet tiesvedība šajā civillietā – izbeidzama. Piedevām no Salaspils novada domes par labu atbildētājām piedzenami ar lietas vešanu saistītie izdevumi par advokātu palīdzību – kopumā 8801,96 eiro. Tāpat no Salaspils novada domes valsts labā piedzenami ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi 23,31 eiro, kas, salīdzinot ar citiem pašvaldības zaudējumiem, ir gluži vai smieklīga summa. Var tikai nojaust, cik Salaspils novada pašvaldība šajā civillietā par sevis pārstāvēšanu tiesā samaksājusi saviem advokātiem…

Pats skumjākais šajā stāstā ir tas, ka vēl ir pāragri pavilkt treknu svītru zem Salaspils novada domes praktiski nevajadzīgi izšķērdētajiem finanšu līdzekļiem. Lai arī Daugavpils tiesas Preiļos spriedums ir ļoti skaidrs, pamatots un nepārprotams, Salaspils pašvaldības vadība lēmusi izmantot savas tiesības to pārsūdzēt apelācijas kārtībā. Pagājušajā mēnesī Salaspils novada dome šajā civillietā iesniedza apelācijas sūdzību. 22. jūlijā civillietu saņēmusi Latgales apgabaltiesa. Jau zināms, ka to izskatīs tiesas sastāvs tiesneses Valentīnas Lohovas vadībā, civillietas izskatīšanas datums gan vēl nav noteikts.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.