Menu
 

Sākušies mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbi Carnikavas novadā

  • Autors:  Apriņķis.lv/Carnikava.lv
Meža zemsedze Lilastē, kur biotopa zemsedzē redzamas sūnu un ķērpju sugas, kā arī atvērta ainava un saulaina zemsedze, ko nenoēno priedes. Carnikavas piejūras mežos pārsvarā redzamā aina zemsedzē ir tikai nobirušās skujas un minimāls sūnu un ķērpju klājums. Foto - Agnese Jeniņa. Meža zemsedze Lilastē, kur biotopa zemsedzē redzamas sūnu un ķērpju sugas, kā arī atvērta ainava un saulaina zemsedze, ko nenoēno priedes. Carnikavas piejūras mežos pārsvarā redzamā aina zemsedzē ir tikai nobirušās skujas un minimāls sūnu un ķērpju klājums. Foto - Agnese Jeniņa.

Novembrī dabas parkā Carnikavā, Gaujā un Lilastē sāk mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbus projekta “LIFE CoHaBit” ietvaros. Tos plānots pabeigt līdz nākamā gada pavasarim. Kā liecina informācijas Carnikavas novada pašvaldības mājaslapā, atjaunošanas darbi tiek veikti, lai uzlabotu augšanas apstākļus un radītu labvēlīgas dzīvotnes retām un aizsargājamām sugām.

Pagātnē pārmērīga kāpu mežu izmantošana veicināja kāpu smiltāju pārvietošanos, tāpēc kāpas tika apmežotas, parastās priedes stādot ciešās rindās. Tagad šīs priedes ir blīvi saaugušas un neveselīgas, jo nesaņem pietiekami daudz saules gaismas, bet priežu skujas veido lielu nobiru slāni, kas apgrūtina jauno priedīšu iesēšanos.

Atjaunošanu mežainajās kāpās nepieciešams veikt, lai veidotu neviendabīgu audzes struktūru ar laucēm (atvērumiem), biezākām un skrajākām koku grupām, kas būtu tuva tādai, kas veidojas dabisku procesu gaitā, tādējādi uzlabojot mežaino piejūras kāpu biotopu kvalitāti un veicinot bioloģisko daudzveidību. “LIFE CoHaBit” projekta ietvaros šāda mežaino kāpu atjaunošana 13,1 ha platībā iepriekš jau veikta dabas parkā Mangaļsalā.

Šādi mežaino piejūras kāpu biotopa atjaunošanas darbi Latvijā tikpat kā nav veikti, bet pirmie rezultāti ir vērtējami pozitīvi un līdzīgi biotopa atjaunošanas darbi veicami arī citviet piekrastē. Darbi, kas tiks veikti Carnikavā, Gaujā un Lilastē, ir saskaņoti ar Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi, pamatojoties uz sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumiem, kā arī tie ir plānoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Darbi notiks sadarbībā ar “Latvijas valsts meži” speciālistiem.
Plānotie darbi vērsti uz aizsargājamā biotopa – mežainas piejūras kāpas – atjaunošanu un šā biotopa ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu, radot labvēlīgas dzīvotnes retām un aizsargājamām sugām. Uzdevums ir veicināt mežaudzes dabiskošanos, kuru raksturo dažādu dimensiju koki, lauces, dažādība zemsedzes augājā, neviendabīgums kokaudzes biezībā, reto sugu sastopamība.

Lai atjaunotu mežainās kāpas:
- tiks saglabāti iepriekšējās paaudzes koki un uzlaboti to augšanas apstākļi, tos atēnojot un ap tiem izcērtot jaunākos kokus, kas aug vecāko koku vainagā;
- tiks saglabāti dobumaini koki, stumbeņi, sausokņi, kas ir īpaši svarīgi meža elementi un mājvietas dažādām kukaiņu un putnu sugām;
- tiks saglabāti īpatnēji koki, kas ir ekoloģiski un ainaviski augstvērtīgi, kā arī tiks saglabātas pameža augu sugas, piemēram, kadiķi;
- dažādos meža nogabalos tiks veikta blīvi saaugušo priežu retināšana dažādās intensitātēs;
- tiks atjaunotas un veidotas lauces, atstājot vecos, bet izcērtot atsevišķus jaunākus kokus;
- tiks retinātas jauno priežu audzes ar augstu biezību, atstājot atsevišķas dzīvotspējīgākās, resnākās un augstākās priedes vai to grupas;
- tiks veidoti nelieli atklātas augsnes laukumi, jo vietām mežā ir pārāk biezs sūnu slānis, kas traucē augt dažādiem lakstaugiem, piemēram, smiltāja neļķei vai pļavas silpurenei, kā arī apgrūtina iesēties jaunajām priedītēm. 

Mežaino kāpu atjaunošanas un kopšanas pasākumi tiks veikti šajā ziemas sezonā ar meža kopšanai atbilstošu traktortehniku. Kopējā darbu teritorija, kurā saglabāsies neskartas mežaudzes, tiks veidotas lauces vai tiks samazināts koku apaugums par 30–50 %, ir vairāk nekā 200 hektāru. 

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.