Menu
 

Pierīgas pašvaldību lielie projekti 2022.gadā Apriņķis.lv

  • Autors:  Imants Vīksne
Mārupes Mūzikas un mākslas skolas būvprojektā paredzēts rekonstruēt pašreizējo skolas ēku un uzbūvēt jaunu piebūvi, kā arī labiekārtot teritoriju, tostarp izbūvēt jaunu autostāvvietu. Foto – marupe.lv Mārupes Mūzikas un mākslas skolas būvprojektā paredzēts rekonstruēt pašreizējo skolas ēku un uzbūvēt jaunu piebūvi, kā arī labiekārtot teritoriju, tostarp izbūvēt jaunu autostāvvietu. Foto – marupe.lv

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā pašvaldībām būs vairāk naudas, iedzīvotājiem – vairāk darba, vispārējai dzīves labklājībai ceļoties, augs arī publiskās infrastruktūras kvalitāte. Visi šie labumi kopā ja ne gluži novērsīs, tad vismaz palēninās iedzīvotāju skaita kritumu valstī. Tā solīja pašvaldību reformas ieviesēji, un nākamais gads faktiski būs pirmais, kas parādīs, vai saskaitāmo kārtība ietekmē rezultātu. “Rīgas Apriņķa Avīze” raudzīja noskaidrot, kādi vietējai kopienai nozīmīgi projekti iecerēti jaunajās pašvaldībās nākamajā gadā.

Vēl gada vidū daudzās Latvijas pašvaldībās valdīja šaubas par iespējām īstenot visas attīstības ieceres un pilnā apjomā. Taču tad valsts budžeta deficītam tika noņemti griesti, ļaujot valstij un pašvaldībām aizņemties faktiski neierobežoti. Visa Eiropa aizņemas un tērē. Valstis, pašvaldības un institūcijas. Oficiāli šīs debesmannas nosaukums ir Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms. Protams, tikai ilgtermiņā būs redzams, vai šis naudas drukāšanas un aizņemšanās festivāls būs nācis valstīm par labu.

Pašlaik Latvijas valsts ārējais parāds pārsniedz 14 miljardus eiro, un tas ir krietni vairāk nekā Latvijas visa gada budžets. Taču vienlaikus šāda Briseles pasludināta dāsnuma politika ļauj pašvaldībām piekļūt naudai un aizņemšanās iespējām Valsts kasē. Visticamāk, kādam kādreiz šo naudu nāksies atdot. Iespējams, tas būs grūti. Taču jebkurā gadījumā pašvaldībās īstenotie investīciju projekti nekur nepazudīs. Un, kā komentē vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrs Artūrs Toms Plešs, “arī nākamgad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbalstīs pašvaldības, lai tās īstenotu iedzīvotājiem nozīmīgus projektus, kā arī sasniegtu pašvaldību reformas izvirzītos mērķus. Budžeta finansējums paredz gan transporta infrastruktūras sakārtošanu, gan skolu, bērnudārzu un sporta kompleksu renovāciju. Tās ir investīcijas novada konkurētspējas celšanā un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā!”

Savos attīstības projektos pašvaldības izmanto gan valsts aizdevumus, gan Eiropas fondu naudu, gan arī pašu – iedzīvotāju nodokļu – līdzekļus. “Rīgas Apriņķa Avīze” raudzīja noskaidrot, kādi vietējām kopienām nozīmīgi projekti Pierīgas pašvaldībās iecerēti 2022. gadā. Vairums vietvaru šim lūgumam atsaucās. Daža sniedza plašāku skaidrojumu, daža konspektīvāku. Taču priekšstatam par lielākajām iecerēm pietiek.

Ādažu novads

1.Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros Ādažos tiek būvēts dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs. Rudenī jau nosvinēti spāru svētki.

2.Projektā “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa” tiek pārbūvēts aizsargdambis.

3.Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana.

4.Mežaparka ceļa pārbūve, trešā kārta (no Kadagas ceļa līdz ciematam “Cits Mežaparks”).

