Menu
 

Zigmārs Atvars: Apzinoties pasākuma zemtekstu, pret to attieksimies daudz savādāk

  • Autors:  Zigmārs Atvars, armijas kapelāns
Ilustrācija - facebook.com/zigmars.atvars Ilustrācija - facebook.com/zigmars.atvars

Viena no lietām, par ko runāju ar karavīriem ir garīgā drosme. Pateikt lietas arī situācijā, kad arī citreiz esi mazākumā. Pateikt nevis noklusēt.

Pasākums par kuru ir daudz diskusijas, tomēr no savas puses nespēju klusēt zinot, ka visu aktivitāšu pamatā nav tikai "rotaļa", izkrāsošanās un saģērbšanās. Es vēlos, lai man uzticētās personas zina pasākuma vēsturi un tikai tad katrs izsaka savu attieksmi. Ticu, ka, apzinoties pasākuma zemtekstu, pret to attieksimies daudz savādāk nekā līdz šim.
“Halloween” ir ļoti seni pagānu svētki, ko ķelti Īrijā, Anglijā (toreiz Britānijā), kā arī ciltis Francijā un Vācijā (toreiz Ģermānijā) svinēja savu pagānu priesteru vadībā dievam Sameinam (Samheins), nāves un tumsas valstības dievs.

Ķelti bija pagānu tauta, kas pielūdza personificētas dabas dievības: sauli, mēnesi, pērkonu, dažādas gara dievības. Viņi ticēja, ka dvēsele ir nemirstīga un pēc nāves dzīvo citā ķermenī. Cilvēki esot cēlušies no nāves dieva, un pasaule ies bojā plūdos un ugunī. Viens no viņu lielajiem dieviem bija Sameins. Ķeltu cilšu vadītāji bija druīdi jeb priesteri, viņu palīgi bija gan burvji, gan zīlnieki. Tika izmantota astroloģija, zīlēšana un visādas burvju mākas, it sevišķi noburšana un lāstu uzlikšana, priesteri nodarbojās arī ar mirušo garu izsaukšanu un pienesa tiem upurus (lai viņi nenestu nāvi dzīvajiem).

31.oktobra tumšais vakars bija laiks, kad notika šī pagānu dieva Samaina godināšana. Šajā vakarā katrā ciemā ļaudis sakūra lielu ugunskuru. Lielos klūgu grozos ielika dzīvus upurus (cilvēkus!), tos stingri nostiprināja stingrās kārtīs, kuras turēja virs uguns, līdz upuri sadega. Gada laikā katram cilvēkam bija sakrājušies kādi slikti darbi, kas varēja nepatikt šim dievam, tad nu ļaudis dejoja un dziedāja ap ugunskuru pārliecībā, ka viņu dvēseles caur to tiek atbrīvotas no tumsas dieva dusmām.

Pirms tam priesteri vai viņu palīgi apstaigāja katru ciemu un valdnieku pilis, prasot no ļaudīm upuri. Ciemi parasti deva vienu kopīgu upuri, un visbiežāk tā bija kāda jaunava, kuru sadedzināja 31. oktobra vakarā. Daudzi ciemi deva arī noziedzniekus, kādi – vēršus un zirgus, bet, vēl ļoti iecienīts, upuris vienmēr bija melns kaķis. Vēl šodien halovīnu raksturīgais simbols ir dusmīgs melns kaķis. Arī ieradums, ka bērni pastaigā mājas un prasa “trick or treat”, nāk no šīm tālo laiku tradīcijām.

Upuru devējiem priesteri atstāja no rāceņa kartupeļu vai cita sakņauga izgrieztu trauciņu ar cilvēku taukiem kā sveci. Tauku sveces aizdedzināšana kalpoja ļauno garu aizbaidīšanai. Šodien daudzviet no lielāka ķirbja izgriež izķēmotu seju, izgrebj ķirbja sēklas un ieliek tur sveci.

Ja kāds ciems vai pils nebija devuši nevienu cienīgu upuri, tad priesteri uzvilkuši sešstūrainu, zvaigznei līdzīgu zīmi uz durvīm kā norādi, ka te nākamā gada laikā kāds mirs traģiskā nāvē, jo dievs Sameins un citi dievi nav apmierināti.

313.gadā Romas imperators Konstantīns Lielais deva kristiešiem pilnīgu ticības brīvību, likdams kristīt visu romiešu armiju. Kaut romieši nu skaitījās kristieši, taču Sameina godināšana turpinājās, jo likumu izdot ir viegli, bet cilvēku sirdis izmaina tikai Jēzus evaņģēlijs un patiesa sekošana Viņam.

