Menu
 

Apstiprināts Saulkrastu novada pašvaldības budžets 15 miljonu eiro apmērā

  • Autors:  Apriņķis.lv
Foto - arhīvs, infografika - saulkrasti.lv Foto - arhīvs, infografika - saulkrasti.lv

Saulkrastu novada domes deputāti apstiprinājuši pašvaldības 2022. gada budžetu, kura izdevumi un ieņēmumi plānoti 15 miljonu eiro apmērā. Starp 2022. gada budžeta prioritātēm ir izglītības nozares stiprināšana, nozīmīgo projektu īstenošana, infrastruktūras uzlabošana, kā arī sociālā aizsardzība, informēja pašvaldībā.

Saulkrastu novada galvenais ieņēmumu avots ir nodokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 2022.gadā ir plānots 7,8 miljonu eiro apmērā, kas veido 60,5% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2022. gadā plānoti 2,16 miljonu eiro apmērā, kas veido otru būtiskāko pašvaldības ieņēmumu avotu – 16,7% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.

Būtisks Saulkrastu novada ieņēmumu avots ir valsts budžeta transferti, kas sastāv no divām daļām: valsts budžeta mērķdotācijas un Eiropas Savienības līdzfinansējuma. Eiropas Savienības līdzfinansējums 2022.gadā tiks norādīts pašvaldības ieņēmumos pēc finansējuma atgūšanas.

Visi pārējie 2022.gada budžeta ieņēmumi veido 7 % no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem. No šiem ieņēmumiem visbūtiskāko apjomu sastāda ieņēmumi no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 253 488 eiro apmērā un ieņēmumi no iestāžu ieņēmumiem 325 133 eiro apmērā.

Izglītībai 2022. gada budžetā paredzēti gandrīz 5 miljoni eiro vai 32 % no kopējiem izdevumiem. Lielākā daļa no šīs summas ir paredzēta Saulkrastu novada vidusskolas, Sējas pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”, pirmskolas izglītības iestādes “Bitīte”, Sējas Mūzikas un mākslas skolas, Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu un tehnisko darbinieku atalgojumam, tomēr noritēs arī telpu remontdarbi un tiks papildināts aprīkojums.

2022.gadā ievērojami līdzekļi tiks veltīti novada infrastruktūras un pašvaldības īpašumu uzturēšanas darbiem. Piemēram, ielu uzturēšanai un labiekārtošanai paredzēti 1 027 061 eiro. Pašvaldība plāno veikt remontdarbus pašvaldības īpašumos par nepilniem 300 tūkstošiem eiro.

Pašvaldība, izmantojot SIA “Saulkrastu komunālserviss” palīdzību, veiks ielu apgaismojuma uzturēšanu 40 000 eiro apmērā, hidrantu pārbaudei un atjaunošanai, kā arī ūdens nodrošināšanai VUGD vajadzībām piešķirti 22 000 eiro, gružu preses iegāde NAI priekšattīrīšanas tvertnei 19 000 eiro un jaunu centralizēto ūdensapgādes tīklu būvniecībai Saulkrastos Ausekļa ielā piešķirti 38 080 eiro, vienotās katlu mājas projektēšanai, apvienojot Raiņa un Smilšu ielas katlu mājas, piešķirti 20 000 eiro; Ainažu 34A, Saulkrastos, katlu mājas projektēšanai 7000 eiro, centralizēto kanalizācijas pieslēgumu izbūvei saistošo noteikumu ”Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” ietvaros paredzēti 100 000 eiro, liecina pašvaldības publicētā informācija.

Saulkrastu novada pašvaldība turpinās nodrošināt dažādus sociālos pabalstus (pabalsti audžuģimenēm, pirmklasniekiem, veselības aprūpei, bērna piedzimšanas un apbedīšanas pabalsti u. c.). 2022. gadā pašvaldība segs ēdināšanas pakalpojumu izdevumus 100% apmērā visiem bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada vispārējās izglītības iestādēs, neatkarīgi no skolēna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas.

Aptuveni 10% no visa 2022. gada budžeta paredzēti dažādu kultūras un sporta norišu, procesu un kultūras infrastruktūras darbības nodrošināšanai.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.