Menu
 

Zem tanku ķēdēm vesela pasaule – aizsargājami biotopi Apriņķis.lv

  • Autors:  Ilze Ručevska
Rubenis. Foto – Agris Krusts, Jari Peltomaki, www.putniadazos.lv, Edmunds Račinskis Rubenis. Foto – Agris Krusts, Jari Peltomaki, www.putniadazos.lv, Edmunds Račinskis

Turpinot rakstu sēriju par Pierīgas dabas pērlēm, dodamies uz Ādažu novadu. Tur no cilvēku acīm apslēptas, tomēr vēl joprojām koptas un sargātas tiek dažādas dabas pērles. “Rīgas Apriņķa Avīze” sazinājās ar Ādažu novada domes sabiedrisko attiecību vadītāju Moniku Griezni un Ādažu Kultūras centra muzeja projektu vadītāju Elitu Pētersoni, lai vairāk uzzinātu par to, kādi dabas skaistumi mīt Ādažu poligonā.

Ādažu poligons ietilpst Eiropas Savienības aizsargājamo dabas teritoriju tīklā “Natura 2000”. Poligona centrālajā daļā atrodas Baltijas valstīs lielākais virsāju komplekss, kur sastopami daudzi reti aizsargājami putni – zaļā vārna, rubenis, vakarlēpis, pupuķis un citi.

“2004. gadā Nacionālo bruņoto spēku militārā poligona teritorijā tika izveidots aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži”, kas iekļauts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju “Natura 2000” tīklā. Apvidus platība ir 6126 hektāri, kas ir 78% no poligona teritorijas. Šīs aizsargājamās teritorijas mērķis ir nodrošināt vairāku Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo mežu, pļavu, kāpu, purvu un ūdeņu veidu, kā arī vairāku apdraudētu augu un dzīvnieku sugu saglabāšanos,” stāsta Ādažu Kultūras centra muzeja projektu vadītāja Elita Pētersone.

Viņa atklāj, ka 2018. gada 31. augustā noslēdzies vērienīgs Eiropas Savienības “LIFE+” programmas projekts “Putni Ādažos”, kas īstenots četrus gadus un kura laikā, izmantojot Eiropas Komisijas līdzfinansējumu, Ādažu poligonā 1620 hektāru platībā atjaunoti virsāji, boreālie meži un purvs.

Cilvēkiem, kuriem ir radusies iespēja apmeklēt Ādažu poligonu, lai apskatītu aizsargājamo dabas teritoriju, ir izvietoti izglītojoši stendi, kas ļauj iepazīties ar biotopiem Ādažu poligonā un tiem raksturīgām sugām.

Stepes čipste


Militārā teritorija, kur tiek sargāta daba

Kad tiek pieminēts Ādažu poligons, daudziem noteikti liekas, ka runa būs par karavīriem, militārām mācībām un citām ar armiju saistītām lietām, tomēr tā nav. Nozīmīgas dabas ainavas un aizsargājami augi ir tieši tas, ko iespējams sastapt šajā apkārtnē.

Militārais poligons kā apsaimniekota teritorija ir izmantota jau kopš 20. gadsimta 30. gadiem. Militāro mācību ietekmē šeit ir saglabājušies un izveidojušies daudzveidīgi un Latvijā reti sastopami biotopi, un poligons ir kļuvis par mājām retām un aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām. Lai nodrošinātu to aizsardzību, Ādažu poligonam piešķirts īpaši aizsargājamas dabas teritorijas statuss.

Poligona lielākā dāvana – virsāji

Pēc platības lielākais klajais biotops Ādažu poligonā ir virsāji. Aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” virsāji radušies periodisku ugunsgrēku un militārās darbības – izbraukāšanas ar kaujas tehniku, spridzināšanas, pozīciju ierīkošanas – rezultātā. Tur izveidojies savdabīgs virsāju–smiltāju komplekss, kurā mijas smiltāji, klajas iekšzemes kāpas, sausie virsāji, mainīga mitruma režīma un slapjie virsāji, kā arī atsevišķas lāmas ar ūdeni un sfagnu ciņiem. Vietās, kur traucējumu līmenis nav pietiekams, virsāji aizaug ar priedēm, bērziem, apsēm un kārkliem.

