Menu
 

Senioriem pieejamā sociālā palīdzība un pabalsti. Ropažu novads

  • Autors:  “Rīgas Apriņķa Avīze”
Foto - pixabay.com Foto - pixabay.com

Lai seniori vieglāk varētu orientēties sociālās palīdzības apjomā un pieejamajos veidos, “Rīgas Apriņķa Avīze” turpina publicēt informāciju no Pierīgas novadu pašvaldībām par tiem pakalpojumiem un materiālajiem pabalstiem, uz kuriem seniori var pretendēt dažādās dzīves situācijās. Šoreiz informācija par Ropažu novadā pieejamo sociālo palīdzību un atbalsta veidiem.

Ropažu novadā šobrīd ir vienoti saistošie noteikumi “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā”,  kas paredz vienotu sociālās palīdzības pieprasīšanas un saņemšanas kārtību. Saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālās palīdzības pabalstus var Ropažu novadā dzīvesvietu deklarējušas personas vai personas, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Ropažu novadā.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka valsts, un tas ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka pašvaldība – Ropažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais ienākumu slieksnis ir 381 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 267 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālās palīdzības pabalsti iedalās divās grupās: pamata pabalsti (garantētā minimālā ienākuma pabalsts un mājokļa pabalsts) un papildu pabalsti (pabalsts krīzes situācijā, pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai, tajā skaitā pabalsts veselības aprūpei, pabalsti bērnu izglītībai un audzināšanai).

Garantētā minimālā ienākuma pabalsts

Lai saņemtu garantētā minimālā ienākuma pabalstu, nav obligāts trūcīgas mājsaimniecības statuss, jo pabalstu piešķir, pamatojoties uz mājsaimniecības materiālā stāvokļa izvērtējumu. Garantētais minimālais ienākumu līmenis mājsaimniecības pirmajai personai no 2021. gada 1. janvāra ir 109 eiro, katrai nākamajai personai – 76 eiro. Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Pabalstu piešķir uz trim mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā, vai sešiem mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai uz personu attiecas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta otrajā daļā noteiktie izņēmumi.

Mājokļa pabalsts

Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai, un tā saņemšanai nav obligāts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss. Priekšnosacījums mājokļa pabalsta saņemšanai ir mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšana, sagatavojot iztikas līdzekļu deklarāciju, un izdevumus par mājokli apliecinošu rēķinu un cita veida pierādījumu uzrādīšana pašvaldības sociālajā dienestā.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
  • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
  • par telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus;
  • par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai, faktiskajiem mājokļa izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;

2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;

3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;

4) visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;

5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;

6) dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu).

Pabalsts krīzes situācijā

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā ir mājsaimniecībai, kura katastrofas vai citu no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalsta saņemšanai mājsaimniecība iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad radusies krīzes situācija, un kuram pievienoti dokumenti vai informācija par apstākļiem, kas radījuši mājsaimniecības nonākšanu krīzes situācijā. Pabalstu piešķir mājsaimniecībai līdz 500 eiro viena gada laikā

Pabalsts veselības aprūpei

Personai no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kurai ir radušies ar veselības aprūpi saistīti izdevumi un kurus persona ir apmaksājusi, ir iespēja saņemt pabalstu. Tā apmērs ir 50% no minētajiem izdevumiem, bet nepārsniedzot 300 eiro kalendāra gadā.

Pabalstu piešķir medicīnisko pakalpojumu, tajā skaitā recepšu briļļu iegādes, izdevumu daļējai segšanai 50% apmērā no iesniegtiem izdevumu apliecinošiem dokumentiem, nepārsniedzot 200 eiro viena kalendārā gada laikā.  Medikamentu izdevumu daļējai segšanai 50% apmērā no iesniegtiem apliecinošiem dokumentiem, nepārsniedzot 100 eiro viena kalendārā gada laikā.  Inkontinences preču iegādei personām virs 85 gadu vecuma 50% apmērā no iesniegtiem apliecinošiem dokumentiem. Kopējā summa norādītajiem pabalstiem personai tiek piešķirta, nepārsniedzot 300 eiro gadā. Pabalsta saņemšanai klients sociālajā dienestā iesniedz medicīnisko pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kas izsniegti pēdējo triju mēnešu laikā un kuros norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un summa.

Kur vērsties, ja nepieciešama palīdzība?

Ropažu novada pašvaldības mājaslapā www.ropazi.lv ir pieejami saistošie noteikumi “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā”, taču, lai izprastu katras konkrētas mājsaimniecības iespējas saņemt atbalstu, piemēram, mājokļa pabalstam, lūdzam sazināties ar Ropažu novada Sociālo dienestu, lai saņemtu konsultāciju par sociālo palīdzību Ropažu novadā.

Kontaktinformācija:

  • Ropažu novada Sociālā dienesta Vangažu struktūrvienība – tālruņa numurs 28645651;
  • Ropažu novada Sociālā dienesta Garkalnes pagasta struktūrvienība – tālruņa numurs 29398021;
  • Ropažu novada Sociālā dienesta Stopiņu pagasta struktūrvienība – tālruņa numurs 67910792;
  • Ropažu novada Sociālā dienesta Ropažu pagasta struktūrvienība – tālruņa numurs 67186491;
  • e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Iepriekš:

Senioriem pieejamā sociālā palīdzība un pabalsti. Jūrmala

Senioriem pieejamā sociālā palīdzība un pabalsti. Saulkrasti un Ķekava

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.