Menu
 

Apvienotās pašvaldības cenšas izlīdzināties. Jāsāk interesēties par nekustamā īpašuma nodokli Apriņķis.lv

  • Autors:  Imants Vīksne
Foto - pixabay.com Foto - pixabay.com

Apvienotās un jaunizveidotās pašvaldības turpina strādāt ar administratīvi teritoriālās reformas izraisītajām pārmaiņām, pielīdzinot pakalpojumu grozus iedzīvotājiem, izlīdzinot pabalstus un saskaņojot nodokļus. Arī Rīgas reģiona pašvaldības.

Ne visur šīs pārmaiņas noris gludi, jo iepriekš turīgākajām pašvaldībām, kas tagad pievienotas lielākām vai trūcīgākām, nākas pazemināt savu labklājības līmeni, un tas attiecas gan uz elementāriem ikdienas pakalpojumiem, gan nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm.

Tā, piemēram, daudzi Carnikavas iedzīvotāji ir sašutuši par naktīs atslēgto apgaismojumu. It kā jau komandantstundas laikā vismaz lielajam vairumam nekur nav jāblandās apkārt. Taču kas būs pēc ierobežojumu atcelšanas? Ir vispārzināms, ka tumsa iet rokrokā gan ar satiksmes negadījumiem, gan noziedzību. Gluži vienkārši tas nešķiet taisnīgi, jo līdz reformai gaisma Carnikavā bija, bet pēc pievienošanas Ādažiem tika izslēgta, un nav brīnums, ka šai gadījumā racionālie argumenti par elektrības cenu sadārdzinājumu un salīdzinoši nelielo iedzīvotāju skaitu sašutumu nekādi nemazina.

Carnikavā izslēdz gaismu

Lūk, šāda sašutuma piemērs no sociālajiem tīkliem: "Nebija jau ilgi jāgaida administratīvi teritoriālās reformas – Carnikavas pievienošanas Ādažiem – sekas. Ziņa: "Taupot elektroenerģiju, Carnikavas pagastā daļēji atslēgs apgaismojumu ielās ar zemu satiksmes intensitāti, aģentūru LETA informēja Ādažu novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss". Apgaismojums tiks izslēgts novembrī un decembrī Carnikavas pagasta ielās laika posmā no pusnakts līdz plkst. 5.00." Grimsim tumsā un klunkurēsim pa neasfaltētām ielām, jo izskatās, ka pēc ūdensapgādes sistēmas izveides Carnikavā uz ielām arī asfaltu neviens atjaunot negrasās. "Visu naudu Ādažiem!" – tāds tagad laikam jaunais lozungs."

Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" Elektrosaimniecības nodaļā skaidro, ka lēmums pieņemts, lai samazinātu izmaksas par elektrību, ko veicinājis ievērojamais elektroenerģijas cenas pieaugums. Ielu apgaismojums atslēgts Kalngales, Garciema, Garupes, Carnikavas, Siguļu un Gaujas ciema ielās.

Līdzīgi nākas pielāgoties arī attiecībā uz pabalstiem. "Rīgas Apriņķa Avīze" jau vēstījusi, ka tie neobligātie labumi, ko pašvaldības līdz reformai apmaksāja brīvprātīgā kārtā, tagad tiek samazināti vai atcelti. Piemēram, brīvpusdienas vidusskolēniem, piemaksas skolotājiem, lielākas algas municipālajiem policistiem. Nu tiek pārskatīti arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

Jelgavas novada piemērs

Nekustamā īpašuma nodoklis ir pašvaldību galvenais ieņēmumu avots, un līdz šim sacensība starp pašvaldībām iedzīvotāju piesaistīšanā notika ar šī nodokļa atlaidēm. Nodokļa aprēķināšanu regulē likums "Par nekustamā īpašuma nodokli", bet katrai pašvaldībai ir tiesības ar saistošajiem noteikumiem noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi 0,2–3% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības. Attiecīgi tagad apvienotajos novados šīs likmes jāpielīdzina, lai nākamajā gadā visiem iedzīvotājiem vienas pašvaldības teritorijā būtu jāmaksā vienādas likmes un viņi saņemtu vienādas atlaides. Daži no tā ir arī ieguvēji.

