Menu
 

Viktorija Baire: Vai Ķekavas novada bērniem būs iespēja iet skolā? Apriņķis.lv

  • Autors:  Viktorija Baire, Ķekavas novada domes priekšsēdētāja
Publicitātes foto Publicitātes foto

Ne velti jaunais Ķekavas novada zīmols ir “Augam!”, jo tieši šis darbības vārds vistiešāk raksturo mūsu novadu. Mēs lepojamies, ka novads aug un turpina savu izaugsmes ceļu – ik gadu turpina pieaug gan iedzīvotāju un jaundzimušo skaits, gan uzņēmējdarbības attīstības rādītāji, ierindojoties sociālekonomisko rādītāju līderu vidū.

Ķekavas novads ir gados jauns novads, jo tajā 25% no visiem iedzīvotājiem ir tieši bērni un jaunieši līdz 18 gadiem. Šo īpatsvaru palielina arī fakts, ka novadā aizvien vairāk ienāk jaunās ģimenes ar bērniem, kuras mūsu novadu izvēlējušās par vietu, kur veidot savu ģimenes ligzdu, kur bērniem spert pirmos soļus, kur sajust dabas zaļumu, kur bērniem ļaut iegūt pirmo izglītību.

Paralēli šiem pozitīvajiem aspektiem šeit līdztekus “iet” mūsu kā pašvaldības un, reizē gribētos domāt, arī valsts atbildība spēt pieņemt drosmīgus un svarīgus lēmumus, lai ikkatrs no šiem bērniem varētu apmeklēt bērnudārzu un skolu pēc iespējas tuvāk savām mājām – sev draudzīgajā un pazīstamajā vidē.

Pēdējo septiņu gadu laikā Ķekavas novadā skolēnu skaits ir pieaudzis par 62%, un skaitļi pārliecinoši rāda, ka šī tendence turpinās savu stabilo augšanu arī nākotnē. Un šeit nav runa par dažiem gadiem, bet par vairāk nekā desmit gadiem uz priekšu. Jā, šis viennozīmīgi ir viens no lielākajiem un vienlaikus smagākajiem Ķekavas novada pašvaldības izaicinājumiem – meklēt un rast risinājumus, kā visiem novada bērniem nodrošināt bērnudārza un skolas pieejamību, kā to nosaka likums. Un tas nenoliedzami nav viegls uzdevums, jo tā īstenošanu ierobežo ne jau pašvaldības vēlme, bet pašvaldībai pieejamais finanšu līdzekļu apjoms.

Mēs jau iepriekš esam pierādījuši, ka esam spējīgi īstenot gan inovatīvus īstermiņa, gan tālredzīgus ilgtermiņa risinājumus, lai novada bērniem nodrošinātu papildu vietas bērnudārzos un skolās – piemēram, esam pirmie izveidojuši “aukļu dienestu” (to izmanto gadā vairāk nekā 300 bērnu), piebūvējuši moduļus bērnudārzam Baložos un sākumskolai Katlakalnā, uzbūvējuši gandrīz 600 bērniem jaunu sākumskolu Ķekavā, kas jau ir pārpildīta ar skolēniem.

Mēs augam, un tā nav tikai mūsu iedoma, bet gan reāla dzīves aina, kam nekavējoties ir jārod risinājums. Bet, lai labāk ilustrētu notiekošo, daži piemēri no šodienas ikdienas skolās. Pļavniekkalna sākumskola šajā mācību gadā nevarēja uzņemt visus bērnus pirmajā klasē. Baložu vidusskola, lai nodrošinātu nepārtrauktu mācību procesu, ir pielāgojusi skolotāju istabu mācību stundu norisei, tās pirmsskolas vingrošanas zāle ir pielāgota 3. klases mācību stundu nodrošināšanai, gaitenī notiek mūzikas stundas, tās sporta kompleksa otrā stāva nišā notiek vēstures, ekonomikas un angļu valodas stundas. Ķekavas vidusskolā skolotāju istaba ir pārveidota par klašu telpu, sociālā pedagoga kabinets ir pielāgots svešvalodu grupu nodarbībai, mācību stundas (telpu nepietiekamības dēļ) notiek lasītavā, zēnu mājturības kabinetā un skolas aktu zālē. Skolās fiziski trūkst telpu, kur nodrošināt bērniem mācību priekšmetu apguvi.

