Menu
 

Senioriem pieejamā sociālā palīdzība un pabalsti Olaines un Ādažu novadā Apriņķis.lv

 • Autors:  “Rīgas Apriņķa Avīze”
Foto - pixabay.com Foto - pixabay.com

Lai seniori vieglāk varētu orientēties sociālās palīdzības apjomā un pieejamajos veidos, “Rīgas Apriņķa Avīze” turpina publicēt informāciju no Pierīgas novadu pašvaldībām par tiem pakalpojumiem un materiālajiem pabalstiem, uz kuriem seniori var pretendēt dažādās dzīves situācijās. Šoreiz informācija par Olaines un Ādažu novadā pieejamo sociālo palīdzību un atbalsta veidiem.

Sociālā palīdzība Olaines novadā

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

Pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka minimālo ienākumu slieksni un materiālā stāvokļa līmeni, kā arī kārtību, kādā tiek izvērtēta mājsaimniecības materiālā situācija un sociālās palīdzības saņemšana.

Mājokļa pabalsts

Pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka minimālo ienākumu slieksni un materiālā stāvokļa līmeni, kā arī kārtību, kādā tiek izvērtēta mājsaimniecības materiālā situācija un sociālās palīdzības saņemšana

Pabalsti veselībai

1.Pabalstu medikamentu, medicīnas preču iegādei, ārstniecības un rehabilitācijas izdevumiem piešķir kalendārajā gadā:

 • līdz 130 eiro uz vienu personu trūcīgai mājsaimniecībai, kurā ir vismaz viena darbspējīga persona, un maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurā nav nevienas darbspējīgas personas;
 • līdz 150 eiro uz vienu personu trūcīgai mājsaimniecībai, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas.

2.Pabalstu higiēnas preču izdevumiem piešķir kalendārajā gadā:

 • līdz 115 eiro trūcīgas mājsaimniecības, kurā ir vismaz viena darbspējīga persona, un maznodrošinātas mājsaimniecības, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, ilgstoši nestaigājošam un kopjamam vecuma pensijas saņēmējam vai ilgstoši nestaigājošai un kopjamai pilngadīgai personai ar invaliditāti;
 • līdz 145 eiro trūcīgas mājsaimniecības, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, ilgstoši nestaigājošam un kopjamam vecuma pensijas saņēmējam vai ilgstoši nestaigājošai un kopjamai pilngadīgai personai ar invaliditāti.

3.Pabalstu zobu protezēšanas izdevumiem piešķir līdz 80 eiro kalendārajā gadā uz vienu personu trūcīgai vai maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurā nav nevienas darbaspējīgas personas.

Transporta pabalsts

Transporta pabalstu līdz 40 eiro kalendārajā gadā piešķir personai, kura ir vecuma pensijas saņēmēja, ja tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai un tā nesaņem transporta pabalstu kā persona, kura sasniegusi 75 gadu vecumu.

Materiālās palīdzības pabalsti pensijas vecuma personām

1.Pabalsts jubilejā:

 • 50 eiro pabalstu piešķir un izmaksā personām 80 un 85 gadu jubilejā;
 • 100 eiro pabalstu piešķir un izmaksā personām 90 līdz 99 gadu jubilejā;
 • 200 eiro pabalstu piešķir un izmaksā personām 100 gadu un turpmākajās jubilejās.

2.Pabalsts zelta un dimanta kāzu jubilejā (ja laulāto dzīvesvieta ir deklarēta Olaines novadā vismaz divpadsmit mēnešus):

 • 200 eiro pabalstu zelta kāzu jubilejā piešķir par laulībā nodzīvotiem 50 gadiem;
 • 500 eiro pabalstu dimanta kāzu jubilejā piešķir par laulībā nodzīvotiem 60 gadiem.

Transporta pabalsts

Transporta pabalstu līdz 40 eiro kalendārajā gadā piešķir personai, ja tai nav piešķirts valsts pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai un tā ir persona, kas sasniegusi 75 gadu vecumu un nesaņem transporta pabalstu kā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības pilngadīga persona ar invaliditāti vai kā trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības persona, kura ir vecuma pensijas saņēmēja.

Pabalsts politiski represētai personai

Pabalstu 100 eiro vienu reizi kalendārā gadā martā piešķir izdevumiem par mājokli.

Apbedīšanas pabalsts

Pabalstu līdz 600 eiro piešķir par mirušu vecuma pensijas saņēmēju vai personu ar invaliditāti. Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Sociālā palīdzība Ādažu novadā

Ādažu novada pašvaldībā atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otrajai daļai trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām mājsaimniecībām, ievērojot pārējos normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus. Garantētie minimālie ienākumi valstī noteikti visiem vienādi: par pirmo personu – 109 eiro, par katru nākamo – 76 eiro mēnesī.

2021.gadā būtiski paaugstinājās mājsaimniecības ienākumu slieksnis, lai tā būtu atzīstama par maznodrošinātu, – pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā tas noteikts 436 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā 305 eiro. Ādažu novada pašvaldība ir noteikusi augstāko maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni, ko pašvaldība ir tiesīga noteikt.

Mājokļa pabalsts tiek aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai, faktiskajiem izdevumiem (nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Ādažu novadā trūcīgas un maznodrošinātas personas var saņemt palīdzību atsevišķu izdevumu apmaksai:

 • veselības aprūpei (par medicīnas pakalpojumiem, medikamentiem, briļļu un higiēnas preču iegādei – 50% apmērā, ne vairāk kā 100 eirogadā personai; par ārstēšanos stacionārā – 50% apmērā, ne vairāk kā 150 eiro gadā personai; zobārstniecībai un zobu protezēšanai – 50% apmērā, ne vairāk kā 100 eiro gadā personai; par endoprotezēšanu – 300 eiro gadā);
 • sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai – līdz 500 eirogadā; aprēķina, veicot personas sociālās situācijas izvērtējumu un pamatojoties uz personas individuālo rehabilitācijas plānu;
 • pabalstu krīzes situācijā operatīvai ārēju notikumu radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.