Menu
 

Pirmie secinājumi par pandēmijas sekām Pierīgā. Mālpils, Ādaži un Stopiņi Apriņķis.lv

  • Autors:  Liene Ozola
Foto - Stopiņu novada pašvaldība Foto - Stopiņu novada pašvaldība

“Rīgas Apriņķa Avīze” turpina apkopot informāciju no Pierīgas pašvaldībām par to, kādu ietekmi Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas laiks atstājis uz Pierīgas novadu pašvaldību budžetiem. Cik cilvēkiem sniegta materiālā un cita veida palīdzība, kādu ietekmi ārkārtējās situācijas dēļ ieviestie ierobežojumi atstājuši uz finanšu ieņēmumiem un kurus no iecerētajiem attīstības pasākumiem nāksies atcelt ierobežoto līdzekļu dēļ.

Šoreiz publicējam atbildes, ko sniedza Mālpils, Ādažu un Stopiņu, novada pašvaldības pārstāvji.

Mālpils

Mālpils novada domes priekšsēdētāja Solvita Strausa, atbildot uz “Rīgas Apriņķa Avīzes” jautājumiem par to, kāds materiālais vai cita veida atbalsts ir sniegts juridiskām un fiziskām personām novadā, sniedza šādu atbildi:

“Mālpils novada pašvaldība ir sniegusi atbalstu trim juridiskām personām: 1) atcelta nomas maksa par periodu, kad uzņēmums neizmantoja telpas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai; 2) samazināta telpu nomas un zemes nomas maksa procentuāli apgrozījuma samazinājumam atbilstošajā periodā; 3) izmaksāta kompensācija ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam pirmsskolas izglītības iestādē par būtisku ēdināšanas apjoma samazinājumu – 700 eiro mēnesī.

Mālpils novada pašvaldība sniedza ēdināšanas atbalstu novadā deklarētajiem izglītojamo vecākiem saskaņā ar iesniegumā norādīto par periodu no 23. marta līdz 29. maijam: 1.–4. klašu audzēkņu vecākiem – 1,60 eiro dienā; 5.–12. klašu audzēkņu vecākiem, kam noteikts trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statuss, – 1,60 eiro dienā. Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem, kam noteikts trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes statuss, – 2,42 eiro dienā. Atbalsts sniegts 168 vispārizglītojošo skolu audzēkņiem un 40 pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem.

Mālpils novada pašvaldība ir pagarinājusi nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu līdz 15. novembrim.

Līdz šim sniegts atbalsts 21 050 eiro apmērā. Protams, ir iespējams, ka palīdzība būs jāsniedz arī turpmāk, bet šobrīd to nav iespējams prognozēt.

Pašvaldības budžets nav būtiski ietekmēts. Ieņēmumu samazinājums par telpu nomu un sniegtajiem pakalpojumiem ir sporta kompleksam, bet tas nerada būtisku ietekmi, jo vienlaikus samazinājušās arī tā uzturēšanas izmaksas. Kultūras centra plānotie pasākumi – koncerti un izrādes – ir pārcelti uz vēlāku laiku, tāpēc zaudējumus pašlaik nav iespējams noteikt, bet jāņem vērā, ka arī izdevumi samazinās.

Pašvaldība ir atcēlusi ikgadējos Zemeņu svētkus, kā arī citus Mālpils Kultūras centra organizētos publiskos pasākumus. Nav pārtraukti vai atcelti investīciju projektu realizācijas darbi.”

Ādaži

Ādažu novada domes sabiedrisko attiecību vadītāja Monika Griezne “Rīgas Apriņķa Avīzei” paskaidroja, ka daļu no krīzes laikā izmaksātās naudas pašvaldība saņems atpakaļ kā kompensāciju no valsts:

“Ādažu novada Sociālais dienests saistībā ar krīzi līdz šim brīdim izmaksājis krīzes pabalstus piecām ģimenēm par kopējo summu 2150 eiro. No šīs summas pašvaldība atpakaļ no valsts saņems 1190 eiro. Pašvaldības izdevumi ir 960 eiro, un tas Sociālā dienesta budžetu būtiski neietekmēs. Visām personām, kuras saņēma krīzes pabalstu, tika piešķirtas arī Eiropas Atbalsta fonda pārtikas un higiēnas preču pakas un dezinfekcijas līdzeklis. Šobrīd neprognozējam papildu izdevumus.”

