Menu
 

Mārupes novada izglītības iestādes gatavas jaunajam mācību gadam Apriņķis.lv

  • Autors:  Apriņķis.lv
Lielākās investīcijas izglītībā šogad novirzītas Mārupes vidusskolas stadiona pārbūvei Lielākās investīcijas izglītībā šogad novirzītas Mārupes vidusskolas stadiona pārbūvei Mārupes novada pašvaldība

Jauno 2018./2019. mācību gadu Mārupes novadā uzsāks četras vispārējās izglītības iestādes, trīs pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes, 20 pirmskolas grupas pie trim vispārizglītojošām skolām, kā arī Mārupes Mūzikas un mākslas skola. Šogad audzis arī pirmklasnieku skaits, kopumā 12 pirmajās klasēs skolas gaitas uzsāks 320 pirmklasnieku.

Kā portālu “Apriņķis.lv” informēja Mārupes novada domes pārstāve Uva Bērziņa, gatavojoties jaunajam mācību gadam, izglītības iestāžu infrastruktūrā veikti ievērojami ieguldījumi, Mārupes skolās remontētas telpas, mācību procesa nodrošināšanai un modernizēšanai iegādāts jauns inventārs un mācību līdzekļi, ieviestas arī jaunas interešu izglītības programmas.

Pašvaldības skolas kopskaitā apmeklēs 2498 skolēni, savukārt pirmskolas izglītības programmu pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs apgūs 1171 bērni. 667 mazie mārupieši apmeklēs privātos bērnudārzus un vairāk nekā 150 pirmsskolas vecuma bērni saņems privāto aukļu pakalpojumus. Mācību procesu pašvaldības pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs nodrošinās 373 pedagogi.

Mārupes vidusskolā savu pirmo skolas gadu uzsāks 117 pirmklasnieki, kopumā četrās pirmajās klasēs. Otro gadu būtiski pieaudzis vidusskolnieku skaits, nokomplektējot nu jau četras desmitās klases, kurās mācības uzsāks kopumā 110 skolēni. Vidusskolēnu skaits sasniedzis 241, pēdējo divu gadu laikā palielinoties par 37%. “Tas ir lielākais pieaugums vidusskolu grupā Pierīgā un apliecina mārupiešu izvēli vidējo izglītību iegūt tieši Mārupes vidusskolā,” norāda novada pašvaldībā.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, iegādāts jauns aprīkojums klasēm, veikta apkures sistēmas atjaunošana daļā skolas, kā arī izremontēta skolas sporta zāle, virs tās izveidojot papildus telpu radošām darbnīcām.

Lielākās investīcijas izglītībā šogad novirzītas Mārupes vidusskolas stadiona pārbūvei, ņemot aizņēmumu Valsts kasē 1 550 804 eiro apmērā. Stadiona teritorijā rekonstruēts sporta laukums ar mākslīgo segumu, veidojot jaunu futbola laukuma un skrejceļu virsmu klājumu, uzstādītas jaunas, daļēji segtas tribīnes, nodrošinot 300 sēdvietas. Sportotājiem pieejami arī brīvdabas trenažieri, ir iespēja nodarboties ar kārtslēkšanu un augstlēkšanu. Stadions būs pieejams arī iedzīvotājiem laikā, kad tajā nenotiks skolas vai Mārupes sporta centra nodarbības.

Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda projekta “Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” ietvaros visu mācību gadu turpināsies Mārupes vidusskolas jaunās piebūves būvniecības darbi, tos plānots pabeigt līdz nākamā gada augustam.

Jau trešo gadu Mārupes vidusskola aktīvi piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”, turklāt pagājušajā mācību gadā 4.c klases sportotāji izcīnīja zelta medaļu savā vecuma grupā. Kopumā šajā projektā šogad startē jau četras klases.

Jaunmārupes pamatskola 2018./2019. mācību gadu uzsāk labiekārtotās mācību telpās, kuras nodrošinātas ar jaunām tehnoloģijām. Skolas gaitas uzsāks četras pirmās klases, kopā 108 pirmklasnieki. Šogad Jaunmārupes pamatskolas skolēniem būs pieejamas jaunas interešu izglītības nodarbības – datorgrafikas un projektēšanas pulciņš, kā arī aktīvās vides tūrisma pulciņš. Skola arī šogad turpinās pagājušajā gadā iesāktās “Junior Achievement Latvija” skolēnu mācību uzņēmumu programmas un mācību metodes īstenošanu, kas ļauj skolēniem pilnveidot savas prasmes uzņēmējdarbībā.