5.Ķiršu ielas pārbūve, pirmā kārta (no Pirmās ielas līdz Saules ielai).

6.Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai piegulošā stāvlaukuma projektēšana un izbūve.

7.Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā.

8.Aizvēju ielas dubultā virsmas apstrāde.

Mārupes novads

1.Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūve. Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt skolas divstāvu ēku, kā arī izbūvēt tai četrstāvu piebūvi.

2.Babītes vidusskolas stadiona pārbūve, kas vēl tiek plānota, bet projekts ir sagatavots.

3.Babītes pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (pirmais posms, kas vēl jāveic, – projekta izstrāde).

Olaines novads

1.Lai nodrošinātu visus mazos novada iedzīvotājus ar vietu pašvaldības bērnudārzā, Olaines novadā šobrīd top jauna pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”. Tā atradīsies esošajā ēkā Olainē, Veselības ielā 7.

2.Dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra būvniecība Olainē, Zeiferta ielā 6B. Jaunais centrs būs liels ieguvums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī nozīmīgs atbalsts viņu ģimenēm.

3.Jauniešu interaktīvās atpūtas zonas izveide Jaunolainē. Projekta ietvaros tiks labiekārtota teritorija Meža ielā Jaunolainē un izveidota atpūtas zona jauniešiem, radot viņiem iespēju lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku.

4.Tiks pabeigta multifunkcionālā centra būvprojekta izstrāde jaunai kultūrtelpai Olainē. Tā būs mājvieta mūzikas un mākslas skolai, bibliotēkai un pieaugušo izglītības centram, tālākā nākotnē – arī koncertzālei.

5.Tiks pabeigta Pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršruta trešā kārta – ar jaunu laipu, tiltiņu un artilērijas baterijas novietni. Maršrutā esošie objekti tiks papildināti ar audiomateriālu, kā arī anotācijām Braila rakstā.

6.Olaines novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs ciešā sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību strādā pie kopstrādes telpu izveides Veselības ielā 7. Tā būs vieta darbam pilsētas esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un ikvienam novada iedzīvotājam un pilsētas viesim.

7.Tiks labiekārtots Mežezera dienvidu krasts. Pastaigu taka tiks veidota, ņemot vērā vides pieejamības vadlīnijas, tādējādi sniedzot iespēju to izmantot gan jaunajām ģimenēm ar bērniem ratiņos, gan senioriem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

8.Lai iedzīvotāji varētu droši un ērti pārvietoties, tiks izbūvēts apgaismojums diviem gājēju un velosipēdu ceļiem Olaines novadā – Jāņupes ciemā gar valsts autoceļu V12 un gar ceļu Uzvaras Līdums–Ziemeļu mala.  

9.Olainē plānots izbūvēt betona skeitparku 550 kvadrātmetru platībā. Tas atradīsies Zeiferta ielā līdzās asfaltētajai velotrasei.

Jaunajā Olaines novada kultūrtelpā – multifunkcionālajā centrā – veita būs gan mūzikas un mākslas skolai, gan bibliotēkai, gan pieaugušo izglītības centram. Foto – olaine.lv


Siguldas novads

1.Tiks turpināta ielu un ceļu asfaltēšana un apstrāde ar dubultās virsmas tehnoloģiju, noslēgsies vairāku jau iesāku ielu asfaltēšana vai bruģēšana, tam kopumā atvēlot vairākus miljonus eiro.

2.Šogad sākts darbs pie tā, lai bērnu rotaļu laukums Siguldas Raiņa parkā kļūtu par daudzfunkcionālu atpūtas zonu visām paaudzēm. 2022. gadā plānots izveidot skeitparku un “pumpu” trasi, atjaunot bērnu rotaļu laukumus dažādām vecuma grupām. Ir uzsākts darbs pie metu konkursa izstrādes. Prognozējams, ka pirmās kārtas izbūve varētu izmaksāt turpat miljonu eiro.