Ādažu novada pašvaldībā tiek lēsts, ka negūtie ieņēmumi varētu būt aptuveni 80 000 eiro apjomā, taču tas nav bijis pamats pārtraukt kādu no investīciju projektiem. Nenotikušie pasākumi saistīti ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

“Gaujas svētki Ādažos šogad netiks rīkoti, tāpat nav notikušas vairākas sporta sacensības un virkne kultūras jomas pasākumu – izrādes, koncerti, Lieldienu un 4. maija Baltā galdauta pasākumi novada ciemos. Izlaidumu norise būs ļoti ierobežota. Ikgadējā Ādažu novada vispārējo izglītības iestāžu skolēnu apbalvošanas ceremonija “Ādažu izcilnieks”, kurā tiek godināti 7.–12. klašu skolēni par godalgotām vietām mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un ļoti augstiem mācību sasniegumiem, šogad notiks tiešraides režīmā “YouTube”, nevis klātienē. Skolēnu dziesmu un deju svētki nenotiks.

Pandēmija nav ietekmējusi investīciju projektu izpildi, neviens būvnieks nav pārtraucis darbību vai uzteicis līgumu. Eiropas Savienības Sociālā fonda veselības projekta ietvaros pašvaldība nevarēja īstenot visas šajā pusgadā plānotās aktivitātes un pasākumus, kas nebija saistīti ar pakalpojumu sniedzēju, bet gan ar Ministru kabineta rīkojuma ierobežojumiem, tāpēc pašvaldība vienojās par līgumu izbeigšanu un pieņēma lēmumu atteikties no šajā pusgadā plānotajām aktivitātēm,” situāciju raksturo Monika Griezne.

Stopiņi

Jautāta, kāda palīdzība krīzes laikā sniegta novadniekiem, Stopiņu novada domes Sociālā dienesta vadītāja Ilma Lāčgalve uzskaitīja sniegtās palīdzības apjomu un saņēmējus: “Krīzes pabalsts 80 eiro mēnesī sakarā ar Covid-19 piešķirts 29 personām. Izsniegta 41 Eiropas Atbalsta fonda pārtikas paka un 27 higiēnas pakas pašizolācijā vai karantīnā esošām un krīzē nonākušām personām, tajā skaitā pārtika un higiēnas preces zīdainim, kā arī medikamenti.

Iepriekš tika sagatavoti divi saimniecības preču, gultasveļas un sadzīvē nepieciešamo preču komplekti pašizolācijā nonākušām personām, ja tas būtu nepieciešams gadījumā, kad persona atgriežas no ceļojuma bez iespējas uz laiku pašizolēties.

Krīzes periodā no 14. aprīļa līdz 29. maijam vidēji 214 skolēniem piegādātas siltas pusdienas mājās – 6877 porcijas par kopējo summu 10 797 eiro.

Papildus brīvpusdienām piešķirts pabalsts ēdināšanai pašvaldībā deklarētajiem skolēniem no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes, audžuģimenēm, skolēniem ar invaliditāti un ar celiakiju slimiem skolēniem, aizbildnībā esošiem skolēniem, skolēniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī visiem pārējiem skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri Covid-19 krīzes laikā neapmeklēja bērnudārzu, par kopējo summu 64 470 eiro.

Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā tika sniegta sociālā palīdzība par kopējo summu 75 267 eiro. Tuvākajos mēnešos tiks izmaksāts piešķirtais krīzes pabalsts, taču būtisks palielinājums nav sagaidāms sakarā ar skolēnu brīvlaiku un valsts atbalstu plašākam krīzē nonākušo iedzīvotāju lokam.”

Detalizēti par finanšu situāciju un krīzes ietekmi uz pašvaldības budžetu “Rīgas Apriņķa Avīzei” pastāstīja Stopiņu novada domes finansiste Aiga Katkēviča un Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne: “Par Covid-19 dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas ietekmi uz turpmāko pašvaldības saimniecisko darbību un sekām spriest vēl ir pāragri, taču, ņemot vērā pašreizējo situāciju, ir iespējams izdarīt atsevišķus secinājumus. Šobrīd netiek plānota pašvaldības budžeta samazināšana. Kopumā ārkārtējā situācija nav būtiski ietekmējusi pašvaldības budžetu.