Tā, piemēram, jaunā Jelgavas novada dome, apstiprinot saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu", nav pārņēmusi apvienotajā pašvaldībā iekļautā Ozolnieku novada praksi piemērot paaugstināto nodokļa likmi, ja mājoklī nav deklarējusies neviena persona. Pašvaldībā skaidro, ka līdzšinējā Jelgavas novadā pašvaldība iedzīvotājiem par dzīvojamām mājām un dzīvokļiem piemēroja likmi 0,2%, neņemot vērā iedzīvotāju deklarāciju tajos. Savukārt līdzšinējā Ozolnieku novada pašvaldība, ja mājoklī taksācijas gada 1. janvārī nebija deklarēta neviena persona, tam piemēroja likmi 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības, un tā ir ļoti liela starpība.

Jaunievēlētajā Jelgavas novada domē apstiprinātais lēmumprojekts paredz apvienotajā novada teritorijā no 2022. gada 1. janvāra dzīvojamām ēkām un dzīvokļiem piemērot likmi 0,2% no objekta kadastrālās vērtības, neņemot vērā iedzīvotāju deklarāciju tajos, kā rezultātā faktiski samazināsies nodokļa slogs bijušajā Ozolnieku novada teritorijā. Tajā pašā laikā tiem iedzīvotājiem, kam ir vairāki īpašumi, vairs nebūs speciālas motivācijas deklarēties novadā. Lai apvienotajā novadā piemērotu vienādus nosacījumus, Jelgavas novada pašvaldība palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, arī turpmāk neapliks ar nodokli. Izņēmums ir garāžas, kam tiek piemērota dzīvojamo māju likme, lai ievērotu vienlīdzības principu pret tiem, kam garāža iebūvēta privātmājā, tādējādi par to maksājot nodokli. Tāpat kā iepriekš paaugstināta nodokļa likme tiks piemērota laukumiem, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, vidi degradējošām būvēm un būvēm, kam būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.

Ropažu novada piemērs

Arī citas pašvaldības lielākoties ir izstrādājušas jaunos saistošos noteikumus, kas regulēs nodokļa piemērošanu. Pašvaldību mājaslapā tie tiks publicēti līdz ar stāšanos spēkā, tātad nākamā gada 1. janvārī. Bet šobrīd iepazīties ar sagaidāmajām likmēm var valdības oficiālajā vietnē www.likumi.lv. Meklētājā jāieraksta saistošo noteikumu virsraksta frāze "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu..." un interesējošā novada nosaukums. Jāspiež saitei virsū, un parādīsies konkrētie noteikumi, apzīmēti pelēkā krāsā, ar statusu "Vēl nav spēkā".

Piemēram, "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ropažu novadā". Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei noteikta 1% apmērā no kadastrālās vērtības un 0,2% apmērā no dzīvokļa vai mājas kadastrālās vērtības, ja tajā ir deklarēta vismaz viena persona. Ja nav deklarēta, jāmaksā 1,5% no kadastrālās vērtības.

Taču, atšķirībā no Jelgavas novada, kur šāda iedzīvotāju deklarēšanās veicināšana vairs netiks piekopta, Ropažu novads izstrādājis citus noteikumus – "Par atvieglojumu piešķiršanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Ropažu novadā". Nākamgad plānotais atlaižu apjoms ir no 25% līdz pat 90% atkarībā no tā, kurai no 20 iedzīvotāju kategorijām cilvēks kvalificējas. Piemēram, maznodrošinātām personām (ģimenēm) – 70% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Ja ģimenē ir pieci vai vairāk bērnu – 90% apmērā. Getliņu apkārtnes iedzīvotājiem, kuru īpašums atrodas slēgtās izgāztuves piesārņojuma ietekmes zonā, – 90% apmērā. Jaunizveidotiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru juridiskā adrese 1. janvārī reģistrēta Ropažu novada administratīvajā teritorijā, – 25% apmērā. Principā pašvaldība ir rūpīgi izvērtējusi un gana dāsnas atlaides piešķīrusi visām iedzīvotāju grupām, kas ir saudzējamas, atbalstāmas un veicināmas. Ar šiem atlaižu noteikumiem nākamajam gadam var iepazīties pašvaldības mājaslapā, sadaļā "Normatīvie dokumenti".

