Menu
 

Vai Ropažu novads mainīs nosaukumu? Apriņķis.lv

  • Autors:  Dzintris Kolāts
Ilustrācija - VARAM Ilustrācija - VARAM

Lai noskaidrotu iedzīvotāju apmierinātību ar jaunā Ropažu novada nosaukumu, novada dome aicina iedzīvotājus izteikt savu viedokli, piedaloties aptaujā, kas notiek no 27. septembra līdz 10. oktobrim. Iedzīvotāju aptaujā aicināts piedalīties ikviens Ropažu novada iedzīvotājs no sešpadsmit gadu vecuma un ikviens iedzīvotājs, kuram novadā pieder nekustamais īpašums vai uzņēmums.

Var, protams, jautāt, vai tas tagad būtu visaktuālākais, taču vienlaikus ir zināms, cik būtiska nozīme ir identitātei, arī administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. “Rīgas Apriņķa Avīze” vērsās pie Ropažu novada pašvaldības, lai noskaidrotu vairākus jautājumus, kas varētu interesēt gan jaunā Ropažu novada, gan arī citu novadu iedzīvotājus. Atbildes sniedza Ropažu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Skrastiņa.

– Kādi bija iemesli šādas iniciatīvas uzsākšanai? Ja iedzīvotāju ierosinājumi – cik šādu ierosinājumu pašvaldība bija saņēmusi, līdz izšķīrās par šādas iniciatīvas uzsākšanu?

– Izstrādājot likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, Saeimā pirmajā lasījumā un otrajā lasījumā tika pieņemta likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr. 462/Lp13) redakcija, kas paredzēja Ulbrokas novada izveidošanu ar administratīvo centru Ulbrokā un šādām teritoriālā iedalījuma vienībām: Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts un Vangažu pilsēta.

2020.gada 28. aprīlī Latvijas Republikas Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēdē uz trešo lasījumu tika atbalstīts deputātu Ingas Goldbergas, Jāņa Dombravas, Anitas Muižnieces un Viktora Valaiņa iesniegtais priekšlikums izteikt likumprojekta pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības – novada pilsētas un novada pagasti” sadaļas “Administratīvā teritorija un tās administratīvais centrs” 37. punktu šādā redakcijā: “37. Ropažu novads (Ulbroka).” Attiecīgi Ulbrokas novada vietā tika paredzēts izveidot Ropažu novadu ar administratīvo centru Ulbrokā, vienlaikus saglabājot likumprojekta otrajā lasījumā atbalstītās teritoriālā iedalījuma vienības – Garkalnes pagastu, Ropažu pagastu, Stopiņu pagastu un Vangažu pilsētu.

Pēc šī lēmuma 2020. gada 7. maijā Stopiņu novada dome iesniedza Saeimā Stopiņu novada domes  sēdes 2020. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 79, kurā tika sniegts detalizēts pamatojums, kādēļ būtiski ir saglabāt otrajā lasījumā pieņemtajā likumprojektā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr. 462/Lp13) esošo Ulbrokas novada nosaukumu un nav pieļaujams to aizstāt ar nosaukumu “Ropažu novads”.

2020.gada 22. maijā Stopiņu novada dome iesniedza Saeimā 2464 Stopiņu novada iedzīvotāju savāktos parakstus un vēstuli, kurā pausta nostāja un tiek lūgts Saeimai atbalstīt otrajā lasījumā pieņemto likumprojekta “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr. 462/Lp13) redakciju, kas paredz Ulbrokas novada, nevis Ropažu novada izveidošanu ar administratīvo centru Ulbrokā.

2021.gada 29. jūnijā Stopiņu novada dome saņēma Stopiņu novada iedzīvotāju iesniegumu, ar kuru Ropažu novada Stopiņu pagasta iedzīvotāji lūdz rosināt referendumu par jaunizveidotā Ropažu novada nosaukuma maiņu. Iesniegumā iedzīvotāji norāda, ka Ropažu novada nosaukums neatbilst teritoriālajam izvietojumam, jo novada administratīvais centrs atrodas Ulbrokā Stopiņu novadā (Stopiņu pagastā).

