Menu
 

Ķekavas novadā top jauni zemes nomas noteikumi mazdārziņiem

  • Autors:  LETA
Foto - pixabay.com Foto - pixabay.com

Ķekavas novadā izstrādāti jauni noteikumi par pašvaldības zemes izmantošanu sakņu dārzu izveidošanai, kas noteiks kārtību, kādā iedzīvotāji varēs iznomāt zemi mazdārziņu ierīkošanai.

Sagatavotais noteikumu projekts publicēts pašvaldības mājaslapā un iedzīvotāji tiek aicināti līdz 14.februāim iesniegt priekšlikumus minētajam normatīvam.

Saskaņā ar noteikumu projektu, pretendēt uz tiesībām noslēgt zemes nomas līgumu var fiziska persona, kas deklarējusi dzīvesvietu Ķekavas novadā un ja tās lietošanā nav sakņu dārza ierīkošanai izmantojamas zemes.

Ģimenes locekļiem, kuri deklarēti kopīgā dzīvesvietā, būs tiesības pretendēt uz vienu zemes gabalu un noslēgt vienu līgumu, neatkarīgi no kopā dzīvojošo ģimenes locekļu skaita.

Pašvaldība sagatavos iznomājamo zemju sarakstu un veidos katrai novada pilsētas un pagasta teritorijai atsevišķu rindu.

Ja sakņu dārzam paredzētā zeme atbrīvosies, pašvaldības speciālists to piedāvās rindas kārtībā, nosūtot rindas sākumā esošai personai uzaicinājumu iepazīties ar brīvo sakņu dārzu piedāvājumu. Ja uz vienu zemes gabalu pieteiksies vairākas personas, zemes gabalu sakņu dārza vajadzībām piešķirs rindas kārtībā.

Zemes lietošanas laikā nomniekam būs pienākums katru gadu līdz 31.maijam nodrošināt zemes gabala apstrādi, nepieļaujot nezāļu un kaitēkļu vairošanos un izplatību, kā arī nodrošināt iznomātās zemes pieguļošās teritorijas līdz pieciem metiem, ieskaitot grāvjus, sakopšanu un zāles nopļaušanu, sadzīves atkritumu savākšanu, nepieļaujot to izmešanu ārpus zemes gabala teritorijas.

Iznomātajā sakņu dārza teritorijā nebūs tiesības pastāvīgi vai īslaicīgi bez cilvēka uzraudzības turēt dzīvniekus.

Nomātajā zemes gabalā būs aizliegts veikt būvniecību Tajā varēs atrasties īslaicīgas lietošanas būves bez pamatiem - siltumnīcas, nojumes, lapenes. 

Nomniekam būs pienākums nojaukt tās būves, kas būs nelietojamas - sagruvušas, izdegušas vai izpostītas.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par Ķekavas novada pašvaldībai piederošu un piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu, zemes gabala dārza ierīkošanai, nomas maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 10 eiro.

Jaunizstrādātie saistošie noteikumi paredz, ka par dažādiem pārkāpumiem zemes nomnieks tiek brīdināts, bet par atsevišķiem pārkāpumiem, zemes nomas līgums tiks lauzts.

Piemēram, ja ja nomnieks nebūs paziņojis par deklarētās dzīvesvietas maiņu vai tādiem apstākļiem, kas liedz viņam tiesības uz pašvaldības zemes nomu sakņu dārza izveidošanai, un to konstatē Ķekavas novada pašvaldības darbinieki, pašvaldība līgumu lauzīs divu nedēļu laikā.

Sakņu dārzu nomas līgumu slēgs uz termiņu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.

Līgumi, kas noslēgti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, būs spēkā līdz tajos noteiktā termiņa beigām.

Kā norāda atsevišķi pašvaldības domes deputāti, līdz šim novadā neesot bijis saistošo noteikumu, kas noteiktu kārtību zemes iznomāšanai mazdārziņu ierīkošanai.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.