Kas attiecas uz pāris gadus valsts līmenī dedzīgi apspriesto ideju, ka vienīgais mājoklis būtu vispār jāatbrīvo no nekustamā īpašuma nodokļa, šī iniciatīva ir pilnīgi aizmirsta. Kadastrālās vērtības iesaldētas, un par nekustamā īpašuma nodokļa Damokla zobenu politiķi atcerēsies, kad tas atkal sašūposies.

Centralizācijas vietā deviņi telefoni

Pašvaldībām pašlaik ir citas rūpes. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija turpina pieprasīt jauno novadu centralizāciju. "Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām vēl ir vairāki tuvākās nākotnes un ilgtermiņa uzdevumi. To veikšanas laikā pašvaldību uzmanības fokusā jābūt centralizēta pārvaldes modeļa izstrādei, izvairoties no decentralizētu resursu izkliedes pa teritoriju. Izstrādājot pārvaldības modeli un attīstības dokumentus, pašvaldībām noteikti arī jāņem vērā sarūkošais iedzīvotāju skaits, kas nozīmē, ka izdevumi nākotnē uz vienu iedzīvotāju vēl vairāk palielināsies," norāda ministrs Artūrs Toms Plešs. "Jaunizveidotām pašvaldībām ir iespēja novērst sadrumstalotību un līdz ar to arī mazināt resursu neracionālu izmantošanu, ieguldot tos iedzīvotāju labklājībā."

Faktiski ministrija prasa, lai pašvaldībās būtu viens kantoris piecu kantoru vietā un desmit darbinieki piecdesmit vietā. Tomēr ar optimizēšanos tik viegli nesokas. Uzskatāmi to parāda pašvaldību kontaktu sarakstos redzamais štats. Nu, piemēram, Ropažu pašvaldībā – domes priekšsēdētājai ir trīs vietnieki, tad ir izpilddirektors ar vietnieku, vēl četri pārvaldnieki, bet, ja iedzīvotājam nepieciešama policijas palīdzība, jāatrisina vesels rēbuss, jo atkarībā no dzīvesvietas tiek piedāvāti veseli deviņi (!) tālruņa numuri, un tas, neskaitot valsts vienotos glābēju numurus. Labi, ka vismaz e-pasta adrese policijā ir viena vienota – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Bet... pamēģinājām, uzrakstījām, pagaidījām – neviens neatbild. Apnika gaidīt. Pēc stundas tomēr atbildēja.

Pašvaldība vēsta, ka tās iestādes ir apvienotas: "Ar 1. oktobri reorganizācijas rezultātā apvienotas un darbu uzsākušas šādas pašvaldības iestādes: jaunā Ropažu novada Bāriņtiesa, Sociālais dienests, Būvvalde, Pašvaldības policija un Dzimtsarakstu nodaļa." Taču praksē katrā pagastā tiek saglabātas iestādes teritoriālās struktūrvienības. Katrai sava adrese, katrai savs tālrunis, katrai savi darbinieki, un vismaz šobrīd šķiet, ka nekādu lielo ietaupījumu ministrijai nav izdevies panākt, jo faktiski viss funkcionē pa vecam. Kā jau tas norādīts Garkalnes pagasta mājaslapā: "Sociālie dienesti, būvvaldes, bāriņtiesas, namu pārvaldes, pašvaldības policijas, bibliotēkas, dienas centri, radošās attīstības centri, multifunkcionālie centri un visas pārējās pašvaldības iestādes turpina darboties ierastajā kārtībā un esošajās atrašanās vietās un turpina sniegt pakalpojumus iedzīvotājiem."

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.