Vai mums ir reāli risinājumi? Jā, mums tādi ir. Tā ir nepieciešamība pēc jaunas skolas ar bērnudārzu būvniecības Katlakalnā un pēc abu – Ķekavas un Baložu – novada vidusskolu paplašināšanas ar piebūvēm. Šādi mēs spētu ilgtermiņā nodrošināt ar papildu vietām gandrīz 1300 bērnus.

Un tie ir rūpīgi pārdomāti ilgtermiņa risinājumi, kuru īstenošanai mums ir nepieciešams aizņēmums no valsts, jo pašvaldība to saviem spēkiem nevar panest, jo šī finansiālā nasta ir pārāk smaga – tie ir projekti, kuru ieguldījums mērāms miljonos. Un tas ir vēl pie situācijas, kad Ķekavas novads ir viens no lielākajiem maksātājiem Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, kur ik gadu no mūsu budžeta citām pašvaldībām “aiziet” vairāki miljoni (2018. gadā – 4 milj. eiro), kurus mēs būtu varējuši ieguldīt sava novada attīstībā.

Tāpēc Ķekavas novada pašvaldība Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, kas atrodas Finanšu ministrijas paspārnē, iesniegusi trīs pieteikumus valsts aizņēmumu saņemšanai:

  1. moduļu tipa būves projektēšanai un būvniecībai pie Ķekavas vidusskolas,
  2. Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma būvniecībai,
  3. zemes iegādei jaunas skolas ēkas būvniecībai Katlakalnā.

Nu jau vairāk nekā pusgadu mēs visus savus uzsāktos darbus un plānus esam “iesaldējuši” neskaidrības dēļ – būs vai nebūs mums šis valsts aizņēmuma finansējums mūsu skolu projektiem. Esošā situācija jau rada pamatotu satraukumu, jo ir gada vidus, bet neziņa nav mazinājusies. Mums ir grūti bērnu vecākiem izskaidrot šo kavēšanos, jo pilnīgi saprotami, ka bērnu vecāki vēlas prognozējamību par sava bērna iespējām iegūt izglītību pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai un gaida konkrētu mūsu rīcību. Šobrīd pašvaldības bērnudārzos tiek nodrošinātas vietas vairāk nekā 1200 bērniem, bet vēl septiņi simti – gaida rindā. Visi šie bērni agrāk vai vēlāk uzsāks skolas gaitas, tikai paliek jautājums – vai viņiem skolā būs vieta?

Ķekavas novada pašvaldības galvenā darbības prioritāte jau daudzus gadus (un noteikti arī turpmāk) būs izglītība, jo tai tiek atvēlēti 50% jeb 20 milj. eiro no pašvaldības budžeta. Bet tas ir nepietiekami, lai īstenotu uz ilgtermiņa risinājumu vērstus investīcijas projektus, paplašinot vai izbūvējot jaunus bērnudārzus un skolas. Tāpēc šeit jo īpaši būtisks ir valsts – nozaru ministriju – atbalsts. Un, spējot sniegt racionālu pamatojumu mūsu izglītības investīciju projektu realizēšanai, šādu atbalstu mēs esam jau saņēmuši gan no Izglītības un zinātnes ministrijas, gan no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Kā domes priekšsēdētāja apņemos rīkoties arī tālāk un pierādīt šī jautājuma būtiskumu. Ceru, ka Ķekavas novada piedāvātos skolu un bērnudārza trūkuma risinājumus spēs izprast un dot “zaļo gaismu” arī Finanšu ministrija. Laiks rit uz priekšu, tas neapstājas līdz ar gaidīšanu aizņēmumu rindā, un mums visiem kopīgiem spēkiem – kā pašvaldībai un valstij – ir jāspēj savlaicīgi, nevis novēloti, pieņemt būtiskus lēmumus, lai mūsu bērniem – Latvijas nākotnei – nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību. Tas ir mūsu kopīgs pienākums pret mūsu ģimenēm, mūsu bērniem.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.