Pāvests Gregors IV 834. gadā ieviesa Kristīgajā Baznīcā 1. novembri kā “visu svēto dienu”, kad tika godināti visi, kurus Baznīca bija atzinusi par svētajiem. Šo dienu drīz sāka pazīt kā “All Hallow’s day”. Pēc 200 gadiem Katoļu Baznīca izsludināja 2. novembri par “Visu dvēseļu dienu”, kurā pieminēja un godāja visus martīrus (martīrs – kristietis, kas nogalināts ticības dēļ), kuri nebija paaugstināti svēto kārtā. Bet 31. oktobra svinēšana tika turpināta kā “Visu svēto dienas svētvakars” (All Hallows Evening), vēlāk tautā tas pamazām saīsinās kā “Hallow’s Eve”, “Hallow’even” un, beidzot to, šodien pazīst kā “Halloween”.

Nākošos 500 gadus 31. oktobris bija tautā lielākie un visvairāk apmeklētākie svētki. Vitenbergas pils baznīcā (Vācija) glabājās vairāk kā 5000 svēto relikviju, tāpēc ticīgie ļaudis bieži vien uzņēmās visādas grūtības, kas saistījās ar tālo ceļu, lai 31. oktobrī būtu Vitenburgā un godinātu savus svētos. Šī iemesla dēļ Mārtiņš Luters 1517. gadā izvēlējās 31. oktobri, lai piestiprinātu savas 95 tēzes pie Vitenbergas baznīcas durvīm, zinādams, ka pilsēta un lielais dievnams būs ļaužu pārpildīts.

Katrā apgabalā diemžēl bija daudz savu pagānisku tradīciju un ticējumu, kas papildināja “Halloween” svinēšanu. Bieži tajos iesaistīja rūķus, laumiņas un raganas.

Šīs tradīcijas emigranti vēlāk aizveda uz Ameriku. Kaut Kristīgā Baznīca kategoriski norobežojās no tādām izdarībām, pagānu priesteri turpināja slepeni kopt savas tradīcijas, kas izvērtās par sātana kultu. Anglijā raganu kults ar zīlēšanu un pareģošanu kļuva populārs pat atklātībā. Kad Halloween ugunskura upuris tika sadedzināts, šie priesteri ar sadegušā dzīvnieka kauliem zīlēja nākamā gada notikumus. Raganas un burvji pulcējās savās brālībās, ar dažādiem rituāliem pagodinādami un pielūgdami sātanu. Lieki piebilst, ka šai visā nav nekā no kristietības. Padomāsim par dažiem "Halloween" atribūtiem, kuri jau oktobra vidū parādās visos veikalos un tiek pārdoti kā nevainīgas preces.

Ķirbju lukturīši
Par “Jack-O-Latern” Īru tautā ir ticējums, ka bijis kāds liels dzērājs, kas savas grēcīgās dzīves dēļ nav ticis debesīs, bet velns viņu nav laidis ellē, jo dzērājs to bieži kaitinājis. Tā šim nelaimīgajam grēciniekam bija nolemts staigāt pa zemes virsu tumsā līdz pat Pastarajai tiesai. Velns, tomēr, cerēdams uz viņa dvēseli, iedevis viņam mazu lampiņu, lai viņam būtu vieglāk atrast ceļu. Īrijā šādas laterniņas tika izgatavotas no rāceņiem vai kartupeļiem, Amerikā šim nolūkam izvēlējās ķirbi. Dārzeņos izgrieza izķēmota velna seju, lai aizbaidītu ļaunos garus. Senā druīdu tradīcija šāda veida trauciņos par svecēm izmantoja cilvēku taukus.

Frankenšteina velnišķīgi izķēmotā seja
Arī tā ir ļoti iecienīta šai vakarā. Stāstu, pēc kura Holivuda radīja šos ķēmīgos tēlus, rakstījusi kāda kokaīna lietotāja, sēdēdama uz savas mātes kapa. Kad nomiris viņas vīrs, tā izgriezusi viņa sirdi, lai paturētu to sev, bet pārējo miesu sadedzināja. Holivuda turpināja radīt šos šausmu tēlus un filmas ar izķēmotiem aktieriem, ko tauta pieņēmusi kā patīkamu laika kavēkli.

Vampīri
Tā tiek daudzināts Drakula. Drakulas pils patiesi eksistējusi Rumānijā, un tā piederējusi kādam ļoti asinskāram vīram Velidam. Viņš dzīvojis viduslaikos, mocījis dzīvniekus ar asiem duramiem un dzēris to asinis. B.Stokers par viņu vēlāk uzrakstīja grāmatu, pēc kura Holivuda radīja filmu “Drakula”.

Spoku tēli un raganas
Daudzas mājas jau oktobra vidū tiek izgreznoti ar spoku un raganu tēliem. Jau 2.Moz.17-18 Dievs pavēl burvjus un raganas sodīt ar nāvi. Raganas/burvji pārstāv tumsas valstību, un daudziem no viņiem sātans dod patiesi reālu spēku darboties savās interesēs. Tradicionāli raganu un burvju lielākā sanāksme notiek 31. oktobrī un tajā upurē asins upurus un nodarbojas ar dažādām burvestībām.

