Menu
 

"Black Duck Invest": Paziņojumi par "Olainfarm" obligātā akciju atpirkuma noslēgšanos ir tirgus maldināšana

  • Autors:  LETA
Foto no arhīva Foto no arhīva

 "Repharm" grupas mātesuzņēmuma AS "AB City" izplatītais paziņojums, ka zāļu ražotājas AS "Olainfarm" obligātais akciju atpirkums ir noslēdzies, ir klaja akciju tirgus maldināšana vai arī ir notikuši prettiesiski obligātā atpirkuma darījumi, uzskata Čehijas uzņēmuma "Black Duck Invest" pārstāvis Vojtehs Kačena. Kā ziņots, "Black Duck Invest" apgalvo, ka kļuvis par SIA "Olmafarm" piederošo 42,5% "Olainfarm" akciju īpašnieku.

"Latvijas uzraugošos iestāžu bezdarbība rada apstākļus, kad esam spiesti vērst starptautisku organizāciju uzmanību notiekošajam Latvijas akciju tirgū," aģentūrai LETA pauda Kačena. Viņš uzsvēra, ka atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam publisku informāciju par notikušu akciju darījumu pirmkārt publisko birža. Turklāt jāņem vērā, ka "Olainfarm" obligātā akciju piedāvājuma prospektā norādītais ziņojuma termiņš ir 24.augusts.

"Finanšu instrumentu tirgus likuma 80.panta otrajā daļā nosaka - akcionārs, kurš ir iesniedzis iesniegumu, ar kuru tiek pieņemts piedāvājums, ir tiesīgs atsaukt savu pieņemšanu piecās darba dienās pirms piedāvājuma termiņa beigām. Tātad pat tad, ja teorētiski, ignorējot Administratīvās tiesas procesu, šis obligātais atpirkums līdz 17.augustam notika, ir likumā noteikta procedūra, kas un kā paziņo par rezultātiem. Tas nekādā veidā nevarēja stāties spēkā vai to nedrīkstēja izziņot publiski," skaidroja Kačena.

Viņš arī pauda, ka nav skaidrs, kā vispār varēja notikt obligātais atpirkums, ja Finanšu kapitāla un tirgus komisija (FKTK) šā gada 11.augustā savā mājaslapā ir sniegusi informāciju, ka obligātais atpirkums ir apturēts līdz lēmumu pieņem tiesa. Tiesas sēde, kurā izskatīs FKTK lūgumu turpināt obligāto izpirkumu, notiks 24.augustā. 

"Šie ir rupji likuma pārkāpumi, uz tiem uzraugošā institūcija piever acis un nekomentē," pavēstīja Kačena. Viņš retoriski jautā, vai Latvijas "Nasdaq" birža strādā pēc citiem principiem nekā biržas Eiropā un vai Latvijas uzraugošās institūcijas rīkojas pēc cita regulējuma nekā institūcijas Eiropā.

"Black Duck Invest" pārstāvjiem esot radies priekšstats, ka "AB City" vadās pēc principa - skaļi paziņot īpašumtiesības uz akcijām, kas tai nepieder, un cerēt, ka uzraugošās institūcijas bezspēcībā noplātīs rokas un ļaus nelikumībām kļūt likumīgām. "Black Duck Invest" vērsies gan FKTK, gan Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādē kā pie starptautiskā biržas uzrauga, jo "pieļaujot šādus pārkāpumus, tiek radīts precedents, kas ietekmē akciju tirgus attīstību un ir skaidrs signāls ārvalstu investoriem, ka šīs tirgus nedarbojas pēc starptautiska regulējuma principiem".

Tomēr, viņaprāt, būtiskākais pārkāpums ir saistīts ar akciju faktisko piederību. Proti, dokumenti liecinot, ka "AB City" savu būtisko ietekmi balsta arī akcijās, kas iegādātas no "Olmafarm". "Šā gada aprīlī "Black Duck Invest" noslēdza 42,56% "Olainfarm" akciju iegādes līgumu no "Olmafarm". Nule Prāgas Augstāka tiesa ir izskatījusi "Black Duck Invest" apelācijas sūdzību un tās nolēmumā pirmšķietami secināts, ka noslēgtais līgums ir spēkā, jo publiskā informācija oficiālajos reģistros par izmaiņām valdē ir publicēta vēlāk nekā noslēgtais līgums. Gan Latvijā, gan Čehijā, lai aizsargātu trešās puses, piemēro materiālās publicitātes principu. Tā ir vispārpieņemta prakse vadīties no informācijas, kas pieejamas publiskos reģistros. Par šo akciju pirkuma līgumu mēs jau iepriekš informējām FKTK. Tāpat FKTK nav iekļāvusi informāciju prospektā par aktīvām tiesvedībām, kas rada apstākļus, ka tirgus dalībnieki tiek maldināti un tiek pārkāpti caurspīdības principi," uzsvēra Kačena.