3.2022.gada būvniecības sezonas sākumā tiks pabeigta Krimuldas vidusskolas stadiona pārbūve. Pēc rekonstrukcijas tas būs lielākais stadions Siguldas novadā, kur būs iespēja organizēt sporta nodarbības un arī plašāka mēroga sacensības futbolā. Multifunkcionālajā laukumā būs arī tāllēkšanas zona, vieglatlētikas skrejceļš, in-line hokeja laukums, tenisa laukums, strītbola laukumi, multifunkcionāla spēļu zona, skatītāju tribīnes. Kopējās būvniecības izmaksas ir teju 1,5 miljoni eiro.

4.Mores Amatu māja. Nākamgad plānots pabeigt daudzfunkcionāla centra izveidi Mores pagastā, lai uzlabotu sociālās palīdzības pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu telpas ne tikai mācību programmas īstenošanai Mores pamatskolā, bet arī brīvā laika pavadīšanai pagasta iedzīvotājiem. Projekta būvniecības izmaksas ir pusmiljons eiro.

5.Īstenojot deinstitucionalizācijas projektu, Siguldas centrā tiks uzbūvēta grupu dzīvokļu māja sešpadsmit jauniešiem ar garīga rakstura attīstības traucējumiem un “atelpas brīža” jeb īslaicīgas sociālās aprūpes centrs. Kopējās projekta izmaksas ir 854 tūkstoši eiro.

Ropažu novads

1.Stopiņu ambulances piebūves pabeigšana Ulbrokā.

2.Ropažu novada pašvaldības domes ēkas piebūves pabeigšana.

3.Stopiņu pamatskolas jaunā korpusa izbūves pabeigšana.

4.Ropažu stadiona rekonstrukcijas pabeigšana.

5.Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas korpusa rekonstrukcija.

6.Ulbrokas vidusskolas piebūves korpusa izbūve.

7.Pirmsskolas izglītības iestādes Upeslejās paplašināšana, telpu rekonstrukcija jaunu grupu izveidei.

8.Pirmsskolas izglītības iestādes Zaķumuižā papildu korpusu izbūve ar moduļu ēkām.

9.Ropažu pagasta ambulances ēkas rekonstrukcija.

10.Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un notekūdeņu attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija Vidzemes šosejas apkārtnē Garkalnē.

11.Ropažu stadiona rekonstrukcijas otrās kārtas projektēšanas uzsākšana.

Ķekavas novads

1.Baložu vidusskolas piebūves projekts,

2.Deinstitucionalizācijas infrastruktūras uzlabošanas projekts,

3.Reģionālas nozīmes veloceliņš gar autoceļu A7, tajā skaitā Baldones virziena izpēte un būvniecība. Veloceliņa gar autoceļu V2 izbūves turpinājums.

4.Liela uzmanība arī turpmāk tiks pievērsta izglītības un sporta infrastruktūras projektiem.

5.Plānots iesniegt finansējuma pieprasījumu par energoefektivitātes uzlabošanu Ķekavas novada pašvaldības ēkās, tajā skaitā Baldones pašvaldības ēkā.

6.2021.gadā ir veikta ārstniecisko dūņu un minerālūdens resursu izpēte Pladu purvā Baldonē, lai tuvākajā nākotnē plānotu šo resursu lietderīgu izmantošanu.

1 komentārs

  • Antons
    Antons Sestdiena, 04 Decembris 2021 22:12 Komentāra saite

    Jauna ugunsdzēsēju depo izprojektēšana un izbūvēšana Zaķumuižas sporta laukuma malā pretī sporta zālei- netālu no ūdens ņemšanas vietas Lielajā Juglā. Iekļaut Zaķumuižas skolas programmā jauno ugunsdzēsēju un glābēju apmācību un pārcelt no Zaķumuižas centra uz turieni ugunsdzēsēju depo. Sportlaukumu pielāgot ugunsdzēsēju apmācībai un treniņiem.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.