Melnie kaķi
Iecienītie “Halloween” talismani. Senie druīdi ticēja, ka melnā kaķī iemiesojas kāds ļauns gars. Iekārts zelta ķēdītē kā kakla rota, tas, varētu likties kā nevainīga lieta, taču īstenībā valkātāji caur to pagodina sātanu. Kaķītis – melns, balts vai jebkurā krāsā, ir Dieva radība, bet sātans izmanto katru iespēju, lai Dieva radītās lietas izmantotu sevis pagodināšanai.

Pārģērbšanās par briesmoņiem un šausmu tēliem
Sendienās uz pagānu svētkiem cilvēki nāca pārģērbušies zvēru ādās, arī šodien veikali piedāvā iegādāties un ietērpties visbriesmīgākā izskata maskās, kas faktiski caur šo ietērpšanos ir identificēšanās ar tiem. Pārģērbjoties un baidot vienam otru, tiek pagodināts elles valdnieks, nevis Dievs. Šausmoņu maskas aizsedz cilvēka īsto seju, briesmoņu tērpi un maskas ir tikai ārējais tērps, bet, ietērpjoties tajos, cilvēks aizliedz savi kā Dieva radījumus un pagodina pasaules dievu - sātanu.

“Trick or treat”
Tas nāk no pagānu laikiem, kad druīdu priesteri, staigājot pa ciemiem, meklēja jaunavas, kuras 31.oktobra vakarā tika dzīvas sadedzinātas. Atteikšanās dot upuri nozīmēja pakļaut savu apdzīvoto vietu lāstiem un ļaunām izdarībām. Tieši tas pats tiek praktizēts šodien – ja nedosi pieprasītos kārumus, tad rēķinies, ka šīs tradīcijas aizsegā var tikt izdemolēta tava māja, izsisti mašīnas stikli vai nodarīts vēl kāds ļaunums tev vai tavam īpašumam utt.

Sākums visam šim, protams, ir meklējams tālā pagātnē, mūsdienās tautai tiek mācīts, ka šodien tas viss ir tikai nevainīga uzjautrināšanās un laika kavēklis, aizmirstot piebilst, ka visas šīs lietas ir Dievs nosodītas un ar savu piedalīšanos šķietami nevainīgās izdarībās cilvēks reāli atver savas dvēseles durvis sātana ietekmei.

Tērpjoties šausmīga izskata kostīmos, mēs caur to apgūstam pagāniskas tradīcijas, kurās neapzināti piedalāmies un atbalstām Dieva zaimošanu. “Halloween” svētku dominējošā noskaņa ir baiļu radīšana, jo druīdu priesteri baidīja ar nāvi visus, kas nedeva dāvanas un nepiedalījās 31. oktobra nakts upurēšanā. Apustulis Jānis saka, ka jebkuras bailes rada mokas. Bailes nokauj cilvēka garu, sasaista viņa radošos spēkus, padara pasīvu, iedzen depresijā un nervozitātē.

Bet Dieva vārds māca, ka “Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.” (2.Tim.1:7) Mīlestība uz Dievu izdzēš bailes no ļauna, jo mēs esam Dievā, un Dievs ir ar mums. Kāpēc meklēt baiļu piedzīvojumus no sātana gariem, ko piedāvā 31.oktobra “Halloween” svinēšana, ja Jēzus Kristus ir uzvarējis visus tumsas spēkus caur Savu krusta nāvi Golgātā, dodams mums spēka un gudrības garu?

Vai spējat iedomāties Jēzu piedalāmies šī vakara izpriecās?

“Es esmu jūsu priekšā nolicis dzīvību un nāvi, svētību un lāstu; tāpēc izvēlies dzīvību, lai tu pats dzīvotu un tavi pēcnācēji”
(5.Moz.30:19).

Dieva vārds, kas aizliedz kristiešiem piedalīties pagānu izdarībās un godināt citus dievus.

9.Kad tu nonāksi tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos, tad nemācies darīt tās negantās lietas, ko šīs tautas dara. 10. Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, 11. nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs, 12. jo visi, kas dara šīs lietas, Tam Kungam ir negantība, un šīs negantības dēļ Tas Kungs, tavs Dievs, tos dzen ārā, tev ienākot.
(5.Moz.18:9-12)

25.Viņu elku tēlus sadedziniet ugunī, bet neiekāro sudrabu un zeltu, ar ko tie greznoti, un nepiesavinies to, ka tu netopi ar to savaldzināts, jo viss tas ir negantība Tam Kungam, tavam Dievam. 26. Neienes negantību savā namā, ka tu pats netopi izdeldēts tāpat kā tie, bet nicini to un lai tā tev riebtin riebjas, jo tā nes iznīcības lāstu.
(5.Moz.7:25-26)

14.Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību? 15. Kā Kristus savienojams ar Beliaru, vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? 16. Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis: Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mani ļaudis. 17. Tāpēc aizejiet no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka Tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad Es jūs pieņemšu. 18. Tad Es būšu jums par Tēvu, un jūs būsit Man par dēliem un meitām, saka Tas Kungs, Visuvaldītājs.
(2.Kor.6:14-18) 

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.