Menu
 

Salaspils domes tiesiskais nihilisms Apriņķis.lv

  • Autors:  Liene Ozola
Foto - publicitātes Foto - publicitātes

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams 1. novembrī ir pieņēmis lēmumu saistībā ar Salaspils novada domes deputāta Jāņa Nebara (NA) sūdzību par proporcionalitātes principa neievērošanu domes pastāvīgo komiteju darbā. Tiesa ir atzinusi, ka Salaspils novada dome nav pareizi izpildījusi Administratīvās rajona tiesas 2021. gada 17. septembra lēmumu administratīvajā lietā un joprojām nav nodrošinājusi  to, lai domes komiteju sastāvs atbilstu proporcionalitātes principam, un sūdzības iesniedzējam joprojām ir liegtas vienlīdzīgas tiesības līdzdarboties domes pastāvīgajās komitejās.

Stāsts piecu gadu garumā

Šis stāsts, par kuru informējusi arī “Rīgas Apriņķa Avīze”, aizsākās jau 2017. gadā pēc pašvaldību vēlēšanām, kad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika saņemtas vairākas sūdzības par proporcionalitātes principa neievērošanu pašvaldībās, veidojot jaunas pašvaldību domes komitejas. Pēc saņemto sūdzību izvērtēšanas ministrija aicināja konkrētās pašvaldības novērst pārkāpumus un ievērot likumā “Par pašvaldībām” noteikto. 

Lielākā daļa pašvaldību veica nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu proporcionalitātes principa ievērošanu domes komitejās, savukārt Salaspils novada dome izvēlējās nevis nodrošināt likumā noteikto proporcionalitātes principu ievērošanu, bet gan vērsties Satversmes tiesā, apstrīdot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra tiesības izdot rīkojumu, ar kuru daļēji tika apturēta Salaspils novada domes lēmuma par pašvaldības pastāvīgo komiteju izveidi darbība.

2018.gadā Satversmes tiesa atzina, ka ministrs konstatēto proporcionalitātes principa neievērošanu pašvaldībā nevar apturēt. Vienlaikus Satversmes tiesa norādīja, ka arī pašvaldības domei ir pienākums ievērot proporcionalitātes principu, organizējot domes darbu komitejās un komisijās, lai ikviens deputāts tiktu pilnvērtīgi iesaistīts domes darbībā.

“Ņemot vērā to, ka arī pēc Satversmes tiesas atzinuma Salaspils novada pašvaldība ignorēja proporcionalitātes principa ievērošanu, noraidot arī Nacionālās apvienības deputātu iesniegtos priekšlikumus, kas šo situāciju atrisinātu, uzskatīju par savu pienākumu turpināt aizstāvēt savas un kolēģu tiesības vienlīdzīgi līdzdarboties domes komiteju darbā, tā nodrošinot demokrātisku vēlētāju gribas pārstāvniecību domes darbā,” pēc tiesas sprieduma apgalvoja Jānis Nebars.

Sekoja sūdzība Administratīvajai tiesai un Administratīvās  apgabaltiesas lēmums, kurā tā atzina, ka, lai arī likumā nav noteiktas konkrētas proporciju aprēķināšanas metodes un nav sniegtas izsmeļošas norādes, kā šo proporcijas aprēķinu salāgot ar likumā ietverto papildu nosacījumu par katra deputāta dalību vismaz vienā komitejā, tas nevar būt par pamatu, lai proporcionalitātes principu komiteju sastāva noteikšanā neievērotu vispār un ignorētu mērķi, kura dēļ proporcionalitāte ir noteikta, proti, lai nodrošinātu visu domē ievēlēto deputātu vienlīdzīgas tiesības līdzdarboties domes komiteju darbā.

Proporcionāla pārstāvniecība joprojām nav nodrošināta

Lai gan tiesa ir atzinusi, ka Salaspils novada domei būtu jāievēro proporcionalitātes princips domes pastāvīgo komiteju darbā, pašvaldība, kurai būtu jārāda priekšzīme likumu ievērošanā, joprojām nav darījusi to pēc būtības, tieši otrādi – šobrīd ir atzīstams, ka proporcionalitātes princips ir vēl vairāk izkropļots, jo domes 2021. gada 14. oktobra lēmuma rezultātā partiju apvienības “Jaunā Vienotība” un Latvijas Zaļā partija pārstāvniecība komitejās kopumā tika samazināta katrai par vienu vietu. Turpretim vienai no sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” ievēlētajai deputātei piešķirtas vēl divas papildu vietas komitejās, lai arī iepriekš pret šo politisko spēku vienīgo proporcionalitāte tika nodrošināta. Savukārt  Nacionālajai apvienībai spēka situācija saglabājās nemainīga, proti, neatbilstoša pārstāvniecība pastāvīgajās komitejās, kas būtu nodrošināma atbilstoši vēlēšanu rezultātiem.

