Menu
 

Divi latvieši – trīs biedrības. NVO Pierīgas novados (2.daļa) Apriņķis.lv

  • Autors:  Guna Roze
Ķekavas novada svētkos biedrība “Ķekavas novada fonds“ organizēja aktivitāti “Labdarības bumbu rallijs“. Iedzīvotājiem bija iespēja iegādāties bumbu ar unikālo numuru. Visas bumbas tika iebērtas Ķekavas upītē, pirmās, kas šķērsoja finiša līniju to īpašniekiem sagādāja balvas, bet visa pasākumā savāktā nauda tika ziedota Ķekavas novada fonda projektu programmai “Savam novadam“. Foto – Daina Geidmane Ķekavas novada svētkos biedrība “Ķekavas novada fonds“ organizēja aktivitāti “Labdarības bumbu rallijs“. Iedzīvotājiem bija iespēja iegādāties bumbu ar unikālo numuru. Visas bumbas tika iebērtas Ķekavas upītē, pirmās, kas šķērsoja finiša līniju to īpašniekiem sagādāja balvas, bet visa pasākumā savāktā nauda tika ziedota Ķekavas novada fonda projektu programmai “Savam novadam“. Foto – Daina Geidmane

Latvijā šobrīd reģistrēts vairāk nekā 12 000 biedrību un nodibinājumu, un tikai 20% valsts iedzīvotāju iesaistījušies kādā no tām. Lai gan pēc definīcijas tās ir ne-valstiskas organizācijas, to darbību regulē likums, bet atbalsta pašvaldības – katra pēc savām iespējām un vietējiem noteikumiem.

Raksta pirmo daļu lasiet šeit.

Mārupes novadā reģistrētas 343 biedrības vai nodibinājumi. Pašvaldība aktīvi sadarbojas ar vairākām biedrībām dažādās jomās – sportā, kultūrā, izglītībā. Aktīvākās biedrības piedalās gan ES projektos, gan rīko dažādus pasākumus. Nozīmīgs ir pašvaldības projektu konkurss “Mārupe – manas mājas”. Tā budžets ir 40 000 eiro, un iedzīvotāji, to skaitā biedrības, apvienības vai nodibinājumi, var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu dažādu aktivitāšu veikšanai.

Pašvaldībai ir arī saistošie noteikumi gan dažādu kultūras projektu atbalstam, gan atbalstam sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai, saskaņā ar kuriem biedrības, apvienības un nodibinājumi var saņemt finansiālu atbalstu. Sporta jomā ar dažām biedrībām ir noslēgti deleģēšanas līgumi pašvaldības funkciju īstenošanai, piemēram, ar BMX un hokeja klubiem. Līgumā ar BMX klubu ietilpst atbalsts telpu nomai, apmaksāti trenera pakalpojumi un līdz 1000 eiro gadā starptautisku sacensību rīkošanai. Savukārt hokejam ir plānota summa līdz 20 000 eiro gadā; šī nauda var tikt izlietota telpu īrei, samaksai par pakalpojuma sniegšanu un citiem deleģēšanas līgumā minētiem mērķiem. Izglītības jomā Mārupes pašvaldība atbalsta biedrību organizētas skolēnu vasaras nometnes, kam 2020. gadā piešķīra 35 000 eiro.

Ķekavas novadā reģistrētas 289 biedrības, 11 nodibinājumi un 3 arodbiedrības. Sadarbību ar biedrībām koordinē domes darbinieks, kuram tas ir viens no darba pienākumiem. Pašvaldība regulāri sadarbojas ar Ķekavas novada uzņēmēju padomi, ar kuru ir noslēgts sadarbības līgums, tāpat notiek sadarbība starp dažādām kultūras, izglītības, sporta un brīvā laika dažādošanas biedrībām, ārvalstu sadraudzības uzturēšanas biedrībām, mājokļu apsaimniekošanas biedrībām, kā arī Ķekavas novada pensionāru biedrību “Polārblāzma” un Ķekavas novada fondu.

