Menu
 

Pierīga attīstās. Jūrmala, Siguldas un Olaines novads Apriņķis.lv

  • Autors:  "Rīgas Apriņķa Avīze"
Foto, ilustrācijas, vizualizācijas - Jūrmalas pilsētas, Siguldas un Olaines novadu pašvaldības Foto, ilustrācijas, vizualizācijas - Jūrmalas pilsētas, Siguldas un Olaines novadu pašvaldības

Gada noslēgumā, kā jau ierasts, laikraksta "Rīgas Apriņķa Avīze" redakcija lūdza Pierīgas novadu pašvaldības apkopot nozīmīgākos novadā paveiktos darbus šajā gadā. Paveikts ir ļoti daudz, un, kā liecina vietvaru sniegtā informācija, gada laikā ir tapis daudz jaunu objektu un ir vērienīgi plāni arī nākamajiem gadiem.

SIGULDAS NOVADS

Siguldas Jaunās pils atvēršana

Šajā gadā vērienīgākais Siguldas novada pašvaldības īstenotais projekts ir Siguldas Jaunās pils atklāšana pēc pārbūves un restaurācijas. Pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, un Latvijas arhitektūrā tas vērtējams kā unikāla nacionālā romantisma interjera pērle. Siguldas Jaunās pils pastāvēšanas laikā tā pārbūvēta vairākas reizes, taču šobrīd tā atjaunota atbilstoši 1937. gada pārbūvei, kas noritēja izcilā arhitekta Alfrēda Birkhāna vadībā, pilī saimniekojot Latvijas Preses biedrībai. Tolaik pils interjera veidošanā tika iesaistīti zināmi latviešu mākslinieki, kuru darbi pilī skatāmi vēl šobrīd. Svētku zāles četrās koka intarsijās skatāmi izcilā latviešu glezniecības vecmeistara Niklāva Strunkes darbi, savukārt sienu gleznojumu autoru vidū ir vecmeistari Kārlis Sūniņš un Pēteris Teodors Ozoliņš.

Pils pieejama tūristiem, un tajā ierīkota interesanta un mūsdienīga ekspozīcija, pieejamas telpas mākslas izstādēm, notiek literatūras un mūzikas salonvakari. Pilī izveidotas divas laulību ceremoniju zāles – gan nelielām ģimeniskām laulībām, gan svinīgām ceremonijām lielajā Svētku zālē. Kopējās Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas izmaksas ir vairāk nekā 5 miljoni eiro.

Krimuldas stadiona rekonstrukcija

Norit pēdējie dokumentācijas sakārtošanas darbi, lai nodotu ekspluatācijā 2021. gadā pārbūvēto Krimuldas vidusskolas stadionu. Piemērotos laikapstākļos vēl šogad tur tiks izveidota publiski pieejama slidotava. Krimuldas vidusskolas stadions ir lielākais stadions Siguldas novadā, un tajā būs iespēja organizēt mūsdienīgas sporta nodarbības ne tikai Krimuldas vidusskolas audzēkņiem, bet arī pilnveidot aktīva dzīvesveida piedāvājumu novadniekiem un rīkot plašāka mēroga sacensības futbolā.

Multifunkcionālais laukums sastāv no futbola laukuma, tāllēkšanas piezemēšanās zonas, gumijota vieglatlētikas skrejceļa ar laukuma gala sektoriem, in-line hokeja laukuma, tenisa laukuma, strītbola laukumiem, multifunkcionālās spēļu zonas, skatītāju tribīnēm un autostāvvietas. Uzstādīts mūsdienīgs rezultātu tablo, rezerves spēlētāju nojumes, labierīcības, multifunkcionālas āra vingrošanas iekārtas un uz gumijas seguma marķētas spēles bērniem. Papildus tam Krimuldas vidusskolas stadiona rekonstrukcijas laikā izbūvēta arī velotrase. Kopējās pārbūves izmaksas ir vairāk nekā 1,5 miljoni eiro.