Mārupes pamatskolā nokomplektētas trīs pirmās klases, kurās skolas gaitas uzsāks 80 pirmklasnieki. Gatavojoties jaunajam mācību gadam, veikti dažādi mācību vides uzlabošanas darbi, telpu kosmētiskie remonti. Jaunajā mācību gadā skolēniem tiks piedāvāti vairāki jauni interešu izglītības pulciņi – balets, jaunrade “Laiks kultūrai”, džudo nodarbības, kā arī stila mācība “Veidosim tavu stilu kopā”. Skola uzsāk dalību Eiropas “Erasmus” projektā “Mūsdienīgu skolotāju zināšanas veido nākotnes cilvēku”, kura ietvaros pedagogi papildinās savas zināšanas novatoriskas mācību procesa pieejas ieviešanā mācību stundās.

Mārupes novada Skultes sākumskolā 1. klasē šogad mācīsies 15 pirmklasnieki. Skola piedāvā mācības apgūt gan mazākumtautību, gan vispārējās izglītības programmā, kā arī speciālās izglītības programmā, strādājot ar bērniem, kuriem ir mācību un/vai valodas traucējumi. Arī Skultes sākumskolā vasaras brīvlaikā veikti remontdarbi.  

Mārupes Mūzikas un mākslas skola, kas ir vienīgā profesionālās izglītības iestāde novadā, jauno mācību gadu uzsāks paplašinātās telpās, ierīkojot klases arī bijušajās Mārupes pašvaldības policijas telpās. Šogad mācības profesionālās ievirzes programmās un interešu izglītībā apgūs 450 bērni. Klāt nākusi jauna profesionālās ievirzes programma “Mežrags”, iegādāti vairāki jauni mūzikas instrumenti, tai skaitā īpašas flautas ansambļiem. Kopumā mūzikas instrumentu iegādei pašvaldība atvēlējusi 56 000 eiro.

Kā katru gadu, uzsākot jauno mācību gadu, visi pašvaldības izglītības iestāžu skolēni tiek nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību līdzekļiem, kas kopā ar valsts finansējumu sastāda 237 203 eiro.

Visās pašvaldības pirmskolās un vispārējās izglītības iestādēs šajā mācību gadā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” ietvaros turpināsies izglītojošu lekciju cikls. Tiks īstenota arī Latvijas Valsts simtgades programma “Latvijas skola soma”, tās mērķis ir nodrošināt, lai skolēni iepazīst Latvijas dabas un kultūras vērtības, apmeklē teātrus, muzejus un dažādus kultūras pasākumus.

Lai atvieglotu skolēnu nokļūšanu pašvaldības skolās, tāpat kā iepriekšējos gadus, Mārupes novada dome nodrošina izglītojamo pārvadāšanu uz/no izglītības iestādēm, tam katru gadu atvēlot 115 000 eiro. Šogad veiktas vairākas izmaiņas skolēnu autobusu maršrutos, kā arī izveidoti trīs papildus autobusu kursēšanas laiki. Pašvaldība nodrošina arī autobusus skolu vajadzībām, skolēnu nokļūšanai uz konkursiem un olimpiādēm.

Pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu 1.-2.klašu skolēniem šajā mācību gadā joprojām tiks nodrošinātas bezmaksas peldētapmācības nodarbības Jaunmārupes pamatskolas baseinā, tāpat arī visu pašvaldības skolu 4.klašu audzēkņi turpinās apgūt slidotprasmes Mārupes Ledus hallē.

Šovasar ar Mārupes pašvaldības līdzfinansējumu noorganizētas 10 dienas nometnes bērniem un jauniešiem, kuras apmeklēja vairāk nekā 400 bērni. Savukārt ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” ietvaros 90 bērniem bez maksas tika nodrošināta iespēja apmeklēt trīs veselības veicināšanas vasaras nometnes.

Mārupes pašvaldība arī šajā mācību gadā piešķir līdzfinansējumu 75 eiro apmērā mēnesī par vienu audzēkni, kurš mācās privātajās pamata vai vispārējās izglītības iestādēs, ar kuru pašvaldībai ir noslēgts līgums. Mārupes novada dome noteikusi arī atbalstu par privātās izglītības iestādes pirmskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem, maksājot 228 eiro mēnesī par vienu Mārupes novadā deklarēto bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un 170 eiro mēnesī par vienu Mārupes novadā deklarēto bērnu, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

Tāpat arī pašvaldība maksā 228 eiro līdzfinansējumu par katru Mārupes novadā deklarētu bērnu pašvaldības apmaksātajās vietās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, ar kurām noslēgts līgums publiskā iepirkuma rezultātā. Savukārt ar 188 eiro līdzfinansējumu dome atbalsta aukļu pakalpojumu sniedzējus.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.