2021.gada 19. jūlijā Ropažu novada dome saņēma Ropažu novada Ropažu pagasta iedzīvotāju iesniegumu, kurā viņi izsaka viedokli par Ropažu novada nosaukuma saglabāšanu.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta pirmo daļu nosaukumus pilsētām, novadiem un pagastiem piešķir, kā arī pilsētas, novadus un pagastus pārdēvē ar likumu, izvērtējot Ministru kabineta atzinumu un ieinteresētās pašvaldības domes lēmumu. Ņemot vērā visu iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta pirmo daļu, Ropažu novada dome 2021. gada 4. augusta sēdē pieņēma lēmumu veikt Ropažu novada iedzīvotāju aptauju par viņu apmierinātību ar novada nosaukumu “Ropažu novads” un pēc rezultātu iegūšanas pieņems lēmumu.

– Pie kāda kvantitatīva kopējā dalībnieku skaita, tostarp – ar nosaukumu neapmierināto skaita, varētu sākties organizatoriskas darbības iniciatīvas praktiskai realizācijai?

– Kvantitatīvais rādītājs nav noteikts. Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 11. panta pirmo daļu nosaukumus pilsētām, novadiem un pagastiem piešķir, kā arī pilsētas, novadus un pagastus pārdēvē ar likumu, izvērtējot Ministru kabineta atzinumu un ieinteresētās pašvaldības domes lēmumu, – tātad tas būs Ropažu novada pašvaldības deputātu lēmums.

– Atzīstam, ka veicām nelielu eksperimentu – samelojot, ka ir deklarējies Ropažu novadā, šīs publikācijas autors nobalsoja par versiju “cits nosaukums”. Par to atvainojamies, bet reizē sanāk, ka faktiski balsošanas datu objektivitāte varētu nebūt sevišķi droša. Kā plānots atsijāt dažādus māņu balsojumus?

– Tā kā dalības kritērijs aptaujā ir deklarēta dzīvesvieta, pieder nekustamais īpašums vai uzņēmums un, lai aptaujas anketa būtu derīga, ir jānorāda arī personas dati (drukātā veidā klātienes aptaujas norises vietās, elektroniski – ar autentifikāciju), visu dalībnieku atbilstības pārbaudi šiem kritērijiem veiks pašvaldības jurists, un saskaņā ar domes lēmumu rezultātu apkopošanā vērā tiks ņemti tikai šiem kritērijiem atbilstošie balsojumi.

– Kādēļ šis jautājums aktualizējies tieši Ropažu novadā, nevis, piemēram, Siguldas, Ādažu vai kādā citā novadā?

– Iedzīvotāji un uzņēmēji vairākkārt ir pauduši neizpratni par jaunā Ropažu novada nosaukumu. Tas neatbilst novada administratīvajam centram, kas ir Ulbrokā. Visu jaunajā Ropažu novadā iekļauto novadu nosaukumi ir saglabāti kā pagastu nosaukumi – Stopiņu pagasts, Garkalnes pagasts, Ropažu pagasts, Vangažu pilsēta –, un, tā kā administratīvais centrs neasociējas ar novada nosaukumu, bieži vien rodas pārpratumi, piemēram, iedzīvotāji kā uz novada centru dodas uz Ropažu pagastu.

Siguldas, Ādažu un citos novados administratīvais centrs ir vienāds ar novada nosaukumu, tāpēc šādas problēmas nerodas. Savukārt Dienvidkurzemes novada nosaukums nav vienāds ne ar vienu no šajā novadā iekļautajām bijušajām administratīvajām teritorijām, līdz ar to arī neizraisa neizpratni iedzīvotājos.

Laiks rādīs – un rādīs pavisam drīz –, vai iedzīvotāju neapmierinātība ar jaunās administratīvi teritoriālās vienības pašreizējo nosaukumu “Ropažu novads” ir pietiekami plaša un dzīvotspējīga. Tai nebūs operatīvas, pozitīvas ietekmes uz iedzīvotāju naudas plūsmu, nosaukuma maiņa prasīs arī zināmus izdevumus. Taču, kā jau iepriekš akcentējām, identitātes jautājumi ir ļoti nozīmīgi. It sevisķi šādā nestabilitātes, neskaidrību un pārmaiņu laikā.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.