Kompostēšanas laukuma izbūve

Lai attīstītu videi draudzīgāku un ilgtspējīgāku atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā, pašvaldība izbūvējusi zaļo un dārza atkritumu kompostēšanas laukumu, kur iedzīvotāji bez maksas var nodot bioloģiskos atkritumus – lapas, zarus, nopļauto zāli, augus, bojātus augļus –, tādējādi mazinot zaļo un dārza atkritumu dedzināšanu, kas pavasarī un rudenī nereti piesārņo pilsētu un vidi ar kaitīgiem dūmiem. Dabīgā, videi nekaitīgā veidā iegūtais komposta materiāls tiks izmantots novada apzaļumošanas darbos – parkos, skvēros, puķudobēs. Kopējās izbūves izmaksas atbilstoši vides prasībām ir vairāk nekā 300 000 eiro.

Skolēnu ēdināšanas programma “Paēdis”

Īstenojot inovatīvu risinājumu ērtākai komplekso ēdienreižu apmaksai Siguldas pilsētas skolās, 2021. gadā ieviesta digitālā ēdināšanas apmaksas sistēma “Paēdis”. Mobilajā lietotnē sekojot līdzi izlietotajam ēdienreižu skaitam, vecāki varēs papildināt elektronisko maciņu, kā arī sekot līdzi tam, vai bērns mācību dienās ir pilnvērtīgi un veselīgi paēdis. Bērniem nav nepieciešama ne nauda, ne bankas karte – pusdienu starpbrīdī tikai jānopīkstina QR kods telefonā.

Ēdināšanas apmaksas sistēma “Paēdis” ir daļa no Siguldas ID karšu programmas, kas iedzīvotājiem dod iespēju saņemt personalizētu ID karti, ar kuru var iegūt dažādas atlaides pie novada uzņēmējiem, kā arī vērā ņemamas priekšrocības, apmeklējot vai piedaloties dažādos kultūras un sporta pasākumos.

Skeletona akadēmija

Pašvaldība sadarbībā ar treneri Daini Dukuru un skeletona entuziastiem izveidojusi Skeletona akadēmiju. Tā ir jaunākā Siguldas Sporta skolas interešu izglītības programma, kas ļauj jauniešiem, kam ir talants skeletona sportā, pārstāvēt Latviju starptautiskās sacensībās visā pasaulē. Vasarā norisinājās jau pirmās atlases, nometnes un treniņi. Labākie skeletonisti no Siguldas Sporta skolas varēs piedalīties 2024. gada Jaunatnes ziemas olimpiskajās spēlēs Dienvidkorejā un turpināt ceļu uz 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Itālijā, nodrošinot pēctecību Siguldas skeletona karaļiem.

OLAINES NOVADS

Jauna pašvaldības bērnudārza izveide

Lai nodrošinātu mazos olainiešus ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un līdz ar to arī sniegtu iespēju saņemt bezmaksas pirmsskolas izglītību visiem novada bērniem, Olaines novadā šobrīd top jauna, mūsdienīga pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Čiekuriņš”, kas atradīsies Olainē, Veselības ielā 7. Pirmsskolas izglītības iestādes izveide, veicot iekštelpu pārbūves darbus, notiek pa kārtām. Šobrīd notiek pirmās kārtas būvniecības darbi. Pēc pirmās kārtas būvdarbu veikšanas bērnudārzā būs iespējams uzņemt 80 bērnus. Kad būs pabeigta ēkas pārbūves otrā kārta, pirmsskolas izglītības iestādi varēs apmeklēt kopumā 160 bērni.

Ēkas pārbūves pirmajā kārtā tiks izbūvētas telpas četrām grupiņām, katrai paredzot grupas telpu, kur bērni varēs mācīties, atpūsties un rotaļāties, guļamtelpu diendusai, ģērbtuvi, ēdienu izdales zonu un labierīcības. Papildus tam tiks izbūvētas nodarbību telpas un aktu zāle, kā arī administrācijas, saimniecības telpas un palīgtelpas. Tiks labiekārtotas zonas pie ēkas ieejām un ap ēku, izbūvēti celiņi, apgaismojums u.c.

