Menu
 

Andars Ignacs: Latviešu tautai ir pienākusi kārta nostiprināt ģimenes definīciju Apriņķis.lv

 • Autors:  Liene Ozola
Foto - no privātā arhīva Foto - no privātā arhīva

Pagājušajā nedēļā tika uzsākta parakstu vākšana referendumam par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. «Latvijas vīru biedrība» (kā iniciatīvas grupa) Centrālajai vēlēšanu komisijai (turpmāk – CVK) bija iesniegusi pieteikumu par parakstu vākšanas uzsākšanu Latvijas Republikas Satversmes 110. panta grozījumu projektam. Kopā ar iesniegumu tika iesniegts pilnīgi izstrādāts Satversmes 110. panta grozījumu projekts (turpmāk – likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts) un tā anotācija. CVK izsludināja parakstu vākšanu par grozījumiem Satversmē, kas paredz noteikt 110. pantu šādā redakcijā:

Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti – un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību. Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem.

“Kodols” lasītājiem piedāvā Lienes Ozolas interviju ar “Latvijas vīru biedrības” valdes priekšsēdētāju Andaru Ignacu.

– Kāpēc “Latvijas vīru biedrība” ir Satversmes grozījumu projekta iesniedzēji? Kā radās ideja par to, ka tie varētu būt vīri, kas aicina rosināt tautas nobalsošanu?

– Ideja, ka tieši “Latvijas vīru biedrība” iesniegs Satversmes grozījuma projektu, ir bijusi tālredzīga atziņa biedrības “Asociācija Ģimene” valdes priekšsēdētājai Ilona Bremzei. Tā ir bijis visos laikos, kur vīri nostājas priekšā, kas nosaka robežas tautām, teritorijām un vērtībām. 12 vīri, kuri esam tik dažādi savās pieredzēs, profesijās un pat viedokļos, nav sagadīšanās, un esmu pārliecināts, ka mums pievienosies vēl biedri, kuri būs pilni ar degsmi, idejām un redzējumu par to, ka Latvija būs ne tikai vērtību epicentrs Eiropā un pasaulē, bet arī piemērs vīrietim, kurš, uzņemoties atbildību un iniciatīvu, spēj veidot stipru ģimeni, sabiedrību, tautu un nākotni!

– ”Latvijas vīru biedrība” ir salīdzinoši nesen dibināta organizācija. Vai tā tika dibināta ar vienu mērķi – iesniegt CVK likumprojektu? Un kas ir biedrības dibinātāju vidū?

– Jā, “Latvijas vīru biedrības” (LVB) mērķis nav tikai iesniegums CVK. Pirmais mērķis LVB ir laulības un ģimenes institūta kā labvēlīgākā bērna attīstībai un audzināšanai stiprināšana sabiedrībā, balstoties uz konservatīvajām vērtībām, kā tas ir rakstīts Latvijas Republikas Satversmē. Blakus šim ir vīrieša un tēva lomas nozīmīguma veicināšana un stiprināšana sabiedrībā un ģimenē, uzsverot atšķirīgumu no sievietes un mātes lomas.

LVB dibinātāju vidū ir tādas personības kā būvinženieris Tālivaldis Vēsmiņš, kurš ir daudz ieguldījis Latvijas attīstībā. LU Moderno valodu fakultātes Austrumu studiju nodaļas vadītājs profesors Leons Taivāns, kurš ir tiešs un kodolīgs savos izteikumos, kura skatījumā uz notiekošo ir vērts ieklausīties. Harijs Tumans – vēsturnieks, Latvijas Universitātes profesors, no kura var smelties skatījumu uz valsti no plaša laika un konteksta lidojuma. Viesturs Rudzītis – ļoti pieredzējis psihoterapeits, vairāku grāmatu autors, kurš ļoti droši spēj runāt par vīrieša, sievietes, ģimenes, pat nāves konceptiem no pārsteidzoši dažādiem skatupunktiem. Dr. med. Jānis Ozols – praktizējošs psihoterapeits, kura pieredze un izglītība ir milzīgs pienesums biedrībai un līdz ar to uzplaukumam mūsu tautai. Ar 32 gadu pieredzi Vidzemes slimnīcas dzemdību un ginekoloģijas nodaļas virsārsts Gints Lapiņš, kurš rāda drosmīga vīrieša piemēru, uzsverot, ka Vidzemes slimnīcā netiek veikti aborti. Dmitrijs Trofimovs, uzņēmējs, sabiedriskais darbinieks, kurš neslēpj, ka ir krievu tautības Latvijas patriots! Mikroķirurgs medicīnas doktors Mārtiņš Kapickis, kurš ir apveltīts ar daudziem talantiem un ir vīrišķības pierādījums, kā izturēt un noturēt laulības derību, ejot cauri grūtībām, kuras mums pat sapņos nav rādījušās. Ingurds Lazdiņš – arhitekts ar lielu pieredzi, kurš aktīvi iegulda Latvijas attīstībā un nebaidās no nestandarta viedokļa, un precīzi zina, ko grib. Uzņēmējs un treneris Jānis Jēkabsons, kurš ir daudz ieguldījis ģimenes attiecību kvalitātē, un šodien no viņa var tikai mācīties. Aras Noreika – uzņēmējs ar lielu pieredzi, praktiķis, godavīrs savā ģimenē un piemērs apkārtējiem.

