Menu
 

Publiskai apspriešanai nodos Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju

  • Autors:  LETA
Foto - jurmala.lv Foto - jurmala.lv

No 17.janvāra publiskai apspriešanai tiks nodota Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotā redakcija, informē Jūrmalas domē.

Tas tiks darīts ar mērķi, lai atkārtoti uzklausītu iedzīvotāju, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju priekšlikumus, kā arī saņemtu institūciju atzinumus.

Vienlaikus apspriešana notiks arī plānojuma ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata precizētajam projektam.

Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotajā redakcijā ir precizēts un papildināts paskaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī grafiskā daļa, izvērtējot gan saņemtos iedzīvotāju iesniegumus un priekšlikumus, gan valsts un pašvaldības institūciju atzinumus.

Publiskās apspriešanas laikā saņemti vairāk nekā 130 juridisku un fizisku personu iesniegumi ar priekšlikumiem vai iebildumiem.

Paskaidrojumu raksts papildināts ar informāciju par Jūrmalas pašvaldības 2021.gadā veikto kultūrvēsturiski vērtīgo būvju izvērtējumu, kura rezultāti integrēti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Ņemot vērā sabiedrības un atsevišķu valsts institūciju izteiktos viedokļus, papildus tika veikts visu līdz šim izstrādāto detālplānojumu un lokālplānojumu izvērtējums Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā. Izvērtējuma laikā īpaša uzmanība tika pievērsta detalizēti plānotajām apbūves teritorijām un noteiktajai krasta kāpu aizsargjoslas daļai bez apbūves, to salīdzinot ar teritorijas plānojumā iekļauto informāciju.

Papildus tika veikti precizējumi saistībā ar grozījumiem projekta grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.

Grafiskajā daļā mainītas funkcionālās zonas atsevišķām zemes vienībām atbilstoši darba grupas lēmumiem un attēlotas jaunizveidotās funkcionālās apakšzonas un teritorijas ar īpašiem noteikumiem.

Attēlotas arī no jauna noteiktās teritorijas ar īpašiem noteikumiem - "Teritorija, kurā ierīkojamas centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas" un "Majoru-Dzintaru jūras promenādes teritorija". 

Atsevišķās vietās precizētas ielu sarkanās līnijas un citas aizsargjoslas. 

Ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus un iebildumus, funkcionālā zonējuma kartē attēlotas oficiālās un neoficiālās peldvietas.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ņemti vērā 2021.gadā ieviesti grozījumi normatīvajos aktos, kā arī valsts un pašvaldības institūciju atzinumi. 

Izveidota viena jauna apakšzona - "Savrupmāju apbūves teritorija", kas noteikta ar mērķi atbalstīt iniciatīvu pilsētas Dzintaru rajonā veidot jaunu veco ļaužu pansionātu, saglabājot iespēju teritorijā turpināt arī vēsturiski iedibināto savrupmāju apbūvi. 

Jaunizveidotajām teritorijām ar īpašiem noteikumiem izstrādāti detalizēti noteikumi teritorijas attīstībai, plānošanai un apbūvei.

Vides pārskatā veikti precizējumi atbilstoši institūciju atzinumos konstatētajām neprecizitātēm.

Publiskās apspriešanas laikā, no 17.janvāra, visi materiāli būs pieejami Jūrmalas pašvaldības tīmekļa vietnē un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Februārī Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkā un Kauguru Kultūras namā notiks publiskās apspriešanas sanāksmes, lai uzklausītu iedzīvotāju priekšlikumus par sagatavoto plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.