Menu
 

Salaspils novada dome apdraud bērnu drošību Apriņķis.lv

  • Autors:  Liene Ozola
Skolēnu vecāku atsūtītajās fotogrāfijās uzskatāmi ir redzami celiņi, taciņas un šķēršļu joslas, kas skolēniem ik dienas ir jāšķērso, lai nokļūtu skolas autobusa pieturvietās. Foto – skolēnu vecāki Skolēnu vecāku atsūtītajās fotogrāfijās uzskatāmi ir redzami celiņi, taciņas un šķēršļu joslas, kas skolēniem ik dienas ir jāšķērso, lai nokļūtu skolas autobusa pieturvietās. Foto – skolēnu vecāki

“Rīgas Apriņķa Avīzes” redakcijā vērsās Salaspils novada skolēnu vecāki, kas uzskata, ka Salaspils novada dome, veicot izmaiņas skolēnu pārvadājumos, ir radījusi situāciju, kad ikdienā ir apdraudēta bērnu drošība un dzīvība, proti, Salaspils novada pašvaldība ir likvidējusi skolēnu autobusa pakalpojumu, noslēdzot sadarbības līgumus ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem SIA “GALSS BUSS” un AS “Nordeka”, kas, kursējot pa domes izveidotu paplašinātu maršrutu, it kā veicina bērnu nokļūšanu uz skolu un atpakaļ dzīvesvietā.

Vecāku pārstāve Marika Mure-Astahova uzsver, ka, iepazīstoties ar domes plānotajām izmaiņām un veiktajiem “uzlabojumiem”, vecāki ir konstatējuši, ka pilnībā ir ignorētas bērnu intereses.

“Lemjot jautājumu par pašvaldības transporta nodrošināšanas nepieciešamību un pieņemot lēmumu par pašvaldības transporta nenodrošināšanu, dome ir izdarījusi kļūdainus secinājumus par sabiedriskā transporta pieejamību Salaspils novada bērniem, pilnībā ignorējot jebkādus drošības apsvērumus. Tā rīkojusies neapdomīgi un formāli, neievērojot bērnu intereses un rīkojoties pretēji Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam bērnu tiesību aizsardzības principam – prioritāri nodrošināt bērna tiesības un intereses.”

Turklāt lēmums par skolas autobusu likvidēšanu šaurā lokā pieņemts īsi pirms 1. septembra, neiesaistot vecākus situācijas risināšanā un alternatīvu meklēšanā, bet nostādot tos fakta priekšā, kā rezultātā bērniem, lai nokļūtu sabiedriskā transporta pieturvietā, kājām ir jāmēro divi trīs kilometri pa neapgaismotu ceļu, kas nav aprīkots ar ietvi un kur atļautais braukšanas ātrums ir 70–90 km/h.

Piemēram, ciemata “Mežezeri” bērniem, lai nokļūtu transporta pieturā blakus esošajā apdzīvotajā teritorijā “Getliņi”, ir jāmēro ceļš pa krūmājiem aizaugušām un neapgaismotām takām. “Tādējādi domes piedāvātais risinājums, ko tā pati dēvē par uzlabojumiem, daudzviet apdraud bērnu drošību un pat dzīvību,” uzsver vecāki. “Septembrī jau ir notikušas vairākas iedzīvotāju tikšanās ar domes pārstāvjiem, kas nav vainagojušās panākumiem, saņemtas tikai garāmejošas, formālas atbildes ar visam pāri nojaušamu saukli “Viss labais reiz beidzas!”.”

Vecāki ir apkopojuši piemērus par konkrētiem maršrutiem, pa kuriem ikdienā jāpārvietojas skolēniem, lai nokļūtu no mājām uz skolu un atpakaļ.

Mežezeri

Lai nokļūtu pieturvietā “Dārzkopības sabiedrība “Getliņi”“, šobrīd bērniem ir jāmēro aptuveni 300 metrus garš ceļš pa taku, kas savieno ciematu “Mežezeri” ar dārzkopības sabiedrības “Getliņi” teritoriju, kur atrodas autobusa pieturvieta. Nokļūt uz šīs takas var tikai pa aptuveni 50 centimetrus platu spraugu starp privātīpašuma sētu no vienas puses un apmēram 2,5 metrus augstu betona bloku krāvumu no otras puses. Pie betona bloku krāvuma regulāri uzturas personas, kas lieto apreibinošas vielas, tādējādi radot draudus visiem sabiedrības locekļiem, bet jo īpaši bērniem. Turklāt šis 300 metrus garais ceļa posms nav apgaismots. 