Paralēli pārbūves darbiem notiek arī ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, kuras rezultātā ne tikai tiks uzlabots mikroklimats ēkā un samazināts enerģijas patēriņš objektā, bet ēka iegūs jaunu vizuālo tēlu.

Otrajā kārtā 2022. gadā tiks izbūvētas vēl četras grupiņas un turpināsies labiekārtošanas darbi.

Notiek multifunkcionālā centra būvprojekta izstrāde

Šobrīd tiek projektēta jauna kultūrtelpa Olaines novadā – multifunkcionālais centrs Olainē, Jelgavas ielā 23, kur mājvieta būs gan Olaines Mūzikas un mākslas skolai, gan Olaines bibliotēkai ar Bērnu literatūras nodaļu, gan Pieaugušo izglītības centram. Jaunajā multifunkcionālajā centrā būs arī akustiskā zāle Olaines Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu skatēm un koncertiem, vestibils, kas pildīs vairākas funkcijas, tajā skaitā tiks izmantots izstāžu ekspozīcijām, kā arī kafejnīca.

Kopumā Olaines Mūzikas un mākslas skola varēs uzņemt 300 audzēkņu, savukārt Pieaugušo izglītības centrs būs pieejams vienlaikus 100 apmeklētājiem. Šajā centrā fiziski tiks apvienotas Olainē atsevišķās ēkās esošās pieaugušo un bērnu bibliotēkas, izveidojot vienu bibliotēku gan lielajiem, gan mazajiem novada iedzīvotājiem. Centra apmeklētājiem būs pieejama grāmatu nodošanas kaste.

Nākotnē, pēc būvniecības otrās  kārtas īstenošanas, multifunkcionālajā centrā būs arī koncertzāle ar 500 apmeklētāju vietām.

Uzsākta dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra būvniecība

Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra izbūve Olainē, Zeiferta ielā 6B, būs liels ieguvums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī nozīmīgs atbalsts viņu ģimenēm.

Bērniem ar fiziska rakstura traucējumiem šajā centrā būs pieejami dažādi atbalsta pasākumi attīstības veicināšanai un funkcionālo traucējumu mazināšanai – attīstošās nodarbības, individuālās speciālistu konsultācijas (audiologopēda vai logopēda, ergoterapeita, Montesori pedagoga, mākslas terapeita, mūzikas terapeita pakalpojumi), psihoemocionālais atbalsts (t.sk. psihologa pakalpojumi), kā arī iespēja pavadīt brīvo laiku atbilstoši savām spējām, kas ilgtermiņā var uzlabot viņu rehabilitācijas procesu.

Jāatzīmē, ka līdz šim dienas centra pakalpojumi cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem tika piedāvāti telpās Olainē, Veselības ielā 7. Tā kā ēkā Veselības ielā 7 tiek veidota jauna pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde, dienas centra mājvieta būs jaunajā objektā kopā ar Olainē līdz šim nebijušo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru. Šādi tiks palielināts bērnu skaits, kuriem tiks nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, savukārt novada iedzīvotāji ar garīga rakstura traucējumiem turpinās saņemt sociālo atbalstu pamatprasmju uzturēšanai un attīstīšanai, kā arī iespēju socializēties.

Īstenojot šo projektu, tiek domāts arī par tuvākās apkārtnes iedzīvotāju iecienītā skvēra labiekārtošanu.