– Par pašu likumprojektu. Kas to izstrādāja un ko tas paredz?

– Pateicoties Dr. iur. Baibas Rudevskas pieredzei, spējai fokusēti apkopot milzīgu citu valstu pieredzi un likumus un nepārprotami formulēt kompleksus konceptus, piesaistot juristus, t. sk. tiesību zinātņu doktorus un zvērinātus advokātus, pie likumprojekta un anotācijas izstrādes tika pavadīti vairāki mēneši. LR Satversmes 110. panta grozījumu projekts ir papildināts ar jaunu personu kategorijām, kurām pienāktos īpaša valsts aizsardzība, un pamatā likumprojekts un tā anotācija precizē un paskaidro līdz šim lakoniskos un pašsaprotamos jēdzienus “ģimene”, “bērnu tiesības”, “vecāku tiesības” un ne tikai.

– Kāpēc, jūsuprāt, šie Satversmes grozījumi šobrīd ir aktuāli? Vai nepietiek ar to, kas jau mūsu valsts pamatlikumā ir noteikts?

– Līdz šim jau ir vairāk nekā 35 valstis, kuras nav spējušas aizsargāt ģimenes definīciju savā nācijā. Es ticu, ka šodien ir pienākusi latviešu tautai kārta nepārprotami nostiprināt ģimenes definīciju. Mūsu valstī šis brīdinājuma signāls bija divi Satversmes tiesas spriedumi, kas norādīja, ka esošajā valsts pamatlikumā lakoniskie un pašsaprotamie jēdzieni “ģimene”, “vecāki” un “bērni” tiek interpretēti citādāk, patvaļīgi iekļaujot citas kategorijas. Nesen latviski pārtulkotajā grāmatā “Kas ir laulība”, kuras pamatā ir pētījumi un ekspertu atzinumi, ir teikts, ka iepriekš minēto jēdzienu pārdefinēšana nelabvēlīgi ietekmēs mūsu valsts demogrāfisko situāciju, vājinās laulības normas, iznīcinās uzticības izpratni, sagraus citu seksuālu partneru izslēgšanu laulībā tikumu, negatīvi ietekmēs bērnu dzimstību, augšanu un attīstību un ne tikai. “Tagad vienīgais risinājums ir meklējams Satversmes 2. pantā, saskaņā ar kuru “Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai”. Ja tiek apdraudētas Satversmes pamatā esošās vērtības, tad tautai ir jābūt gatavai tiesiskā ceļā šīs vērtības aizstāvēt. Satversme paredz šādu tiesisku ceļu: likumdevēja funkcijas mūsu valstī ir ne tikai Saeimai, bet arī tautai, kurai ir tiesības pieņemt likumus vai grozīt Satversmi tautas nobalsošanā jeb referendumā. Ja mēs esam nonākuši līdz tādam neprāta stāvoklim, ka vairs skaidri nezinām, kas ir ģimene, – tad diemžēl nāksies nostiprināt to Satversmes tekstā,” raksta Baiba Rudevska, uzsverot, ka esošā LR Satversmes 110. panta lakoniskais skaidrojums ir Satversmes tiesas sagrozīts un jēdzienos ielasīts tas, kas ir pretējs tautas vairākuma gribai, pretrunā mūsu dzīvesziņai, Latvijas identitātei, vispārcilvēciskajām un kristīgajām vērtībām. Šī ir atbilde uz jautājumu “vai nepietiek ar to, kas jau mūsu valsts pamatlikumā ir noteikts?” – ir skaidri saprotams, ka nepietiek, un tas pieprasa rīcību, kuras rezultāts nepieļaus šādas patvaļas un mēģinājumus šķobīt latviešu tautas pamatu!