Plānotais gājēju ceļš šobrīd nav pieejams, un nav saprotams nedz tas, kad tas tiks izveidots, nedz arī tas, kā pēc tam tiks nodrošināta tā tīrīšana ziemās un nākamo 100 metru tīrīšana ejā, kas atrodas dārzkopības sabiedrības “Getliņi” teritorijā un izved uz ceļu, kur 500 metru attālumā atrodas pietura “DS Getliņi” (šobrīd gan tādas vēl nav). Sniega tīrīšana ar tehniku šajā 150 metrus garajā gājēju ceļa posmā ir apgrūtināta.

Rūķi un Kārkliņi

Pieturvieta “Blāzmas”, kuru bērni izmanto no rītiem, braucot uz skolu, nav labiekārtota ar segtu nojumi, kur bērniem patverties sliktu laikapstākļu gadījumā. Līdz šim (5., 6., 7. septembrī) SIA “Nordeka” autobuss ierašanos pieturā katru rītu kavējis par apmēram 7–10 minūtēm.

Uz autobusu pieturu “Zeltiņi” bērni dodas, braucot mājās no skolas. Lai nokļūtu ciematos “Kārkliņi” un “Rūķi”, bērniem ir jāšķērso Rīgas iela, kas nav apgaismota un kur nav ierīkota gājēju pāreja. Automašīnām atļautais braukšanas ātrums šajā vietā ir 70 km/h. Ceļa šķērsošanas posmā ir divi 90 grādu līkumi, kas gan autovadītājiem, gan bērniem apgrūtina ceļa pārredzamību. Ziemā, attīrot ceļa braucamo daļu no sniega, tas tiek sastumts ceļa nomalē, gājējiem atstājot iespēju pārvietoties vai nu pa grāvi, vai ceļa braucamo daļu.

Ceļa posms no Rīgas ielas līdz ciematam “Rūķi” ir šaurs, bez ceļa nomales, pa kuru bērni varētu droši pārvietoties. Šajā ceļa posmā atļautais braukšanas ātrums ir 90 km/h, tādējādi bērnu pārvietošanās pa to ir riskanta viņu dzīvībai.

Saulesciems, Zeltiņi

Tā kā pa Zeltiņu ceļu notiek intensīva kravas automašīnu kustība no karjera uz rūpnīcu “Knauf”, bērnu pārvietošanās šajā ceļa posmā ir riskanta. Turklāt rudens, ziemas un pavasara mēnešos Zeltiņu ceļu klāj dolomīta dubļu kārta, kā rezultātā pārvietoties pa to var tikai gumijas zābakos. 

Bērnu pārvietošanās ar velosipēdu pa Zeltiņu ceļu un Rīgas ielu (posmā Blāzmas–Silava atļautais ātrums ir 70 km/h) ir riskanta viņu drošībai un dzīvībai. 

Dzintars

Līdz autobusa pieturvietai, kas atrodas pie Getliņu veikala, bērniem ir jāiet apmēram 400–500 metrus garš posms pa neapgaismotu grants-šķembu ceļu, kam nav ierīkota ceļa nomale. Ziemas periodā ceļš ir ārkārtīgi slidens, turklāt gar tā malām tiek sastumtas kupenas. Īpaši intensīva autotransporta satiksme pa to ir tieši rīta un vakara stundās. Attālums varbūt nav īpaši liels, bet muļķīgākais ir tas, ka autobuss brauc garām DS “Dzintars”.

Dārziņi (virziens uz Rīgu)

Bērni tiek izlaisti autobusu pieturā pie šosejas, kuras šķērsošanu regulē luksofors.

Atļautais braukšanas ātrums uz šosejas ir 70 km/h. Ņemot vērā autovadītāju braukšanas kultūru un to, ka šeit nav fotoradaru, nereti šo krustojumu abos braukšanas virzienos autovadītāji šķērso pie mainīgā gaismas signāla luksoforā vai lielā ātrumā.

Ankeršmiti, Salenieki, Jaksti

Līdz sabiedriskā transporta pieturai skolēniem (astoņi bērni) tagad ir jāiet vesels kilometrs pa šķembainu ceļu, turklāt gada tumšajos mēnešos – pilnīgā tumsā; pēdējie 150 metri ir jāiet vai nu pa šosejas malu, vai pa dziļu grāvi. Satiksme uz šosejas ir ļoti intensīva.

Izkāpjot no skolas autobusa, bērniem ir jāšķērso šoseja, kur visu dienu ir ļoti intensīva kravas un vieglā transporta satiksme ar atļauto braukšanas ātrumu 90 km/h. Pietura atrodas ceļa līkumā, tādējādi redzamība tur ir ļoti slikta. Arī gājēju pārejas nav, tādēļ pat pieaugušam cilvēkam diennakts gaišajā laikā šoseju šķērsot ir ļoti riskanti. Bērnam, ejot pāri ceļam mijkrēslī vai tumsā, tur ir garantēta nāve.