Apkopojot visu iepriekš minēto, tiesa secinājusi, ka ar domes 2021. gada 14. oktobra lēmumu noteiktais domes komiteju sastāvs neatbilst proporcionalitātes principam un sūdzības iesniedzējam joprojām ir liegtas vienlīdzīgas tiesības līdzdarboties domes pastāvīgajās komitejās. Līdz ar to tiesa lēma: “Administratīvā rajona tiesa nolēma apmierināt Jāņa Nebara sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2021. gada 17. septembra lēmuma izpildi administratīvajā lietā. Atzīt, ka Salaspils novada dome nav pareizi izpildījusi Administratīvās rajona tiesas 2021. gada 17. septembra lēmumu administratīvajā lietā. Lēmums nav pārsūdzams.”

Jāiejaucas arī ministrijai

Ilgstošā opozīcijas deputāta proporcionālās pārstāvniecības nenodrošināšana likusi atbildīgajai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzdot Salaspils novada domei nekavējoši pildīt tiesas  lēmumu: “Iepazīstoties ar Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama lēmumu, ministrija vērš uzmanību uz lēmuma motīvu daļā norādīto secinājumu, ka “..domes komiteju sastāvs neatbilst proporcionalitātes principam un sūdzības iesniedzējam joprojām ir liegtas vienlīdzīgas tiesības līdzdarboties domes patstāvīgajās komitejās”, kas norāda uz to, ka Salaspils novada pašvaldības dome tikai formāli bija nodrošinājusi Administratīvās rajona tiesas 2021. gada 17. septembra lēmuma par pagaidu noregulējumu izpildi un nebija nodrošinājusi proporcionalitātes principa ievērošanu ne katras komitejas ietvaros atsevišķi, ne komitejās kopumā.”

Ministrija lūdz Salaspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāju iekļaut tuvākās kārtējās domes sēdes darba kārtībā jautājumu par Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nama lēmuma izpildi.

Čudara atstātais mantojums

Pašreizējais Salaspils novada domes vadītājs Raivis Anspaks amatā tika ievēlēts 3. novembrī, jau pēc Administratīvās rajona tiesas lēmuma, taču atbildīgs par šī lēmuma izpildi tagad ir viņš, lai gan ilgstoša opozīcijas deputāta proporcionālas pārstāvniecības nenodrošināšana ir bijušā Salaspils novada domes vadītāja Raimonda Čudara atbildība, par kuru nu nākas maksāt R. Anspakam.

Atbildot uz “Rīgas Apriņķa Avīzes”  jautājumiem, viņš it kā sola beidzot tiesas lēmumu pildīt: “Ņemot vērā Administratīvās rajona tiesas 2022. gada 1. novembra lēmumā izklāstītos jaunos apsvērumus, kas nebija ietverti sākotnējā lēmumā par pagaidu noregulējuma piemērošanu, Salaspils novada dome pieņems lēmumu par komiteju sastāvu, ievērojot lēmumos norādītos apsvērumus un noteikto termiņu. Papildus jānorāda, ka tiesas lēmums attiecas uz proporcionalitāti starp politiskajiem spēkiem kopumā, nevis tikai uz kādu konkrētu deputātu vai politisko spēku.” Ko tas nozīmē praksē, redzēsim jau drīzumā.

Kas traucēja pēc būtības pildīt tiesas lēmumu?

Ilgstošas tiesvedības, tērēts pašvaldības un nodokļu maksātāju resurss – tāds ir rezultāts Salaspils novada domes bijušā priekšsēdētāja Raimonda Čudara (šobrīd ministra amata kandidāta) rīcībai vairāku gadu garumā. Vai bija kādi nepārvarami, objektīvi šķēršļi nodrošināt arī opozīcijas deputātam vienlīdzīgas pārstāvniecības tiesības pastāvīgo komiteju darbā? Tā ir Salaspils novada domes vadības nesodāmības un tiesiska nihilisma klaja demonstrēšana, uzskata Salaspils novada domes deputāts Jānis Nebars.

“Tiesas lēmums ir loģisks un saprotams, jo balstīts uz elementāru matemātiku. Pēc šī tiesas lēmuma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai būtu pamats atstādināt Salaspils mēru par tiesas lēmuma nepildīšanu, bet to jau ir izdarījuši “Vienotības” vēlētāji, nosūtot viņu uz Saeimu. Ceru, ka ar šo tiesas lēmumu tiks izbeigts ilggadējais farss par komiteju sastāva noteikšanu Salaspils novada domē,” pauž deputāts.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.