– Tiklīdz kā Saeimas Juridiskajā komisijā tika iesniegts līdzīgs priekšlikums Satversmes grozījumiem, kuras iniciatori bija NA, tūlīt publiskajā telpā parādījās apgalvojumi, ka tie ir vērsti pret nepilnām ģimenēm vai tādām, kurās ir notikusi cita nelaime. Lūdzu, viesiet skaidrību, kā īsti ir jūsu iesniegtajā priekšlikumā – vai māte un meita, vecmāmiņa un mazmeitiņa veido ģimeni šā likuma izpratnē?

– Šī ir konstitucionālā norma, kurā pilnīgi visus gadījumus nevar un nevajag uzskaitīt. Piemēram, jūsu minētajā “māte un meita” gadījumā ģimeni veido asinsradniecības saites, kuras detalizētāk aprakstītas LR Civillikumā, un mūsu iesniegtajā likumprojektā jēdziens “ģimene” ir atsevišķi izvērsts, kas paskaidro, ka ģimenes pamatā arī ir asinsradniecība. Tieši tas pats attiecas uz piemēru par vecmāmiņu un mazmeitiņu. Turklāt 110. panta redakcijas 1. daļā ir norāde “vecāki un bērni”. Līdz ar to varu iedrošināt, ka likumprojektā nekur nav norādes, ka tas varētu vērsties pret nepilnām ģimenēm. Gribu vērst uzmanību, ka spēkā esošajā redakcijā ir minēta “ģimene”, kas nevēršas pret nepilnām ģimenēm un, izvēršot ģimenes definīciju ar “laulība, asinsradniecība vai adopcija”, dod nepārprotamu aizsardzību arī nepilnajām ģimenēm.

– CVK iesniegtais likumprojekts paredz arī tādu normu kā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību. Kāpēc šāda norma būtu jāiekļauj Satversmē? Vai vecāku tiesībām ir jūtams kāds apdraudējums?

– Izglītības sistēmai būtu jāatspoguļo mūsu valsts vērtību sistēma, kas līdz šim ir bijusi harmonijā. Ņemot vērā, piemēram, reliģiskos uzskatus ģimenē, studenti un vecāki saviem bērniem var izvēlēties lekcijas un nodarbības, kuras ir viņiem pieņemamas vai nav. Par to tiek laikus informēts, un neapmeklēšanas gadījumā nav sankciju. Bet jau dažviet pasaulē, kā, piemēram, Lielbritānijā, Zviedrijā un Kanādā, šie principi ir pavisam citādāki, kas ik pa laikam izraisa lielu sašutumu un protestus, kur audzināšana, vērtību sistēma un paražas ģimenē nesaskan un ir pretrunā ar skolās un bērnudārzos mācīto. Kad skatījos Zviedrijas seksualitātes mācību materiālu bērniem par sievietes dzimumorgāniem, mēnešreizēm u. c., kas tiek filmēts meiteņu ģērbtuvē, kamēr jaunas skolnieces pārģērbjas, un iedomājos, ka to bez manas saskaņošanas rādītu manām meitām, skola un skolotājas sagrautu manu uzticību viņiem, un es darītu visu iespējamo, lai tas nekad vairs neatkārtotos. Zinu, ka es tāds nebūtu vienīgais.

Nākamajā sižetā vēroju, kā bērnudārza bērniem lasa stāstu par ģimeni, kurā ir bērns ar divām mammām. Interesanti, ka bērni turpināja smaidīt un baudīja stāstījumu, un pēc tam bija komentārs, ka neviens no bērniem neuzdeva jautājumu, kāpēc stāsta varonim ir divas mammas. Baiba Rudevska, manuprāt, precīzi saka: “Arī vecāki vairs nevarēs iebilst, ka bērnudārzā vai skolā viņu bērniem skalo smadzenes un māca par “dažādām ģimenēm” un par to, ka viņi jebkurā brīdī var mainīt savu dzimumu ar operācijām un hormoniem.” Rēķinoties ar šo skarbo realitāti, kurā dzīvo reālas ģimenes iepriekš minētajās valstīs, un zinot precīzus soļus, kas līdz šim ir novedis, un redzēt, ka šie soļi un signāli sāk parādīties arī Latvijā, un tos ignorēt ir tiešs un nepārprotams uzbrukums latviešu tautas identitātei, pastāvēšanai un uzplaukumam.

