Menu
 

Senioriem pieejamā sociālā palīdzība un pabalsti. Saulkrasti un Ķekava Apriņķis.lv

  • Autors:  “Rīgas Apriņķa Avīze”
Foto - pixabay.com Foto - pixabay.com

Lai seniori vieglāk varētu orientēties sociālās palīdzības apjomā un pieejamajos veidos, “Rīgas Apriņķa Avīze” publicēs informāciju no Pierīgas novadu pašvaldībām par tiem pakalpojumiem un materiālajiem pabalstiem, uz kuriem seniori var pretendēt dažādās dzīves situācijās. Šoreiz informācija par Saulkrastu un Ķekavas novadā pieejamo sociālo palīdzību un atbalsta veidiem.

Sociālā palīdzība Saulkrastu novadā

Mājokļa pabalsts (atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajai formulai par mājokļa pabalsta aprēķināšanu, piemērojot koeficientu 2 pie GMI pabalsta) par dzīvojamo telpu īri, apsaimniekošanu, apkuri, cieto kurināmo, ūdeni, elektroenerģiju, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, zemes nomas maksu, energoefektivitātes pasākumu veikšanu, mājokļa apdrošināšanu, nekustamā īpašuma nodokli, asenizācijas pakalpojumiem, ūdens skaitītāju uzstādīšanu vai pārbaudi, gāzes balonu iegādi, telekomunikācijām, internetu.

Vientuļam pensionāram un personai ar 1. grupas invaliditāti, kuru ikmēneša ienākumi nepārsniedz 70% no minimālās darba algas valstī, pabalsts mājokļa izdevumiem ir 50% apmērā no minimālās darba algas valstī.

Pabalsts medicīnas pakalpojumu samaksai – 200 eiro gadā vienai personai mājsaimniecībā par ārstēšanās izdevumiem, medikamentiem, optiskajām brillēm, zobu protezēšanu, zobārstniecības pakalpojumiem (tikai pilngadību sasniegušām personām).

Pabalsts endoprotezēšanas operācijas izdevumiem vienu reizi divos gados – 700 eiro vienai personai mājsaimniecībā.

Sociālie pakalpojumi:
- aprūpe mājās (sociālās aprūpes pakalpojums dzīvesvietā);
- drošības pogas pakalpojums;
- specializētā autotransporta pakalpojumi;
- podologa pakalpojumi;
- mobilais higiēnas pakalpojums – specializēti aprīkots automobilis, kurā pieejama mazgāšanās dušā (siltā, aukstā ūdens padeve), veļas mazgāšana veļasmašīnā, roku un kāju nagu apkope, pēdu apkope (aparātpedikīrs), matu griešanu un ikdienas frizūras veidošanu, speciālistu palīdzība personiskās higiēnas veikšanai (palīdzība nomazgāties);
- ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā;
- īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā;
- grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;
- psihologa pakalpojums.

Materiālā palīdzība (pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva):
- pabalsts politiski represētām personām 18. novembrī;
- pabalsts senioriem apaļās jubilejās;
- pabalsts hemodialīzes slimniekam;
- apbedīšanas pabalsts.

Sociālā palīdzība Ķekavas novadā

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu mājsaimniecībām ar zemu ienākumu līmeni, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus. Sociālā palīdzība tiek sniegta klientiem neatkarīgi no vecuma, pamatojoties uz viņu materiālo resursu – ienākumu un īpašumu – izvērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību. Minimālā ienākuma slieksnis sociālās palīdzības sniegšanai:

- garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā;
- trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā;
- maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Ķekavas novadā ir 376 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 263 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem. Ķekavas novadā mājokļa pabalsta aprēķinam garantētā minimālā ienākuma slieksnim piemēro koeficientu 1,5 atsevišķi dzīvojošai pensijas vecumu sasniegušai personai un atsevišķi dzīvojošai personai ar I vai II grupas invaliditāti.

Ķekavas novadā trūcīgām un maznodrošinātām personām (mājsaimniecībām) neatkarīgi no vecuma ir noteikti šādi pabalstu veidi atsevišķu izdevumu apmaksai:

pabalsti veselības aprūpei:

- pabalsts zobu protezēšanai līdz 80 eiro vienu reizi divos kalendāra gados;
- pabalsts medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu apmaksai līdz 200 eiro kalendāra gadā mājsaimniecībai;
- pabalsts par veiktu operāciju locītavu endoprotezēšanai līdz 430 eiro kalendāra gadā;

pabalsts briļļu iegādei līdz 50 eiro; personām ar redzes invaliditāti – līdz 75 eiro vienu reizi divos kalendāra gados.

Ķekavas novadā seniori saņem 50 eiro pabalstu 80, 85, 90 un 95 gadu jubilejā, no 96 gadu vecuma – katru dzimšanas dienu. 100 un vairāk gadu veciem Ķekavas novada iedzīvotājiem katru gadu dzimšanas dienā tiek izmaksāts pabalsts 150 eiro apmērā.

Vienreizēju pabalstu 100 eiro apmērā Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā 18. novembrī saņem politiski represētās personas.

Šogad Ķekavas novada seniori (valsts vecuma pensijas saņēmēji), kā arī personas ar I un II grupas invaliditāti, politiski represētās personas, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki saņems Ziemassvētku saldumu paciņas.

Atlaides nekustamā īpašumu nodokļa saņemšanai:
- 90% atlaide nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par ēkām un zemi tiem nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz Latvijas Republikā noteikto minimālās mēnešalgas apmēru.
- 50% atlaide nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem pensionāriem, kuri uz taksācijas gada 1. janvāri ir sasnieguši 65 gadu vecumu, attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu.

Ķekavas novada pašvaldība Ķekavas novada pensionāru biedrībai nodrošina transporta pakalpojumus, piemēram, nokļūšanai uz Daugmales baseinu u.c. vajadzībām.

Ķekavas novada kultūras iestādes senioriem piedāvā iespējas bez maksas apmeklēt dažādus pasākumus, koncertus u.tml.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.