Menu
 

"Rīgas meži" pavasarī plāno uzsākt darbus mežā pie Garkalnes pagasta Makstenieku ciema

  • Autors:  Apriņķis.lv
Karte - "Rīgas meži" Karte - "Rīgas meži"

“Rīgas meži” šāgada pavasarī plāno uzsākt mežistrādes darbus pie Makstenieku ciema Garkalnes pagastā, “Rīgas mežu” Gaujas mežniecībā. Darbi notiks atbilstoši Rīgas pašvaldības apstiprinātajam “Meža apsaimniekošanas plānam”, meža ainavu ekoloģiskajam plānam un izstrādātajam teritorijas dizaina plānam. To mērķis ir dabas vērtību saglabāšana, rekreācijas iespēju attīstība, pēctecīga meža atjaunošana un esošās mežaudzes retināšana.

Plānotais darbu laiks ir no marta līdz 2022./23.gada ziema (atkarībā no laikapstākļiem). Mežizstrādes darbi kopumā aptvers 26 hektāru lielu platību, bet atjaunošanas cirtes notiks četros nogabalos un to kopējā platība būs 7,2 hektāri, informēja uzņēmumā.

“Pirms mežistrādes darbiem, tieši šai teritorijai ir izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās, ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas un mežsaimniecības teritorijas. Šajā zonējumā izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības, iedzīvotāju paradumi un rekreācijas iespējas,” uzsvēris “Rīgas mežu” Mežsaimniecības daļas vadītājs Jānis Ģērmanis. Veicot meža kopšanu, tiks pilnībā ievēroti atbildīgi un ilgtspējīgi meža kopšanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie FSC (Forest Stewardship Council) sertifikāti.

“Rīgas meži” skaidro mežaudzes funkcionālo zonējumu:

Bioloģiski vērtīgā teritorija: tās mērķis ir meža ar augstu bioloģisko vērtību sugu un dabisko biotopu aizsardzība un saglabāšana. Saskaņā ar biotopu ekspertu atzinumiem un “Meža apsaimniekošanas plānu”, šajās teritorijās ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi.

Teritorijā ir iekļauti dabiskie meža biotopi, teritorijas gar ezeriem un ap stingrā režīma ūdens ņemšanas vietām. Tādēļ bioloģiski vērtīgajās teritorijās kopšanas darbi tiks veikti tikai gadījumos, kad tas būs nepieciešams infrastruktūras uzturēšanai, kā arī ūdens ieguves objektu infrastruktūras apsaimniekošanai. 

Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: tās mērķis ir uzlabot rekreācijas iespējas iedzīvotājiem; kā arī meža masīvam raksturīgās priedes, kā galvenās koku sugas, saglabāšana un attīstība. Šajās vietās tiks saudzētas vecākās priedes un radīti labvēlīgāki apstākļi jaunajām priedēm, kā arī tiks saglabāti koki ar putnu ligzdām un dobumiem. Tāpat šīs teritorijas ir nozīmīgas arī no cita meža nekoksnes vērtības viedokļa, jo tās ir iedzīvotāju iecienītas sēņošanas un ogošanas vietas.

Šajās teritorijās, veicot saudzīgākus  mežistrādes darbus, pamežā tiks saglabāti kadiķi un paaugu priedītes, bet izcirsti priežu mežam neraksturīgie un traucējošie (invazīvie) krūmi un koki – vārpatainā korinte un bērzs. Tāpat plānots  izzāģēt valdaudzes un otrā stāva priedes, kas rada vai nākotnē var radīt konkurenci vecākajām un bioloģiski vērtīgākajām priedēm, kuru galotnēm un stumbriem nepieciešama gaisma un telpa. Ainaviskās teritorijas tiks veidotas tā, lai mazinātu koku konkurenci un palielinātu audzes noturību pret vēju un sniegu. Lai pasargātu meža zemsedzi, ainaviski vērtīgajā teritorijā darbus veiks ziemā.

Mežsaimniecības teritorija: tās mērķis ir priedes, kā meža galvenās koku sugas, kopšana, atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošana. Šajās teritorijās mežsaimnieciskie darbi plānoti mazākā intensitātē un  galvenās (atjaunošanas) cirtes platība nepārsniegs 2 ha.

Atjaunošanas cirtē tiks saglabāti vismaz 20 ekoloģiskie koki uz hektāru, tos koncentrējot vienā vai vairākās grupās. Ekoloģisko koku grupu atstāšana domāta, lai saglabātu meža masīva raksturīgās vērtības: kokogļu uzkalniņus, mitras ieplakas, koku grupas ap putnu ligzdām un dobumainiem kokiem, kā arī, lai meža ainava būtu vizuāli pievilcīga. Papildus ekoloģiskajiem kokiem tiks saglabāta arī veselīga priežu paauga un kadiķi, kā arī vecākās un īpaši vērtīgākās priedes, kā arī dobumaini koki. Mežsaimniecības teritorijās spēcīgākajām priedēm tiks nodrošināti optimāli augšanas apstākļi, nodrošinot šiem kokiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides faktoriem noturīgāka mežaudze. Kopšanas darbi tiks veikti arī ainaviski vērtīgās teritorijas nogabalā gar Melnezeru.

 

Savukārt atjaunošanas cirtēs tiks izveidotas vairākas ekoloģisko koku grupas, kas pēc mežistrādes darbiem sniegs cilvēkiem vizuāli pievilcīgāku ainavu.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.