Jaunā "Olmafarm" valde uztur pozīciju, ka noslēgtais līgums nav spēkā, pauda Kačena. Prāgas Augstākas tiesas lēmumā teikts, ka atbildētāja - "Olmafarm" - apgalvojumu par līguma spēkā neesamību nevar pierādīt, jo līgums parakstīts pirms izmaiņām valdē. Turklāt publiskajos reģistros šī informācija par izmaiņām uzņēmuma valdē nebija pieejama līdz 2021.gada 5.maijam.

Gan Latvijā, gan Čehijā, lai aizsargātu trešās personas, šajā gadījumā investoru, piemēro materiālās publicitātes principu, skaidroja Kačena, norādot, ka ir būtiski, kad informācija kļūst pieejama publiskajos reģistros. Tiesa arī secinājusi, ka "Olmafarm" un "Black Duck Invest" strīda izskatīšanas vieta ir Čehija, līdz ar to "Olmafarm" mēģinājumi sākt strīda risināšanu Latvijā ir Eiropas Savienības tiesību pārkāpums, piebilda Kačena.

Viņš skaidroja, ka Finanšu instrumentu tirgus likuma 71. pants nosaka to informāciju, kura iekļaujama akciju atpirkšanas piedāvājumā. Cita starpā minētā panta 13. punkts nosaka - prospektā ir jānorāda informācija par akcionāru noslēgtajiem līgumiem un tiesām, kas izskata savstarpējos strīdus. Tāpat tā paša panta 10. punkts nosaka par tādas būtiskas informācijas norādīšanu prospektā, kuru par nepieciešamu atklāt uzskata piedāvātājs vai FKTK.

"Nenoliedzami, ka informācija par tiesvedības esamību starp "Olmafarm" un "Black Duck Invest" saistībā ar "Olainfarm" akciju pārdošanu ir būtiska informācija, kura ir atklājama prospektā, it īpaši, ņemot vērā apstākli, ka "AB City" savu līdzdalību "Olainfarm" pamato ar iegūtajām balsstiesībām no akcijām, kuras ir strīdus priekšmets un par kuru īpašumtiesībām ir celta prasība tiesā. Cik mums ir zināms, šāda informācija no "AB City" puses netika norādīta," norāda Kačena.

Jau ziņots, ka "Olainfarm" obligātajā akciju atpirkumā uzņēmuma mazākuma akcionāri kompānijai "AB City" pārdevuši kopumā 2 427 408 akcijas, kas veido 17,23% no kopējā "Olainfarm" balsstiesīgo akciju kopskaita, un kopumā mazākuma akcionāri par šīm akcijām saņems 22,477 miljonus eiro. Līdz ar obligātā akciju atpirkuma noslēgšanos "AB City" ir ieguvusi 48,08% no "Olainfarm" balsstiesību.

"Lielā mazākuma akcionāru interese liecina, ka "AB City" izteikto piedāvājumu investori novērtējuši kā patiesi izdevīgu. Tāpēc, zinot par centieniem šo akciju atpirkumu kavēt, esam sagatavojuši papildu iespēju akciju turētājiem, kas procesa neskaidrību un novēlotā FKTK skaidrojuma dēļ tomēr atturējās pārdot savas "Olainfarm" akcijas," pauda "AB City" valdes priekšsēdētājs Sergejs Korņijenko.

"AB City" ir nolēmusi nākt klajā ar piedāvājumu biržā vēl piecas darbadienas iegādāties "Olainfarm" akcijas, saglabājot to pašu cenu 9,26 eiro, kas obligātā atpirkuma ietvaros tika noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto metodi. Šim nolūkam "AB City" joprojām ir rezervējusi līdzekļus vairāk nekā 65 miljonu eiro apjomā.

"Šis darījums kalpo kā atspēriena punkts, lai aizvien lielāku fokusu vērstu uz ieguldījumiem "Olainfarm" attīstībā. Atšķirībā no līdzšinējās prakses, kad "Olainfarm" prioritāte bija peļņas sadalīšana dividendēs, mums rūp investīcijas "Olainfarm" produktu portfeļa paplašināšanā un jaunu tirgu apgūšanā," pavēstīja Korņijenko, uzsverot, ka "Repharm" grupa kā vietējais veselības nozares līderis un stratēģiskais investors "Olainfarm" attīstību plāno ilgtermiņā, izvirzot ambiciozus mērķus ne vien uzņēmumam, bet visai farmācijas nozarei Latvijā.