Biedrību un dārzkopības sabiedrību infrastruktūras attīstības projektu atbalstīšana un līdzfinansēšana

Olaines novadā ir 47 dārzkopības sabiedrības un attīstās jauni ciemati. Lai sniegtu atbalstu Olaines novada iedzīvotājiem sava īpašuma uzturēšanā un labiekārtošanā, Olaines novada pašvaldība līdzfinansē līdz pat 80 procentu apmērā koplietošanas teritoriju labiekārtošanas darbus, piemēram, iekšējo pievadceļu un apgaismojuma izbūvi, meliorācijas sistēmas izbūvi, rotaļlaukumu un sporta laukumu izveidi, atkritumu konteineru laukumu iekārtošanu u.tml.

2021.gadā ir atbalstīti vairāki šāda veida projekti, bet vērienīgākais no tiem ir koplietošanas ielu izbūve Lubaušu apkaimē Jaunolainē. Asfaltbetona segums ir ieklāts vienpadsmit Lubaušu apkaimes ielās – Lubaušu, Austrumu, Zvaigžņu, Mēness, Saules, Martas, Pērkona, Mākoņu, Dvīņu, Sarmas un Rudens ielā. Kopējais ielu garums – 4855 metri. Turpinās iebrauktuvju pamatu izbūve. Iebrauktuvju asfaltbetona segumu plānots ieklāt 2022. gada pavasarī.

Mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošības sekmēšana

2021.gadā veikta:

  • gājēju pārejas pār dzelzceļa līniju Rīga–Jelgava pie autoceļa V13 izbūve;
  • gājēju ietves Medemciemā no autobusa pieturas (pie bērnu rotaļu laukuma) līdz “VEF Baloži 686” izbūve;
  • pabeigta gājēju un velosipēdu ceļa izbūve Jāņupes ciemā gar valsts autoceļu V12, izveidotas vienpadsmit velosipēdu apkopes stacijas un velonovietne pie Olaines dzelzceļa stacijas;
  • pabeigta apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa no Grēnes ciema līdz Olainei projektēšana un noslēgts līgums par būvdarbiem.   

2021.gadā uzsākti šādi projektēšanas darbi:

  • apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa posma izbūvei no Sveņķu ielas Grēnes ciemā līdz dzelzceļa stacijai “Jaunolaine” Jaunolaines ciemā;
  • apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa posma izbūvei Rīgas ielā (posmā no Zemgales ielas līdz Rūpnīcu ielai) Olainē;
  • apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa posma izbūvei no Bērzpils līdz Miglas ielai Stūnīšu ciemā, autoceļa V13 nodalījuma joslā;
  • apvienotā gājēju un velosipēdu ceļa posma izbūvei no Pēternieku ciema līdz valsts galvenajam autoceļam A8, autoceļa V28 nodalījuma joslā.


JŪRMALAS PILSĒTA

2021.gads Jūrmalai iezīmējas ar apjomīgiem projektiem – gan jau pabeigtiem, gan uzsāktiem –, sākot no pilsētas “vārtiem”, robežzīmes izveidošanas, ielu tīkla sakārtošanas, mūsdienīgas skolas ēkas un sporta zāles būvniecības līdz vērienīgākajam pašvaldības pēdējo gadu projektam – Ķemeru vēsturiskā parka atjaunošanai.

Atjaunotas ielas, ietves, veloceliņi

Būtiski ieguldījumi veikti ielu un ietvju sakārtošanā. Izbūvēti kopumā vairāk nekā 7 kilometri ielu un ietvju, izbūvētas jaunas stāvvietas 250 automašīnām.

Atjaunots veloceliņš gar kāpām posmā Bulduri–Dzintari, sākta veloceliņa Jūrmala–Babīte atjaunošana, piesaistīts Eiropas Savienības finansējums veloceļa Jaunķemeri–Ķemeri atjaunošanai gandrīz 5 kilometru garumā.

Pie iestādēm, skolām un bērnudārziem, pludmales izejās uz jūru un citviet pilsētā ierīkotas 69 jaunas velonovietnes.