Autobuss no skolas uz mājām iet plkst. 15.45. Stundas bērniem pārsvarā beidzas ne vēlāk kā plkst. 13.30. Gaidīt autobusu vairāk nekā divas stundas ir ļoti ilgi, bet interešu izglītības pulciņi skolā nav pieejami tā, lai šīs divas stundas bērns varētu pavadīt lietderīgi.

DS “Enerģētiķis” (Granīta iela, netālu no Sauriešiem) 

Uz autobusu, kas plkst. 7.19 atiet no pieturas “Pārvalde”, bērniem ir jāiet 3 kilometri gar šosejas malu, kur ir ļoti intensīva satiksme. Cits autobuss no rīta nebrauc, līdz ar to skola katru rītu tiek kavēta, jo autobuss Salaspils centrā iebrauc nedaudz pirms plkst. 9.00, un bērniem skriešus jādodas uz skolu, šķērsojot vairākas pārbrauktuves. Trakāk būs rudens beigās, ziemā, kad no rītiem ir tumšs, – viņiem būs jāskrien uz skolu pa sniegu un puteni un jāpaspēj pirms mācību stundas pārģērbt ziemas apģērbu. 

Atpakaļ autobuss brauc plkst. 13.35 un iet gar mājām, bet tas nozīmē, ka bērns uz pulciņiem netiek. Autobuss iet arī plkst. 16.00, bet tad tas brauc tikai līdz pieturai “Pārvalde”, no kuras atkal jāiet 3 kilometri pa šoseju, lai nokļūtu mājās. Sagaidīt bērnu pieturā vecāki nevar visas piecas darbdienas nedēļā. Nākamais autobuss uz mājām brauc plkst. 17.40, bet tas ir pārāk vēlu. 

Tā kā mācības beidzās plkst. 11.20 vai 12.20 un skolā nav pagarinātās dienas grupiņas, bērns ir spiests braukt mājās ar agrāko autobusu, lai nelietderīgi nebūtu jāpavada laiks skolā.

Nepārdomātā autobusa kustības saraksta dēļ nekādi citi interešu izglītības pasākumi, pulciņi, treniņi nav iespējami. 

Vecāki ir izstrādājuši detalizētu piedāvājumu, kā šeit minētās problēmas risināt, taču pagaidām tas viss ir palicis tikai sarunu līmenī.

“Rīgas Apriņķa Avīze”, sazinoties ar  Salaspils novada domi, saņēma atbildi, kurā gan vairāk uzsvērts iztērētās naudas daudzums skolēnu pārvadājumiem, bet konkrēti risinājumi vecākus uztraucošajai bērnu drošības problēmai netiek piedāvāti:

“Salaspils novada pašvaldība, vienojieties ar pārvadātājiem, ir panākusi maršruta Nr. 6317 Rīga–Salaspils (no galapunkta “Miera iela” līdz uzņēmumam “Ezerkauliņi”) pagarināšanu,  tādējādi nodrošinot iespēju lielākam skaitam skolēnu nokļūt uz skolu un atpakaļ. Šajā mācību gadā skolēnu pārvadāšanai ar sabiedrisko transportu pašvaldība ir atvēlējusi 35 000 eiro. 

Domes saistošie noteikumi “Par braukšanas maksas atvieglojumiem un kompensāciju izmaksu sabiedriskā transporta izdevumu segšanai Salaspils novada izglītojamiem” paredz, ka pašvaldība nodrošina autobusu skolēniem, kuru dzīvesvieta atrodas tālāk par 3 km no sabiedriskā transporta pieturas vai tuvākās izglītības iestādes. Turklāt skolēni, kuru dzīvesvieta ir Saulkalnē, Doles salē, Aconē, Cekulē, Piķurgās, Rūķos, TEC-2 un citās tālākās vietās, var saņemt bezmaksas braukšanas kartes, lai darbdienās nokļūtu uz skolu un atpakaļ.

Piemēram, pērn, līdz sabiedriskā transporta maršruta pagarināšanai, pašvaldības Komunālais dienests 158 skolēniem, kuriem nebija pieejams sabiedriskais transports, nodrošināja nokļūšanu līdz skolai un atpakaļ. Pašvaldība tam atvēlēja 80 000 eiro.

Skolēnu pārvadājumu iekļaušana sabiedriskā transporta maršrutos tika panākta piecu mēnešu laikā, iesaistoties pašvaldībai, vairākām institūcijām un pārvadātājiem. Šobrīd pašvaldība veic drošu pieturvietu ierīkošanu.” 

Tikmēr skolas bērni turpina pārvietoties pa neapgaismotu ceļu malām un pa tumšām takām šķērsot privātas teritorijas, lai varētu nokļūt “uzlabotajās” autobusu pieturvietās, kuras Salaspils novada dome kā dāvanu skolēniem un viņu vecākiem pasniegusi jaunajā mācību gadā.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.