Samazinoties militārajām mācībām, virsājiem draudēja aizaugšana ar kokiem un krūmiem, tāpēc projekta “Natura 2020” laikā ar dažādām metodēm tika atjaunoti 1054,5 hektāri sausa virsāja. Lielākā daļa teritorijas tika atjaunota, izcērtot kokus un krūmus, kā arī pļaujot krūmus un viršus ar traktoru.

Ādažu militārajā poligonā galvenokārt sastopamas divu veidu pļavas – klajas iekšzemes kāpas ar iesirmās kāpsmildzenes pļavām un sugām bagātas zilganās molīnijas pļavas. Pavisam nelielu platību – piecus hektārus – aizņem divas pļavas, kas izveidojušās bijušo viensētu vietās. Pļavas, līdzīgi kā virsājus, apdraud aizaugšana. Projekta laikā ar pļaušanas un ciršanas palīdzību tika atjaunotas abas nelielās vēsturiskās pļavas, vienā no kurām sastopama Latvijā retā plūksnu ķekarpaparde, liecina informācija “Natura 2000 Ādaži” pārskatā par paveikto poligona teritorijā.

Sila cīrulis


Mājvieta zaļajai vārnai

“Zaļā vārna Coracias garrulus ir pasaulē apdraudēta putnu suga. Kādreiz Latvijā parasta, šobrīd tā mūsu valstī sastopama tikai Pierīgas mežos – aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” un dabas liegumā “Garkalnes meži” ligzdo aptuveni 20 pāri zaļo vārnu. Šim putnam nepieciešama vide ar atklātiem laukiem, kas kalpo par kukaiņu medību vietām, un koku puduriem, kur atrast dobumainus kokus ligzdošanai,” stāsta M. Griezne.

Viņa skaidro, ka lielā daļā Eiropas intensīvās lauksaimniecības un mežsaimniecības dēļ sugai trūkst gan pārtikas – lielu kukaiņu –, gan ligzdvietu – lielu, dobumainu koku. Tā tiek apdraudēta arī migrācijas laikā nelegālu medību dēļ. Zaļo vārnu skaits Latvijā un kaimiņvalstīs turpina sarukt arī klimata pārmaiņu rezultātā. “Projekta “Putni Ādažos” laikā tiešraidē varēja vērot zaļo vārnu tās būrī, bet diemžēl šobrīd tiešraide vairs nav pieejama.”

Lai noskaidrotu, kāpēc vairs nav iespējams sekot līdzi vārnas ikdienas gaitām, sazinājos ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības pārstāvi Viesturu Ķeru, kurš pastāstīja, ka “šobrīd kamera zaļās vārnas būrī nestrādā, bet mums arī nav bijis iespēju noskaidrot, kādi tam ir iemesli. Ja kameras sistēmā nebūs nenovēršamu bojājumu, mēs tiešraidi atjaunosim, bet šobrīd to solīt nevar. Zaļās vārnas gan vēl ir tikai ceļā uz Latviju.” Atliek cerēt, ka visas problēmas tiks novērstas un varēsim turpināt vērot šīs skaistās būtnes.

Tomēr zaļā vārna nav vienīgais dabas brīnums Ādažu poligonā. Kopumā tur sastopamas 22 Latvijas un Eiropas nozīmes augu sugas un 32 dzīvnieku sugas. “Ainavu apvidus ir viena no nozīmīgākajām apdraudētā smilšu krupja atradnēm, kura dzīvotne ir teritorijā esošie smiltāji. Tāpat pupuķis Latvijā ir īpaši aizsargājama suga, kas militārajā poligonā kā dzīvesvietu labprāt izvēlas bijušās armijas būves,” vēsta informācija “Natura 2000” apskatā.

Zaļā vārna


Projekta laikā iesāktais turpinās

Projekta “Natura 2000” laikā Ādažu poligona teritorijā dabas labā daudz kas tika paveikts, un, pēc dalībnieku un organizatoru teiktā, tas viss turpinās un neapstājas. Projektam ieejot finiša taisnē, tika iezīmēti nākotnes plāni, lai pasargātu biotopus, aizsargājamās sugas un dabas skaistumu. Kaut arī apkārtējo acīm šis skaistums ir slēpts, jo Ādažu poligons ir slēgta teritorija, ir sagatavotas dažādas publikācijas par to, kā poligona teritorijā klājas tā galvenajiem dabas iemītniekiem. Kā arī ir iespēja sazināties ar Ādažu poligona vecāko virsnieku par iespēju apskatīt dabas teritoriju.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.