LETA jau ziņoja, ka FKTK iepriekš informēja "Olainfarm" obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumā iesaistītos, ka Administratīvajā apgabaltiesā ierosinātajā lietā, pamatojoties uz pieteicēju Agra Auces un Mārča Judža pieteikumu par FKTK 2021.gada 14.jūlija lēmumu, 24.augustā tiks izskatīti lietas dalībnieku lūgumi par pagaidu aizsardzības piemērošanu. FKTK 14.jūlijā pieņēma lēmumu atļaut "AB City" izteikt "Olainfarm" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, kas ir pārsūdzēts Administratīvajā apgabaltiesā.

Ņemot vērā situācijas steidzamību un ievērojot radušos jautājumus par pieteikuma iesniegšanas ietekmi uz akciju atpirkšanas piedāvājuma norisi, FKTK bija tiesā iesniegusi lūgumu par pagaidu aizsardzības piemērošanu, jo FKTK ieskatā pilnīgs ierobežojums īstenot no pārsūdzētā FKTK lēmuma izrietošās tiesības ir nesamērīgs un faktiskajai situācijai neatbilstošs. FKTK lūdza šo lūgumu izskatīt steidzamības kārtībā līdz 17.augustam, kas bija noteiktais obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš.

Vienlaikus FKTK informēja, ka "AB City" piedāvājums izteikts 16.jūlijā ar oficiālo paziņojumu izdevumā "Latvijas Vēstnesis", savukārt pieteikums tiesai iesniegts pēc obligāto akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanas - 20.jūlijā.

Ņemot vērā minēto un spēkā esošo tiesību normu interpretācijas iespēju, pareiza un taisnīga jautājuma noregulēšana ir vienīgi tiesas kompetencē, kas FKTK un citiem "Olainfarm" obligātā akciju atpirkšanas piedāvājumā iesaistītajiem būs saistoša, paziņojumā norāda FKTK.

Ņemot vērā steidzamību un radušos jautājumus par pieteikuma iesniegšanas ietekmi uz akciju atpirkšanas piedāvājuma norisi, kas pastarpināti ietekmē daudzus mazākuma akcionārus, piedāvājuma izteicēju un darījumā iesaistītās trešās personas, kā arī Administratīvā procesa likumā noteikto, ka tiesa lūgumu par pagaidu aizsardzību izskata, ņemot vērā situācijas steidzamību, FKTK aicina tiesu pēc iespējas agrāk izskatīt tiesai pieteiktos lūgumus un pieņemt attiecīgu lēmumu.

Jau ziņots, ka "Olainfarm" obligātā akciju atpirkšanas procedūra tika apturēta, bet FKTK lūdza Administratīvo tiesu atļaut "AB City" turpināt un pabeigt procedūru, aģentūrai LETA iepriekš pavēstīja FKTK pārstāve Dace Jansone. FKTK padome 14.jūlijā atļāva "AB City" izteikt "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu.

Holdingkompānija "AB City" reģistrēta 2018.gadā, tās pamatkapitāls ir 126 536 960 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma patiesie labuma guvēji nav norādīti, bet uzņēmuma padomē strādā "Repharm" līdzīpašnieki Andrejs Leibovičs, Jānis Oskerko un Aleksandrs Livšics. Savukārt "AB City" valdē ir "Repharm" līdzīpašnieki Roberts Tavjevs un Sergejs Korņijenko.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājā 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro. "Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

Savukārt "Repharm" ir veselības aprūpes jomā strādājošu Latvijas uzņēmumu grupa, kas apvieno "Sentor Farm aptiekas" (zīmols "Mēness aptieka"), AS "Veselības centru apvienība", SIA "Centrālā laboratorija", "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" un "Recipe Plus". "Repharm" uzņēmumu grupa ir izveidota 2009.gadā. 2019.gadā "Repharm" koncerna apgrozījums bija 283,008 miljoni eiro, bet koncerna peļņa bija 34,56 miljoni eiro. "Repharm" patiesie labuma guvēji, pēc "Firmas.lv" datiem, ir vairākas Latvijas privātpersonas - Roberts Tavjevs, Jānis Oskerko, Mihails Lurje, Aleksandrs Livšics, Andrejs Leibovičs, Sergejs Korņijenko, Josifs Apts un Jeļena Ņikitina.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.