Gan vēsture, gan likums liecina, ka vecākiem pieder pēdējais vārds par to, kā, ko un kurš izglīto viņa bērnus, kas līdz šim ir pierādījis, ka latviešu tauta spēj kolektīvi vienoties par pamatvērtībām, pārdzīvot tumšos vēstures posmus un pat uzplaukt! Es netaisos apšaubīt mūsu tautas vecāku spēju audzināt spēcīgu, gudru un konkurētspējīgu nākamo paaudzi, un tāpēc iekļautais “...brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību” ir garantija, ka tas tā arī turpināsies un tā būs un paliks vecāku atbildība.

– Plaši plānotajos Satversmes grozījumos ir aprakstīts tas, kuras ģimeņu un bērnu kategorijas būtu īpaši valstij jāaizsargā. Vai šo personu loks jau šobrīd netiek pietiekami aizsargāts un nebauda īpašu uzmanību?

– Ļaujiet precizēt – esošais personu loks ne tikai tiek aizsargāts un bauda īpašu uzmanību, bet viņiem tiek īpaši palīdzēts. Tiesību akta projekts nesašaurina un citādi nemaina, bet konkretizē jeb padara skaidrāku, saskaņojot to ar jau šobrīd spēkā esošajām normām. Likumdevējam turpmāk, izstrādājot jaunus vai mainot esošos normatīvos tiesību aktus, būs jāvelta īpaša uzmanība minētajām personu kategorijām.

– Latvijā lielu sabiedrības daļas viļņošanos izraisīja Ungārijā nesen pieņemtais likums par LGBTGI+ ideoloģijas propagandas ierobežošanu bērniem un pusaudžiem. Vai mūsu Satversmē paredzētie grozījumi kaut kādā mērā sasaucas ar notikumiem Ungārijā?

– Jā, kopīgais apgabals Ungārijas notikumiem un CVK iesniegtajam likumprojektam ir bērnu aizsardzības virziens, kur mēs ar ungāriem esam ieinteresēti bērniem nodrošināt veselīgu vidi. Lasot Ungārijas likuma grozījumus, pārņem nedaudz skaudība, cik drosmīgi, tieši, precīzi un nepārprotami tiek definēts bērna dzimums, tā aizsardzība, aizliegumi daudzās sfērās, kas specifiski aizver pietiekami daudz durvis LGBTGI+ propagandai bērna dzīvē. Es pieļauju, ka ungāriem būs jāmaksā cena par šādu muguras iztaisnošanu, bet neviena brīvība nav nākusi par velti. Es ceru, ka arī mēs, latviešu tauta, nevilcināsimies, nebūsim pavirši un, ja būs nepieciešams, būsim gatavi maksāt cenu par savu bērnu brīvību augt veselīgā un drošā vidē!

– Kāda ir turpmākā procedūra saistībā ar CVK iesniegto Satversmes grozījumu projektu? Vai cilvēki var jau kaut kur parakstīties par to?

– Lai likumprojektu varētu nodot Saeimai, vispirms ir jāsavāc ne mazāk kā 1/10 daļa vēlētāju parakstu gada laikā, kuri piedalījās iepriekšējās Saeimas vēlēšanās, t. i., vismaz 154 868 balsis. Gadījumā, ja Saeima atsakās to pieņemt bez pārgrozījumiem likumprojekta saturā, tad Satversmes grozījuma projekts būs nododams tautas nobalsošanai, kur savukārt būs nepieciešama vismaz puse no visiem Latvijas balsstiesīgajiem pilsoņiem, t. i., vismaz 744 337 balsis.

Parakstīties par šo iniciatīvu var:
elektroniski vietnē latvija.lv/pv (trešā iniciatīva),
pie zvērināta notāra,
dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā,
bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības,
novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja,
Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs pie konsulārās amatpersonas, kura ir tiesīga veikt notariālās funkcijas.

Nepieciešamo parakstu skaitu mēs varētu savākt jau rīt, ja mēs zinātu cenu, ko maksās mūsu bērni, ja mēs to neizdarīsim! Es ticu, ka šis nav tikai paraksts par vērtību nostiprināšanu, bet gan iesākta ilgtspējīga kustība un dzīvesveids, kas nostiprinās latviešu ģimeni, tautu un nākotni! Aicinu visus vēlētājus neatlikt un parakstīties jau tagad!

3 komentāri

 • Eduards
  Eduards Piektdiena, 06 Augusts 2021 15:08 Komentāra saite

  Paldies par rakstu un Vīra nostāju !