Aktīvākās novada NVO regulāri piedalās pašvaldības izsludinātajos projektu konkursos. Kopš 2010. gada pašvaldība organizē arī NVO projektu konkursu. Šo gadu laikā atbalsts ir sniegts 187 200 eiro apmērā. Nozīmīgākie ir vasaras nometņu un sporta pasākumu organizēšanas konkursi. Atbalsts sportam 2019. gadā bija 130 000 eiro. Telpu izmantošanu novadā regulē iekšējie normatīvie akti, kas attiecas arī uz NVO. Ir paredzētas atlaides (pie noteiktiem nosacījumiem pat 100% atlaide) biedrībām un nodibinājumiem, kuri veic pašvaldības deleģētās funkcijas.

Siguldas novadā darbojas visdažādāko jomu NVO. Piemēram, novada Sociālais dienests iepirkumu procedūras rezultātā tieši no biedrībām iepērk vairākus sociālos pakalpojumus. Sociālās aprūpes biedrība “Saullēkts” nodrošina pakalpojumu par 50 000 eiro gadā. Biedrības “Cerību spārni” un “Aicinājums tev” organizē dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Kopējais budžets šai pašvaldības funkcijai ir 201 100 eiro gadā. Biedrībai “Cerību spārni” pašvaldība nodevusi telpas bezatlīdzības lietošanā sociālā uzņēmuma “Visi var” veikala vajadzībām. “Iespēju mājā” sedz komunālos maksājumus.

Biedrības aktīvi iesaistās dažādos projektos, lai piesaistītu finansējumu, tostarp – pašvaldības izsludinātajos. Pašvaldības nometņu konkursā 2019. gadā slēgti līgumi ar sporta klubiem “Sportot prieks” (trīs nometnes) un “Ziemeļpols”, “Siguldas Dejas atbalsta biedrību”, “Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju” un daudzām citām. Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros “Esi vesels Siguldas novadā” slēgti līgumi ar astoņām biedrībām. Biedrībām, kurām ir sabiedriskā labuma statuss, telpas interešu izglītībai tiek piešķirtas bez maksas.

Ar pašvaldības atbalstu katru gadu tiek organizēta Pateicības diena “Palīdzot citiem, palīdzi sev”, kurā tiek sveikti brīvprātīgie NVO vadītāji un aktīvākie dalībnieki. Notiek rokdarbu diena “Dari pats un māci citiem”, Latvijas Politiski represēto apvienības pasākumi, Latvijas Diabēta asociācijas Siguldas nodaļas pasākumi, Goda donoru sveikšanas pasākums, Senioru diena, kā arī Sporta diena senioriem un Ziemassvētku pasākumi. ES projekta “Esi vesels Siguldā” ietvaros trīs gadus dienas centrā notika projekts “Dzīvo ar aizrautību”, kura laikā 30 nodarbībās tika dota iespēja bez maksas apgūt teorētisku un praktisku informāciju par dzīves kvalitātes uzlabošanu senioriem. 2020. gadā dienas centra budžets plānots 2584,10 eiro.

Babītes novada pašvaldība finansiāli atbalsta kora “Atskaņa” atbalsta biedrību, deju kolektīva “Dārta” atbalsta biedrību, jauktā kora ”Maska” atbalsta biedrību, nodibinājumu “Kokļu mūzikas centrs “Balti”“, Babītes novada pensionāru biedrību, sporta klubu “Babīte”. Jau trešo gadu pēc kārtas, īstenojot idejas un ieceres dzīves vides kvalitātes uzlabošanai novadā, pašvaldība organizē konkursu “Ģimenei. Videi. Izaugsmei”, kurā piedalās arī NVO.

2019. gadā biedrība “Radošais laiks” organizēja Mākslas dienu “Putni” (piešķirtais finansējums – 2985 eiro), Latvijas Kultūrvēsturiskās ainavas un vēsturiskās atmiņas izpētes un saglabāšanas biedrība organizēja pasākumu “Vārdu stāsti”. Biedrība “Mans ciemats” īstenoja projektu “Mežāre – draudzīgām ģimenēm!” (piešķirtais finansējums – 4000 eiro). Katru gadu biedrībām un nodibinājumiem pašvaldība budžetā ieplāno 60 000 eiro, no tiem 30 000 sportam, 30 000 kultūrai.

Olaines un Ādažu novads ar nevalstiskajām organizācijām sadarbojas pēc atšķirīgiem modeļiem, tāpēc par tiem lasi turpinājumā.

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.