Atjaunots Ķemeru kultūrvēsturiskais parks

Apjomīgākais projekts, kas pabeigts 2021. gadā, ir Ķemeru kultūrvēsturiskā parka atjaunošana kopumā 20 hektāru platībā: rekonstruēti tiltiņi, atjaunota romantiskā Mīlestības saliņa ar paviljonu-rotondu, akmens skulptūra “Ķirzaciņa”, kur iztek sērūdens avots, atjaunots piemineklis Ķemeru kūrorta dibinātājiem. Sakārtotas un pārbūvētas tuvējās ielas, izbūvētas autostāvvietas.

Pērn atjaunotajā vēsturiskajā Ķemeru ūdenstornī, kur apmeklētājiem pieejams arī skatu laukums vairāk nekā 40 metru augstumā, šogad iekārtota ekspozīcija par Ķemeru kūrorta vēsturi un tūrisma informācijas punkts. Līdz ar ūdenstorņa un parka atjaunošanu sakārtota būtiska Ķemeru un Jūrmalas pilsētas daļa. Atjaunotais parks priecē jūrmalniekus, un kopš tā atklāšanas augusta vidū parku apskatījuši vairāki tūkstoši pilsētas viesu.

Sākta daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra būvniecība

Oktobrī sākta daudzfunkcionāla, interaktīva dabas tūrisma centra būvniecība Ķemeros, Emīla Dārziņa ielā; tam līdzās tiks labiekārtots meža parks. Dabas tūrisma centra koncepcija ir balstīta dabas mantojuma un tā vērtību izcelšanā, dabas resursu saglabāšanā. Līdzās esošais meža parks tiks labiekārtots un papildinās dabas tūrisma centra izglītojošo funkciju. Kopumā plānots sakārtot teritoriju 15 hektāru platībā.

Dabas tūrisma centra ēka ar plašām ekspozīciju telpām plānota gandrīz 4000 kvadrātmetru platībā; būvniecību plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām.

Sākta Jūrmalas Aspazijas pamatskolas un sporta zāles būvniecība

Šajā mācību gadā, apvienojot Lielupes pamatskolu un Jūrmalas Alternatīvo skolu, izveidota jauna skola – Jūrmalas Aspazijas pamatskola. Jaunās izglītības iestādes vajadzībām maijā tika sākta Lielupes skolas ēku pilnīga pārbūve un jaunas sporta zāles būvniecība. Jaunā skola tiek veidota kā mūsdienīgs ēku komplekss ar plašu, daudzfunkcionālu sporta zāli. Iekšpagalmā būs sporta laukumi dažādiem sporta veidiem un labiekārtota atpūtas zona.

Atjaunotā skola modernā un funkcionālā vidē varēs uzņemt līdz 500 audzēkņu. Būvniecību plānots pabeigt 2022. gadā.

Sākta Kauguru atpūtas parka un jauniešu mājas būvniecība

Kauguros sākta atpūtas parka un jauniešu mājas būvniecība, izveidojot apkaimei nozīmīgu brīvdienu un ikdienas atpūtas un sporta nodarbību vietu. Parku labiekārtos 3,8 hektāru platībā, izveidojot āra trenažieru un sporta nodarbību zonu ar skeitparku, basketbola laukumu, laukumu slidotavai, rotaļu laukumu mazākiem bērniem.

Parkā būs labiekārtotas apstādījumu zonas, piknika vietas, vietas tirdziņiem, izstādēm un citiem publiskiem pasākumiem. Jauniešu mājā atradīsies Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs, būs telpas mūzikas, tehniskajai un fotostudijai, daudzfunkcionāla zāle, telpas kafejnīcai un aktīvās atpūtas pakalpojumiem. Būvniecību plānots pabeigt 2022. gada vasarā.

Iepriekš

Ādažu un Ķekavas novads

Saulkrastu un Ropažu novads

Atstāt komentāru

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda

atpakaļ uz augšu

Jūs varat autentificēties ar Apriņķis.lv vai kontu.