Menu
 

Stājušies spēkā dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

  • Autors:  Apriņķis.lv
Foto - arhīvs Foto - arhīvs

Lai nodrošinātu Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu un sugu saglabāšanu, kā arī veicinātu zemes īpašnieku un vietējās pašvaldības iesaisti sugu un biotopu apsaimniekošanā, Ministru kabinets šī gada 21.jūnijā apstiprināja dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Līdz ar publikāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" noteikumi ir stājušies spēkā, informē Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP).

Līdz šim teritorijas izmantošanu regulēja Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi, tomēr, lai atvieglotu uzraudzību un specifisku biotopu saglabāšanu, pieņemtas jaunas dabas liegumam "Garkalnes meži" paredzētas normas, norāda DAP pārstāvji.

"Garkalnes meži" atrodas Latvijas centrālajā daļā, Ropažu novada Garkalnes pagastā un Vangažu pilsētā. Dabas lieguma platība ir 1789 ha. Sākotnēji "Garkalnes mežu" teritorija 2001. un 2002.gadā apsekota projektā EMERALD. 2004.gadā izveidota Eiropas Savienības (ES) putniem nozīmīga vieta "Garkalnes meži", kā kvalificējošā suga norādīta zaļā vārna (Coracias garrulus). Dabas liegums "Garkalnes meži" dibināts 2004.gadā un iekļauts ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju "Natura 2000" tīklā īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai ar mērķi saglabāt teritorijas galvenās dabas vērtības - zaļo vārnu un mežainas piejūras kāpas ar veciem priežu mežiem.

Garkalnes mežos sastopami deviņi ES un Latvijā īpaši aizsargājami biotopi jeb dzīvotnes, no tiem viens piejūras, viens zālāju un trīs mežu biotopi ar prioritāru aizsardzības nozīmi ES. Kopumā aizsargājamie biotopi aizņem 73,2% jeb 1310,29 ha platību no visas lieguma teritorijas. Lielākās platības aizņem ES nozīmes aizsargājamais biotops Mežainas piejūras kāpas, norāda DAP.

"Garkalnes meži" ir dzīvotne 16 īpaši aizsargājamām augu sugām, no kurām piecas sugas iekļautas Padomes direktīvā par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, 15 īpaši aizsargājamām putnu, vienai rāpuļu, vienai abinieku sugai, kā arī 15 īpaši aizsargājamām un sešām direktīvā iekļautām bezmugurkaulnieku sugām.

"Garkalnes mežu" ilgtermiņa mērķis ir saglabāt stabilas zaļās vārnas, meža baloža, sila cīruļa, stepes čipstes, pupuķa, sila ķirzakas un citu īpaši aizsargājamo sugu populācijas, kā arī tām nepieciešamos atklātos virsājus un skrajus priežu mežus ar sausokņiem un kritalām, teritorijas apmeklētāju un vietējo iedzīvotāju iesaisti teritorijas dabas vērtību apsaimniekošanā un saglabāšanā, atzīmē DAP.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.