Pirmajos trijos mēnešos ietekme uz budžetu vēl nebija jūtama, taču situācija nedaudz mainījās aprīlī, proti, attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumiem.  Uz 1. aprīli  negatīva ietekme vēl nebija jūtama, jo NĪN par pirmo ceturksni tika iekasēts līdzīgā apjomā (no aprēķinātā NĪN) kā iepriekšējos gados. Taču uz 1. maiju ieņēmumi no NĪN bija samazinājušies.

Aprīlī NĪN iekasēts aptuveni divas reizes mazākā apmērā, salīdzinot ar šo pašu periodu 2018. un 2019. gadā. Iepriekšējos gados par pirmo ceturksni tika iekasēts 45–49% apmērā no aprēķinātā, bet šogad – tikai 41% apmērā. Tiek prognozēts, ka, iespējams, samazināsies arī turpmāko ceturkšņu NĪN maksājumi, taču tos tomēr ir paredzēts iekasēt līdz gada beigām, ņemot vērā faktu, ka pašvaldība pieņēmusi lēmumu pārcelt NĪN nomaksas termiņus, kas iestājās 31. martā un 15. maijā, uz 15. augustu. Līdz ar to neiegūtos ieņēmumus būs iespējams noteikt gada beigās.

Kas attiecas uz ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, patlaban nav pamata bažām, ka Valsts kase nespētu norēķināties ar pašvaldību. Pašlaik plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā ir ieskaitīti.

Nebūtiski samazinājušies ieņēmumi no nomas maksas, jo atsevišķi nomnieki lūguši nomas maksas samazinājumu.

Covid-19 krīzes sniegtā atbalsta pasākumiem izlietoti 44 039 eiro, taču, lai to nodrošinātu, netika palielināti pašvaldības budžeta izdevumi, bet gan veikta naudas līdzekļu pārdale no ietaupītajiem izdevumiem citos budžeta posteņos, struktūrvienībās, iestādēs.”

Uz jautājumu, vai noteikto ierobežojumu dēļ nāksies atteikties no kādām pašvaldības iecerēm, kuras bija plānots veikt, Stopiņu novada domes pārstāves informēja, ka krīze nav ietekmējusi infrastruktūras objektu būvniecību un ieceres: “Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā Stopiņu novada pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās ievērojam noteiktos epidemioloģiskās drošības nosacījumus, tāpēc šogad esam atteikušies no daudziem kultūras un masu sporta pasākumiem, kur piedalītos daudz cilvēku un to skaitu nevarētu kontrolēt, arī no starptautiskā akordeonistu koncerta un meistarklašu rīkošanas Līgo parkā – tas šogad būtu noticis jau trešo reizi. Pasākumu rīkošanā pārorientējamies uz āra pasākumiem ierobežotam apmeklētāju skaitam, un tā ir nūjošana, vingrošana senioriem, interešu izglītības pasākumi, dažādi orientēšanās pasākumi, izmantojot mobilās aplikācijas, un tamlīdzīgi.

Vasaras darbs skolēniem šogad tiks nodrošināts tikai atsevišķu sociālo grupu bērniem – trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, aizbildnībā esošajiem bērniem, bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, – vecumā no 13 līdz 18 gadiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai esam iesnieguši izvērtēšanai vairākus infrastruktūras pārbūves un uzlabošanas projektus, piemēram, “Upeslejas-9” ēkas siltināšanas projektu, ceļu un gājēju celiņu pārbūves un izbūves projektus, valsts budžeta aizdevuma iespējamajai saņemšanai. Ja projektus apstiprinās aizdevuma saņemšanai, tie tiks īstenoti jau šogad, un tas būtiski uzlabos infrastruktūras pakalpojumu kvalitāti. Līdzfinansējums aizņēmumam 25% apmērā pašvaldības šā gada budžetā ir iespējams. Labā ziņa – pašvaldība varēs saņemt aizņēmumu trīs pirmsskolas grupu Upesleju sākumskolā izbūvei, kas šajā gadā papildus ļaus nodrošināt 75 vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības vecuma bērniem.”

Iepriekš:

Pirmie secinājumi par pandēmijas sekām Pierīgā. Ķekava un Babīte

Pirmie secinājumi par pandēmijas sekām Pierīgā. Sigulda un Jūrmala

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.