 • Skolnieciņš no svētmeža
  Skolnieciņš no svētmeža Svētdiena, 08 Augusts 2021 12:33 Komentāra saite

  Šodien ir 8. augusts. ‘’Baltijas Praida 2021’’ ir jau noslēdzies. ‘’Baltijas Praids’’, kas šogad norisinās Rīgā, ir mīlestības festivāls, kurš satuvina un saliedē dažādu dzimumu un seksuālo orientāciju cilvēkus. Par nelaimi, mūsu sabiedrība ļoti pretrunīgi izturas pret ‘’Baltijas Praidu’’. Šādai neapmierinātībai var būt vairāki iemesli. Pirmkārt, kristīgā baznīca (katoļi, pareizticīgie, vecticībnieki, protestanti (lielākoties luterāņi), modernās kristīgās konfesijas) n-tos gadsimtus sludina naidu pret LGBT+ kopienu. Pēc būtības kristietības reklāmas kampaņa balstās uz poligāmijas, biseksualitātes un homoseksualitātes noliegšanu un mītiskas tikumības sludināšanu. Taču kristietība nav tik tikumīga, kā varētu šķist. Gan uz Rietumu kristīgās baznīcas (katoļu baznīcas), gan uz Austrumu kristīgās baznīcas (pareizticīgo baznīcas) sirdsapziņas ir daudz noziegumu. Piemēram, katoļu baznīca vajāja un slepkavoja protestantus, bet pareizticīgo baznīca vajāja un slepkavoja vecticībniekus. Otrkārt, Latvijas Republiku teju pusgadsimtu okupēja Padomju Sociālistisko Republiku Savienība (Padomju Krievija). Šis totalitārais veidojums, kas nežēlīgi slepkavoja gan krievus, gan citas tautas, turējās tikai uz naida un bailēm. Naids un bailes bija kompartijas dzīvības avots. Padomju vara teju pusgadsimtu sludināja mums naidu un riebumu pret LGBT+ kopienu. Visi šie faktori ietekmēja mūsu tautas mentalitāti un kultūru. Atstāsim šo naidu pagātnē! Piemēram, Japānā jeb uzlecošās Saules zemē nav naida pret LGBT+ kopienu, jo japāņu kultūra atšķiras no mūsu kultūras. Japānā nav nedz kristietības, nedz komunisma ietekmes. Dominējošās reliģijas Japānā ir sintoisms (avots: tsunagujapan.com/zh-hans/17-facts-you-probably-didnt-know-about-shintoism 关于日本“神道教”,你可能不知道的17件事 | tsunagu Japan) un dzenbudisms (avots: matcha-jp.com/jp/2605 仏教の教え、禅とは? 座禅や禅アート、庭園を体験できるスポット | MATCHA - 訪日外国人観光客向けWebマガジン (matcha-jp.com)). Japānā katru gadu notiek festivāls ‘‘’Kanamara Matsuri’’, šis festivāls dāvā saticību un iecietību japāņu sabiedrībā. Video no Vernijas Džeferījas YouTube konta: youtu.be/HMrDVYQ0ctU (Kanamara Matsuri Festival 2019). Video no lietotāja Pazudis Japānā (Lost In Japan) YouTube konta: youtu.be/GPFl0MSg9-Q (Lost In Japan: Kanamara Matsuri).
  Būsim draudzīgi! Dzīvosim saticīgi! Lai visvarenā Dieviete Freja dāvā mums mīlestību un kaisli! Lai Dieviete Freja mūs svētī! Lai visvarenā Dieviete Vanadisa dāvā mums prieku un baudu! Lai Dieviete Vanadisa mūs svētī! Lai visvarenās likteņa Dievietes Nornas – Urda, Verdandi un Skulda – mūs svētī! Lai osis Igdrasils (pasauļu koks) sargā mūsu mīlestību!
  Ar Dievietes Frejas svētību, Skolnieciņš no svētmeža
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #08.08.2021. #mīlestība #kaisle #DievieteFreja #DievieteVanadisa #MīlestībasDieviete #saticība #draudzība #iecietība #sapratne #LGBT #LGBTI # LGBT+ #BalticPride #BaltijasPraids #MīlestībasFestivāls #praids #pagāni #SkandināvuDievi #Nornas #Skolnieciņš #svētmežs #OsisIgrasils

 • Aija
  Aija Ceturtdiena, 30 Septembris 2021 09:05 Komentāra saite

  Paldies Latviešu vīru biedrībai!
  Tagad viss ir mūsu rokās. Parakstīsimies, lai bērniem nodrošinātu veselīgu vidi.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.